A bukaresti Ady Endre Líceum új épületének kálváriája

Az Ady Endre Líceum be nem fejezett épülete

2013. augusztus vége. A bukaresti területi RMDSZ eldöntötte, hogy a bukaresti Ady Endre Líceum igazgatónőjét, Bejan Ibolyát, gyenge teljesítményéért leváltja. Próbálkoztak a következő személyekkel: Réman Ildikó, Szabó Csilla, Nagy Éva, Pica-Naghi Ana Elisabeta, de egyik se vállalta.

Végül, „térden állva, könyörögve, elhalmozva ígéretekkel”, meggyőztek, hogy legalább egy fél évre vállaljam el az igazgatóságot. Én kértem, hogy ezeket foglaljuk írásba, de a válasz az volt, hogy mi magyar emberek vagyunk, nem kell nekünk pecsétes papír, mi betartjuk az ígéretünket. Utólag megjegyzem, hogy azokat a hevesen felvállalt ígéreteket 1-2 évig úgy-ahogy betartottak, de utána épp az ellenkezője történt.

2013. szeptember 3-án, reggel 9 órakor érkeztem Bukarestbe, először a Petőfi Házba mentünk, utána rögtön a tanügyminisztérium magyar tagozatán jelentkeztem, ahol Király András államtitkár, Szőcs Domokos, Nagy Éva és Borsos László tanácsosok ismerkedtek meg velem, és meggyőztek, hogy legalább egy évre el kell vállaljam az igazgatóságot.

Következett Bukarest főtanfelügyelősége, ahol Mihaela Ciho a kettes körzet főtanfelügyelője fogadott, és vele együtt mentünk az Ady Endre Líceumba 11 órára, a beiktató gyűlésre. De egy fél órával hamarabb érkeztünk. A kapuson kívül senki nem volt, egy tanárral se találkoztunk. Sétálgattunk az iskolában, és akkor láttuk, hogy az udvar hátsó részén egy hatalmas betonkolosszus, egy be nem fejezett épület tátong. Ahogy közelebb mentünk, hát láthattuk az emeletről a régi igazgatónő köré csoportosult tanári kart, és végighallgattuk, ahogyan a régi igazgató a tanárokat oktatja ki arra, hogy hogyan szabotálják az új igazgatót, hogy minél hamarabb menjen vissza Brassóba, és ő kerüljön vissza újra igazgatónak.

Utólag leírhatom, hogy ezt a szabotázst szervezte a háttérhatalommal karöltve öt éven keresztül, így „elfelejtette” megtartani a testnevelési órái nagy részét, hisz ez neki nem számított, neki a fontos az egykori „családias hawai hangulat” fenntartása volt. Hát így ismerkedtem meg az iskola be nem fejezett épületével.

Az Ady Endre Líceum könyvelőségi szimbiózisban működött a Cantemir Vodă Líceummal. Az Ady Havasalföld egyetlen magyar iskolája, és a törvények szerint önálló könyvelőséggel rendelkezhet, ezért első lépésem az a beadvány volt, amiben az önálló könyvelőséget kértem, amit október végére meg is kaptam. Így kiharcolva a gazdasági önállóságot, hamarabb és több pénzhez jutottunk, és másképpen lehetett rendezni az iskola régi épületét és udvarát. Az osztálytermeket megnevesítettem: a magyar irodalom terem lett a „Szilágyi Domokos terem” (hisz Kobak fia ide járt iskolába), a matematika terem „Bolyai János terem” lett, az informatika terem „Neumann János terem” stb.

A szocializmusban az iskola kerítésén belül eperfákat ültettek, hogy majd a tanulók segítségével selyemhernyót tenyésztenek, ami gazdaságossá teszi az iskolát. A fák felnőttek, fölösleges árnyat tartottak, termésük egy hónapig szemétben tartotta az iskolát, a kisiskolások összekoszolták magukat, és nem beszélek a sok légy, darázs, szúnyog és egyéb állatkák társaságáról.

A Nr. 86/18.09.2013-as beadványomra rögtön érkezett a polgármesteri hivatal Nr. 7442/1187557/01.10.2013-as válasza, amiben engedélyezi a fák kivágását. Október végére sikerült mind a 12 fát levágatnom, tavaszra egy virágoskertet teremteni végig a kerítés mentén, ezt kerítéssel ellátni. Munkámat Csíkszeredából Borboly Csaba 100 rózsatővel támogatta. A rózsákat Albert István karbantartóval együtt ültettük, és néha órákról kivett 2-3 középiskolás fiúval.

Két kolléganőm rögtön feljelentett a tanfelügyelőségre, hogy kiveszem a diákokat az óráról, és nehéz fizikai munkával kínozom. Hát ez is lejárt, a rózsák, azóta is gyönyörűen virágoznak, és diákjainkat a szépség örömére tanítják. Sikerült az udvart leaszfaltozni, és az iskolát kívül belül kétszer is lefestetni.

De engem a be nem fejezett épület sorsa zavart, hisz nem kaphattam erre vonatkozó iratot az iskola nem létező „levéltárában”. Motea Georgeta könyvelőnő végül egy néhány erre vonatkozó dokumentumot halászott elő, a könyvelőségi íratok közül. Több tanári és vezetőtanácsi gyűlésen is feldolgoztuk azt, hogy hivatalos lépéseket kell tegyek az épület sorsának a tisztázására. A bukaresti területi RMDSZ, és a Petőfi Társaság gyűlésein folyamatosan megtárgyaltuk a be nem fejezett épület sorsát, és a hivatalos megoldásra kértem a segítségüket. A két intézet elnöke csak ígérgetett, újra ígérgetett, hogy vendéglőben borospohár mellett ő folyamatosan tárgyal a román politikai pártokkal az Ady épületéről. Mindig kértem a konkrét dokumentumokat, írásban, mert csak ezek érvényesek. Soha nem kaptam tőle semmit. Később rájöttem, hogy az „Ígérni nem bűn” szállóigéjével takaródzik, és ezzel kibújik minden felelősség alól, mert fél a hivatalos eljárásoktól.

Íme, az egyik irat:

„Autorizația de construire Nr. 655/29 „F” din 03.06.2008. Urmare cererii adresate de Direcția Generală Pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar, cu domiciliul în municipiul București strada Luigi Galvani, nr. 20, înregistrate la nr. 26400 din 07.04.2008. În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 republicată in 2004, privind autorizarea executării lucrărilor de construcție, modificată prin Legea nr. 119/2005, Legea nr 52/2006, Legea nr. 376/2006 și Legea nr. 117/2007, se AUTORIZEAZĂ executarea lucrărilor pentru extinderea clădirii existente cu funcțiunea de liceu și grădiniță cu un corp de clădire S+P+3E+M (Em), cu destinație multifuncțională (grădiniță, spații depozitare, creșă, internat, locuințe, cantină). Infrastructura va fi realizată sub forma unei cutii rigide, compuse din planșeul peste subsol, din b.a., pereții subsolului, din b.a. și fundațiile, acestea urmând a fi tip talpă continuă. Suprastructura va fi realizată din cadre b.a. bidirecționale, cu planșee monolite din b.a. Acoperișul va fi tip șarpantă. Pereții exteriori vor fi din zidărie, aceștia urmând a fi finisați cu sistem tip Baumit. Pereții interiori vor fi din zidărie sau din ghips-carton. Ac propusă = 335 mp, Ad propusă= 1.995,00 mp, AC rezultantă= 1.203,13 mp, AD rezultantă= 3.983,24 mp. Organizarea de șantier și gararea (parcarea) auto se vor amenaja în incintă, astfel încât să nu fie afectate vecinătățile și circulația. Autoritatea emitentă a autorizației nu este responsabilă pentru eventualele prejudicii ulterioare cauzate de existența, la momentul emiterii actului, a unor litigii aflate pe rolul instanțelor judecătorești. La terminarea lucrărilor, investitorul/proprietarul se va îngriji de elaborarea certificatului de performanță energetică a clădirii, conform prevederilor art. 12 alin(1) și art. 16 alin (1), din Ordinul 1459/2007, pentru aprobarea Normele Metodologice de aplicare a Legii nr. 372/2005, document care va fi prins în cartea tehnică a construcției și va fi prezentat la recepția la terminarea lucrărilor. Pe imobilul-teren, situat în municipiul București, sectorul 2, B-dul Ferdinand, nr 89., în valoare de 8.000.000 lei. În baza proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (PAC) nr 580/DL/09.2007 elaborat de S.C. Dansoft Invest Srl./arh. Georgeta Luminița Popescu-T.Na.2908, cu sediul în municipiul București, sectorul 2, str. Ottoi Călin, nr. 39.”

A bukaresti Ady Endre Líceum új épületének kálváriája

Az Ady Endre Líceum be nem fejezett épülete

Markó Béla országos RMDSZ elnök, abban az időben miniszterelnök helyettes is volt, és fia az Ady Endre Líceumban járt. Neki köszönhető minden, hogy engedélyezték az új épületet, hogy az épületre 8.000.000 lejt megszavazott a kormány és, hogy elkezdődött az építkezés. Bukarest 2-es körzetének polgármesteri hivatala, a S.C. Adrian Construct SRL építkezési vállalatot bízta meg iskolánk új épületének a kivitelezésével.

Ami érdekes, hogy a pénzügyi kivitelezéssel a Cantemir Vodă Líceum volt megbízva, mert közös volt a „könyvelőség”. Valami okból kifolyólag 2011-ben az elkezdett építkezés leállt, pedig ki volt utalva 1.000.000 Euró az építkezés befejezésére. Segítséget senkitől se kaptam, iratokat se, dokumentumokat se, senki se akart nyilatkozni, pedig voltam kihallgatáson is minden érintett intézménynél.

Ekkor döbbentem rá arra, hogy ettől a kérdéstől mindenki óvakodik, fél, takargatnak valamit. Ekkor a következő beadványi szöveget fogalmaztam meg: “Către (ide a megfelelő intézmény neve, és székhelye íródott). Prin prezenta scrisoare, vă aducem la cumoștință că, în anul 2008 au fost demarate lucrările de construire a unei grădinițe S+P+3E+M în Bd. Ferdinand nr 89, sector 2, București, în curtea Liceului Teoretic Ady Endre. Lucrările de construcție au început în baza Autorizației de Construire nr 655, emisă de Primțria Sectorului 2-Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar, la data de 03.06.2008, cu prelungire avînd valabilitatea până în data de 03.06.2010. În anul 2008 firma S.C. Adrian Construct SRL a demarat lucrările de construire a infrastructurii, pentru care au fost alocați bani de la bugetul de stat, iar în același an aceste lucrări au fost și sistate. Datorită lipsei de fonduri, în anul 2009 nu s-au executat lucrări, șantierul intrând în conservare. În anul 2010, în urma alocării unei noi finanțări (vezi anexa Monitor Oficial nr. 839/15.12.2010.-pozițiile 468, 62, 625) s-au executat lucrări de construcție a suprastructurii, respectiv parter și etaj, după care șantierul a intrat din nou în conservare până în anul 2011, cănd au fost din nou alocați bani pentru continuarea lucrărilor, inclusiv construcția acoperișului. În momentul actual, structura de rezistență și acoperișul, sunt executate în procent de 100%. Datorită finanțării defectuase, cu intermitențe, s-a ajuns la expirarea valabilității autorizației de construcție. Ținând cont de necesitatea continuării lucrărilor, astfel încât această investiție să se finalizeze, precum și de faptul că alocarea sumelor necesare nu au un flux contimuu (acestea fiind asigurate de la bugetul de stat, prin hotărârea de guvern), este de maximă necesitate obținerea unei noi autorizații de construcție, pentru a putea continua lucrările de finisaj interior, exterior, montaj tâmplărie și lucrări de instalații electrice, sanitare, încălzire, ventilație, astfel încât darea în folosință al acestui corp să se realizeze căt mai repede și în bune condiții. Din informațiile noastre reiese că Ungaria și România a avut un protocol în care statul român urma să finanțeze construcția clădirii internatului de la Liceul Teoretic Ady Endre din București, iar Ungaria să finanțeze o construcție asemănătoare în Battonya. Anexăm toată documentația- inclusiv fotografii- pe care le avem la ora actuală”.

A 2014-es év azzal telt el, hogy a hivatalos intézményeknek, és a megfelelő intézménynek a jellegzetességét hozzáírva, ezt a szöveget társítva az addig általam megtalált építkezési dokumentumokkal, kimenő iktatószámmal, és az intézményektől kapott iktatószámmal beadtam. A legelső beadványom a bukaresti területi RMDSZ-nél és Petőfi Társaságnál történt.

A bukaresti területi RMDSZ elnöke, aki egyben a Petőfi Társaság elnöke is, egyáltalán nem örvendett a beadványnak, nem is tudom, ha iktatta. Ő azt állította, hogy a más pártokban levő barátaival, a vendéglőkben fogja megoldani ezt a kérdést. Persze, már ismertük a meséjét. Őt egy dolog érdekli, hogy a bukaresti magyarok tábornokaként, életben tartsa azt a holdudvarát, akikkel mindig újraszavaztatja magát mindkét intézmény elnöki tisztségébe, ahová valamikor egy jól megszervezett puccsal került.

Beadványomat iktattam: a bukaresti 2-es körzet tanfelügyelőségére, Bukarest főtanfelügyelőségére, Bukarest 2-es körzetének polgármesteri hivatalába, Bukarest főpolgármesteri hivatalába, a Parlamentbe, a Szenátusba, miniszterelnöki hivatalba, államelnöki hivatalba, Király András államtitkárnak. A kapott válaszok semmitmondóak voltak, látszott, hogy mindenki menekül a kérdés megoldásától. Sokan nem is válaszoltak. Beadtam az országos RMDSZ-nek is, sajnos fájó felismerés volt, hogy ők sem válaszoltak a mai napig.

Magyarország Bukaresti Nagykövetségnek is beadtam a Nr. 748/26.06.2014 – es iktatószámmal, de ők se válaszoltak. Kihallgatáson voltam a magyar követségen, kértem annak az államközti dokumentumnak a másolatát, amelyben a bukaresti Ady és a battonyai iskolák kölcsönössége szerepel. Akkor se kaptam meg, azóta se. Pedig erre a dokumentumra nagy szükség lett volna a további csatározásban. A bukaresti TVR1-es vezetőségének is beadtam a Nr. 1031/25.09.2014-es iktatószámmal, amit ők D.M.M. 103183/25.09.2014 számmal iktatták, ebben a beadványban külön kértem őket, hogy készítsenek egy ankétot az iskola be nem fejezett épületének a sorsáról, és közvetítsék ország-világ előtt. Hátha, így megmozdulnak a hivatalos szervek. Választ se kaptam, ankét se készült.

A TVR1-nek van magyar tagozata, és elvártam volna tőlük, – akiknek iskolánk közelében van a székhelye, az ott dolgozó személyzet gyerekei ide járnak iskolába -, hogy mindent megtegyenek, hogy egy ilyen riport elkészüljön. De nem ezt történt. A magyar szerkesztőség nem merte felvállalni, ez a téma a hatalomnak nem tetszett, a cenzúra lezárta.

Kihallgatáson voltam Kelemen Hunor országos RMDSZ elnöknél, ahol végigtárgyaltuk az új épület munkálatainak a befejezésére tett erőfeszítéséket. Arra kért, hogy készítsek egy hivatalos felmérést, hogy mi szükséges és mennyi pénzbe kerülne a munkálatok befejezése. Ezt a felmérést Simon Andrea Ildikó műépítész (TNA 3773, membru OAR) elkészítette, ő a minimális munkálatokat 804.000 euróra értékelte. Ezt is hozzácsatoltam a létező iratokhoz. Ebben az évben meglátogatta iskolánkat Erdei Dolóczki István Szatmár megyei RMDSZ-es képviselő. Végigjártuk a be nem fejezett épület emeleteit, megdöbbenve tapasztalta, hogy sehol az országban nincs ilyen hátrányos helyzetben maradt iskola, mint a miénk. Neki is átadtam az előkészített dossziét, és megígérte, hogy megpróbál a képviselőházban utána nézni a dolgoknak.

2015–ben ünnepeltünk a bukaresti magyar oktatás 200 –ik évfordulóját. Még szereztem egy néhány dokumentumot, új dossziét készítettem, és újra kezdtem a beadványokat a fenti intézményekbe. Némelyiktől kaptam választ, a szokványos semmit mondást. Molnár István szülőbizottsági elnökkel felfedeztünk egy 1.000.000 eurós európai projektet, amiben a be nem fejezett iskolaépületeket támogatnák. Meg is írtuk a projektet, boldogak voltunk. Volt ennek egy feltétele, hogy ezt a projektet Bukarest 2-es körzetének a polgármesteri hivatala 50.000 euróval kell támogassa.

El is mentem rögtön a 2-es körzet polgármesteri hivatalába, ahol Neculai Onțeanu polgármester (szekus tábornok) és Mihail Geangu fogadott. Bemutattam a projektet, elmondtam, hogy ők is kell támogassák a fenti összeggel, és sürgös, mert 2 hét múlva lejár a határideje a projektnek. A válaszuk nem volt egyértelmű: a hivatalnak nincs ennyi pénze, és mi ne problémázzunk, mert a Iulia Hașdeu Líceum majd befejezi az épületet, és a magyar iskola ennek egy tagozata lesz.

A Cantemir Vodă Líceumtól is kértem dokumentumokat, de ők azt mondták, hogy náluk semmi sincs, minden a mi iskolánkban kell legyen. Tőlük tudtam meg, hogy az építkezés folytatásához Bejan Ibolya igazgatónő fel kellet volna újítsa az építkezési engedélyeket, és újra beadja, de ő ezt nem tette meg, vagy hanyagságból, vagy a háttérhatalom játékaként. Annyi történt, hogy a kiutalt pénz eltűnt, de egy néhány „termopán” ablakot fakeretekkel kitámasztva betettek, amik az elmúlt idő alatt tönkre is mentek, de a létezésük folyamatos veszélyforrás. Sikerült még 2 dokumentumot szereznem. 2015 májusában levél érkezett a DNA-tól (Antikorrupciós Bizottság), amelyben tudatják, hogy a SC. Adrian Construct SRL. tevékenysége után nyomoznak (ez a cég volt Onțeanu Neculai jobbkeze, és a nyomozás a cég ellen Onțeanu letartóztatása után indult meg), és másnapra Buica Marius DNA nyomozó kérte iskolánk összes iratát, ami az új építkezéssel kapcsolatos.

Másnapra a DNA székházába be is vittem. Ekkor szabadult el a pokol. Pinocchio tábornok, rögtön az iskolába rohant, és üvöltözött, hogy tönkretettem mindent, rosszat csináltam a RMDSZ-nek, és én majd megkeserülöm ezt a napot. Fenyegetett egyfolytában. Szerinte nem kellett volna tagadnom a DNA-nak az iratok átadását. Másnap reggel 6-kor verte le iskolánk kapuját Mihai Alexandru a bukaresti Cantemir Vodă Líceum igazgatója, körbefutotta a be nem fejezett épületet, és egyfolytában hangosan ismételte, hogy ő úgy tudta, hogy már rég be van fejezve, és egyfolytában a fejét fogta. Akkor tudtam meg, hogy nála az iskolájában megvan az építkezéssel kapcsolatos összes dokumentum, ő volt a pénzügyi felelős, de utána szélsebesen „elfelejtette” amit mondott, és kérésemre nem mert adni soha semmiféle dokumentumot. Ez így ment egy hónapig, naponta 15-20 ismeretlen ember jött be, és az épületet bámulta, fényképezte, de kérésemre nem igazolták magukat.

Markó Béla szenátor, volt RMDSZ elnök családjával meglátogatta iskolánkat, ahol egy napot töltött. Balázs fia itt járt iskolába, innen ment Marosvásárhelyre a Bolyai Farkas Középiskola 9-ik osztályába. Balázs, itt egykori osztálytársaival töltötte a napot. Markó Béla elmesélte az új épület történetét, szomorú volt, hogy kijátszották a munkálatok befejezését, szerinte a román pártokban nincs politikai akarat az épület befejezésére. Szerinte már csak az a lehetőség marad, hogy a polgármesteri hivatal felvállalja, esetleg egy uniós pályázat keretén belül.

Az iskolánk ügye lassan nemzetközi síkra emelkedett, Szávay István a Jobbik Magyarországért Mozgalom képviselője által: „Irományszám 2/5876/2015. augusztus 12. Kövér László úrnak, az Országgyűlés elnökének Írásbeli kérdés. Helyben Tisztelt Elnök Úr! Magyarország Alaptörvénye 7 cikk (2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012 évi XXXVI. törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli választ igénylő kérdést kívánok intézni az emberi erőforrások miniszteréhez, mint a tárgyban illetékes minisztérium irányítójához „Mikorra épül végre fel a bukaresti Ady Endre Elméleti Líceum kollégiuma?” címmel. Tisztelt Miniszter Úr! Egy korábbi román-magyar kormányközi megállapodás értelmében a magyar állam a battonyai Román Általános Iskola és Óvoda épületeit bővítette és újította fel, míg a román állam többek között azt vállalta, hogy kollégiumi épületet emel az egyetlen Bukarestben működő, magyar tannyelvű középiskola, az Ady Endre Elméleti Líceum számára. Azonban míg előbbit — egyébként nagyon helyesen — már 2008 szeptemberében birtokba vehették a tanulók, utóbbi máig nem készült el. Pedig nagy szükség lenne a kollégiumra a román fővárosban, hisz általa lehetővé válna nemcsak a vidéki magyar tanulók beiskolázása, hanem az iskola pedagógusainak elhelyezése is. Információim szerint a bentlakás építésének leállásával, a finanszírozási pénzek eltűnésével kapcsolatban már a Román Korrupcióellenes Hivatal, a DNA is vizsgálódik. A fentiek alapján kérdezem tehát Miniszter Urat: Van-e bármilyen érdemi párbeszéd a témát érintően a magyar és a román kormány között? Mikor és milyen tartalommal volt legutóbb egyeztetés a két fél között? Az eredeti megállapodásnak megfelelően mikorra kellett volna a román államnak befejeznie a bukaresti Ady Endre Elméleti Líceum bentlakását és mi a késedelem oka? Mikorra várható a kollégium átadása? Budapest, 2015. augusztus 12 . Szávay István Országgyűlési képviselő Jobbik Magyarországért Mozgalom”.

Nemsokára megérkezett Rétvári Bence államtitkár válasza: „Emberi Erőforrások Minisztériuma Parlamenti Államtitkár. Iktatószám: 43496/2015/PARL Hiv. szám: K/5876. Szávay István országgyűlési képviselő részére Jobbik Budapest Tisztelt Képviselő Úr! Az Ön által feltett „Mikorra épül végre fel a bukaresti Ady Endre Elméleti Líceum kollégiuma?” című írásbeli kérdésre — Balog Zoltán miniszter úr megbízásából — az alábbi választ adom. Összhangban hazánk Alaptörvényének D) cikkében foglaltakkal, felelősséget viselve a határainkon kívül él ő magyarok sorsáért, fontosnak tartjuk, hogy a bukaresti magyar nyelvű oktatás alma materje, Sükei Imre református papjelölt 200 éve elkezdett misszióját ; a magyar nyelv és kultúra ápolását, megtartását, továbbadását sikerrel és eredményesen végezhesse. Ez segíti az időszakosan vagy életvitelszerűen ott élő magyar közösség fennmaradását, fejlődését, magyarságuk megtartását, szülőföldön való boldogulását, nem utolsó sorban az egyéni és közösségi jogaik érvényesítését. Az intézmény történetében 2008-ig kell visszamennünk, amikor is a magyar és román fél kétoldalú megállapodásban rögzítette a területén található kisebbségi iskolák fejlesztésének szándékát, a munkálatok pedig meg is kezdődtek. Szükségesnek tartom megjegyezni, hogy akkor a magyar fél nem az Ady Endre Líceumot jelölte meg elsődleges prioritásúnak, hanem a dévai „Téglás” Állami Magyar Tannyelvű iskolát, amelynek felújítása párhuzamosan a battonyai román tannyelvű iskolával meg is történt a kijelölt határidőnek megfelelően. A román állam akkor is és most is tisztában volt/van azzal a ténnyel, hogy Románia területén hatványozottan több magyar tannyelvű iskola van, mint amennyi román iskola Magyarország területén. 2008-ban és 2010-ben folytak egyeztetések több iskola felújításáról, fejlesztéséről, kialakításáról — köztük a bukaresti Ady Endre Líceum és a szamosújvári szórványközpont — , de azóta nem történt érdemi változás az ügyben. Időközben az Ady Endre Líceum kollégiumának felépítésére szánt sürgősségi kormányrendelet útján megítélt pénzösszeg befagyasztásra került, tekintettel a kivitelezés során tapasztalt különböző visszásságokra. Az iskolák felújítását megnyerő vállalkozó alvállalkozóknak adta ki a munkákat, akik sok esetben csúsztak a határidőkkel, és az elszámolások esetében is sorozatos hiányosságok voltak tapasztalhatók. Emiatt a projekt leállt, és azóta is stagnál. Bencze Mihály, az Ady Líceum jelenlegi vezetője 2013 novemberében a rendelkezésére álló dokumentumokat összegyűjtötte és kérvényt írt a 2. Kerületi Polgármesteri Hivatalnak, ahonnan két hét elteltével azt a választ kapta, hogy a hivatalnak nem áll módjában lépéseket tenni a projekt újraindítása érdekében. Ezt követően az igazgató újfent kérvényt fogalmazott meg és eljuttatta a román Parlament Alsó és Felsőház illetékes bizottsága számára, ahonnan eddig még érdemi választ nem kapott. 2014 májusában az igazgató találkozót kezdeményezett a Polgármesteri Hivatal vezetőjével, a kerületi tanfelügyelőség, a Szenátus és a Képviselőház illetékeseivel, de a felek nem fogadták a kezdeményezést, arra hivatkozva, hogy csak a román Kormány illetékes a szükséges pénzügyi alapok biztosítására a kollégium létrehozása érdekében. A román Korrupcióellenes Ügyészség (DNA) 2015 májusában kezdeményezte a cég vizsgálatát, amelyre tanúként beidézték az Ady Líceum igazgatóját is. Feltehető, hogy amíg a DNA vizsgálata tart, addig a projekt kérdésében sem lesz előrehaladás. Nagykövetségünk folyamatosan tartja a kapcsolatot az Oktatási Minisztériummal, illetve az Ady Endre Líceum igazgatójával a kollégium építése projektje kapcsán. Fontosnak tartjuk minden fórumon napirendre venni, hiszen ez a nemzetpolitikai-jelentőségén túl a kétoldalú kapcsolatok előmozdításában is jelentőséggel bír. Budapest, 2015. augusztus 31. Üdvözlettel Rétvári Bence államtitkár”.

Ismeretlen telefonálók éjszakánként felhívtak, és megfenyegettek, hogy azonnal takarodjak haza Brassóba, mert ha nem, szomorú végem lesz. Érdekes, ebben az időben egy addig „csendben meghúzódó brigád”, hirtelen elkezdett mindenfélével feljelentgetni engem, minél több intézetbe.

A 2016-os év is hasonlóan kezdődött. Egyik nap Geangu Mihail emberei nekiálltak a be nem fejezett épületről a” termopán” ablakokat leszerelni, és elvinni, és valahol értékesíteni. Az épület a DNA kivizsgálása alatt állt, és ők egy újabb diverziót akartak a nyakamba varrni. Alig tudtam hivatalosan leállítani ezt az aljas akciót. Ettől az évtől kezdődően Szilágy Rudolf és Iulian Leoride (szülőbizottsági elnök és alelnök, Ady Társaság elnök és alelnök) sok mindennel jelentettek fel, de mentségükre legyen, hogy egyik feljelentésükben sem szerepel iskolánk be nem fejezett épülete. A kibővült dossziéval együtt adtam be a kérésemet, az előző évekből ismert intézményeknek, egyesektől ugyanazt a semmitmondó választ kaptam.

Elmentem Bukarest főtanfelügyelőségére is, hogy kérjem ki a náluk létező iratokat, amik az iskolánk be nem fejezett épületével kapcsolatosak. Egy nő fogadott reggel 8-kor (már nem tudom a nevét), megkínált egy kávéval, és azt mondta, hogy várjam meg, mert megy az irattárba és fénymásol egy példányt a kért iratokból. Délután 4-ig vártam, eltűnt. Két hétre rá „felhelyezték” a tanügyminisztériumba. Mivel a tanügyminisztérium is részese volt az építkezésnek, tőlük is kértem az eredeti iratok másolatát. Nem is válaszoltak. Következett a 2017-es év. Iratok, amik még összegyűltek, már egy vastagabb dossziéban (biblioraft) fértek el.

Ebben az évben meglátogatta iskolánkat Biró Rozália Bihar megyei RMDSZ-es szenátor, aki szomorúan tapasztalta, hogy kilátástalannak tűnik az épület befejezése. Átadtam neki is az eddigi iratokból összeállt dossziét, és megígérte, hogy a Szenátusban megpróbál interpellálni érdekünkben.

Egy új beadványt készítettem: „Memoriu. Către (ide az intézet neve, és címe került) Privind Clădirea Extindere Liceu Ady Endre Grădiniță și Cămin. În numele Consiliuilui de administrație al Liceului Ady Endre și al Comitetului de părinți vă adresez rugămintea să analizați situația creată prin demararea și întreruprea lucrărilor la clădirea de extindere a Liceului Ady Endre, situație pe care v-o aducem la cunoștință și pentru care vă solicităm tot sprijinul spre rezolvarea acesteia. Pe scurt vă prezint desfășurarea evenimentelor în ce privește acest obiectiv, în măsura cunoștințelor noastre față de această construcție. În anul 2008 demarează lucrările la această clădire prin ordonator de plăți Colegiul Național Cantemir Vodă București. De-a lungul a 4 ani, pănă în anul 2011, se desfășoară lucrări la acest obiectiv fără a fi finalizat. Estimarea Inspectoratului școlar al municipiului București pentru finalizarea lucrării, în anul 2011, era de aproximativ 6,6 milioane lei. Din anul 2011 și pănă la data prezentei nu s-a mai desfășurat nicio lucrare de continuare sau de conservare a lucrării. Curtea și terenul de sport ale liceului au fost distruse partial. Structura afectează siguranța elevilor și crează chiar și un disconfort psihic, pe lăngă cel de fizic. Dacă investiția presupunea numai beneficii pentru ca spațiul din clădirea veche a liceului este deficitar, construirea și nefinalizarea acestui obiectiv nu a adus nimic bun. Astfel s-a distrus și terenul de sport, a produs infiltrații in demisolul clădirii vechi și a adus pericole pentru elevii acestei instituții de învățămînt. Avănd în vedere statutul juridic incert al acestei clădiri nu se poate derula nicio investiție, de nicio o natură. Nu se pot acceasa fonduri de la Consiliul local al Primăriei sectorului 2. Nu se pot accesa fonduri europene. Nerezolvarea situației de cătră cei abilitați dar și speranța pe care o punem în capacitatea dumneavoastră de a găsi soluții opurtune și rapide de rezolvare, ne-au condus la a vă solicita tot sprijinul: pentru promovarea elaborării unui act normativ prin care să se poată schimba proprietarul clădirii, pentru finanțarea de către Ministerul Învățămîntului a lucrărilor rămase neefectuate. Vă anexăm: copie după documentațiile existente cu referire la clădirea neterminată din incinta unității, copiile după demersurile efectuate pentru soluționarea acestei probleme, fotografii cu clădirea neterminată, aflată în stadiu neterminat și deteriorate”.

Következett újra a beadványok sorozata: 1) PRO TV (Nr. 1322/8.11.2017), amit személyesen vitt el Bucșa Mădălina szülő, de a szerkesztőség nem iktatta be, vissza is adta. Kényes téma volt számukra. 2) Tanügyminisztérium (Liviu Pop tanügyminiszter figyelmébe), Ady iktatószáma: Nr.1181/10.2017, minisztérium iktatószáma: 39946/11.10.2017). 3) Románia Kormányának (Mihai Tudose miniszterelnök figyelmébe). Ady iktatószáma: 1182/10.10.2017, kormány iktatószáma: 13228/11.10.2017. 4) Románia Szenátusának. Ady iktatószáma: 254/02.2017, Szenátus iktatószáma: 571/7. Data: 23.08.2017. 5) Románia Parlamentje. Ady iktatószáma: 253/21.02.2017, Parlament iktatószáma: 1166/21.02.2017. 6) Románia Államelnökének. Ady iktatószáma: 248/02/2017, az államelnök iktatószáma: 3120/22.02.2017. 7) Románia kormányának (Sorin Grindeanu miniszterelnök figyelmébe). Ady iktatószáma: 247/20.02.2017, kormányhivatal iktatószáma:2406/21.02.2017. 8) Országos RMDSZ részére (Kelemen Hunor elnök úr figyelmébe). Ady iktatószáma: 290/01.03.2017, elnökség iktatószáma: 31/01.03.2017. Válasz nélkül maradt. 9) Magyarország Bukaresti Nagykövetsége. Ady iktatószáma: 330/17.03.2017, követség iktatószáma: 16032/17.03.2017. Válasz nélkül maradt. 10) Bukarest Főpolgármesteri Hivatala (Firea Gabriela főpolgármester figyelmébe). Ady iktatószáma: 333/20.03.2017, a főpolgármesteri hivatal iktatószáma: 1494787 NSVD/21.03,2017.

Románia kormányának válaszából idézek: „Nr. 15D/2282/22.02.2017. Referitor la memoriul dumneavoastră nr. 247/20.02.2017, vă facem cunoscut faprul că a fost transmis, spre competentă soluționare, Ministerului Dezvoltării Regionale, Ministerului Educației Naționale, solicitând luarea măsurilor legale ce se impun. Urmează ca în termenul legal, instituțiile sesizate să comunice Secretariatului General al Guvernului și dumneavoastră soluția adoptată”.

A tanügyminisztérium válaszából idézek: „Nr. 27061/06.03.2017. Urmare a adresei dumneavoastră nr. 247/2017, înaintată Secretariatului General al Guvernului, retransmisă ministerului și înregistrată cu nr. 27061/2017, referitoare la situația creată la unitatea de învățământ Liceul Teoretic Ady Endre, vă comunicăm următoarele: Conform prevederilor art. 112 alin (2) din Legea educației naționale nr 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, „Terenurile și clădirile unităților de educație timpurie de învățământ preșcolar, școlilor primare, gimnaziale și liceale inclusiv ale celorlalte niveluri de învățământ din cadrul acestora, înființate de stat, fac parte din domeniul public local și sunt administrate de către consiliile locale. Celelalte componente ale bazei materiale sunt de drept proprietatea acestora și sunt administrate de către consiliile de administrație conform legislației în vigoare”

Ministerul Dezvoltării Regionale Administrației Publice și Fondurile Europene válasza: „Nr. 280/27.02.20. Stimate domnule Ministru, În conformitate cu prevederile art. 6 din Ordonanța Guvernului nr 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, aprobată prin Legea nr. 233/2002, vă transmitem alăturat, spre analiză și soluționare, petiția domnului Bencze Mihail adresată Secretariatului General al Guvernului, direcționată Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, înregistrată cu nr. 280/2017. Vă rugăm să ne transmiteți cu celeritate o copie a răspunsului comunicat petentului, în care să precizați numărul de înregistrare al petiției. Secretar de stat Cătălin Ștefan Rotea, Director general DGMFI Melania Rusi”.

Administrația Prezidențială válasza: „DRA1/3120/22.02.2017. Domnule Mihail Bencze, Am luat la cunoștință din petiția adresată Președintelui României, domnul Klaus Iohanis despre solicitarea dumneavoastră. În vederea analizării problemelor semnalate, petiția dumneavoastră a fost trimisă la Ministerul Educației Naționale. Urmează ca, în termenul legal, instituția sesizată să comunice, Administrației Prezidențiale și dumneavoastră, soluția adoptată. Consilier de stat Gabriel-Cristian Piscociu. Cod unic: 58ad4fc1b8732”.

Direcția Generală Infrastructură Direcția Patrimoniu și Investiții válasza: „Nr. 39946/10434/24.10.2017. Stimate domnule director, Prin adresa DPI nr 27061/06.03.2017, adresă pe care o atașăm, în copie, vă informăm că, autoritățile locale trebuie să facă toate demersurile pentru identificarea unor surse de finanțare necesare finalizării lucrărilor de investiții. În acest sens, autoritățile locale trebuie să transmită Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, autoritatea publică centrală care gestionează o serie de instrumente de finanțare destinate dezvoltării locale, o solicitare, însoțită de un memoriu justificativ, privind necesitatea și oportunitatea investiției. În plus, vă înștiințăm că, memoriul dumneavoastră a fost înaintat, spre competentă soluționare, Primăriei Sectorului 2 București. Director General Mariana Chivu”.

Hirtelen megbolydult a világ. A DNA részéről egy újabb kérés érkezett: „Nr. 24. 03. 2017. În interesul urmăririi penale ce se efectuează în dosarul penal nr. 152/P/2015 în temeiul atr. 170 C. pr. pen., vă solicităm să ne înaintați, în fotocopie, toate înscrisurile privind lucrările pentru extindere clădirii existente cu funcțiunea liceu și grădiniță derulate în perioada 2008-2009. Procuror șef secție Marius Bulancea și Procuror Adrian Voinigescu”.

Két napra rá megkapták a kért dokumentumokat, persze hiányosan, csak azt, amit 4 év alatt össze tudtam szedni (Ady iktatószáma: 380/04.04.2017). Egy éve két SRI-s tiszt (soha nem igazolták magukat), folyamatosan érdeklődött az iskola múltjáról, tanítási módszereimről, és hirtelen az iskolánk be nem fejezett épülete lett a téma. Ők is kérték a dossziét, mondtam adjanak be egy hivatalos kérést, de persze ez nem történt meg. Az iskolába nem mertek bejönni, végül iskolán kívül nekik is adtam egy dossziét. Megígérték, hogy segítenek befejezni a hátsó épületet.

A bukaresti Ady Endre Líceum új épületének kálváriája

Az Ady Endre Líceum be nem fejezett épülete

A bukaresti főtanfelügyelőség kisebbségekért felelős tanfelügyelője Péter Alexandria is berohant egyik nap, és izgatottan kérte azt a dossziét, amit a fenti intézményeknek átadtam, neki is szívesen lefénymásoltam. 2018 júliusában Kovács Irén Erzsébet államtitkár asszonynak is átadtam a dossziét, hátha ő is tudna segíteni. Ő javasolta, hogy kérjek egy új telekkönyvi kivonatot. Meg is tettem (Nr. cerere 46355/19/07/2018). Egyben megkértem, hogy a készülő magyar-román államközti szerződésbe is iktassák be az Ady be nem fejezett épületét.

Mihail Geangu a bukaresti 2-es körzet (DGAPI) polgármesteri hivatalának az iskolákért felelős igazgatója volt, nyugdíjazták. Helyette Bogdan Alexandru Gârbu lett az igazgató, aki Bukarest 3-as körzetét modernizálta, pontra tette. Egy órás kihallgatás alatt, elmondtam iskolánk történetét, és főként az új épület kálváriáját. Neki is átadtam a dokumentációs dossziémat. Rá két napra hívatott, és elindította az eljárást a dokumentációk ellenőrzésére, aktualizálására. Megbeszéltünk, és hivatalosan el is indítottuk iskolánk „Szilágy Domokos magyar irodalom termének” a modernizálását, a diákoknak két vízitató felszerelését, a WC-k modernizálását, és még sok mindent. Egy év alatt egészen megbarátkoztunk. Sorra jöttek alkalmazottjai, méricskéltek, fényképeztek, és 2018. szeptember közepére, iskolakezdésére minden kész is lett. Augusztus közepén, este 8-kor még az iskolában dolgoztam, amikor meglátogatott. Megígérte, hogy 2019-ben elkezdi a munkálatokat, és reméli, hogy hamarosan be is fejezi a hátsó épületet. Én úgy érzem, hogy szavát fogja állni.

Dr. Bencze Mihály / Bukaresti Magyar Élet, VII. évfolyam, 1. szám, 2019. január 10.

8 hozzászólás

 1. Ady

  Őszintén gratulálok s remélem, hogy az esetleges siker mellett azt is lehet és sikerül egykoron tisztázni, hány személynek és intézménynek a felelőssége az eddig kialakult kálvária… Illetve, hogy sikerül megannyi kérdést megválaszolni, mint pl. Hol vannak a milliók?…

  Válasz
 2. LILLA

  Ön egy igazi HÕS!! KÖSZÖNJÜK SZÉPEN A PÉLDÁS ÉS KITARTÓ MUNKÁJÁT!!

  ILYEN EMBEREKRE VAN SZÜKSÉG ERDÉLYBEN, SZÉKELYFÖLDÖN, PARTIUMBAN, BÁNSÁGBAN, BUKARESTBEN,…, AKIK GERINCESSÉGÜKKEL PÉLDÁT MUTATNAK!

  KÖSZÖNJÜK BRASSÓNAK AZT, HOGY ILYEN EMBEREKET NEVELT A SZÁMUNKRA!!

  Válasz
 3. Nagy éva

  SENKI ne használja fel a nevemet pontatlan információkra és félretájékoztatásra!!!

  Válasz
  • Ms

   Köszönöm Önnek, hogy ezt megosztotta velünk! Gratulálok az áldozatos munkájának! Remélem eredmény is lesz! Sokszor körbejárták azt a be nem fejezett épületet.

   Válasz
 4. treasa

  Kitartást Igazgató Úr! Reméljük, végül sikerül!

  Válasz
 5. antal m.

  A következetesség, célt ért!

  Válasz
 6. Szabchen

  Le a kalappal

  Válasz
 7. Rozsnyai László

  Nagyon jó! A valóság és rmdsz…

  Válasz

Szóljon hozzá!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük