A Hargita Megyei Tanács híreiA csíkszeredai megyeházára látogatott Tóth László főkonzul

Az ifjúság éve jegyében folytatják az együttműködést

A közös munkát, együttműködést elsősorban a gazdaságfejlesztés és a kultúra területén képzelik el, de a több területre kiterjedő pályázati támogatásokról is egyeztetni fognak – hangzott el Tóth László főkonzulnak és Hargita Megye Tanácsa vezetőségének január 15-i találkozóján, a csíkszeredai megyeházán, ahol a diplomata bemutatkozó látogatást tett.

Borboly Csaba megyeelnök röviden ismertette az intézmény igazgatóságainak tevékenységét, feladatkörét, és elmondta, bízik abban, hogy minél több területen találnak lehetőséget az együttműködésre a közeljövőben.

„Kollégáimmal olyan konzuli feladatköröket látunk el, melyek révén úgy gondolom, a nemzetközi egyezmények motorszerepét fogjuk betölteni” – mondta a decemberben kinevezett Tóth László.

A főkonzul Soós Zoltán konzullal együtt arról biztosította a megye vezetőségét, hogy a 2018-as évben szintén lehet számítani támogatásokra, illetve arról, hogy prioritásaik tökéletesen illeszkednek az intézmény által meghirdetett ifjúság évéhez.

A gazdasági fejlesztések területén elsősorban a kisreptér, illetve a madéfalvi ipari park létesítésének ügyében számít hatékony együttműködésre a megyeelnök.

Mindemellett Borboly Csaba biztosította a főkonzult a megye kiemelt támogatásáról az április 8-i magyarországi választások kapcsán. „Hargita megyében már több mint kétszázezren igényelték a magyar állampolgárságot, amivel a legnagyobb külhoni állampolgárokkal rendelkező közösség vagyunk. Természetes, hogy ennek megfelelően fogjuk kivenni részünket a munkából is” – hangsúlyozta a megyeelnök.

A Hargita Megyei Tanács hírei

A mezőgazdaság megélhetést, jövőt biztosít

Jó példák megismerésével, állami és uniós támogatással fejlesztik a szakoktatást

Motiválni kell a diákokat és szüleiket a szakma választására, be kell mutatni a jó példákat, be kell szerezni a magyar nyelvű tankönyveket, többek között ezek voltak a legfontosabb következtetései annak a csíkszeredai megyeházán tartott konferenciának, amelyet Hargita Megye Tanácsa szervezett az érintetteknek. A január 12-i találkozón Borboly Csaba megyeelnök, Becze István és Portik Erzsébet Edit megyei tanácsosok, Sebestyén Csaba képviselő, Percze László konzul, Görbe Péter főtanfelügyelő, Szabó Irén Ottilia, a Hargita Megyei Nevelési Tanácsadó- és Erőforrásközpont igazgatója, Márton István, Hargita Megye Tanácsa Vidékfejlesztési Egyesületének igazgatója és Csák László szakértő mellett szakiskolák és szakközépiskolák igazgatói, illetve az érintett települések elöljáró voltak jelen. Tóth Katalin Magyarország nemzetközi kapcsolatokét felelős helyettes államtitkára levélben üdvözölte a konferencia résztvevőit és gratulált a szervezőknek a szakoktatás felkarolásáért. Fazekas Sándor Magyarország földművelésügyi államtitkára pedig kihangosított telefonon keresztül csatlakozott a konferencia résztvevőihez.

Kistérségi szinten önerőből vagy európai uniós forrással elkezdték a fejlesztést a szakoktatás érdekében. De fontos a magyarországi támogatás is a tananyag és a tangazdaságok fejlesztésére, elvárásuk az igények összehangolása, mondta Borboly Csaba. Van előrelépés, fejtette ki, várhatóan a mezőgazdasági minisztérium is nyújt támogatást. Székelyföldben kell gondolkodni, tette hozzá Hargita Megye Tanácsának elnöke, hiszen bizonyos szakmákból elég egy szakosztály Székelyföld szinten, és vannak szakmák, amelyekből térségenként szükséges a képzés.

Perczel László konzul az általa közvetített üzenetben elmondta, az anyaország támogatja a szülőföldön való boldogulást, és ennek egyik alapja a mezőgazdaság. A magyar kormány hosszútávú célja az agrárgazdaság fejlesztése, amelybe illeszkedik a szakképzési rendszer. Megerősítenék a duális képzést és fejlesztenék a gyakorlati képzést.

Az utóbbi években javult a szakoktatás helyzete a mezőgazdasági szakok terén, számolt be Görbe Péter, jelenleg 9 líceumi és 13 szakiskolai osztály működik a megyében, ezek számát a jövő tanévtől bővítenék.

A mezőgazdasági oktatás hozzájárul ahhoz, hogy a vidéki ember meg tudjon élni, fejtette ki Sebestyén Csaba képviselő, a parlament mezőgazdasági, vidékfejlesztési és erdészeti szakbizottságának tagja. A családi gazdaságok biztosítják a jövőt és a megélhetést, de vezetésük szaktudást igényel, mondta.

Becze István, a megyei tanács vidékfejlesztési és mezőgazdasági szakbizottságának elnöke azt mondta, fel fog értékelődni a tudásalapú mezőgazdaság. Azt javasolta, vizsgálják meg a hátteret szakértők is, például a szakok akrreditálásának folyamatát, illetve hogy tavasszal szervezzenek az iskolák képviselőinek és a települések elöljáróinak magyarországi szakmai utat, ahol alkalom nyílik a beszélgetésre és a jó példák megtekintésére.

A Hargita Megyei Nevelési Tanácsadó- és Erőforrásközpont egyéni tanácsadás és csoportos foglalkozás keretében is népszerűsíti a szakoktatást, illetve a szülők körében is, mondta Szabó Irén Ottilia igazgató, illetve arról is beszámolt, hogy a Hargita Megyei Fejlesztési Ügynökséggel közösen pályaorientációs platformot indítanak. Továbbá szintén fontosnak tartotta magyarországi tapasztalatcsere szervezését, véleménye szerint a diákokat kellene elvinni, hogy diákoktól hallják, hogy miért jó a szakiskola, illetve hogy miért érdemes gazdálkodni.

A Vidékfejlesztési Egyesület a Kiskertész programján keresztül népszerűsíti a gyerekek körében a gazdálkodást. Tavaly öt fóliasátrat ajándékoztak iskola osztályoknak, idén ugyanennyit szánnak a program résztvevői között kiosztani, számolt be Márton István. Az egyesület igazgatója hozzátette: további pályázatot írnak ki az iskolák támogatására, amelyre civilszervezetek pályázhatnak.

A Vidékfejlesztési Egyesület Kiskertész programja mellett mintagazdaságok látogatásának szervezésében segíti az itthoni szakoktatás, amely révén kisiskolásoknak mutatják be a jól működő gazdaságokat. Továbbá a tangazdaságok fejlesztését, létrehozásuknak segítését finanszírozta az egyesület.

Csák László szakértő azt mondta, az a cél, hogy akkreditált intézmények működjenek. Kis lépésekben lehet előre haladni, tette hozzá, jó példákat ott lehet látni, ahol a szakmai szervezetek, az iskola és az önkormányzat összefogtak a fejlesztés érdekében, mondta. Azt javasolta, az iskolák dolgozzák ki a teljes koncepciót, ne csupán a következő lépést, mert ott lehet hatékony lépéseket tenni, ahol van elképzelés.

Portik Erzsébet Edit legfontosabb lépésekként a diákok motiválását, a szakmák presztízsének visszaállítását, és az oktatáshoz a humán erőforrás meglétét nevezte meg.

A jelenlevő szakiskolák képviselői és a települések elöljárói beszámoltak arról, hogy milyen fejlesztésekre van szükségük, illetve milyen segítségre ezek érdekében. A konferencián a székelyudvarhelyi Eötvös József Szakközépiskola, a székelykeresztúri Zeyk Domokos Szakközépiskola, a csíkszeredai Venczel József Szakiskola,a csíkszentmártoni Tivai Nagy Imre Szakközépiskola, a csíkdánfalvi Petőfi Sándor Szakközépiskola, a gyímesfelsőloki „Szent Erzsébet” Római Katolikus Líceum, és a gyergyószentmiklósi Batthányi Ignác Szakkollégium igazgatói illetve tanárai számoltak be tevékenységükről és mutatták be elképzeléseiket.

Szükség van a jó példák megismerésére, ezekhez szakmai tanulmányutak kellenek. A Duna Régió Szakképzési Klaszter lehetőséget biztosít az oktatók kihelyezett képzésére. A magyarországi Hermann Otto Intézet szaktankönyvekkel támogatná az iskolákat. A szakok akkreditálását kérjék az iskolák a polgármesteri hivatalok segítségével. Fontos a szakmák megismertetése, népszerűsítése és a diákok motiválása, valamint a magyar nyelvű tankönyvek beszerzése. Az újabb feladatokkal kiegészítik Hargita Megye Tanácsa agrárstratégiáját, hiszen egy olyan koncepció kidolgozása szükséges a stratégia módosítására, amely egész Székelyföldön jól működik, összegezte a konferencián elhangzottak következtetéseit Borboly Csaba.

A Hargita Megyei Tanács híreiHomoródfürdő szintet kell lépjen

A település rövid és hosszú távú fejlesztéseiről egyeztettek

 Homoródfürdő fejlesztéséről egyeztettek december 12-én, pénteken a csíkszeredai megyeházán Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnökével, a megyei tanács illetékes kollégáival, a Hargita Hegység Közösségi Fejlesztési Társulás képviselőivel, szállodák vezetőivel, és Péter József Kápolnásfalu alpolgármesterével.

A felek egyetértettek abban, hogy szükséges egy sátoros táborozóhely kialakítása, amely kis befektetésnek számít ugyan, de van rá igény. Ugyanakkor egy közösségi tér kialakítása is szükséges, egy nagyobb találkozási pont. A víz- és csatornahálózat korszerűsítése is egy következő lépés. Szóba került a Mária forrás és a közelében található szálláshely közötti útvonal kiépítése. A hatos villa körüli tér szintén felújításra szorul. Mindezek mellett pedig szükséges a két sportpálya felújítása is, hogy legyen mozgás, sportolási lehetőség a turistáknak. Az ifjúsági tábor területét Hargita Megye Tanácsa rendezetlen területekkel és számos romos épülettel vette át, amelyen mindezidáig a hatos villa esetében tudtak fejlesztéseket eszközölni, hiszen ez épület esetében volt az épület alatt tulajdonjog.

Mindeddig a területek a tisztázatlan területek miatt húzódott el a fejlesztések sora. Jelenleg viszont Szentegyháza és Kápolnásfalu néhány területet tisztázott, így elkezdődhet ezeken a területeken a fejlesztések kidolgozása. Idén a szükséges tervek elkészítését tűzték ki célul az érintett felek és Hargita Megye Tanácsa közreműködésével, amennyiben a megyei tanács testülete is elfogadja (a további célokról a csatolmányok között található Tervek nevű fotón tájékozódhatnak).

Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke szerint jó irányba hoznak meg döntéseket Szentegyházán és Kápolnásfalun, ezért az idei év feladatait össze kell hangolni, ami Homoródfürdő fejlesztését illeti.

Homoródfürdő fejlesztési tanulmányát az alábbi linken tanulmányozhatják bővebben:

http://hargitamegye.ro/hargita-hegyseg/konzultacio.html

A további, megyei tanács által kiviteezett beruházásokat az alábbi hivatkozásokon követhetik:

http://investitii.judetulharghita.ro/node/1526

http://investitii.judetulharghita.ro/node/2877

http://investitii.judetulharghita.ro/node/2860

A Hargita Megyei Tanács híreiKészülnek a Hargita megyei raliversenyekre

Ugyancsak pénteken tanácskoztak az országos ralibajnokság ideiglenes versenynaptára szerint július közepén sorra kerülő Hargita megyei szakaszának az előkészületeiről. Az egyeztetés fő témája a versenyeket követő utak rendbetétele és a turisztikai egységek felkészítése. Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke szerint nagy lehetőség a bajnokság hargitai szakasza a turisztikai egységeknek minden évben, amelyre fel kell készülniük az egységeknek.

 

A magyar kormány az erdélyi bölcsőde- és óvodaépítéssel Románia feladatát végzi el

– Ne engedjünk a provokációnak! Kezeljük a provokációt mosolygósan! A falfirkákat távolítsuk el, a provokátorokat mosolyogjuk meg – hangsúlyozta Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke. A megyeelnök egy, a napokban Csíkszeredában megjelent magyarellenes és provokatív falfirkát festett le január 12-én, pénteken a sajtó jelenlétében. Mint elmondta, méltatlan és hálátlan az ilyen falfirkák felfestése, a magyar kormány intézkedései Romániának is hasznosak, továbbá senkinek nem használ, ha egy olyan országot támadnak, amelynek kormánya Románia legnagyobb óvoda- és bölcsődeprogramját finanszírozza, és Erdélyben közel félszáz óvodát, illetve bölcsődét épít. Tulajdonképpen a magyar kormány végez el egy nagyon fontos feladatot Románia helyett – emelte ki Borboly Csaba.

A Hargita Megyei Tanács híreiHozzátette: az idei évben különösen tekintettel kell lennünk közös múltunkra és közös jövőnkre. Ugyanakkor Románia miniszterelnökének a napokban tett nyilatkozatára válaszul a Székelyföldi Önkormányzati Tanács felhívásához is csatlakozik: bejelentette, hogy egyeztetve a polgármesterekkel mától a csíki helyi RMDSZ-szervezeteknél igényelhetőek a székely zászlók, és bízik benne, hogy a többi Hargita megyei RMDSZ-szervezete is lehetővé teszi ezt.

– Olyan miniszterelnökre van szükségünk Romániában, aki büszke történelmünkre, tiszteletben tartja szimbólumainkat, és elismeri alkotmányos jogainkat – tette hozzá Borboly Csaba, aki tegnap állásfoglalást tett közzé mint az RMDSZ Országos Önkormányzati Tanácsának elnöke (https://www.borbolycsaba.ro/hirek/allasfoglalas-mihai-tudose-miniszterelnok-kijelentesei-kapcsan/).

Mindezek mellett a megyei tanács elnöke fontosnak tartotta megemlíteni a Csíki Sör Manufaktúra tulajdonosa körül keltett botrányt is, amelynek szerinte szintén nincs helye, csak a magyarságon belül szít viszályt.

– Nagyon fontos, hogy a külhoni magyar állampolgárok körében a regisztráció folytatódjék a magyarországi országgyűlési választásokra. Bízom benne, hogy a jelenlegi, Orbán Viktor miniszterelnök vezette, nemzetileg elkötelezett kormány folytathatja a munkát, és az elkezdett projekteket gyakorlatba ültethetjük. Ezek a projektek, az idei romániai állami költségvetést tekintve, mentőövet jelenthetnek – hangsúlyozta a megyeelnök hozzátéve, hogy sajnos közösségen belül is vannak provokátorok. – Közösségen belül is, sajnos, egyes emberek felelőtlen módon olyan cirkuszokat gerjesztenek, írásokat publikálnak, amelyek bomlasztanak. Bízom benne, hogy ugyanúgy, ahogy az ilyen falfirkákat, ezeket a provokációkat is tudjuk kezelni – utalt ezzel a megyeelnök az ugyancsak a napokban megjelent híresztelésekre, melyek szerint monopolizálnák a megye médiapiacát. Mint mondta, ez az ügy most már megoldódni látszik és lekerül a napirendről.

A Hargita Megyei Tanács híreiEgyedülálló az országban a Székely termék mozgalom

A Konstanca megyei tatár küldöttség magával vitte a Hargita megyei jó példákat

Az országban egyedülálló Székely termék mozgalommal ismerkedett és a gazdaszövetkezeteket látogatta meg az a tíz fős küldöttség, akik kétnapos látogatásra érkeztek Hargita megyébe a Konstanca megye Cumpăna községből. A kapcsolat Antal István János RMDSZ-es Konstanca megyei képviselő közbenjárásával jött létre, a tatár község küldöttsége Mariana Gâju polgármester vezetésével érkezett Hargita megyébe. A küldöttségben konstancai vállalkozók, gazdálkodók és a Mezőgazdasági Egyetem professzora, Sonea Cosmin is részt vett.

A vendégeket január 10-én a csíkszeredai megyeházán fogadták, ahol Márton István, Hargita Megye Tanácsa Vidékfejlesztési Egyesületének igazgatója ismertette a Székely termék mozgalmat. Két nap alatt számos helyet meglátogattak, így a szépvízi Csengő Tejfeldolgozó üzemet, Vacsárcsiban a Gazdasszony-konyhát, Csíkdánfalván Bálint László húsfeldolgozó üzemét, Gyergyótekerőpatakon Bálint Attila sajtkészítő műhelyét, Csomafalván a gazdasszony-konyhát, január 11-én pedig a székelykeresztúri tejfeldolgozó üzemet.

A Székely termék mozgalom és a gazdaszervezetek működése, tevékenysége egyedülálló az országban, vélte a cumpănai küldöttség, számolt be Márton István, és arra kérték, hogy az itteni jó példákkal segítsék a Konstanca megyei község gazdáit. A további együttműködés érdekében partnerkapcsolatot alakít ki a Vidékfejlesztési Egyesület a községgel. Szeretnének Konstanca megyében is gazdaszövetkezeteket létrehozni, ebben kérik a Hargita megyeiek segítségét. Márton István elmondta, ismertették velük a szövetkezetek megalakításának lépéseit, bemutatták a szükséges iratokat, illetve beszámoltak programjairől – Mintagazda, Kiskertész stb. -, amelyek mintájára hasonlókat indítanának Cumpăna községben.

A Hargita megyeieket meghívták a tavasz folyamán tartandó cumpănai falunapokra, ahol bemutatják a Székely termékeket, illetve a Konstanca megyeiek azt is felajánlották, hogy biztosítanak üzlethelyiséget, ahol állandóan árusíthatják a Székely termékeket.

A Hargita Megyei Tanács híreiA bürokrácia huzavonája balesethez vezetett

Fiatal nő szenvedett sérülést Zetelakán

Már többször kértem, hogy a félkész állapotban lévő sáncra Zetelakán tegyünk fedelet, az ott lakók biztonsága érdekében, a helyi közösséggel meg is egyeztünk, hogy közösen ezt megoldjuk, de még azóta is zajlanak a vásárlási procedúrák. Ez Románia, 2018-ban! – írja közösségi oldalán Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke.

Az imént értesültem arról, hogy ma délután beesett egy 22 éves fiatal nő a lefödetlen járdába Zetelakán és balesetet szenvedett, a mentő szállította kórházba – derül ki a facebook bejegyzésből. Borboly Csaba megyeitanács-elnök együttérzését fejezi ki a balesetet szenvedő fiatal sportolóval és hozzátartozóival szemben és mihamarabbi megoldást sürget a fennálló veszélyforrás elhárítására.

Az ősz folyamán a megyeitanács-elnök személyesen tekintette meg az épülő járda munkálatait, amelyre a közösségi térben is többen panaszkodtak. A beruházás kivitelezését egy bákói cég nyerte el, aki a kezdéssel is késett, és az elvégzett munkája is pontszerű javításokra szorult. A megkötött szerződésben foglaltak szerint a kivitelezőnek szeptember 20-ig kellett volna elkészülnie az aszfaltozott járdával, azonban szerződéshosszabbítást kért október végéig.

A Hargita Megyei Tanács híreiBeruházási adatlapokkal bővül a platform

Várják a lakosság észrevételeit is

2018-ban is prioritásként kezeljük az átláthatóságot és a megye lakosaival történő párbeszédet és konzultációt, ezt a célt szolgálja az egyre bővülő http://beruhazasok.hargitamegye.ro/ oldalunk is – fogalmazott Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke, aki konzultációs oldalán várja az észrevételeket a platformmal kapcsolatosan.

A Barabás Csaba kabinetigazgató által kifejlesztett rendszer, amely egyedülálló a maga nemében az országban, felületére a napokban felkerültek, felkerülnek az összes idei teljes- és részlegesen megtérítendő, állami és a vissza nem térítendő beruházások adatlapjai. A feltöltött adatlapok itt tekinthetők meg:

http://investitii.hargitamegye.ro/nota-de-fundamentare-cjh?language=hu

A feltöltött „Beruházási adatlapok” (Notele de fundamentare) elektronikus úton kerülnek ellenőrzésre, elfogadásra és jóváhagyásra. Ezt követően az igénylőnek a jóváhagyott anyagot papíralapon kell aláírnia.

– A honlap egyik elsődleges célja a teljes átláthatóság biztosítása, akár okostelefonnal vagy táblagéppel is – emelte ki Barabás Csaba, az elnöki kabinet vezetője.

Borboly Csaba tanácselnök a megye lakosait arra kérte, hogy bármilyen észrevételük van a beruházásokkal kapcsolatosan azt jelezzék, hisz a platform erre is lehetőséget biztosít.

A Hargita Megyei Tanács híreiTöbb mint száz állás a csíkszeredai kórháznak       

A fejlődő megyei sürgősségi kórház hazavonzza a fiatalokat

 Újabb 52 állást hagyott jóvá alintézménye, a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház számára Hargita Megye Tanácsa, ami fontos lépés az intézmény és szolgáltatásai fejlesztése szempontjából. Ezzel együtt tavaly szeptembertől összesen 104 személyzeti állást szabadított fel a megyei tanács, ezenkívül pedig kilenc orvosi állást hirdettek meg. Tehát az elmúlt hónapokban csak az egészségügy terén több mint száz jól fizető állást létesített Hargita Megye Tanácsa.

A most jóváhagyott 52 állás asszisztensek, ápolók, valamint takarítószemélyzet toborzására vonatkozik. A későbbiekben további állásokat fog jóváhagyni a megyei tanács a kórháznak.

– Továbbra is Hargita Megye Tanácsa prioritásai közé tartozik az egészségügy fejlesztése, hogy helyben minél több korszerű szolgáltatás elérhető legyen. Ennek érdekében a kórház modern felszereléseinek beszerzése – ezeket a beruházásokat is segítette 2017 végén a megyei tanács – mellett a személyzetet is bővíteni kell, a szakorvosok idevonzása mellett a megfelelő kisegítő személyzet megléte is elengedhetetlen. Törekvéseink és az intézmények közötti jó együttműködés nem eredménytelen, hiszen a csíkszeredai kórházban már végeznek olyan egyedi szemészeti, mellkas- és szájsebészeti műtéteket, amelyek országos szolgáltatásnak minősülnek, de a szervdonáció terén is nagy előrelépést ért el a kórház. A tervek között plasztikai műtétek, ér- és gyereksebészeti osztály indítása is szerepel, illetve cél, hogy a csíkszeredai kórház megkapja a II-es szakmai besorolást. Évek óta finanszírozzuk orvoslakások építését, illetve bérlését, ezzel is hozzájárulunk ahhoz, hogy a csíkszeredai kórház vonzó legyen a fiatal szakemberek számára – nyilatkozta Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke.

– A kórház új struktúrájának jóváhagyása új részlegek létrehozását vonja maga után, amihez egyik fontos tényező a humánerőforrás. A kitűzött cél, hogy a kórház megkapja a II-es szakmai besorolást, ami többéves folyamat, de évente eszközölünk fejlesztéseket ez irányba, ehhez mind szükség van a személyzet bővítésére. A fejlesztésre, a szolgáltatások bővítésére törekszünk, hogy minél kevesebb diagnózis meghatározásáért és gyógyításért kelljen más városba utazni – fejtette ki Zonda Erika, a kórház vezető tanácsának elnöke.

– A most jóváhagyott 52 állás egy része a kórház új struktúrájának megfelelő személyzet biztosításához szükséges, ehhez kértünk újabb állásokat, főként a mellkas- és az idegsebészetre. Az új struktúrának megfelelően újabb szolgáltatásokkal bővül a csíkszeredai kórház, és ezek ellátásához természetesen megfelelő számú személyzetre van szükség, az orvosok, asszisztensek mellett a kisegítő személyzetre is. Ez azért fontos az intézmény és a térség lakossága szempontjából is, mert több beteget tudunk ellátni, illetve olyan szolgáltatások is elérhetők lesznek, amelyekért eddig más kórházakhoz kellett fordulni. A pluszszolgáltatások elvégzéséhez nagyobb személyzetre van szükség, ezért is örvendes, hogy ezeket jóváhagyta a megyei tanács – mondta Konrád Judit, a kórház orvos igazgatója.

A Hargita Megyei Tanács híreiBorboly Csaba a trófeavadászat tisztázását javasolja

Számos új dolog felmerült a nagyvadak együttélése kapcsán a brassói workshop-on

Hargita Megye Tanácsának kezdeményezésére január 10-én, szerdán Brassó Megye Tanácsánál is szakmai workshop-on egyeztettek az ember és nagyragadozók együttéléséről, illetve vadkárokról, amelyek az elmúlt években jelentősen megsokszorozódtak. Az egyeztetésen a meghívott felek a fenntartható konfliktusmenedzsmentről, Európa más országaiban alkalmazott vadgazdálkodásról, a nagyragadozók populációjának helyzetéről, illetve európai és helyi szintű irányelvekről vitáztak. Hasonló workshopra a csíkszeredai megyeházán is sor került tavaly júliusban. A brassói eseményen Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke mellett részt vett Tóásó Imelda és Adrian Gabor Brassó megyei alelnökök Allen Coliban, Románia Szenátusa Környezetvédelmi Bizottságának elnöke, Dr. Simona Mihăilescu, a Román Akadémia képviselője, Becze István Hargita megyei tanácsos, Csák László szakértő, Demeter László biológus a Pogány-havas Kistérségi Társulás részéről, Benke József, a Zetelaka és Társai Vadász és Halász Társulat igazgatója, Könczei Csaba, Kovászna megye Mezőgazdasági Igazgatójának vezetője és állat-, valamit természetvédelmi szervezetek képviselői is.

A szakmai workshop egyik fő témáját a nagyvadakkal való együttélésre vonatkozó menedzsmentterv draft változatának megvitatása képezte. Ugyancsak Hargita Megye Tanácsának kezdeményezésére Románia Szenátusának Környezetvédelmi Bizottsága még tavaly ígéretet tett ezen akcióterv közvitára bocsátására (http://bit.ly/2FeHWfu).

Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke a mostani egyeztetés konklúziójaként a trófeavadászat kérdésére vonatkozó beszélgetés Bukarestben történő megszervezését javasolta. Ugyanakkor mint mondta, a szakemberek véleményét meg kell ismertetni a nagyközönséggel, hiszen számos újdonság felmerült a brassói fórumon, ezek az egyeztetések pedig meghozzák a várt eredményt a nagyragadozók, köztük a medvéket övező problémákra. A találkozó többek között azért is volt fontos, mert készül Borboly Csabának a Régiók Bizottsága felé benyújtandó jelentése a témában, az elmúlt hónapokban pedig több intézménnyel és érintett féllel is konzultált a bizottság raportőreként. A jelentést január 30-án kerül megvitatásra Brüsszelben, amelybe január 16-ig még belefoglalhatják a módosításokat.

–  Megoldások nélkül az emberek és a nagyvadak is szenvednek, ugyanakkor prioritás kell legyen az emberi életek védelme. A közös cél a barnamedve védelme és az emberek biztonsága, ne tekintsünk ellenségként a medvékre – tette hozzá Borboly Csaba.

Tóásó Imelda, Brassó Megye Tanácsa alelnökének beszámolója szerint Brassó megyében is problémát okoz a medvék elszaporodása, hiszen a sípályákra is bejárnak. Ezért is tartják fontosnak, hogy a szakemberekkel közösen mielőbb megoldást találjanak. Borboly Csaba megköszönte Brassó megye képviselőinek a szervezést, Kovászna megyének a résztvételt.

Allen Coliban, Románia Szenátusa Környezetvédelmi Bizottságának elnöke szerint gyakrabban kell ehhez hasonló találkozókat szervezni a megfelelő módszerek kidolgozása és a pontos egyedszámlálás érdekében. Hangsúlyozta az akcióterv munkafolyamatában a határidők meghatározását. A szenátor felvállalta a workshop-on felvetődő kérdések tisztázását Bukarestben.

Könczei Csaba, a Kovászna Megyei Mezőgazdasági Igazgatóság vezetője három nagy problémát sorolt fel, amelyet medvék okoznak: súlyosak a mezőgazdaságban okozott károk, megműveletlenül maradnak területek, későre kapnak kártérítést, és már nem a kár valós értékének megfelelően.

Demeter László biológus a menedzsmentterv szempontjából fontosnak találta a lakosság és az érintettek érdekeinek figyelembe vételét. Mint mondta, segíteni kell azokat a gazdákat, akiknek a területei gyakran látogatottak a medvék által, a károk komplex elemzésére van szükség.

Csák László szakértő szerint, aki a Régiók Bizottsága felé benyújtandó jelentésről beszélt, a Natura 2000-es területek támogatására van lehetőség EU-s forrásokból, ezt azonban Románia figyelmen kívül hagyja, e támogatási rendszer kidolgozásának a fontosságát hangsúlyozta. Az Európai Parlament is dolgozik a biodiverzitás kérdésén.

A konzultációk helyi és regionális szinten lezajlottak, Borboly Csaba megyeelnök is tartott konzultációt minden célcsoporttal és minden szervezettel. A véleményeket befoglalták az akcióterv draft változatába, a ma elhangzott újabb véleményekkel együtt.

A Hargita Megyei Tanács sajtóközleménye

Szóljon hozzá!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük