24. Kárpát-medencei Magyar Nyári Egyetem és Határon Túli Intézmények Fóruma az ELTE-n

Fotó: elte.hu

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem 2019. július 8–15. között ismét megrendezi nyári egyetemét a határon túli magyar anyanyelvű egyetemista és főiskolás hallgatók számára idén már kilenc – jogtudományi, természettudományi, humántudományi, informatikai, társadalomtudományi, tanító- és óvóképzési, pedagógiai és pszichológiai, gyógypedagógiai – szekció, valamint a Kárpát-medencei Szakkollégiumi Konferencia bevonásával, valamint zajlik az ELTE Határon Túli Intézmények Fóruma is.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem 2019. július 9–15. között ismét megrendezi határon túli magyar anyanyelvű egyetemisták számára a 24. ELTE Kárpát-medencei Magyar Nyári Egyetemet. A nyári egyetemi program 9 szakmai szekciója lehetőséget kíván teremteni arra, hogy Erdély, Felvidék, Kárpátalja és Délvidék magyar ajkú hallgatói anyanyelvükön képezhessék tovább magukat szaktárgyuk egy-egy speciális területén. A rendezvénnyel párhuzamosan zajló ELTE Határon Túli Intézmények Fóruma szakmai programon az ELTE és külhoni partneregyetemek vezetői egyeztetnek a felsőoktatási kapcsolatok fejlesztéséről, további együttműködési és pályázási lehetőségekről.

Az „Egységben a tudomány” mottót viselő rendezvény szekcióinak közös megnyitója
2019. július 9-én 9 órakor lesz az ELTE Aula Magnájában. A megnyitó ünnepségen a környező országokból érkező résztvevők mellett egyetemünk vezetése és a Fórum vendégei is részt vesznek. Köszöntőt mond Prof. Dr. Borhy László rektor úr mellett többek között: Prof. Dr. Maróth Miklós, miniszterelnöki megbízott, Menczer Tamás, államtitkár és dr. Szeneczey Balázs, főpolgármester-helyettes. Az ünnepélyes megnyitót követően a rendezvény nyitóelőadását Dr. Horváth László, az Eötvös Collegium igazgatója tartja Az Archimédés-palimpsestus: egy kézirat kalandos története címmel.

A program résztvevőinek a száma idén is eléri a 180 főt, akik határon túli magyar régiókból (Erdély, Felvidék, Kárpátalja és Délvidék) érkeznek majd a fővárosba. Az előadó tanárok – több mint 60 oktató, témájuk neves kutatói – főként az ELTE és határon túli társintézmények tudományos műhelyeinek oktatói közül kerülnek ki.

A nyári egyetemen a munka a következő 9 témában zajlik:
https://www.elte.hu/karpat-medencei-nyari-egyetem

1. Gyógypedagógiai szekció: „Hass, alkoss, gyarapíts” – Művészet, kreativitás, társadalmi befogadás
2. Humántudományi szekció: Az Osztrák-Magyar Monarchia és a közép-európai identitás a 19–20. században
3. Informatikai szekció: Az 5G és ami mögötte van
4. Jogtudományi szekció: A titok védelmének és feltárásának jogi lehetőségei
5. Pedagógiai és Pszichológiai szekció: Mit üzen a testünk?
6. Kárpát-medencei Szakkollégiumi Hallgatói Konferencia alprogramjai
7. Tanító- és óvóképzési szekció: A digitális kor gyermekeiről – érettség, kihívások, élménypedagógia
8. Társadalomtudományi szekció: Társadalom kívülről és belülről: a szolidaritás, elvándorlás, személyiség társadalomtudományi nézőpontból
9. Természettudományi szekció: A kommunikáció

A hagyományokhoz hűen idén már hetedik alkalommal rendezik meg az ELTE Határon Túli Intézmények Fórumát, amelynek keretében a Kormányzat, az ELTE és tizenkét külhoni partneregyetem vezetői egyeztetnek a felsőoktatási kapcsolatok fejlesztéséről, új mobilitási csatornákról, közös képzésekről, közös akkreditációról, publikációról, pályázási lehetőségekről és további együttműködési lehetőségekről.

A programot a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. és a Miniszterelnökség támogatja.

Időpont: 2019. július 8–15.
Helyszín: Eötvös Loránd Tudományegyetem

Az ELTE, mint hazai és nemzetközi szinten is elismert kutatóegyetem, egyben a nemzeti tudásanyag őrzője és gyarapítója, lényeges feladatának tekinti a Kárpát-medencei szerepvállalást és tehetséggondozást. Regionális szerepvállalásának – Intézményfejlesztési Tervben is megfogalmazott – fontos stratégiai célja a Kárpát-medencei Felsőoktatási Térségben való aktív részvétel, annak bővítése és fejlesztése. Az idén immár huszonharmadik alkalommal a korábbi budapesti nyári egyetem folytatásaként – megrendezésre kerülő ELTE Kárpát-medencei Nyári Egyetem ezeknek a törekvéseknek egyik kiemelt programja.
Az egyhetes budapesti rendezvény alatt Erdély, Felvidék, Kárpátalja és Délvidék magyar ajkú hallgatóit várjuk 9 tudományterület, kifejezetten nekik szervezett kurzusaira.

A program létjogosultságát és sikerét jelzi többek között az is, hogy évről évre több mint 100 fiatal részvételével zajlik: 2011-ben 115, 2013-ban 126, 2014-ben már 144, 2015-ben 151, 2016-ban 117 hallgató. 2017-ben 157 hallgató vett részt a programokon.
Idén 180 hallgatót várunk a július második hetében megvalósuló programokra.
A résztvevő oktatók száma várhatóan eléri a 60 főt, tehát összegyetemi szinten is jelentős rendezvényről beszélünk.

A rendezvény történetében érdemes kiemelni a 2010. évet, amikor is az addig ELTE ÁJK szervezésében működő nyári egyetemi program a jogi mellett további három szekcióval (bölcsészettudományi, informatikai, természettudományi) bővítette alprogramjai sorát és egy szélesebb hallgatói bázist megmozgató szakmai programsorozattá lépett elő. Az elmúlt hat év során a szekciók szakmai munkájában összesen több mint 600 határon túli magyar egyetemista vett részt és többen közülük visszajárói a magas szakmaiságot garantáló kurzusoknak. Az elmúlt évek tapasztalatait magáénak tudva a Nemzetközi Iroda és a Karok munkatársainak részvételével egyetemünkön létrejött egy erős szervezői közösség, mely évről évre sokat dolgozik azon, hogy a tudományos program (szekció programok) és a szabadidős, közösségi programok szervezésével is minél élményszerűbbé tegye a hallgatók számára az ELTE-n töltött egy hetet. A programok a hallgatói visszajelzések tükrében is évről évre színesednek és nagyszerű továbbképzési és kikapcsolódási lehetőséget nyújtanak a résztvevőknek, akik tudással feltöltekezve térhetnek haza szülőföldjükre.

Legnagyobb örömünkre 2017-ben és 2018-ban következő nagy lépésként tovább bővült a nyári egyetem szakmai programja. A meglévő négy szakmai munkát felügyelő szekció (humántudományi, informatikai, jogi és természettudományi) mellé 2017-ben három (gyógypedagógiai, óvó- és tanítóképző, társadalomtudományi), 2018-ban még egy (pedagógia és pszichológia) új szekció csatlakozott a programhoz, így bízunk abban, hogy még szélesebb körben tudjuk megszólítani a hallgatókat az érintett régiókban.

A Nyári Egyetem prioritásai és gyakorlati megvalósulása:
• Kárpát-medencei tudományos / hallgatói közösség kiépítése
A résztvevők lehetőséget kapnak arra, hogy részévé váljanak egy határon túli (és budapesti) hálózatnak, ami a tudásáramlás mellett lehetővé teszi, hogy a hallgatók saját egyéni életük kihívásait is megosszák egymással;
• anyaországi kötődés erősítése / anyanyelvhasználat
A hallgatók magyar nyelven végzik a programot, így fejlődnek magyar szaknyelvi kompetenciáik, ezzel erősödik a magyar nyelv helyzete és pozíciója az érintett régiókban;
• regionális versenyképesség támogatása
A létrejövő hallgatói hálózat erősíti a gazdasági kapcsolatokat, a jövőben munkát vállaló hallgató már rendelkezni fog regionális (nemzetközi) kapcsolatrendszerrel.

Az idei év szekcióinak szakmai programja a következő:
www.elte.hu/karpat-medencei-nyari-egyetem/szakmai-programok
mottó: Egységben a tudomány!
A Nyári Egyetem immáron nyolc szekcióba várja a jelentkezőket a következő tematikákkal:
• Gyógypedagógia: Láss más szemmel! Az élet fogyatékossággal
• Humántudomány: Rétorika, kommunikáció, előadástechnika az elméletben és a gyakorlatban
• Informatika: A blockchain technológia és alkalmazási lehetőségei, avagy hogyan működik a Bitcoin?
• Jogtudomány: Uniós és nemzeti jog – vonzások és választások
• Pedagógia és pszichológia: Az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Karának oktatási-kutatási workshopjai
• Tanító- és óvóképzés: Élményalapú művészeti nevelés az óvodában, iskolában
• Társadalomtudomány: Szociális problémák és diszkrimináció a mai Magyarországon (terepmunka)
• Természettudomány: Az adatok özönében

Poszterszekció, előadás megtartása:
2018-ban egy újabb elemként az ELTE KMNYE másodszor meghirdeti előadás- és poszterfelhívását. A legjobban sikerült posztereket és előadásokat díjazzuk, közzétesszük a nyári egyetem honlapján is, továbbá lehetőséget kapnak arra, hogy a szombati záró napon előadást tarthatnak vagy posztert mutathatnak be valamilyen tudományos témában. Célunk, hogy megismerjük egymás szakmai érdeklődési körét és beszélgessünk róla.
Szabadidős programok:
A program egy hete során egy Dunai Hajós városnézés után ellátogatunk az Országházba, a Nemzeti Múzeumba, a Mátyás-templomba, a Zwack Unicum Múzeum és Látogatóközpontba
A hétvégi záró programon Esztergom és Visegrád környékére utazunk egynapos buszos kiránduláson.
Részletek: www.elte.hu/karpat-medencei-nyari-egyetem

Határon Túli Intézmények Fóruma

A nyári egyetemi program mellett idén is megszervezzük az ELTE Határon Túli Intézmények Fórumát, amely egy kétnapos regionális intézményvezetői találkozó. A Fórum keretében intézményünk számára rendszeresen van lehetőség a határon túli intézmények vezetőivel való egyeztetésre. Az ELTE határon túli intézményekkel kötött megállapodásai hosszú múltra tekintenek vissza, a rendszeres mobilitás mellett kialakultak közös képzések is.

A Fórum prioritásai és gyakorlati megvalósulása:

• a határon túli intézmények és az ELTE közti együttműködés erősítése – az együttműködési lehetőségek (további együttműködési lehetőségek) felmérése, új lehetőségek becsatornázása
• a határon túli intézmények és az ELTE közti gyakorlati együttműködés erősítése – az intézmények bemutatják a nemzetköziesedés jó gyakorlatait, a vonatkozó nemzeti szabályozást, ezzel a résztvevők gyakorlati információkat szereznek arról, hogyan lehet együttműködni, milyen források állnak rendelkezésre az együttműködéshez stb.;
• a közös magyar nyelvű felsőoktatási térség kialakításában való részvétel – a kormányzat támogatása a regionális magyar nyelvű képzés fejlesztésében.

A Fórumon részt vevő határon túli intézmények listája:

Babes-Bolyai Tudományegyetem
Eperjesi Egyetem
II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola
Konstantin Filozófus Egyetem, Nyitra
Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem
Partiumi Keresztény Egyetem
Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem
Selye János Egyetem
Szabadkai Műszaki Szakfőiskola
Ungvári Nemzeti Egyetem, Magyar Tannyelvű Humán- és Természettudományi Kara
Ungvári Nemzeti Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Kara
Újvidéki Egyetem szabadkai székhelyű Magyar Tannyelvű Tanítóképző

A Fórum résztvevői az alábbi témákkal foglalkoznak:

• Közös képzés: közös doktori képzések; közös, kettős diplomás mesterképzések szervezésének lehetősége; kétoldalú szerződések rendszere; speciális elemek a kétoldalú szerződésekben; ösztöndíjprogramok
• Magyar nyelvű képzés támogatása: az akkreditációs folyamatok támogatása, az ELTE oktatók bevonása; a magyar pedagógusképzés; a magyar szaknyelv egységes használata; az oktatói utánpótlás biztosítása
• Tehetséggondozás: a határon túli hallgatók részvételének támogatása az OTDK-n
• Hallgatói mobilitás: hallgatói mobilitási programok (CEEPUS, Erasmus, Campus Hungary); Makovecz Ösztöndíjprogram, részképzések
• Intézményi együttműködések: nyári egyetemek; a határon túli magyar intézmények és az ELTE közös megjelenése nemzetközi szervezetekben és programokban; együttműködés az iparral

ELTE közlemény

Szóljon hozzá!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük