A bíróság is elutasította az egykori kolozsvári Marianum visszaszolgáltatását a római katolikus egyháznak

Fotó: wikipédia

A gyulafehérvári ítélőtábla első fokon elutasította az egykori kolozsvári leánynevelő intézet, a Marianum épületének visszaszolgáltatását a római katolikus egyháznak – közölte szerdán az egyház, amely a román legfelsőbb bíróságon fog fellebbezni az ítélet ellen.

A kolozsvári Szent Mihály plébániatemplom kormányzója, Veres Stelian által aláírt közlemény emlékeztet, hogy a katolikus egyház által alapított volt leánynevelő intézetet befogadó épület visszaszolgáltatását tavaly augusztusban az illetékes román restitúciós bizottság tagadta meg, ezért fordult az egyház a bírósághoz.

Ez utóbbi határozatának indoklása egyelőre nem került nyilvánosságra.

A több létesítményt (elemi és polgári leányiskola, kereskedelmi iskola, leánygimnázium, tanítónőképző, tanárképző intézet, zeneiskola) összefogó oktatási intézmény jelentőségére utal, hogy Erdély legtávolabbi részeiről is érkeztek hallgatók. A Marianum az erdélyi magyarság egyik legfontosabb iskolája volt, amelyet a román állam az 1948. évi 176. rendelettel államosított.

Az épületet először a magyar tannyelvű Bolyai Egyetem, majd ennek megszüntetése után a Babes-Bolyai Tudományegyetem (BBTE) használta, jelenleg a BBTE Bölcsészkara működik benne.

Az egyház szerint a Marianum bizonyítottan a római katolikus egyház által alapított, építtetett, finanszírozott, működtetett és vezetett intézmény volt, amely az egyház saját szervezetéhez tartozott, tulajdonosa a kolozsvári római katolikus egyházközség volt.

Az egyház szerint az épület visszaszolgáltatásának elutasítása ellentétes a jogállam és a vallásszabadság elveivel, és sérti a kisebbségi jogokat.

MTI

34 hozzászólás

 1. Mikulás

  Tisztelt Nyilas, az én templomom a püspök birtokában van. A templom olyan értelemben az enyém, hogy tagja vagyok a hitközségnek. Ez nem azt jelenti, hogy jogom lenne a templomot eladni, odaadni, lebontani, vagy a templom berendezését elvinni a templomból. Ezekre a dolgokra a püspöknek van joga, mert a templom az ő birtokában van. Az a pénz se az enyém, amit a templomnak adtam. Mielőtt odaadtam, az enyém volt. Miután odaadtam, a pénz átment a püspök birtokába. Azt kellene mindenkinek megértenie, gyermekeimnek, protestáns hitű szomszédaimnak, a román államnak, hogy a templom felett nem én rendelkezem hanem a katolikus püspök. Az általam a templomnak adott pénz felett sem én rendelkezem, hanem a püspök.

  Amit az az olasz püspök mondott, azért nem zavar, mert olyan soha nem is volt, és nem is lesz, hogy egy katolikus templomot szánt szándékkal mecsetté alakítson a katolikus püspök.

  Itt Amerikában elég sok bezárt templom van. Például, a Chicagoba költözött lengyel közösség épített egy templomot 100 évvel ezelőtt, de azóta a hívek mind kiköltöztek az elővárosokba. A templomot bezárta a püspök, mert már nincs rá a híveknek igénye, ott abban a városrészben. Aztán viszont máshol kellett új templomot építeni. Akkor jöttek a munkások, kiszerelték az épületből a márvány oltár asztalt, faragott oltár szobrokat és az új helyre vitték. Az épület 30 méter magas tornyait lebontották, elvitték, és az új templom épületbe bele építették. Az öntött harangokat is átvitték. Mindez a katolikus egyház magántulajdona, a katolikus püspök a főnök, ő hagyta jóvá az összes munkálatot. Ebbe még azoknak a lengyel híveknek az utódai sem szólhattak volna bele, akik 100 évvel korábban a pénzt összeadták és az épületet felépítették. A templom a chicagoi katolikus püspök tulajdona. Nem a lengyel katolikus hívek tulajdona, nem a protestáns hitre tért lengyelek tulajdona, és nem az amerikai állam tulajdona.

  Válasz
  • Nyilas

   Kedves Mikulás úr.
   Akkor az Isten mentsen meg minden embert az ilyen egyháztól, amely nem az emberekért van, hanem a főnökök dicsőségéért.
   Hallottam egy történetet valahol, amikor egy ember korbáccsal verte ki az ilyeneket a templomból.
   Igaz, ö még nem “római katólikus volt.

   Válasz
 2. Mikulás

  Tisztelt Tóducz úr, most hogy kérésének megfelelően a katolikus egyházban tapasztalható pedofíliáról akarok írni, tulajdonképpen nem értem, hogy jön ez a téma a katolikus egyház javainak elkobzásához amiről a cikk szól. Esetleg azt akarja mondani, hogy mivel vannak visszaélések a katolikus egyházban, akkor a katolikus egyház megérdemli, hogy elkobozzák tőle az iskoláit és egyéb javait?

  Szóval beszéljünk arról, hogy milyen mértékben tapasztalhatók gyerekekkel való szexuális visszaélések a katolikus egyház iskoláiban, a protestáns egyházak iskoláiban, a zsidó hitközségek iskoláiban, és az állam által fenntartott iskolákban. Ugyanis készült ilyen felmérés Amerikában és talán meglepi önt az eredmény, de éppen a katolikus egyházban legritkábbak a szexuális visszaélések gyerekekkel szemben. Az, hogy most botrány van a katolikus egyházban, nem azért van mert ott gyakoribbak a szexuális visszaélések mint más iskolákban. Nem kérem, a botrány azért van, mert a sajtó szelektíven támadja a katolikus egyházat. A katolikus egyház pedig bűnbánatot gyakorol és ezeket a ritkán előforduló visszaéléseket is megpróbálja kiküszöbölni.

  Az állam által fenntartott iskolákban 15 ször annyi a gyerekek iránti molesztálás gyakorisága mint a katolikus iskolákban. Szóval ezek után nagyon remélem nem azért hozta fel ezt a témát mert erre hivatkozva azt akarja javasolni, hogy az államnak vagy a protestáns egyházaknak vagy a zsidó hitközségnek joga lenne elkobozni a katolikus egyház iskoláit. Ha az állam elkobozza akkor csak annyit fogunk elérni, hogy az állam által üzemeltetett iskolákban 15 ször gyakoribb lesz a gyerekek szexuális molesztálása mint a katolikus iskolákban volt.

  Válasz
  • Tóducz

   Kedves Mikulás bácsi, a katolikus egyház szelencéjét Ön nyitotta ki itt. Ebben a szelencében sok minden rejtőzik. Jó és rossz is. Ön hordozta a témát jobbról balra és onnan vissza ezen a honlapon. Ön a jót magasztalja, a rosszat pedig igyekszik bagatellizálni. Ennyi.

   Válasz
   • Tóducz

    Há drága, kedves, jó, Mikulás bácsi, az ámerikai püspöki kar elnöke, Danielo DiNardo bíboros dixit a minap: a katolikus egyház hatalmas erkölcsi válságtól szenved!

    Válasz
 3. Mikulás

  Kedves Nyilas úr,
  az üresen maradt katolikus templomok tényleg elszomorítóak, de hát ettől függetlenül azok a templomok mindig is a katolikus püspök tulajdonában voltak és továbbra is az ő tulajdonában maradnak. A hívek a templomban csak látogatók. Ők a katolikus egyház vendéglátását élvezik ott, a katolikus egyház a híveket szolgálja minden templommal, minden iskolával és kórházzal, sőt arra is ügyel, hogy a templom, iskola és kórház, ingyen konyha és hajléktalan szállás a helyi nem-katolikus lakosságot is szolgálja, legyenek azok az emberek protestánsok, ateisták, vagy éppen muzulmánok.

  DE, az épületek birtokáról a katolikus egyház sohase mond le, azokat az épületeket sohasem engedi át a hívek birtokába.

  Volt egy kivétel ami végzetes hibának bizonyult, éspedig a katolikus egyház Amerikában az 1960-as években megváltoztatta az általa alapított egyetemek tulajdonosi struktúráját. Ezek az egyetemek korábban a katolikus püspökök birtokában voltak, de a püspökök átengedték őket civil emberekből álló bizottságok tulajdonába és irányítása alá.

  Azóta egyik botrány a másikat éri Amerika katolikus egyetemein.

  Amerika talán legrégebbi és mindenképpen leghíresebb katolikus egyetemét, a Notre Dame Egyetemet (Fort Bend, Indiana állam) ma már csak úgy csúfolják, hogy Notre Shame. Mert Szodoma és Gomorra lett a Mi Asszonyunk (Notre Dame) Egyetemből, megcsúfolták a Szűz Mária egyetemét az ott tanító professzorok, így lett belőle Mi Szégyenünk (Notre Shame) Egyetem. Odahaza Magyarországon és Erdélyben önök nem érzik ezt a nyomást, de Amerikában és főleg Kanadában (Soros Joe imádott Kanadája, toleráns nyílt társadalma) már csak idő kérdése, hogy mikor küldenek börtönbe mindenkit, aki a homoszexuális, transzgender maffia útjába áll. Épp most kellene a katolikus egyetemeknek helyt állniuk, utolsó bástya ként, mert a lutheránus, kálvinista, presbiteriánus, anglikán, episzkopális, metodista egyetemek már elestek. Most kellene a katolikus egyetemeknek kimondaniuk, hogy szörnyű betegség a homoszexualitás, hogy nincs joguk férfi+férfi és nő+nő pároknak gyermekeket örökbe fogadni, gyermekeket hormon kezelésnek és nemi szerveiket eltávolító, megcsonkító műtétnek alávetni, stb. Most kellene az amerikai katolikus egyetemek vezérének, a Mi Asszonyunk Egyetemnek utat mutatnia és helyt állnia mint a józan ész utolsó bástyájának, de ehelyett az oda beférkőzött perverz professzorok is a fertőt terjesztik, a tulajdonjogáról lemondott katolikus püspöknek pedig már nincs rá lehetősége, hogy kitakarítsa a disznóóllá tett egyetemet, és a Mi Szégyenünk egyetemből ismét Mi Asszonyunk egyetemet csináljon.

  Hasonló botrányok zajlanak amerikai katolikus egyetemi kórházakban, például magzatgyilkosság, műtéti abortusz.

  Jézus azt mondta, Ti vagytok a föld sója, de ha a só ízét veszti, akkor már semmire se jó, csak arra, hogy kidobják a sárba és rajta tapodjanak. Hát így jártak az amerikai katolikus egyetemek, ízüket vesztett sóvá váltak, bordélyházakká és magzatgyilkoló bűnbarlangokká váltak, mióta a katolikus püspökök lemondtak a tulajdonjogról és elvesztették az irányítást felettük. Az ilyen egyetemeket le kell dózerolni és a katolikus püspökök irányítása alól kicsúszott templom épületeket is le kell dózerolni, mert nem az épületben van a fő érték hanem a funkcióban, és ha egy katolikus templom vagy egyetem felhagy azzal, hogy az embereket az örök üdvösségre vezesse, ehelyett az örök kárhozatra vezetvén őket, akkor jobb, ha az a katolikus templom, egyetem, vagy kórház eltűnik a föld színéről.

  Hát ez a logikai háttere annak, hogy a katolikus templomok és infrastruktúra miért vannak a püspökök kezében, miért nem engedik át a katolikus püspökök a tulajdonjogot és az irányítás jogát a híveknek, a közösségnek.

  Válasz
  • Tóducz

   Kedves Mikulás, ha már megnyitotta a vitát a róm.kat. erkölcsösségről is, akkor legyen szíves tartson előadást a róm.kat. egyház keretén belül létező pedofíliáról.

   Válasz
  • Nyilas

   Kedves Mikulás úr.
   Olvassa csak, hogy vélekedik az ön egyik püspöke, az ön pénzéből épült templomokról.

   “Morális okokból és a hit embereként kész lennék minden templomot mecsetté alakítani, ha ez segítené a szegény és boldogtalan férfiak és nők életének megmentését, mivel Krisztus nem azért jött a földre, hogy templomokat építsen, hanem azért, hogy fajtól, vallástól és állampolgárságtól függetlenül segítsen az embereken”
   Bár nem egészen értem, hogy mi köze van önnek ahhoz a templomhoz, amit ugyan ön épített, de a püspök tulajdonában van.
   Írásai a témában antagonisztikusak, kicsit olyanok mint a kupec lova.
   Ha akarom vemhes, ha akarom nem vemhes.

   Válasz
   • Mikulás

    Kedves Nyilas, az én templomomhoz annyi közöm van, hogy én annak az egyházközségnek vagyok a tagja. Oda megyek szent misére amikor haza látogatok, azt a templomot segítem pénzzel. Ugyanígy az én iskolámhoz is annyi közöm van, hogy ott érettségiztem, és azt az iskolát segítem pénzzel. Tulajdonjog tekintetében nagyon nem szeretném, ha akár a magyar szomszédaim, akár saját gyerekeim oda állítanának és elkoboznák a templom vagy az iskola épületet, arra hivatkozva, hogy ugyanannak a magyar közösségnek a tagjai mint Mikulás.

    Mert hát azt már sikerült tisztázni, a székelyderzsi templomot a katolikus egyház építette, az unitáriusok pedig elkobozták. A marosvásárhelyi vártemplomot is a katolikus egyház építette, azt pedig a reformátusok kobozták el.

    Hát én az ilyen elkobzások erkölcstelen voltát emeltem ki, és azt, hogy egy közösség tagjainak nincs joguk elkobozni a katolikus egyház tulajdonát, még akkor se, ha az korábban a közösség tagjainak pénzéből épült.

    Most üt vissza az ilyen elkobzós játék. A románok is hasonló elvekre hivatkoznak, például hogy a katolikus egyház Batthyaneum Könyvtára Gyulafehérváron nem is az erdélyi katolikus egyházat illeti hanem az Erdélyben élő közösséget, tehát a román állam mint Erdély lakosainak képviselője elkobozhatja azt az erdélyi katolikus egyháztól.

    Válasz
    • Tóducz

     Kedves Mikulás, be tetszett savasodni, mint Soros Dzsóé, csak más témában!

     Válasz
    • Nyilas

     Kedves Mikulás úr.
     Most akkor öné a templom, vagy a püspöké? Mert e tekintetben eléggé ellentmondásosak az írásai.
     Nem sikerült tisztázni uram. Azt tisztáztuk, hogy azokat a templomokat az a közösség építette, aki használta, és aki használja azóta is. Az összes többi , néha egymásnak is ellentmondó írás, zagyva magyarázkodás, a saját vélt igazának alátámasztására. Mert hívek nélkül nincs egyház. még katólikus egyház sem, mint ahogy mutatják ezt az elhagyott, összeomló templomok, ami fölött egy sajnálommal át tetszett siklani. Tehát nem kell a tulajdon a katólikus egyháznak hívek nélkül, úgy hogy kár erőlködni kedves Mikolás úr.
     Inkább arra tessék koncentrálni, amit amit az ön püspüke Raffaele Nogaro mondott. Mert ü tényleg elkobozná azt a templomot, az építő közösségtől, hogy idegeneknek adja oda

     Válasz
 4. Mikulás

  Tisztelt Nyilas, ez van, és Tóducz urak
  köszönöm válaszukat mert közelebb visz a protestáns gondolkodásmód megismeréséhez, habár nem értek egyet az önök fejtegetésével.

  Én magam is egy többezres magyar katolikus közösség része vagyok, amely saját templommal rendelkezik Szent István királyunk Magyarországán, jelenleg éppen román megszállás alatt. Jelentős összeggel támogattam ennek a templomnak a felújítását az elmúlt években. Na mármost ha az én magyar katolikus közösségem úgy döntene, hogy otthagyva a katolikus vallást más vallás követőivé válnak, azt üzenem közösségemnek, szomszédaimnak, magyar polgártársaimnak, ne nyúljanak se a pénzhez amit a templomnak adtam, se a templomhoz amit az én pénzemből újítottak fel. Mert ha hozzá nyúlnak, még véletlenül el találom törni a kezüket. Ha pedig egy lépést is tesznek, hogy kisajátítsák maguknak a katolikus templomot és valami mássá alakítsák, akkor el találom törni a lábukat. Ez az én pénzem volt, az én döntésem, és a közösségemet nem hatalmaztam fel arra, hogy döntésemet felül bírálva elvegyék és elkobozzák azt amit én korábban saját vagyonomból, szabad akaratomból a katolikus egyháznak adtam.

  Hasonlóképpen üzenem nektek kedves gyermekeim, unokáim, déd és ük unokáim akik még a jövőben fogtok megszületni, ha bármikor más vallásra térnétek, ne érezzétek magatokat felhatalmazva, hogy ahhoz az ingatlanhoz nyúljatok amit az én pénzemből újítottak fel, mert még a túlvilágról is vissza találok jönni egy hajlékony virgáccsal amivel aztán hurkásra verem a feneketeket és a lábatok szárát, azután pedig szíjat hasítok a hátatokból és abból készítek gyeplőt a rénszarvasom számára.

  Tehát tisztelt Nyilas, ez van, és Tóducz urak,
  egy pillanatig sem tartom elfogadhatónak az önök érveit miszerint egy közösség tagjainak joga volt elvenni a katolikus egyháztól azt amit más tagok, esetleg éppen a jelenlegi tagok ősei a katolikus egyháznak adtak.

  Azt is mindenkinek illene tudnia, hogy ha valaki pénzt, telket, építőanyagot, munkát, vagy egyéb javakat adományoz a katolikus egyháznak, azokról a javakról lemondott és később már nem kérheti őket vissza. Ez annyira elemi jogi elv minden adomány esetében, hogy illene vele tisztában lenni. Ha én a fiamnak, menyemnek házat adok nászajándékul, nem mehetek vissza később azzal, hogy gyermekeim adjátok vissza a házat amit nektek ajándékoztam. Ha az iskolámnak adok pénz adományt, azt se kérhetem vissza se másnap, se 5 év múlva. Akkor hát miből gondolják, hogy egy közösség tagjai oda mehetnek a katolikus püspökhöz, paphoz, és visszakövetelhetik akár azt a templomot is, amit esetleg ők maguk korábban szabad akaratból össze adakoztak, adományoztak, és felépítettek a katolikus egyház számára. Tehát amit én magam adakoztam a katolikus egyház számára, azt később már nekem magamnak sincs jogom visszakövetelni, az pedig hogy a szomszédom vagy gyermekeim követeljék vissza azt amit nem ők adtak hanem én adtam a katolikus egyháznak, annyira erkölcstelennek, annyira elképesztőnek tűnik számomra, nem is tudom, hogy kell-e ezt tovább ragozni.

  Válasz
  • Tóducz

   Kedves Mikulás, Ön a cikk tartalmát felekezetek közötti vita irányában vitte el.

   Válasz
   • Mikulás

    Hát kedves Tóducz, miért tűrte el Erdély fejedelme, hogy katolikus templom épületeket, a katolikus egyház tulajdonát elvegyék a református és az unitárius hívek?

    Most már csak az hiányzik, hogy a román állam tanuljon a történelmi precedensből, és miután a katolikus meg a református egyház iskoláit elkobozta, átadja azokat az ortodox pópáknak!

    Válasz
    • Tóducz

     Ej-ej kedves Mikulás, még mindig kalapácsmalomban tetszik készíteni a finomlisztet.

     Válasz
    • Mikulás

     Kedves Tóducz, lehet hogy a kávé őrléssel is a kalapács malom miatt haladok lassan, ahhoz pedig kávéra van szükségem, hogy válaszolni tudjak a szerteágazó problémákra amelyeket nem csak Ön hanem a többi tisztelt hozzászólók is felvetettek, de ígérem hogy válaszolni fogok.

     Addig is előljáróban mondom, Jézus szemmel láthatóan azt akarta, egységes legyen az egyház. Amit görög szóval úgy hívnak hogy ecclesia, angolul church németül kirche, úgy szokták magyarázni hogy ez alatt Jézus társaságát kell érteni, magyarul pedig Egyháznak fordítjuk, amiben már benne is van a lényeges tulajdonsága, hogy nem két ház, nem három ház, nem osztódik minden összeveszés és konfliktus alkalmával mint az amőba, hanem egységes marad és az egységes struktúrán belül oldja meg a konfliktusokat, legyen szó bár olyan visszaélésekről mint a búcsúcédulák árusítása vagy a püspökök és papok akik kisgyerekeket molesztáltak, vagy akár korrupt bűnöző és kicsapongó pápák mert olyan is volt négy vagy öt pápa az eddigi 266 között.

     Magyarországot se szeretnénk ha részekre szakadna amiatt mert például valamelyik országrész vezetője korrupt vagy bűnöző dolgokat művel. Úgy akarjuk megoldani a problémákat, hogy közben Magyarország egységét megőrizzük.

     Jézus pedig az utolsó vacsora alkalmával a legünnepélyesebb, legfennköltebb estén imádkozott azért, hogy a tanítványok egyek legyenek, ugyanúgy mint ahogy Jézus és az Atya egyek. Szóval nagyon súlyos kötelességről van itt szó, arról a kötelességről, hogy Jézus kívánságának megfelelően ne bontsuk meg az egyház egységét, hanem minden problémát úgy oldjunk meg, hogy ne történjen közben egyházszakadás.

     A reformáció okozta egyházszakadásból nekünk nagyon sok bajunk származott. Akkor volt erős Magyarország, amikor vallásilag is egységes volt, és kimondhatta a Mohács előtti évszázadokban, hogy márpedig a pápa iránt engedetlen keleti ortodox románok és szerbek NEM LEHETNEK nemesek, hogy a kereszténység ellen furkálódó zsidókról már ne is beszéljek. Ha a katolikus hitre térnek akkor már elhárul az akadály, de engedetlen ortodoxot, zsidót nem engedünk felelős pozícióba, nem lehet belőle se nemes, se gyerekeink tanítója, se népünk ítélő bírója.

     Tudjuk, hogy a románok folyton azért rinyálnak mert úgymond ők negatív diszkrimináció áldozatai lettek amikor ortodox létükre ki lettek hagyva az Unio trium natiorum kiváltságaiból. Valóban az egész logikus volt amíg magyarok székelyek szászok valamennyien katolikusok voltak, és a katolikus hitre tért románok, szerbek, örmények se voltak semmiből kihagyva, csak a megátalkodott bajkeverő ortodoxok. De azután amikor a reformáció miatt lutheránus kálvinista unitárius egyházak is megjelentek, akkor persze már furcsa volt, hogy a keleti ortodox románokat elnyomják. Na de a katolikus egyházhoz hűséges magyarokat és székelyeket is elnyomták a protestánsok, hiszen látjuk, hogy elkobozták a katolikus egyház építette templomokat, hiszen vagy 200 évig nem lehetett katolikus püspök Erdélyben mert a protestánsok kitiltották, hiszen a jezsuiták által alapított egyetemet pedig Kolozsváron földig rombolták és elkergették a magasan képzett jezsuita katolikus tanárokat.

     Szóval azt se hiszem el az életben soha, hogy mi magyarok jól jártunk a sok egyházszakadással amit a reformáció okozott. Bármi probléma volt a katolikus egyházban, azt szakadás nélkül kellett volna kezelni és megoldani. Hiszen maga Jézus is így akarta. Jézus tette főnökké Pétert a 12 Apostol között, Péter utódai pedig a mindenkori pápák.

     Válasz
     • Tóducz

      Drága Mikulás bácsi, én úgy tudtam, hogy meghalt H.C. Andersen és Kovács Dani.

     • ez van

      Kedves Mikulás, valami sántít az ortodoxok (nem a vlahok) erdélyi megjelenése, elfogadása, és a reformáció kronológiai sorrendjénél. Mintha-mintha az ortodox pópák Szerbiából való behozatala, hogy a vlahoknak is legyenek papjai, mert nekik nem voltak, a reformáció elterjedése után történtek. Papneveldéket is az ortodoxoknak ezek után létesítettek a fejedelmek, na nem a románok, dehogy. Sabin Gherman után szabadon: nem tetszik a románoknak, hogy a szláv nyelvből a románra való átállást az erdélyi oláhoknak, egy magyar fejedelem szorgalmazta. Továbbá, nem hagy nyugodni az a tudat, hogy a teológiai tanulmányokban jártas természettudományok embere nem látja be azt az ellentmondást, ami Péter apostol és a római egyház között fennáll. Jézus csakugyan Péterre hagyta tanainak terjesztését (a kulcsot), de ezt Pál – Saul galárd módon elorozta. Miképpen? Hát úgy, hogy Péter visszament a Pártus birodalomba, Róma felé nem is kacsingatott (ennek ellenére még a Wikipédia is őt nevesíti a katolikusok első pápájának). Pál pedig politikai és gazdasági támogatottsággal és főként érdekeltséggel, lefektette a júdai-kereszténység alapjait, megírva a már ismert szövegeit, amelyek 300 év múlva bekerültek kanonizálva a Szentírásba. Péternek tehát semmi köze nem volt a katolikus egyház megalapításához, még kevesebb az első pápasághoz, amint Pál levelében olvashatjuk a magasrangú látogatások során felsorolt elöljárók névsorát, ahol Péter nevét (aki állítólag akkor pápa volt) nem találjuk.
      A jezsuitákkal kapcsolatos eszmékkel is kesztyűs kézzel illene bánni, mint ahogy a keresztes hadjáratokkal is, tudva azt, hogy nagyon sok áldozat (több ezerre rugó gyermek is) kapcsolódik ezekhez. Persze, mondani lehet, hogy ezek járulékos áldozatok.
      Avégett, hogy a XXI. század kellett – kelletlen történései között élünk, a régmúlt idők történéseit, vallási torzulásait hagyjuk a történészekre, vallástörténészekre, meggyőződve, hogy a valódi eseményeket ők sem tudják teljesen feltárni. Gondoljon csak bele, hogy az ikertornyok összeomlása az információ-robbanás idején történt, mindenki “szemtanú” lehetett, mégsem tudjuk pontosan, hogy mi volt, és Joenak is hiába magyarázza a miniatombombákat. Pedig ő ebben is szakember.

     • Mikulás

      Isten nyugosztalja szegény Kovács Danit. Őrá biztosan igaz volt, hogy a lét határozza meg a tudatot (nem pedig a tudat a létet), mert a kommunista állam fizette a létbiztonságot adó fizetését, ő pedig ezért magasan képzett kommunista öntudattal építette a sokoldalúan fejlett szocialista társadalmat.

      Kíváncsi lennék, mennyire maradt hoppon és mit csinált az 1989 decemberi forradalom után.

  • ez van

   Nem kell Mikulás. A bigottságot sem. Pedig ezelőtti beszólásai alapján önt hithű, de nem bigott Istenfélőnek gondoltam. Nem szeretnék vallási vitákat indítani, de azért azt megjegyzem, hogy (s feltehetően) Ön nem élt abban a korban, amikor a protestantizmus élbe került a katolicizmussal. Ezért a saját bőrén nem érezte az ellentmondásokat, mint ahogy én sem. Ezért nem vitatkozom. Mint ahogy a törvényekkel vagyunk, csupán az értelmezések és alkalmazóikkal van problémánk.

   Válasz
   • Mikulás

    Kedves ez van Bocsánatot kérek mert talán túl agresszívre sikerült hozzászólásom, holott inkább humorosnak szántam. Szóval azokat a kéz és lábtöréseket meg szíjat hasítást nem gondoltam én komolyan, nem vagyok agresszív ember és nem szeretem a verekedést.

    Ami a különböző vallások ellentmondásait illeti, katolicizmus, protestáns vallások, keleti ortodoxia, ezeket én érdekes módon a saját bőrömön tapasztaltam a 90 es évek óta, így hát közel 30 éve foglalkozom vallási kérdésekkel és mára oda jutottam, hogy nagyon érdekel a teológia. Egyetértek a véleménnyel miszerint a teológia a tudományok királya, hiszen a teológusok Istent és Isten rendeléseit akarják megismerni, az egész természeti világot pedig az Isten teremtette. Én régen kifejezetten csak természettudománnyal foglalkoztam fizika kémia biológia orvostudományok elektronika. De hát úgy alakult az élet, hogy bele csöppentem a vallási dolgokba. Anyai ágon katolikus de apai ágon református családból származom. A különbségeket a vallások között nem ismertem és nem is érdekeltek, csak hát a 90es évek elején egy nagyon értelmes és emberileg szimpatikus nazarénus fiatalemberrel találkoztam Szegeden aki alternatív katonai szolgálatos volt, mert a nazarénusok nem hajlandóak fegyvert fogni. Az erőszakot általában én is utálom, de hát 1990 márciusában ott voltam ahol emberek haltak meg a közvetlen közelemben és harcoltam a románok ellen amikor megpróbálták lerohanni a békésen tüntető magyar tömeget Marosvásárhely fekete márciusán. Szóval nagyon érdekelt, hogy vajon kinek lehet igaza? A nazarénus fiatalembernek aki szerint soha nem szabad védekezni egy agresszor ellen vagy pedig a katolikusoknak akik keresztes háborúba indultak megvédeni Magyarországot és Európát a töröktől. Azután találkoztam én egy jehovista, Jehova tanúi vallású fiatalemberrel, értelmes és jól képzett természettudós volt az illető, ő keltette fel az érdeklődésemet a Biblia olvasása iránt, de ő pedig a katolikus pápát támadta minden második mondatában. Szóval újabb kérdőjelek merültek fel bennem amikre szerettem volna választ kapni.
    Még később egy keleti ortodox vallású nőnek udvaroltam és házasságra készültünk de ő azt akarta, hogy térjek át az ő vallására mert úgymond a pápa hibákba, szakszóval eretnekségbe keveredett. Ettől az ortodox nőtől tanultam meg, hogy a kereszténységet nem lehet úgy tanulmányozni, hogy elolvassuk mit gondol valaki a 21. században. Kötelező és elengedhetetlen, hogy az ember a korai egyházzal foglalkozzon és elolvassa mit mondtak az apostolok, mit mondtak az apostolok tanítványai, az Ősegyházatyák (Early Church Fathers) 100 200 300 évvel Krisztus után. Például egy mai keleti ortodox vallású templomban a keresztelőmedence pontosan akkora méretű és pontosan olyan alakú mint amilyenek a keresztelő medencék voltak 2000 évvel ezelőtt az őskeresztények idejében. Szóval én ettől a keleti ortodox nőtől is nagyon sokat tanultam legfőképpen a kereszténység történelmi folyamatként való szemléletét. De hát ott volt a kérdés, hogy igaza volt-e a pápát illetően? Megtagadjam-e a katolikus Pápa iránti engedelmességet azért, hogy egy keleti ortodox pópa iránti engedelmességgel cseréljem fel. Az engedelmesség pedig a keleti ortodoxoknál nagyon szembetűnő, angolul In your face, mert az emberek apukának hívják a papot és megcsókolják a kezét.

    Remélem a fentiekkel sikerült szemléltetni hogy én milyen értelemben éreztem a bőrömön a katolikus protestáns és keleti ortodox vallások ellentmondásait, mert az nyilvánvalóvá vált számomra, hogy vagy a nazarénus barátomnak van igaza és sohasem szabad erőszakhoz folyamodni, vagy pedig Hunyadi Jánosnak volt igaza a Nándorfehérvári csatában 1456 ban aminek emlékére a pápa elrendelte hogy minden délben hálából is ünneplésül megszólaljanak a harangok a földgolyó összes katolikus templomában. Az is nyilvánvaló lett számomra, hogy valaki tanítói hivatalának mindig engedelmeskedni kell, vagy a pápának csókolom meg a kezét, vagy a keleti ortodox pópának, vagy pedig Luther Mártonnak Kálvin Jánosnak kell engedelmeskedni még akkor is ha esetleg a kezüket nem kell megcsókolni. Vagy esetleg megalakíthatom saját vallásomat, Mikulás egyházát, ahol Mikulás a Pápa és Mikulásnak kell engedelmeskedni.

    A végső kérdés az, hogy kinek van igaza amikor emberek ennyire nem értenek egyet, szabad e háborúzni, szabad e fogamzásgátló tablettát használni, szabad e magzatot gyilkolni, ilyen kérdésekben amikor két egyház homlokegyenest ellentmond egymásnak az ember megteheti hogy nem hajlandó állást foglalni vagy pedig sok tanulmány után valamelyik oldal mellett elkötelezi magát és akkor az ellenkező oldal számára úgy fog kinézni mintha bigott lenne. Ha bemegyek a sörözőbe és egy társaság azon veszekszik hogy mennyi kétszer kettő mert egyesek szerint 3 mások szerint pedig 5 ismét mások szerint 8 vagy 10, én pedig kötöm az ebet a karóhoz hogy kétszer kettő az négy és más választ nem vagyok hajlandó elfogadni, hát akkor igen bigottnak fogok tűnni a társaság nagyobbik része számára. Hasonlóan erős érzelmek szabadulnak fel manapság olyan vitatott témákban mint hogy össze házasodhat e férfi a férfival. A svéd lutheránus egyház szerint igen, de a katolikus egyház szerint nem, és így tovább. Szóval én kénytelen vagyok bigottnak látszani mivelhogy egyik oldalon elköteleztem magam, a másik oldalt pedig hibásnak tartom, de a bigottnak látszó álláspontjaim mögött sok évi tanulmány olvasás és elmélkedés van.

    Válasz
    • ez van

     Kedves Mikulás. Örömmel tölt el, hogy, mint a természettudományok emberének, a teológiai tudományok sem állnak messze. A kesztyűt nem veszem fel, azért, mert, mint már írtam, nem áll szándékomba felekezeti vitába merülni. De azért gondolataimból, amelyek megvilágításra várnak, egy párat önnel is megosztok. Miért hiányzik a Sauli-Pál leírásokból KEGYELEM szó, amikor Krisztus beszédeinek ez az alapja volt? Ön az Apostolok cselekedeteiből idéz, de, ha ezeket a cselekedeteket összesimítjuk a Saul-Pál leveleivel, láthatjuk (olvashatjuk), hogy mindenütt ilyen egyházat szervez, már püspökökkel. Miért ez a hasonlóság? Pál Jézust idézi, de hogyan, amikor se nem látta Őt, se nem hallotta beszélni? Azt hirdeti Pál, hogy Jézus azért áldozta fel magát, hogy megváltson minket bűneinktől. Holott Jézus áldozatot nem kért, csupán annyit, hogy “szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből, szeresd felebarátodat, mint önmagadat. Ezt cselekedd és élsz”. Hogy is van akkor ez? Aztán, a “felkentek” szájából elhangzik, hogy: “fogadd Urunk ezt az áldozatot bűneink bocsánatára, hisz bűnösök vagyunk mindannyian”. Holott Jézus azt mondta: Irgalmasságot akarok és nem áldozatot. Az ön által említett és felsorolt Apostolok cselekedeteit kiegészítve a Máthé evangélium talentumos részeivel, eszembe jutott a “kiválasztott nép” anyagi függősége, miszerint a pénzen kívül más istent nem ismer. Ezt Jézus is kifejezte, mondván, hogy ” ti nem az én Atyámtól vagytok”. És dilemmáim sokasága szinte végigkísér az egész Szentíráson. Mindamellett hívő embernek tartom magam, de Jézus tanításait követve, mielőtt még kanonizálták volna a Szentírás szövegeit. Nyilasnak igaza van abban, hogy Jézus nem vallásalapítónak jött a Földre. Mindezek ellenére, a Marianum a katolikus egyházat illeti.

     Válasz
    • Nyilas

     Ez próba.

     Válasz
  • Nyilas

   Kedves Mikulás úr.
   Hibás a logikája. Az ön élete munkájának gyümölcséhez addig van joga, amíg ön él. és amig azt át nem ruházta másra. Amint azt a gyerekei, leszármazottai példáján mondta, ha nekik ajándékozta, attól kezdve azzal szabadon rendelkeznek. Ön megteheti, hogy a túlvilágról visszajön, és elvirgácsolja őket. ám az az ő döntésüket nem befolyásolja, meg az ön beleszólási jogán sem változtat.
   És mivel ön azt az adományát amit a templom felújítására felajánlott nem a római pápának adta, hanem annak a közösségnek, aki azt a templomot a látogatásával életben tartja, ezért annak az adománynak a sorsa ettől fogva a közösség kezében van. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint annak a sokszáz templomnak a sorsa, amely éppen napjainkban marad üresen, mert a hívek jogutód nélkül magára hagyták, azaz mint gazdátlan tulajdon, az ebben az esetben egyedüli jogi örökös, a katólikus egyházra szált, amely mint felesleges tehertételt inkább hagyja összedőlni, jobb esetben lebontatja
   (az ön adományából épített templomot) , mert az üres telek drágábban értékesíthető, rosszabb esetben eladja, valami egészen profán célra is, mint ahogy az a németroszági templomokkal történik napjainkban.

   Válasz
  • Mikulás

   A Nyilas által leírt egyház modell általában megfelel a protestáns egyházak modelljének ahol a hívek közössége létrehoz egyfajta igazgatói tanácsot. A templom épület, iskolaépület és a bank számla a pénzzel nem a lelkipásztor vagy a püspök hanem a közösséget képviselő igazgatói tanács birtokában vannak, azután ha nekik nem tetszik hogy mit prédikál a pap vagy a püspök, akkor egyszerűen felmondanak annak a papnak püspöknek és másik papot püspököt keresnek helyette mert ők fizetik a fizetését, ezért cserébe elvárják hogy a fülüknek tetsző muzsikát muzsikáljon. Ismerem ezt a protestáns egyház modellt hiszen számos interjút hallgattam már olyan katolikus hitre áttért emberekkel akik korábban lelkipásztorok, papok voltak olyan protestáns egyházakban mint a lutheránus, kálvinista református, presbiteriánus ami a kálvinizmus skót változata, anglikán, episzkopális ami az anglikán egyház amerikai változata, baptista és a többi. Ők mondtak olyanokat, hogy például egy presbiteriánus vagy egy anglikán pap, lelkipásztor egyszerűen nem teheti meg, hogy a fogamzásgátló antibébi tabletta vagy akár a művi abortusz magzat gyilkosság erkölcstelen voltáról beszéljen, prédikáljon a híveinek, mert a hívek, különösen a feminizmusban nevelkedett nők piszokul meg fognak sértődni és az illető papot, lelkipásztort az igazgatói tanács még aznap ki fogja rúgni az állásából. Hoznak helyette másik papot amelyik megnyugtat mindenkit hogy lehet nyugodtan antibébi tablettát szedni és magzatot gyilkolni.

   Ez engem Szent Pál apostol szavaira emlékeztet valahol a Bibliában ahol azt mondja hogy az utolsó időkben az emberek már nem lesznek hajlandóak a helyes erkölcsi tanítást meghallgatni, hanem ehelyett olyan tanítókat keresnek maguknak és olyan tanítókkal csiklandoztatják a fülüket, akik nekik tetsző módon beszélnek. Hát a mai protestáns egyházakban ezért nem lehet elítélni Szodoma és Gomora vétkét sem, mint ahogy a magzat gyilkosságot sem, mert a hívők kiverik a balhét és leváltják a papot.

   Szóval értem én, hogy Nyilas egy egészen másfajta egyház modellről beszél mint ami a katolikus egyház modellje, mert azt mondja Nyilas, hogy elkezdtek másfajta igét hirdetni és hogy az üressé vált templom épületet nem ajánlották fel a pápának. Csakhogy katolikus szempontból én erre azt felelem, az a templom épület végig a katolikus püspök tulajdona volt. Ha pedig a püspök elpártolt volna a katolikus egyháztól, akkor a pápának joga volt a püspököt leváltani és másik püspököt hozni helyette. Tehát a helyi hívek közössége nem ajánlhatta fel a templom épületet a pápának mert az egy pillanatig sem volt a hívek tulajdona. Ez a templom épület mindvégig a katolikus püspök tulajdona volt, de az övé is csak addig, amíg engedelmes volt a pápa iránt.

   Az is értelmetlen katolikus szempontból, hogy egy katolikus pap vagy püspök csak úgy gondoljon egyet és elkezdjen másfajta igét hirdetni, vagyis olyan igét ami összetűzésben van a katolikus egyház tanításaival. Hogy ismét a fogamzásgátló tabletta és abortusz példáját vegyem, vagy a szándékosan meddő szexuális cselekedeteket (maszturbálás, megszakított közösülés, gumi óvszer, homoszexuális kapcsolatok férfi férfival, nő nővel, zoofilia Mikulás a rénszarvassal), ha egy katolikus pap vagy püspök azt kezdené tanítani, hogy ezek erkölcsileg megengedhető tettek, a püspöknek joga van a papot meg fegyelmezni, visszahívni, leváltani. Ha pedig a püspök tanítja ezt a hibát akkor maga a pápa lép közbe hogy leváltsa és szükség esetén kiközösítse a püspököt aki ilyesmit tanít.

   Tehát a katolikus egyház egészen máshogy működik mint a protestáns egyházak általában, mind a hatalmi hierarchia, mint pedig annak tekintetében, hogy kinek a birtokában vannak a templom épület iskolaépület stb. A katolikus egyház nem egy alulról építkező egyház és soha nem is volt az, nem úgy jött létre, hogy a falu vagy a város közössége épített egy templomot ami a saját tulajdonában maradt és azután fogadott egy lelkipásztort akit saját pénzéből fizetett és eszerint tetszése szerint felmondhatott a lelkipásztornak. A katolikus egyház ezzel szemben úgy jött létre, hogy Jézus meghívott egy 12 tagból álló vezetőséget akiket apostoloknak vagyis küldötteknek szoktunk nevezni görög szóval, de még a 12 apostol között is kiválasztott egy vezetőt. Maga Jézus választotta ki Pétert és a 12 apostol vezérévé tette őt. Azután a néptömegek, amennyiben hallgatni és engedelmeskedni kívántak a 12 apostol tanításának, akkor részévé válhattak a katolikus egyháznak. A 12 apostol mai utódai pedig a katolikus püspökök, Péter utóda a pápa. Definíció szerint nem a hívek parancsolnak a pápának és a püspököknek, hanem éppen fordítva. A pápa és a püspökök parancsolnak a katolikus híveknek, akinek pedig ez nem tetszik, le is út fel is út, tessék kilépni a katolikus egyházból.

   Nem meglepő módon a katolikus egyház birtokában lévő templom épületek iskolák kórházak stb ugyanezen logika alapján a 12 apostol birtokában illetve jelenleg az ő utódaik a katolikus püspökök birtokában vannak. Szó sincs arról, hogy a katolikus hívők csak úgy elvehetnék a templom épületet, és oda lutheránus kálvinista vagy egyéb prédikátort hívjanak, mert az az épület nem a hívők tulajdona. Az épület a püspök tulajdona. Amelyik hívőnek az nem tetszik, hogy a pénz adományai a püspök birtokába kerülnek, az ne adakozzon. Nem kötelező belépni a katolikus egyházba és nem kötelező adakozni se a katolikus egyháznak. De aki adakozott az vegye tudomásul hogy amit adott az többé nem az ő tulajdona mivel a katolikus egyház így működik.

   Számomra kristálytiszta hogy se az unitárius egyháznak nem volt joga elkoboznia a székelyderzsi templom épületet, se a református egyháznak nem volt joga elkoboznia a marosvásárhelyi vártemplomot a katolikus egyháztól.

   Azt illetően pedig, hogy mióta működik így a katolikus egyház, ajánlom mindenkinek elolvasni az Apostolok Cselekedeteit a Biblia újszövetségi részében, lásd 4 és 5 fejezetek, idézem

   4. Fejezet
   34Nem akadt köztük szűkölködő, mert akinek földje vagy háza volt, eladta, és az érte kapott pénzt elhozta, 35és az apostolok lába elé tette. Mindenkinek adtak belőle, a szükséghez mérten. 36József, a ciprusi származású levita is, akit az apostolok Barnabásnak neveztek el, ami azt jelenti, hogy a vigasztalás fia, 37eladta földjét, az árát fogta, és az apostolok lába elé tette.
   5. Fejezet
   1Egy Ananiás nevű ember feleségével, Szafirával együtt eladta az egyik földjét. 2Az árából felesége tudtával egy részt megtartott magának, s csak egy másik részt vitt el, és tett oda az apostolok lába elé. 3Péter azonban így szólt hozzá: „Ananiás, hogy csábíthatta el szívedet a sátán, hogy be akard csapni a Szentlelket, és a föld árának egy részét félretedd?” 4Hát nem a tied maradhatott volna, ha meg akartad tartani? Vagy ha eladtad, nem rendelkezhettél szabadon az árával? Miért vetemedtél ilyesmire? Nem embereknek hazudtál, hanem Istennek!” 5E szavak hallatára Ananiás összeesett és meghalt. Nagy félelem fogott el mindenkit, aki csak hallotta. 6A fiatalabb emberek meg fölálltak, betakarták, elvitték és eltemették. 7Mintegy három óra múlva felesége is eljött, mit sem tudva a történtekről. 8Péter megkérdezte: „Mondd csak, valóban ennyiért adtátok el a földet?” „Igen, ennyiért” – válaszolta. 9Péter folytatta: „Mire való volt egymás közt megegyeznetek, hogy próbára teszitek az Úr Lelkét? Látod, akik férjedet eltemették, már az ajtónál vannak, hogy tégedet is kivigyenek.” 10Az asszony azon nyomban a lábához rogyott és meghalt. Amikor a fiatalok beléptek, már holtan találták. Kivitték és a férje mellé temették. 11Nagy félelem vett erőt az egész egyházon és mindenkin, aki csak hallott a dologról.

   Az apostolok működése Jeruzsálemben.

   12Az apostolok keze sok jelet és csodát művelt a nép között. 13Mindnyájan egy emberként voltak a Salamon-csarnokban. Mások közül senki sem mert közéjük elegyedni, de a nép magasztalta őket. 14A hívők – férfiak és nők – egyre nagyobb számban csatlakoztak az Úrhoz. 15Még a betegeket is kivitték az utcára, hordágyra fektették őket, hogy ha Péter arra megy, legalább az árnyéka érje egyiket-másikat. 16Sőt még a Jeruzsálemhez közel eső városok népe is odajött, hozták a betegeket, a tisztátalan szellemektől gyötörteket, s ezek mind meggyógyultak.
   – idézet vége –

   Remélem nyilvánvaló a fenti idézet alapján, hogy a katolikus egyház hatalmi struktúrája nem a reformáció idején lett kitalálva, hanem így működött a legelső pillanattól fogva. Jézus hatalmat adott Péternek és a többi tizenegy apostolnak, a hívek pedig hozzájuk csatlakoztak, és már első perctől kezdve szabad akaratukból adakoztak pénzt az apostoloknak, a pénz felett pedig az apostolok rendelkeztek. Katolikus szempontból az az elképzelés hogy a hívek csak úgy leválthatják az apostolokat és másik tanítókat szerezhetnek helyettük olyan mint egy rossz vicc.

   Válasz
  • Nyilas

   Olvassa csak Mikulás úr.

   Raffaele Nogaro, az olaszországi Casertai Egyházmegye volt püspöke nyíltan kimondta: inkább pusztuljon el a kereszténység, jusson hatalomra az iszlám, de a migránsokon akkor is segíteni kell! Nogaro és a migránsimádó pápa – egy húron pendülnek A 84 esztendős pap a következőképpen vélekedett: „Morálisan és a hit emberének szemszögéből nézve én kész lennék az összes templomot mecsetté alakítani, ha ez fontos lenne az ügy szempontjából, és ezzel segítenénk a szegény és szerencsétlen férfiak és nők életét megmenteni. Krisztus nem azért jött a Földre, hogy templomokat építsen, hanem azért, hogy segítse az embereket, függetlenül azok fajától, vallásától vagy nemzetiségétől” – jelentette ki a korábbi püspök.
   Lehet menni virgácsolni.

   Válasz
   • Tóducz

    Kedves Nyilas úr, Mikulás urat súlyosan megviselte az Ámerikában tomboló hőség.

    Válasz
 5. antal m.

  Tehát, még bőven van tisztázni valók a történtekről!

  Válasz
 6. Tóducz

  Egy újabb dörgedelmes UDMR-és siker!

  Válasz
 7. Mikulás

  Most hogy a reformáció 500 évfordulóját ünnepeltük idézőjelbe téve mert én annyira ünnepelni valónak nem tartottam megkérdeztem már Hogyan került az unitárius egyház birtokába a székelyderzsi templom a híres Szent László király fal freskóval ha egyszer azt olvasom a történelméről hogy az 1300 as években épült, a freskó is az 1400 as évekből való, az unitárius egyház pedig csak az 1500 as években jött létre? ugyanígy váltig csodálkozom azon Hogyan került a Marosvásárhelyi vártemplom a kálvinista református egyház birtokába ? emlékszem 1990 ben ünnepeltük annak a templomnak az 500 éves építési évfordulóját közvetlenül a forradalom után és Tőkés László tiszteletes eljött a vár templomba prédikálni. Na de a reformáció 1517 ben indult Luther Mártonnal, aztán valamikor később jöttek a kálvinisták, de a vár templom 1490 ben épült . Hát akkor hogy került a vártemplom a kálvinista egyház birtokába, ők nem építették hiszen ők még nem is léteztek akkor, nem létezett olyan hogy kálvinista egyház. azt a templomot csakis a katolikus egyház építhette. Hogyan került akkor a reformátusok birtokába?

  ilyenkor derül ki hogy ennek a szabadrablásnak amit a románok is csinálnak meg amit megjegyzem a zsidó bolsevikok csináltak Magyarországon a második világháború után ennek a szabadrablásnak az első megnyilvánulását a reformáció találta ki és hajtotta végre. az egész németországi reformáció arról szólt , hogy a német urak el akarták rabolni a katolikus egyház birtokait. hasonló módon ami Angliában történt amikor 8. Henrik megalapította a saját egyházát és mindent elrabolt a katolikus egyháztól , legyilkolt papokat apácákat szerzeteseket válogatás nélkül , az is az egész a szabadrablásról szólt .

  a románok tanultak a reformációtól, megtanulták, hogy ki lehet fosztani a katolikus egyházat. a múltkor olvastam a kurucon a szemét zsidó bolsevikok képviselőjének Vásárhelyi Miklósnak az írását közvetlenül a második világháború után ahol elmondja hogy a katolikus egyháztól mindent el kell kobozni iskolákat kórházakat satöbbi. ezt az egészet se a románok se a bolsevik zsidók nem maguktól találták ki, az ilyen jogtalan rablást a reformáció találta ki ezt ünnepeltük úgymond 2017 ben már aki ezt ünneplésre méltónak találta.

  Most hogy beértek a reformáció gyümölcsei érdemes elgondolkozni Jézus szavain aki azt mondta hogy gyümölcséről ismerni meg a fát. Hát ez a fa bizony nem ehető gyümölcsöt termett hanem mérgezett gyümölcsöt és szenvedést. a reformáció bűntetteit használják a románok és a zsidók jogalapként és mintaként arra hogy tovább tapossák a katolikus egyházat, de most már a református egyházat is tapossák , hiszen Románia most a katolikus és a református egyház-tól egyaránt elkobozta a javait, hasonló módon cselekedtek a bolsevik zsidók Magyarországon amikor hatalomra jöttek 1948 ban.

  Válasz
  • Nyilas

   Kedves Mikolás úr.
   Gondolom, hogy ezt velünk együtt ön is tudja, de mivel ez az ostoba kérdés önnél újra meg újra előjön, hát megpróbálom róla felhomályositani.
   Kezdeném ott, hogy azokat a templomokat nem a katólikus egyház építette, hanem az a katólikus közösség, amely azt használta is.
   Aztán elérkezett az idő, amikor a katólikus egyházon belül sokaknak elege lett abból, hogy a főpapság a vagyonának mértéktelen gyarapítása végett üzletet csinál a hitből (tudja, azok a fránya búcsúcédulák. amelyek arról szóltak, hogy ha fizetsz érte, akkor üdvözülhetsz. És elkezdtek más igét hirdetni. Aztán annak a közösségnek, aki az adott templomot építette, ezek az új igék jobban tetszettek, ezért letért a bucsúcédulás hitről, és evangélikus, vagy református, vagy éppen unitárius lett. Eléggé el nem ítélhető módon nem hagyta üresen kongani a maga építette templomot, sőt aljas módon nem ajánlotta fel a római pápának, mint feleslegessé vált vagyontárgyat, hanem, mint a saját épített tulajdonába oda járt továbbra is dicsérni az urat, és hozzá fohászkodni, csak nem vett többet üdvösséget megváltó bucsúcédulát.
   Nem tudom, hogy elég érthető volt e a fejtegetésem?

   Válasz
   • ez van

    Így van Nyilas, nem idegenek lopták el, hanem ők maguk használták továbbra is. Ami nem mondható el a zsidó bolsevikekről, sem a románokról. A reformátusok, unitáriusok, evangélikusok nem tulajdonítottak el egyetlen hagymakupolás templomot sem, és még zsinagógát sem.

    Válasz
   • Tóducz

    Kedves Mikulás úr, milyen volt a Koppenhága-i világtalálkozón? Sok volt a pia és a jókedv? Na mármost, a reformáció kényszerítette a róm.kat. egyházat a saját reformációjára. Felhagytak a cédula és az ereklye biznisszel, elkezdtek a nép nyelvén misézni, nem csak latinul halandzsázták el a misét, stb. Tisztelettel.

    Válasz
 8. antal m.

  Égbe magasodó épületegyütteseinkkel sem tudjuk bizonyítani a múltunkat!
  Ez megrázó!

  Válasz

Hagy egy Válaszot Nyilas-ra Kilépés a válaszból

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük