Vass Levente, az RMDSZ marosvásárhelyi képviselője Facebookon közzétett nyilatkozatában tiltakozott a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemnek a Petru Maior Egyetemmel való összeolvasztása ellen, amely a magyar nyelvű orvosképzés megszüntetésének veszélyét hordozza magában.

Fotó: umftgm.ro

Mint ismert, lapunk pénteki számában közöltük dr. Szabó Béla, a MOGYE oktatójának nyilatkozatát, amely szerint veszélybe került a magyar nyelvű orvosi képzés az által, hogy az egyetem egyesülne a Petru Maior nevét viselő felsőfokú oktatási tanintézménnyel, így az amúgy is meglehetősen alacsonnyá vált magyar képviselet az új egyetem vezetőségében tovább apadna. A hír óriási megütközést váltott ki az erdélyi magyar közvéleményben, hivatalos reakció azonban pénteken nem született. Szombaton Vass Levente foglalt állást az ügyben.

„A marosvásárhelyi RMDSZ elnökeként, a MOGYE valamikori diákjaként és oktatójaként, valamint Maros megyei képviselői minőségemben is tiltakozom, tiltakozunk a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem megszüntetésének kísérlete ellen.

Az 1945. május 29-én létrehozott magyar tannyelvű Bolyai Egyetem orvosi fakultásaként Marosvásárhelyre költöztetett oktatást, az 1948 és 1962 között különálló, kizárólag magyar tannyelvű intézetként működő orvos-, fogorvos- és gyógyszerészképzést, a marosvásárhelyi és romániai magyarság egyik legerősebb egyetemét próbálják összevonás révén megszüntetni, múltunkat feledésbe meríteni” – írja nyilatkozatában. Megjegyezi: tudatában vannak a Petru Maior Egyetem anyagi helyzetének kilátástalanságának, és támogatni is fogják annak valamilyen más formában való megoldását, ha erre felkérik. Ez a sajnálatos helyzet azonban nem hatalmazhat fel senkit arra, hogy a több mint 70 éves Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemet eszközként használják és a marosvásárhelyi magyarság számára reprezentatív intézményt megszüntessék. „Messzemenően elhatárolódunk attól a magatartásuktól is, hogy az érvényben levő oktatási törvényi rendelkezéseket nem tartják be, hiszen a MOGYE multikulturális jellegére és a magyar főtanszékek megalakítására vonatkozó törvényi előírást több mint hét éve figyelmen kívül hagyják. Úgy gondoljuk, hogy a két egyetem összevonását szakmai érvekkel magyarázni próbáló okfejtésnek ilyen körülmények között nincs helye, és elhatárolódunk a MOGYE Szenátusának minden ezt támogató döntésétől” – írja Vass Levente képviselő, a marosvásárhelyi RMDSZ elnöke, támogatásukról biztosítva ugyanakkor a MOGYE oktatói közösségét és diákjait.

Farcádi Botond / Háromszék