Sokan már egy nappal a búcsú előtt megmásszák a nyerget, és a szabadban virrasztva igyekeznek meglátni a Csíki havasok mögül felbukkanó napot

Sokan már egy nappal a búcsú előtt megmásszák a nyerget, és a szabadban virrasztva igyekeznek meglátni a Csíki havasok mögül felbukkanó napot

A világ és a Kárpát-medence különböző sarkaiban élő magyarok százezrei kelnek útra pünkösdkor évről évre, hogy a Csíkszereda melletti Kis- és Nagy-Somlyó csúcsa között található nyeregbe érve bűnbocsánatot nyerjenek. Hogy imádkozhassanak Máriához, hogy meghallgatásra, valamint gyógyírra találjanak nála, az őket emésztő testi és lelki betegségek ellen. Hogy a közösen megélt hitből és az együttlétből erőt merítsenek a további küzdelmekhez.

Jól érzékelhető és látható módon a csíksomlyói búcsú tehát egyre fontosabb szerepet játszik a nemzet életében, ezért az alábbiakban több szemszögből is megpróbálunk rávilágítani eredetére.

A napjainkban is közszájon forgó legenda szerint János Zsigmond erdélyi fejedelem Csík-, Gyergyó- és Kászonszék székely népét erőszakkal akarta unitárius hitre téríteni, ezért 1567-ben, pünkösd szombatján nagy sereggel érkezett Csíkba, hogy érvényt szerezzen akaratának. A katolikus hitet őrző székelyek István gyergyóalfalusi plébános vezetésével a Tolvajos-tetőn ütköztek meg az uralkodó seregével, miközben az asszonyok, gyermekek és öregek a csíksomlyói templomban imádkoztak a Szűz Anyához. Segítségével végül a székelyek győzedelmeskedtek, és ennek emlékére, valamint hálájuk jeléül azóta minden év pünkösd szombatján Csíksomlyóra zarándokolnak.

A leírtak forrásául id. Cserey Farkas 1780-ból való Geographia Mariana Regni Hungariae munkájára szoktak hivatkozni, melynek nyomára eddig könyvtárakban, vagy levéltárakban, de még bibliográfiákban sem sikerült bukkanni. A történetnek az is ellentmond, hogy az unitárius egyház megalakulását csak egy évvel később, 1568-ban mondták ki, a tordai országgyűlésen, a katolikus, evangélikus, református és unitárius felekezetek szabadságával és egyenjogúságával együtt.

A csíksomlyói búcsú eredete és kiváltó oka még mindig a történelem homályába vész, és nagy valószínűséggel a magyar nép lelkében még a kereszténység felvétele előtt mélyen meggyökerezett Mária-kultuszra vezethető vissza, hiszen nem véletlen, hogy ma is az őseink által Boldogasszonynak, Napba Öltözött Boldogasszonynak, illetve Babba Máriának is nevezett Szép Szűz Máriához imádkozunk. Annyi bizonyos, hogy már a legenda által megjelölt 1567-es év előtt is búcsújáró hely volt.

Darvas-Kozma József címzetes esperes, csíkszeredai plébános szerint már a 14. században búcsúkat tartottak itt, a Lackfi Endre erdélyi vajda által a tatárok fölött 1345-ben és 1352-ben aratott győzelme emlékére építtetett, feltételezések szerint pálos kolostornál. Arról pedig már oklevél is tanúskodik, hogy 1444-ben IV. Jenő pápa körlevélben buzdítja a híveket itt templomépítésre, az elvégzett munkáért cserébe pedig búcsút engedélyezett.

Bálint-Benczédi Ferenc, erdélyi unitárius püspök, kérésünkre erről a kérdésről így nyilatkozott: „A békés lelkületű és nyitott János Zsigmondról nem lehet elképzelni, hogy a katolikusok ellen hadba szállt volna. Ennek az állításnak különben sincs történelmi alapja, ezért nem szabadna téveszméket terjesztenünk saját magunkról, ellenben kötelességünk felvilágosítani népünket az igazságról.”

Bedő Zoltán / Székely Hírmondó

28 hozzászólás

 1. antal m.

  Tisztelt Mikulás!
  Valóban Ön az utolsó hozzászólásával engem megrémített!
  Tudtam történelmi rémekről, de ennyire lélegzet elszorítót nem olvastam.
  Ments Uram a felsoroltaitól!
  Már most a XXI. században, még csak tudomást is szerezni a felsoroltakról, valami elképesztő! Ennyire szörnyek lehetek a hittérítők,- hihetetlen!?
  Mikulás, egy valódi történelmi búvár!
  Tisztelettel.

  Válasz
  • Dobai

   Ha már nem találunk semmi mást ami megoszt münket(bennünket),
   akkor gyorsan szedjük elő az 500 évvel ezelőtti történteket.
   Ennek is csak akkor lenne értelme, ha megküzdenénk a Bucsinon,
   vagy a Cinege tetőn.

   Kedves antalm mély tisztelettel megkérem önt, hogy addig
   ne sz@rjon be, míg van kint hely bőven, na.

   Válasz
 2. Mikulás

  Kedves Tóducz
  Köszönöm a kiigazítást, valóban a furcsányi hitelesség jegyében nem elcsesztük hanem elkúrtuk.
  Talán annyi igaz a sokat reklámozott tordai vallásszabadságból, hogy nálunk legalább nem rombolták le a Szűz Mária kegy helyeit, nem égették el nyilvánosan a csíksomlyói Mária kegy szobrát és nem gyilkolták halomra a katolikus papokat szerzeteseket és apácákat úgy mint például Angliában.
  Ugyanis az angliai Walsingham híres zarándokhellyel pontosan ezt tették. Walsingham ahol a Szűz Mária megjelent a 11. században, akkora búcsújáróhely volt nemcsak Anglia de Európa számára hogy egyike volt a négy fontos búcsújáró helynek. Jeruzsálem, Róma , a spanyolországi Santiago de Compostela mellett Walsingham volt a negyedik fontos búcsújáróhely. De amikor nyolcadik Henrik angol király megreformálta Angliát 1538 ban akkor aztán olyan jól megreformálta hogy Walsingham-ban földig rombolták a többszáz éves gyönyörű templomot, az ott található híres Mária szobrot pedig Londonba vitték hogy ott nyilvánosan elégessék. Na szóval csíksomlyón legalább ezt megúsztuk, drága aranyos protestáns barátaink legalább a Csíksomlyói templomot nem rombolták földig és Mária kegy szobrát nem égették el nyilvánosan.
  Azután Angliában walsingham ben is máshol is elkobozták az egyház összes javait A kolostorokból elűzték a szerzeteseket apácákat aki pedig nem akarta otthagyni a katolikus vallást azt fel is koncolták.
  Itt kerülnek aztán a képbe a jezsuita papok ugyanis az angol népesség egy része titokban katolikus maradt szinte bizonyos hogy William Shakespeare is családjával együtt titokban katolikus volt. az után az angolok egy része a kontinensre utazva titokban papi hivatást vett fel és a jezsuita papok titokban vissza utaztak Angliába hogy az üldözött katolikusok gyermekeit titokban meg kereszteljék és amikor lehet szentmise áldozatot mutassanak be Na erre fel mind a jezsuita papokat mind pedig az egyszerű angol embereket akik bújtatták őket halállal büntették és nem is egyszerűen , angolul Úgy mondják hogy hanged drawn and quartered magyarul felakasztották kibelezték és fel négyelték az illetőt. Előbb felakasztották de ne annyira hogy bele is haljon és amikor már halálán volt akkor egy nagy kampóval fel szakították a hasfalat és ki ontották az illetőnek a beleit és a belső szerveit a földre, nemi szerveit pedig levágták. a kiontott beleket belső szerveket és a nemi szerveket tűzön megégették . miután az illető belehalt abba hogy kibelezték azután az illető testét négybe vágták és a város különböző pontjain felfüggesztették például a bejárati kapukra.
  Hát kérem ha ebből indulunk ki hogy Angliában miket művelt a reformáció akkor ahhoz képest Erdély valóban egészen szelíd volt Mert nálunk legalább a katolikus papokat szerzeteseket apácákat és az őket rejtegető híveket nem gyilkolták olyan kegyetlenül mint Angliában.
  volt még az angoloknak egy másik kedves szokásuk amit angolul úgy hívnak hogy the rack, valami tornatermi bordásfal féle szerkezet amin az illetőt ki feszítették kötelekkel és addig húzták a végtagjait hogy a csontok kifordultak, akit ezen kínoztak két három nap után annak a családja azért imádkozott hogy öljék meg az illetőt és ne kínozzák tovább , ezt a módszert is előszeretettel alkalmazták katolikus papokon és az őket rejtegető híveken.
  Azután pedig az 1800 as évek közepén az elfoglalt Írországban megszervezték az éhinséget ahol a katolikus ír nép egyharmada éhen halt holott volt élelem a birodalomban és meg lehetett volna őket menteni Na de hát a cél direkt az volt hogy halálra éheztették a katolikus ír lakosságot.
  Talán ebből a perspektívából érdemes nézni az úgynevezett erdélyi vallásszabadságot merthogy valójában szó sem volt itt vallásszabadságról . amíg a protestánsok megtehették kitiltották a katolikus püspököt Erdélyből úgyhogy csak akkor lett erdélynek katolikus püspöke amikor a török elment és a habsburgok vették át a vezetést .
  a jezsuitákat pedig ugyancsak üldözték és kitiltották Erdélyből azért hogy ne legyen a katolikus népnek szentéletű és jól képzett papsága. szóval nem volt fenékig tejfel az a bizonyos erdélyi vallásszabadság a katolikusok számára Dehát legalább az elmondható hogy nem érte a katolikusokat olyan fokú gyilkos üldözés mint Angliában vagy éppen skandináviában
  Ugyanis svédországról is elmondható, azért olyan nagyszerűen egységes a svéd lutheránus egyház mert az összes katolikusokat fizikailag kiirtották és legyilkolták ezelőtt 500 évvel sőt csak 1983 ban szűntek meg a svéd törvénykönyvben lévő utolsó megkülönböztetések szankciók a katolikusok ellen . bizony 1983 előtt Svédországban a katolikusokat még mindig törvénybe foglalt hátrányok sújtották. Most pedig hirtelen átestek a ló másik oldalára azzal hogy behozzák a rengeteg muzulmánt Svédországba. De hát talán ez az ő isteni büntetésük azért amit 500 év alatt a katolikusok ellen műveltek Svédországban is. Most annyira el vannak vakulva hogy női püspökök vezetik a svéd egyházat elfogadhatónak tartják az úgynevezett homoszexuális házasságot az antibébi tablettát sőt az abortuszt is ami persze a lakosság csökkenéséhez vezetett amit muszlim emberek importjával akarnak megoldani . teljes protestáns tévelygés ez jutott Svédországnak és nekik befellegzett ha nem térnek vissza a katolikus egyházhoz.

  Üdvözlettel Dömdödöm

  Válasz
  • Tóducz

   Kedves Mikulás, a Csíksomlyói búcsú ürügyén nagyon el tetszett csapongani.

   Válasz
  • Dobai

   Jaj, jaj, nagy baj van ezekkel a protestán-sokk-al.
   De a nagyobb baj Mikulás bátyámmal van, mert
   egészen Csíksomlyóig gurult el a gyogyszere.

   Válasz
 3. antal m.

  OLVASTAM:
  Jezsuiták,- A hit szolgálata és az igazságosság előmozdítói./latinul Societas Jesu/
  Ezért úgy tartják,- ahol félelem van, ott nincs szabadság!.
  Római katolikus egyház is alapítója volt.
  Akkor miként és miért voltak üldözött jezsuiták?

  Válasz
 4. Mikulás

  kedves Tóducz,
  Úgy látom Nagy Töhötöm egy szegény tévelygő ember volt.
  Eredetileg jezsuita pap volt de súlyos összeütközésbe került a katolikus egyházzal olyannyira hogy végül maga kérte a laicizálást vagyis hogy kiléphessen a papok közül. Habár ő volt Mindszenty bíboros személyi titkára, a bíboros úgy látta komoly problémák vannak vele és nem volt hajlandó egy idő után együtt dolgozni Nagy Töhötömmel. Ezért a jezsuiták uruguayba küldték Nagy Töhötömöt de ott is összeütközésbe került a katolikus egyházzal ezért át lett helyezve argentínába ahol ugyancsak összeütközésbe került ezért át lett helyezve chilébe és ott ugyancsak összeütközésbe került katolikus feljebbvalóival. Persze ott lett volna a lehetőség hogy engedelmeskedjen feljebbvalóinak és abbahagyja lázító forradalmi tevékenységét Dehát úgy tűnik Ő hadilábon állt az engedelmességgel. Így hát kérte a Vatikántól hogy ki léphessen a papok közül ami azt jelenti hogy a pápa felmentette papi kötelességei alól és arra is engedélyt adott neki hogy megházasodjon. Miután kilépett a papok közül argentínában tartózkodva belépett egy magyar szabadkőműves páholyba ahol megpróbálta a katolikus egyházat össze békiteni a szabadkőművességgel ami körülbelül olyasmi hogy megpróbálta a kör négyszögesítését vagy megpróbált fából vaskarikát csinálni. Még később hazajött Magyarországra ahol megpróbálta a katolikus egyházat valamint a szabadkőművességet és a kommunizmust össze békíteni ami ugyancsak lehetetlen.
  Én nem hiszem hogy egy ilyen szegény tévelygő ember mint Nagy Töhötöm alapján kellene megítélni azt hogy kik és mik a jezsuiták.
  Éppen elég jezsuita papot ismertem életemben és nagyon nagy tisztelettel tekintek rájuk, megjegyzendő hogy Ferenc pápa is jezsuita, éppen annak az argentínai jezsuita egyetemnek volt a rektora ahol Nagy Töhötöm is megfordult.
  Bárcsak a nagyokos protestánsok békén hagyták volna a jezsuitákat Kolozsváron 1603 ban. Akkor most lenne egy jezsuita egyetemünk Erdélyben de hát ezt elcsesztük nem kicsit hanem nagyon mondaná a Furcsány Fegyenc.

  Válasz
  • Nyilas

   Kedves Mikulás. Azt már észrerevettük eddig is, hogy valami nincs rendben ezzel a pápával.

   Válasz
  • Tóducz

   Kedves Mikulás, Furcsány Fegyenc szakkifejezése: “elkurtuk”. Tessék elolvasni Lázár Ervin, “A négyszögletű kerek erdő” c. regényét. Tisztelettel.

   Válasz
 5. Mikulás

  Kedves Nyilas
  Kérem ne rágalmazza a katolikus egyházat, mit ért az alatt hogy óriási vagyont harácsoltak össze?
  nem harácsoltak össze semmit , az óriási vagyonukat tisztességgel szerezték Ön éppen úgy beszél mint a románok akik elkobozták gyulafehérváron a katolikus egyháztól a batthyaneum könyvtárat és most nem akarják visszaadni vagy mint ugyancsak a románok akik most Vissza akarják államosítani a katolikus gimnáziumot marosvásárhelyen
  Meg kellene már végre érteni hogy a tízparancsolat megtiltotta azt, hogy a mások vagyona iránt kapzsiságból irigységből áhítozzunk és hogy másoktól tisztességgel szerzett vagyonukat el raboljuk

  úgy a jezsuiták mint a templomos lovagok vagy manapság általában a katolikus egyház nagy vagyonok fölött rendelkeztek De ez nem mondott ellent a szegénység iránti fogalmuknak ugyanis ők maguk valóban szegényen éltek És ez manapság is így van nekem volt alkalmam elegendő jezsuitát megismerni és nem tudom hogy Ön Nyilas szívesen cserélne e velük

  például az egyik jezsuita pap azután jött vissza Szegedre hogy 25 évet töltött kolumbiában a főváros leggyilkosabb sikátoraiban ahol még az élete is veszélyben forgott nap mint nap Szóval akkor milyen személyes előnye származott neki abból hogy a jezsuita rendnek nagy vagyona van. azt a vagyont nem arra használják hogy dőzsöljenek vele vagy autókat vegyenek maguknak. Nem, ők ezzel a vagyonnal iskolákat és egyetemeket alapítanak ugyanúgy mint ahogy tették éppen kolozsváron is erre föl pedig a protestánsoknak volt képük lerombolni és elűzni őket. Megáll az eszem hogy ön Nyilas ezt a viselkedést próbálja védelmezni.

  Ugyancsak a múltkor találkoztam egy szegény stoppos gyerekkel Amerikában aki megkért hogy el tudnám vinni egy bizonyos városba sajnos nem arra vezetett az utam. miután jobban elbeszélgettem vele kiderült hogy az illető papnövendék a jezsuitáknál és minden papnövendéknek keresztül kell esnie nagyon kemény próbatételeken amikor például egy kis batyuval vagy kis méretű hátizsákkal és pénz nélkül elküldik őket hónapokra hogy úgy éljenek az utcákon mint a koldusok és jussanak el bizonyos városokba de pénzt nem kapnak tehát kénytelenek kéregetni és koldulni . ennek is megvan az oka a jezsuiták a katolikus egyház elitje rengeteg köztük a vértanú nagyon nagy szabadságot élveznek, a szabadságuk arra szól hogy el mehessenek Isten Háta mögötti helyekre vértanúhalált halni hogy olyan helyeken hirdessék az isten igéjét mint japán ahol halomra gyilkolták őket vagy mint Anglia ahol 8. Henrik után talán még a japánokat is megszégyenítő módon kínozták halálra a jezsuitákat Na meg persze ne feledkezzünk el németországról mert ott is rengeteg jezsuitát le gyilkoltak a reformáció után

  Ami a 47 protestáns Pásztor eladását illeti rabszolgaságba igen ez egy szégyenfolt a katolikus egyházon Abban az esetben ha ezt az egyház tette vagy pedig a katolikus híveken ha ezt ők tették. Na de ugyanekkora szégyenfolt az amit a jezsuiták ellen műveltek a reformáció után a protestánsok. ne próbálja kérem a disznót ki mosdatni vagy a jezsuiták üldöztetését kimagyarázni mintha helyénvaló lett volna

  A német lovagok esete pedig más, ők el akarták csatolni az országnak egy részét természetes hogy ki lettek űzve Dehát Ne keverjük a szezont a fazonnal a jezsuiták ilyet nem tettek ők nem akartak saját országot alapítani Erdélyben. A jezsuiták egy tanítórend voltak akik iskolákat és egyetemeket működtettek és nagy hangsúlyt fektettek arra hogy a népet felvilágosítsák a protestáns tévelygés hibáiról és vissza vezessék őket a katolikus egyház igazságába. Úgy látszik ez szúrta egyeseknek a szemét Erdélyben.

  Válasz
  • Mikulás

   Erről a nagy vagyonnal való vádaskodásról még az is eszembe jut, a vatikánt is folyton azzal vádolják hogy ül a nagy vagyonán, a felbecsülhetetlen értékű műalkotásain ahelyett hogy a Vatikán múzeumaiban lévő összes műtárgyat eladnák és az árát kiosztanák a szegények között.
   nem tudom szükséges e részletesen bele mennem hogy ez is mennyire képtelen vádaskodás, mennyire értelmetlen és nevetséges dolog ilyen elvárásokat támasztani a vatikánnal szemben.

   Válasz
  • Mikulás

   Még ami a nagy vagyonokkal való vádaskodást illeti Mikulás is vaskos összeggel támogatta a szülőháza melletti katolikus templom felújítását egy bizonyos erdélyi városban. ennek a templomnak a főoltára feletti kép Szent István királyunkat ábrázolja amint a szent koronát felajánlja a szűz Máriának és angyalok tartják Magyarország piros fehér zöld zászlaját Na ezért nem árulom el hogy hol van az a templom, nem kell hogy a románok mindent tudjanak és észrevegyenek
   De valóban most valaki jöhetne és azt mondhatná hogy annak a katolikus templomnak is nagy vagyona van. Hát kérem azért van nagy vagyona mert mindenki hozzájárult anyagi lehetőségeihez mérten. édesanyám aki szerény lehetőségekkel bíró asszony volt és virágot termesztett eladásra, voltak olyan időszakok hogy a városban csak neki volt virágja , busás pénzért el adhatta volna és elkapkodták volna a piacon de amikor kevés volt a virág akkor ő azt a templomba vitte hogy fel díszítsük vele az oltárt . Ha pedig sok virág volt Akkor vitt a templomba és utána a többit eladta. Na most bejöhet egy protestáns a katolikus templomba és megvádol hatja a katolikus templomot azzal hogy mi ez a fényűzés mi ez a rongyrázás Mik ezek a szép virágok a templomban amikor az egész városban sehol se lehet virágot kapni Hát kérem ez azért volt mert egy eléggé szegény asszony úgy döntött hogy a legszebb virágait a templomba viszi a piac helyett éppen akkor amikor azokat a legjobb áron el lehetett volna adni a piacon.
   nem szép dolog az irigykedés nem szép dolog a vádaskodás különösen akkor amikor nem tudjuk hogy a másik embernek vagy konkrétan a katolikus egyháznak honnan származik a vagyona

   Válasz
  • Nyilas

   Kedves Mikulás.
   Én megértem önt. Soros Joet is, meg himes Tojást is.

   Válasz
  • Tóducz

   Kedves Mikulás, egy kicsit elfogult tetszik lenni. Tessék szeretettel és lelki alázatossággal forgatni Nagy Töhötöm, Jezsuiták és szabadkőművesek c. könyvét. Tisztelettel.

   Válasz
 6. Mikulás

  Azt olvastam a jezsuiták internet oldalán hogy az 1500 és 1600 as évek fordulóján Báthory István Katolikus erdélyi fejedelem egyetemet alapított kolozsváron és meghívta a jezsuitákat hogy működtessék az egyetemet viszont az 1600 as évek elején talán 1607 ben Ha jól emlékszem a Kolozsvári unitárius csőcselék földig rombolta a jezsuiták egyetemét és a jezsuitákat kiűzte kolozsvárról Na ez is hazugság lenne vagy pedig igazat beszélnek és ha ez igaz Akkor bizony ezek az unitáriusok rosszabbak voltak mint a románok

  Válasz
  • Nyilas

   Kedves Mikulás.
   A Jezsuitákat XIV Benedek pápa betiltotta.
   Erdélyi szereplésük 1579-től elég vitatott volt. Már 9 év múlva, 1588-ban kitiltották őket Erdélyből. Majd 1598-ban újra engedélyezték a működésüket, hogy három év múlva újra kitiltassanak. Az ön által említett esemény 1603-ban történt, és nem az “unitárius csőcselék”, hanem Székely Mózes, választott erdélyi fejedelem hada űzte ki őket Kolozsvárról, és rombolta le az intézményeit, hogy vissza se térhessenek. Két évvel később Bocskainak is elege lett belőlük, és újra kitiltotta a rendet.
   Halála után visszatértek, de Rákóczi Zsigmond újra száműzi őket. Bethlen Gábor 14-ben visszaengedi, de öt év múlva újra távozniuk kell. 1621-ben újra engedmény, majd 53-ban újra távozniuk kell .
   Vajon mi oka lehetett, hogy az erdélyi fejedelmeknek, úgy három négy évenként nagyon tele legyen a …hócipője a Jezsuitákkal?

   Válasz
  • Mikulás

   Kedves Nyilas
   Köszönöm részletes válaszát a jezsuitákat valóban 14. Benedek pápa is betiltotta 1773 ban ez a betiltás francia intrikák hatására és koholt vádak alapján történt utólag nyilvánvaló hogy a jezsuiták teljesen ártatlanok voltak
   a franciáknál is vitt el már jobbat az ördög ez az állítólag katolikus keresztény ország Szulejmánnal fogott össze ellenünk Mohácsnál azután állítólag Zrínyi kirohanása után richelieu bíboros francia bíboros dühös volt hogy ezek az átkozott magyarok már megint megállították a törököt és így Szulejmán nem tudta bevenni Bécset 1566 ban
   még később amikor a török Bécset ostromolta 1683 ban a pápa hozta össze az utolsó Keresztes hadjáratot Jan Sobieski lengyel király vezetésével akik felmentették Bécset és majdnem Budát is sikerült visszafoglalni 1683 ban Aztán végül is 1686 ban került rá sor de a franciák megint keresztbe akartak tenni és az volt a pápának az egyik legnagyobb problémája hogy a franciákat rá vegye nehogy hátba támadják a Sobieski Keresztes hadait Szóval ennyit franciaországról nem trianonnal kezdték a szemétkedést hanem jóval hamarabb és amit a jezsuiták ellen műveltek az is valamiféle francia spanyol rivalizálás volt mert hát persze a jezsuitákat a spanyol loyolai Szent Ignác alapította
   volt még ilyen igazságtalan döntésre példa a katolikus egyházban lásd például Szent Johanna az orleansi szűz esete akit az angol katolikus püspökök igazságtalanul megvádolták és máglyán megégettek utólag tisztázva lett hogy Szent Johanna ártatlan volt és szentté is lett avatva hasonló a helyzet a jezsuitákkal valóban be voltak tiltva 40 évig 1773 után de az is tisztázva van hogy ártatlanok voltak és talán hasonló eset lesz még a templomos lovagok esete ami mindmáig nagy vita tárgya őket is megvádolták máglyán megégették és mind máig vita folyik arról hogy elkövettek e bármi bűnt vagy pedig teljesen ártatlanok voltak és egyszerűen valamelyik királynak talán ott is a francia királynak a templomos lovagok pénzére fájt a foga visszatérve a jezsuiták hoz nem tudom hogy miért voltak annyiszor kitiltva Erdélyből Mindenesetre nagyon tragikusnak tartom hogy 1603 ban a jezsuiták egyetemét porig rombolták és hogy utána is annyiszor ki lettek tiltva hiszen katolikus szempontból Nagyon hálás vagyok Pázmány Péter jezsuita szerzetes iránt amiért elindította az ellenreformációt és Magyarország nagyobbik részét megmentette attól amit én egyszerűen protestáns tévelygésnek tekintek
   Bárcsak Magyarország is olyan egységesen katolikus lenne mint Lengyelország a Fülöp szigetek vagy Argentína

   Válasz
   • Nyilas

    Kedves Mikulás.
    Bizonyos szempontból ön is olyan mint Joe, meg himes tojás. Görcsösen ragaszkodik ahhoz, hogy csak az ön nézete az igaz, és mindenki más tévúton jár.
    Hogy a franciák bűneinek hosszas tárgyalása hogy fér bele a Jezsuiták Erdélyi üldöztetésébe azt nem tudom, de hogy ennek a befogadás-kiűzés-befogadás játéknak mi lehetett a kiváltó oka az talán azzal magyarázható, hogy ellentétben a hitbéli fogadalmukkal -Szegénység-Tisztaság- engedelmesség- rövid idő alatt óriási vagyont harácsoltak össze, amivel aztán politikai befolyásuk, az uralkodók ellenében is, túlzottan megemelkedett.
    Érdekes a párhuzam -ha már említi- a Templomosokkal, mert nekik ugyanúgy a szegénység- Tisztaság és engedelmesség volt a fogadalmuk, ennek ellenére ugyancsak hatalmas vagyont, annak árán pedig óriási politikai befolyást birtokoltak. Gondoljon csak a Német lovagrend Barcasági tevékenységére, akiknek II András hazát adott, majd hamarosan fegyverrel kellett kiűzni őket. Tehát meg volt az oka annak, hogy ezeket a “szentéletű” katólikus rendek időről időre nem kívánatosak lettek az uralkodók számára, sőt sokszor mér a pápa számára is terhessé vált a túlhatalmuk.
    Pázmány Péter rekatolizásiós tevékenységét azért nem lehet ilyen egyértelműen piedesztálra emelni, mert az sem a humánumról, hanem a hatalomról szólt, és ha már az “unitárius csőcseléket” emlitette múltkor, hát e rekatolizációs csőcselék bizony sokkal több ocsmányságot követett el . Tömeges vagyonelkobzások, bebörtönzések, kínzások, és ne feledkezzünk meg e dicső katólikus kor legocsmányabb tettéről, amikor hitét megtagadni nem akaró 47 ref. lelkészt egyszerűen eladott rabszolgának.
    A XVII sz ban kedves Mikulás úr.

    Válasz
  • Mikulás

   Sajnos Tóducz úr korábbi lakhelyéről is azt olvastam az interneten hátha ő ezt meg tudja erősíteni hogy ott ahol ő lakott mikházán ott pedig talán ferences rendi katolikus szerzetesek voltak akiket ugyancsak elűztek valamelyik protestáns vallás követői és talán fizikailag is bántalmazták őket
   Szóval nekem úgy tűnik hogy Tordai országgyűlés ide Tordai országgyűlés oda nem működött a vallásszabadság Erdélyben és rengeteg üldöztetés érte a katolikus egyházat

   Válasz
   • Tóducz

    Rosszul tetszik tudni kedves Mikulás. A mikházi ferences rendi kolostort bosnyák ferencesek – akik a balkáni török hódítások elől menekültek Erdélybe – alapították az 1630-as évek elején. Rudimentális építményt hoztak létre veszőből, amelyet vályoggal tapasztottak. Ezt a létesítményt egy nagy vihar tönkretette. 1666 elűzték a bosnyákokat a faluból, de nem a reformáltak (azoknak ott híre-hamva se volt), hanem a helyi katolikusok. 1667-ben Kájoni János, – lengyel építészeket szerződtetve – elkezdte a ferences kolostort építtetni kőből, téglából és mészből. 1678-ban lett befejezve az építkezés. A kolostor 1947-ig rendeltetésének megfelelően fungált. Ez idő alatt, amikor az erdélyi vallási “éghajlat” reformáltabbra fordult, a róm.kat. válásukat megtartó főurak innen vittek papot maguknak birtokukra a vasárnapi és ünnepnapi szertartások celebrálására. A kolostor templomában több erdélyi fűúri család temetkezett. 1947-ben a komcsi romák állam államosította. 1948-1950 között görög komcsik menekült gyerekeinek szolgált szálláshelyként. 1950-ben öregotthonná rendezték be. (folytatás következik)

    Válasz
    • Tóducz

     (folytatás) 1952-ben krónikus elme és idegbetegek otthonává alakították át. Mai státusa u.a. Az intézetnek 200 magyar ember dolgozója van (más nincs!) Nyárádremete község területéről és a közvetlen környékről. Ha csak 4 személlyel számolunk családonként, akkor a környék 800 magyar emberének biztosít tisztes megélhetést!

     Válasz
 7. Várközi

  Nem ártana közölni a magyar médiákkal, ugyanis a M1 riportere sőt a Kossuth Rádió tudósítója is a sohsem volt, tolvajosi magyar-magyar vallásháborúról beszélt, most is.

  Válasz
  • Tóducz

   Kedves Várközi úr, a fidesz központi irodájában és h.T.-nél tessék reklamálni, me ők üzemeltetik az Ön által emlegetett médiumokat!

   Válasz
 8. szekelyfoldi

  Nocsak, beindult az ujkori “szekugepezet”- megosztast es vitat kellett gerjeszteni a nagy Magyar unnep elott, a lengyel- magyar baratsag elott!

  Válasz
 9. menasag

  Ez minden év pünkösd-szombatjának a témája. Ilyenkor mindig megjelenik hogy nem igaz az unitárius terjeszkedés meg hogy a katolikusok hazudnak. Mi a bizonyíték arra, hogy az unitárius nem hazudik és hogy a vallását önkéntes jelentkezéssel terjesztette ? Elhihető hogy csak úgy mittudommiből az egész katolikus közösség önként és jókedvéből átállt , odaadta a gyulafehérvári nyomdát, vagyonát, hogy a nyakas székely alig várta hogy lemondjon a vallásáról ???,
  …ugye ezt a legvérmesebb unitáriusok sem hiszik ?
  Ez olyan mint a most százéves lesz egyesülés is…alig vártuk hogy románia rész lehessünk….

  Válasz
  • Fülöp István

   A bizonyíték ott a cikkben, csak el kell olvasni: abban az évben még nem is létezett unitárius vallás. A nem létezõt pedig nagyon nagyon nehéz lett volna ráeröltetni a katolikusokra. Egy kis józan és csodákat tud tenni.

   Válasz
 10. Józsi

  BŰNBOCSÁNATOT NYERNI EGYEDÜL CSAK JÉZUS KRISZTUS -nál LEHETSÉGES !!!

  Válasz
 11. Tóducz

  Az általunk terjesztett, rólunk szóló téveszmék, a leggyilkosabb fegyver a “jóakaróink” kezében.

  Válasz

Hagy egy Válaszot Dobai-ra Kilépés a válaszból

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük