A napokban jelent meg egy mindössze százoldalas könyvecske, ami négy szerző összesen 250 filmötletét tartalmazza.

 Egy filmesztéta, egy író és két gimnáziumi tanár úgy vélte, hogy ezúttal nem kritikával illeti a történelmi témákat felületesen vagy ideologikusan torzítottan bemutató hazai filmeket, hanem szépen felvázolják, hogy mit láttak volna szívesen a mozivásznon ebben a műfajban a rendszerváltás óta; és szerintük milyen eseményeknek, személyiségeknek az ábrázolása lenne a magyar nemzet számára felemelő az elkövetkező három évtizedben.

Deák-Sárosi László
Deák-Sárosi László

Deák-Sárosi László filmelméleti és filmelemző munkáival már találkozhattak az olvasók, Gáspár Ferenc történelmi regényeit és ifjúságai regényeit pedig sokan szívesen olvassák. Nagyon szerencsés, hogy ezen alkalmi alkotói csoporthoz csatlakozott Jenei Miklós történelemtanár (aki a filmötletek közel felét írta, szám szerint 120-at!) és Szabó Győző magyar-olasz szakos tanár, aki kollégájával együtt nagyon jól fel tudta mérni az évek során, hogy milyen történelmi témák érdeklik a diákokat, és hogyan lehetne hozzájuk még közelebb vinni a nemzeti emlékezet kincsestárát.

Deak-Sarosi

A 250 ötlet felöleli a magyar történelem legfontosabb eseményeinek és személyiségeinek egy vagy több történetét az őskortól napjainkig, és még egy-két jövőbe tekintéssel is találkozhat az olvasó a könyv lapjain. 

Természetesen magyar történelem nincs Erdély és a Székelyföld története nélkül, és az ilyen témák meg is jelennek hangsúlyosan a javaslatok között. 

A székelyek 907-ben Árpád oldalán harcolnak a pozsonyi csatában, 1346-ban legyőzik a tatár fővezért és seregét, 1579–1581 között Székely Mózes megfutamítja Rettenetes Ivánt, 1848-ban Bem erdélyi serege legyőzi a császáriakat, 1914 után a 82-es cs. és kir. gyalogezred katonái derekasan helytállnak a keleti, a román és a nyugati fronton egyaránt. 

Természetesen, a történetek nem csupán csatákról és győztes csatákról szólnak, hanem a tanulságos kudarcokról és sikeres életutakról is. 

A változatosan kiválogatott események és személyiségek történetei kirajzolják Magyarország és Erdély történelmét. A saját ötletek mellett több tucatnyi irodalmi adaptáció is a javaslatok közé került, köztük több erdélyi és székely író műve, mint Nyirő Józsefé, Tamási Ároné és más, 1945 utáni, illetve kortárs szerzőé.