D. a J. Kr.!

Krisztusban Kedves Testvéreim és Híveim!

A karácsony a családok ünnepeA karácsony a családok ünnepe. Ilyenkor még a szétszóródott családtagok is hazajönnek. A karácsonyfa tövében ott találjuk a teljes Szentcsaládot a Kis Jézus körül. Együtt fohászkodunk: „Jézus, Mária, József! Nektek ajánljuk szívünket és lelkünket!” Kit látunk a jászolban és a jászol körül?

A központ a Gyermek Jézus. A második Isteni Személy érettünk emberré lett. A Megtestesülés hitünk szent titka. Fájó visszagondolni a referendumra, ahol híveink – a többi keresztény egyház híveivel együtt – nem álltak ki keresztény értékünk, a család mellett. Pedig ez a referendum jó alkalom lett volna – nekünk keresztények-nek – a hitvallásra. Marad számunkra a keresztségben vállalt feladat: buzgó keresztény mindennapi életünkkel tegyünk tanúságot Krisztus mellett.

A jászolban fekvő Kisded mellett ott van a Boldogságos Szűz Mária és Szent József, együtt a Szent Család, mely örök érvényű modellje a keresztény családoknak.

A Boldogságos Szűz Mária, örökké szűz és örökké édesanya, minden keresztény nőnek az eszményképe. Szentatyánk az örök változatlan Evangéliumot hirdeti, amelyet alkalmazni kell a kortárs világban. Katolikus hívő számára az örök Evangéliumot a Szentatya magyarázza, alkalmazza a kortárs körülményekre, amikor hit és erkölcs dolgában, mint legfőbb tanító (latin teológiai nyelvezetben: „ex cathedra”) nyilatkozik. Egyházunk tanítása szerint keresztény katolikus szentségi házasságot egy férfi és egy nő köt az Egyház áldásával, amelyben vállalják „holtomiglan holtáiglan” a kölcsönös támogatást és a gyermekáldás elfogadását.

A jászol mellett ott vannak a pásztorok is, a Gyermek Jézus első hódolói. Ők az egész Egyházat képviselik. XVI. Benedek pápa újra megerősítette, hogy egyház csak ott van, ahol megvan a hét szentség és az apostoli szukcesszió. (Dominus Iesus kezdetű Hittudományi Kongregáció deklarációja 2000. aug. 6-án, Színeváltozás ünnepén, Joseph Ratzinger bíboros). Az ökumenikus mozgalom – keresztény egységtörekvés – nem azt jelenti, hogy elhallgatjuk saját igazságainkat, hanem ellenkezőleg: Bemutatkozunk, és önazonosságunk feladása nélkül folytatjuk a párbeszédet. (VI. Szent Pál, Ecclesiam Suamkezdetű enciklika, 1964. augusztus 6-án, Színeváltozás ünnepén).

S végül, a jászol mellett ott van az ökör és a szamár is. Bibliai alapja az Izajás prófé-tánál elhangzó isteni kijelentés: „Az ökör megismeri gazdáját, és a szamár urának jászolát, csak Izrael nem ismer meg.” (Iz 1,3)Érthető, hogy Egyházunk kiáll a környezetvédelem, a klímaváltozás és a többi természeti katasztrófa megelőzése mellett. Ehhez tartoznak egyházi vagyonunk vissza-szolgáltatását célzó pereink, iskolaügyeink, mert ez hozzátartozik Egyházunk küldetéséhez. Érthetetlen, hogy egy „jogállamban” 28 év után sem kaphatjuk vissza intézményeinket, amelyek Egyházunk karitatív tevékenységét hivatottak szolgálni.

Amikor ebben az esztendőben is meg-ünnepeljük Jézus Krisztusnak – a mi Megváltónknak – földi születésnapját, az Ő jászla köré felsorakozva kérjük, hogy a mai idők kihívásai és küzdelmei közepette segítsen hűségesnek maradni Hozzá!

Kegyelemteljes Karácsonyi ünnepeket és áldott, boldog újesztendőt kívánok Főtisztelendő Testvéreimnek, kedves Híveimnek és minden jóakaratú embernek!

† György s.k. érsek  

1 Megjegyzés

 1. Dr.Fikker János

  Hozzászólás
  Fikker János:

  És megvigasztal…

  Mögöttünk már sok sok Karácsony
  életünkből sok év lepergett
  volt alma színes dió a fákon
  “kántálók” ünnepi éneke zengett…

  Volt “betlehem” “három királyok”
  Jászolban mosolygó Gyermek
  csendben térdeplő pásztorok
  és Angyalok “hozsannát” énekeltek…

  Voltak kipirult gyermekarcok
  álmélkodó fiúcskák kisleányok
  szőtték Egy Fiúról az álmot
  Aki megváltja majd a világot…

  Várták a” titokzatos estét”
  Jézusunknak megszületését
  Ő volt az Isten-i Vendég
  Akinek várták érkezését…

  És most is várják reménykedve
  hogy érkezik s tovább marad
  és megvigasztal rendre szerre
  árvákat rászorultakat…

  Válasz

Szóljon hozzá!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük