Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács elnöke, Az EU kohéziós politikájának kudarca a Közép-romániai fejlesztési régióban című tanulmánya és Dabis Attila, a Székely Nemzeti Tanács külügyi megbízottja felszólalása az Európai Unió Strasbourg-i székhelyén tartott Intergroup tanácskozáson.

A EU kohéziós politikájának kudarca a Közép-romániai fejlesztési régióban

1. ábra

A magyar nemzeti önazonosságú székely közösség Románia közepén él, hozzávetőlegesen tizenháromezer ötszáz négyzetkilométernyi kiterjedésű Székelyföldön.

Kisebbségi sorban is megőrizte többségét a szülőföldjén: a népesség 75%-a székely magyar, ezért nincs is a székelységnek kisebbségtudata. Szülőföldje sajátos népi kultúrájának jegyeit őrzi, természetes, hogy ez a közösség ezt a földet tekinti hazájának.

A történelem során, amikor egész Erdély még magyar közigazgatás alatt állt, a székelyek önigazgatással rendelkeztek. Ezt az önigazgatást még a kommunista hatalom sem vonta kétségbe, hét évvel a második világháború után ezen a területen jött létre a Magyar Autonóm Tartomány.

Románia 1952-ben elfogadott alkotmánya rögzítette: az erdélyi magyaroknak joguk van a területi autonómiához, azon a területen, ahol többséget alkotnak, azaz Székelyföldön. (2. ábra)

A EU kohéziós politikájának kudarca a Közép-romániai fejlesztési régióban

2. ábra

1960-ban a nemzetiségi arányok megváltoztatásának szándékával a bukaresti vezetés átalakítja a Magyar Autonóm Tartományt. Brassóhoz csatolja Kézdivásárhelyt és Sepsiszentgyörgyöt, és a román többségű Ludast és Dicsőszentmártont csatolják a tartományhoz, amelynek neve is megváltozik. 1962-től megszűnéséig Maros Magyar Autonóm Tartomány. (3. ábra)

A EU kohéziós politikájának kudarca a Közép-romániai fejlesztési régióban

3. ábra

A negyedik ábra Erdély nemzetiségi összetételét jeleníti meg, a magyar népesség, mint látható, 90 és 100% között éppen Székelyföldön van. Azon a Székelyföldön, amelyet három megyébe osztott fel az a közigazgatási átszervezés 1968-ból, amelynek célja éppen a Magyar Autonóm Tartomány végleges felszámolása volt.

A EU kohéziós politikájának kudarca a Közép-romániai fejlesztési régióban

4. ábra

Sajnos a rendszerváltás után folytatódott a Székelyföldet sújtó hátrányos megkülönböztetés politikája. Az uniós csatlakozás előtt létrehozzák a statisztikai régiókat (fejlesztési régiókat), és Székelyföld három román többségű megyével kerül a közép fejlesztési régióba. Már a kommunizmus idején bevett gyakorlat volt, hogy a hátrányos megkülönböztetést makrogazdasági eszközökkel érvényesítsék, a befektetések tervszerű irányítása ipar és munkahely nélkül hagyta Székelyföldet, illetve néhány olyan ipari központot hoztak létre, ahová román nemzetiségű népességet telepítettek. A székelyek munkahelyeket keresve elvándoroltak, miközben az erőltetett asszimilációs célokat követő betelepítés is elindult.

Ez a helyzet nem változott az uniós csatlakozással. Az Európai Bizottság 2015-ben egy gazdasági elemzést végzett a NUTSII régiókra (fejlesztési régiókra) vonatkozóan. A mellékelt térképen fehér színnel jelölte azokat a régiókat, amelyekben az egy főre eső nemzeti össztermék meghaladta az európai átlagot. A Közép-romániai fejlesztési régió – amely Székelyföldet is magába foglalja – is ezek közé tartozik. Az Európai Bizottság szakembereit ezen a ponton túl nem érdekli ezen térségeknek a gazdasági helyzete, hiszen Romániában csak két ilyen régió van és Bukarest, azaz brüsszeli szempontból itt minden rendben van.

A EU kohéziós politikájának kudarca a Közép-romániai fejlesztési régióban

5. ábra

Vizsgáljuk meg az ez főre eső nemzeti össztermék alakulását a Közép fejlesztési régiókban megyékre leosztva. 2013-ban, amikor a nemzeti régiókra vonatkozó polgári kezdeményezésünket az Európai Bizottság elé terjesztettük, akkor készítettük a 8-as ábrán látható térképet. A térkép megjeleníti az egy főre eső nemzeti össztermék alakulását megyénként, 2007-től, azaz Románia uniós csatlakozásától 2013-ig. Látható, hogy a román többségű Brassó megyében a fejlődés ez alatt az idő alatt 20%-os volt, míg a vele szomszédos, többségében székelyek által lakott Kovászna megyében 1,7%. A térkép világosan kimutatja, hogy az unió kohéziós politikája a Közép-romániai fejlesztési régióban kudarcot vallott. Fogalmazhatnánk úgy is, hogy a visszájára fordult. Az uniós források nem azt a célt szolgálták, hogy a gazdasági fejlődésben meglévő szintkülönbségek csökkenjenek, hanem ellenkezőleg. Az olló a fejlett román és a szegény magyar régiók között még szélesebbre nyílt.

A EU kohéziós politikájának kudarca a Közép-romániai fejlesztési régióban

6. ábra

Ha megnézzük, hogy ez a helyzet hogyan alakult 2017-ig, akkor elmondhatjuk, hogy Székelyföld gazdasága a környező román vidékekhez viszonyítva tovább romlott. A 7-es ábra grafikonja egy széttartó, divergens fejlődést mutat. Lehangoló, hogy ezt uniós forrásokkal érik el, és lehangoló, hogy az Európai Bizottság erre a tragikus helyzetre nem fogékony.

A EU kohéziós politikájának kudarca a Közép-romániai fejlesztési régióban

7. ábra

Önöktől, Európa Parlamenti képviselőktől a legkevesebb, amit elvárhatunk, hogy kezdeményezzék ennek a helyzetnek a kivizsgálását. Ellenőrizzék le a mi adatainkat, hiszen, ha visszamegyünk tíz évet az uniós csatlakozás előtti időben, akkor válik igazán nyilvánvalóvá a kár, amelyet az Európai Unió okozott.

A EU kohéziós politikájának kudarca a Közép-romániai fejlesztési régióban

8. ábra

A 8. grafikon a megyénkénti egy főre eső nemzeti össztermék dinamikáját szemlélteti 1997-től. (dollárban, a kisebb grafikon a dollár/euro árfolyam ingadozását mutatja), 1997-ben ez a hat megye egy szinten állt. A látványos szétválás 2007 után következett be.

Az önök segítségét kérjük, hogy ezen a helyzeten változtathassunk.

Izsák Balázs

Dabis Attila felszólalása

Az Izsák Balázs Úr által említett esete Székelyföldnek, híven példázza, hogy az EU kohéziós politikája hogyan tud nagyon félresiklani. Más nemzeti régióknak ugyanakkor más, a témához kapcsolódó problémáik vannak. Ezért álhatott elő az a helyzet, hogy számtalan beavatkozó csatlakozott a mi oldalunkon az Európai Törvényszék előtti perünkhöz, köztük a szlovákiai Debrőd község, egy Breton kulturális szervezet, valamint a Baszk Nemzeti Párt.

Noha első fokon a pert elvesztettük, az ítélet ellen fellebbeztünk. Függetlenül azonban attól, hogy az Európai Bíróság előtti másodfokú eljárásnak mi lesz a kimenetele, azt a következtetést már most levonhatjuk, hogy jelenlegi formájában az európai polgári kezdeményezés jogintézménye teljességgel alkalmatlan arra, hogy betöltse azt a funkciót, amit eredetileg szántak neki, vagyis, hogy közelebb hozza a polgárokhoz az Uniós szintű döntéshozatalt. Ennek következtében határoztunk úgy, hogy megkíséreljük a rendes jogalkotási eljárás keretében elérni, hogy jogi aktus szülessen a nemzeti régiókkal kapcsolatban. Ebben a folyamatban pedig kulcsszerep juthat a Kisebbségi Intergroup EP képviselőinek.

Ha sikerül ezt a témát az EU napirendjére tennünk, akkor jelentős mértékben hozzá tudnánk járulni egy olyan kohéziós politika kialakításához, amely képes arra, hogy csökkentse a társadalmi, gazdasági, területi kohézióban meglévő különbségeket, egyben ezzel párhuzamosan képes volna tiszteletben tartani, és őrizni a kulturális és regionális sokszínűséget az Unió tagállamain belül. A legideálisabb forgatókönyv, meglátásunk szerint egy olyan külön finanszírozási mechanizmus felállítása volna, mely csak és kizárólag a nemzeti régiók számára elérhető. Fontos mindazonáltal kiemelni, hogy míg kezdeményezőkként, nekünk egészen pontos elképzeléseink vannak arról, hogy hogyan kellene egy hasonló jogalkotási kezdeményezésnek kinéznie, magától értetődő, hogy nem gondoljuk azt, hogy az elképzeléseink kőbe volnának vésve. Épp ellenkezőleg, a Székely Nemzeti Tanács nagyon is nyitott minden javaslatra, ajánlásra, ami azon partnerektől érkezik, akik hajlandóak támogatni a jogalkotási kezdeményezésünket.

Mi határozottan hisszük, hogy a kezdeményezésünk jelentősen javítana az EU kohéziós politikáján, és hozzájárulna a régiók közötti egyenlőséghez, illetve e regionális kultúrák fenntartásához.

Dabis Attila

18 hozzászólás

 1. Sorok-Soros

  Tipikus Toducz fele nagy bedobas. Es buszke magara,hogy milyen nagyot mondott,vagy jol odamondott.

  Válasz
  • Tóducz

   Atipikus Soros Dzsóé, Ön az erma legautentikusabb Dzson Háryja.

   Válasz
   • Nyilas

    Gondolja Tóducz úr. hogy aki “székely rokonsággal, (évente hazajár Kanadából) nem tudja mi az a Csiksomlyói búcsú, annak fogalma lehet róla ki az a Háry János?

    Válasz
    • Sorok-Soros

     Miert,maganak Nyilas van fogalma,hogy ki az a Hary janos? Vagy eggyutt szoktak inni a kocsmaban? Egy igaz tortenet,hogy egy jo elvtarsat fel akartak venni a partba,es persze kerdeseket tettek fel neki,ami igy hangzott,hogy is meri -e Lenint?? Hat hogyne ismernem,hiszen egyutt iszunk a sarki kocsmaban,volt a valasz. Ugyanis az egyik nagy vallalatnal volt alkalmazva egy egyen akinek az volt a ,,beosztasa,hogy reggel osszeszedte a penzt es megvasarolta a napi adag italt a torzsfiuknak. Es Gunyneven ugyhivtak hogy Lenin. A vallalatnal mindenki ismerte,persze meg is kellett fizetni a szolgalatat. Na maga is igyvan Nyilas. Ismerte,vagy ismeri Hary Janost,vagy csak mondott magaszerint egy nagyot,mint Toducz szokott. En a szamlakat,hogy ottjartam mind az orrahoz tudnam verni!!! Maganak vannak szamlai,akar Kanadabol,akar az Allamokbol,hogy itt jart es tapasztalta az itteni eletet??? Nem jartam a Csiksomlyoi bucsun,mert,csak a demokraciaban lett felkapott,es Vallasi Zarandokhely a Katolikusoknak. Hogy valaki vegyeshazassag reven elmegy a Zarandokutra rendben van. De mas Vallasfelekezeteknek nem volt akkora esemeny. Dehat maga vagy a tudoc feszengetik magukat es kerkednek az icike-picike nagynak velt tudasukkal. Azert jo lenne ha annyit jarna a tengerentulra,mint en a Pond -on tulra. Van maganak fogalma,hogy milyen a Vegas-i Fremont street?

     Válasz
     • Tóducz

      Soros Dzsóé, tovább löki a Las Vegas-os Háry János-ságait. A csíksomlyói búcsú az átkosban is “felkapott” volt, de akkor se tudott róla semmi érdemlegest. Vecsésen tanulta a számlagyárasságot?

     • Ginko

      Kedves Soroska!

      A mondanivalóját tekintve ön valóban egy ogyesszai kocsmában könyöklő italos, nagyotmondó ember látszatát kelti.

     • Nyilas

      Kerdves Joe.
      Nem. Nincs fogalmam róla, hogy milyen a vegasi (így kell írni)Fremont street.
      Viszont nem is járok egyetlen amerikai , vagy kanadai hírportálra sem, osztani az észt.
      Lehet, hogy amikor ön még az RKP ügynöke volt, akkor nem volt engedélyezett a Csiksomlyói búcsú, de azóta eltelt 28 év, és nem hiszem, hogy Erdélyben lenne bármilyen felekezetű magyar, akár Kalotaszegről is -tudja ott két falu kivételévek minden magyar református- aki ne tudná, hogy a Csiksomlyói búcsú az nem kocsmai rendezvény.
      Háry Jánossal egy kissé melléfogott, ugyanis itt élek, ahol Háry János “született”.
      Természetesen van magyar emberek között is, aki nem tudná ki volt ő, de egy bizonyos kulturáltsági színvonal fölött elvárható.
      Na ezért nem rójuk fel önnek, ha nem tudja kiról van szó.

     • Tóducz

      Kedves Nyilas, Soros Dzsóé olyan, mint egy B hepatitiszt (májgyulladást) terjesztő injekciós tű a Képzelt riport egy amerikai pop fesztiválból!

     • ez van

      Joe barátunk bizonyságot tett arról, hogy semmi köze nincs és nem is volt az irodalmi élettel. De ez mindaddig nem bűn, amíg nem dicsekszünk vele. Az aranylázas országban is érvényes lehetne, hogy hallgatni arany.

    • Tóducz

     Kedves Nyilas, én úgy gondolom, hogy Soros Dzsóé, aki a székely rokonaival piknikezni (flekkenezni, miccsezni) jár évente pünkösdkor Csíksomlyóra, azt hiszi, hogy Háry János egy ámerikai király volt és dupla levegőt szív tüdejében, miközben fölényesen és lenézően körbetekint.

     Válasz
   • Sorok-Soros

    Juj ha megirhatnam,hogy ki az Erma legautentikusabb D…..nyoja. Magasan viszi a palmat.

    Válasz
    • Tóducz

     Soros Dzsóé, a pálmát Las Vegasban szokták hordani az olyan szerecsenek, mint Ön!

     Válasz
 2. antal m.

  Az egész országnak sokkal jobb lehet és vonzóbb politika a descentralizálás!/ a központositás felszámolása/ Régóta mind regióznak, – sehol-semmi! Az autonómia is alapja egy ilyen szerű felosztásnak,- ezt szépen ki gondolták a statutúmban.Lásd 97 cikkelyt!
  Központilag,- minden kormányzó párt a maga berkeit támogatja! Igy egyes megyék fejlődése lemarad. Lásd a HARCOV-t!/ s mások is/
  Ezért a kohéziós elmélet támogatható, mert az azt jelenti, hogy ÖSSZETARTÓ ERŐ, tehát mindenki végzi szoros akaratként dolgát sokkal jobban regiókban, vagy autonómiában.
  Környezetéből összefogó társítás, több eredményt hoz, de a nemzet is megőrződik tömör kulturális erő formájában! Mi ezért akarunk-követelünk autonómiát! Meg akarunk maradni mint nemzet, az ország közepében is!

  Válasz
 3. Tóducz

  Há közép Romákia Erdély. Erdélyben még élnek magyarok, akik se nem ortodoxok, se nem semmik sem. Az osztrák-magyar monarchiától örökölt fejeltség még kitart egy ideig a környéken. Aztán, majd, ha a magyarok eltűnnek a térségből, akkor megérett az idő a régió a fejlesztésre. Addig kuss.

  Válasz
  • Sorok-Soros

   A fejeltseg meg egy ideig kitart,mert meg vannak olyanok mint a tudoc. Azonban a fejlettseg,es a fejlodes nagy utemben halad elore szemmel lathatoan,hiszen az utobbi ot evben minden evben odalatogattunk es lattuk,tapasztaltuk. Csakhat nem lehet egyszerre tiz lecsot fellepni,csak eggyenkent,es sokszor meg az is nehez. Mert honnan a penz? Arra mar valasza meg a nagytudos Toducznak sincs.

   Válasz
   • Tóducz

    Drága Soros Dzsóé, köszönöm szépen az ámerikai lecsó receptet. Van válasz Soros Dzsóé: ellopják a bukaresti és a helyi romákok, meg az UDMR-és cimboráik.

    Válasz
    • Sorok-Soros

     Miert nem jelenti fel oket,esetleg meg jutalmat is kapna a hatosagoktol. Persze ha tenyekkel is tudja bizonyitani.

     Válasz
     • Tóducz

      Igen, kapnék jutalmul néhány évet. De egyébként Soros Dzsóé, Ön a jelentgető típus: naponta többször is feljelenti önmagát az ermán.

Szóljon hozzá!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük