A Kárpát-medencei magyar Autonómiatanács nagyváradi ülésén elfogadott nyilatkozatok

A Kárpát-medencei magyar Autonómiatanács ülése Nagyváradon

2017. szeptember 22-én Nagyváradon ülésezett a Kárpát-medencei magyar Autonómiatanács.

A KMAT az ülésen kidolgozott és a tanácskozás végén elfogadott zárónyilatkozatát, valamint az ukrán oktatási törvény tárgyában fogalmazott nyilatkozatát teljes egészében közöljük:

 

 

 

A Kárpát-medencei Magyar Autonómiatanács (KMAT)

Zárónyilatkozata

 A Kárpát-medencei Magyar Autonómiatanács 2017. szeptember 22-án, Nagyváradon megtartott ülésének részvevői a következő nyilatkozatot teszik:

A KMAT tiltakozik a kihirdetés előtt álló ukrán oktatási törvény ellen, és felkéri Petro Porosenko elnököt, hogy akadályozza meg a törvény életbe lépését. Az ügy súlyosságára való tekintettel a KMAT külön nyilatkozatot bocsát ki e tárgyban.

A KMAT tiltakozik a marosvásárhelyi katolikus iskola ellehetetlenítése miatt. Az Európai Unió minden országában a nemzeti kisebbségeknek joguk van az anyanyelv használatához és az anyanyelvű oktatáshoz. Románia minden erre vonatkozó nemzetközi és európai uniós rendelkezést aláírt, ám a gyakorlatban nem alkalmazza azokat. Aggodalommal tapasztaljuk, hogy ezen ügy kapcsán a visszaállamosítási törekvések is újból megjelentek, holott még a kommunista rezsim idején államosított ingatlanok teljes körű visszaszolgáltatását sem hajtották végre. Felszólítjuk a román kormányt, hogy az európai normákat tiszteletben tartva biztosítsa a magyar közösség alapvető jogát az oktatáshoz, az általa választott törvényes keretek között.

A KMAT áttekintette a Kárpát-medencei autonómiatörekvések helyzetét, megállapítva, hogy gondjaink többsége az önrendelkezés hiányára vezethető vissza. Kulcsfontosságúnak tartjuk, hogy ezen törekvéseink az új nemzedék, a mindenkori fiatalok részéről is minél szélesebb körű támogatottságot kapjanak. Ennek érdekében szerveztünk egy fiataloknak szánt autonómiakonferenciát, és szorgalmazzuk az önrendelkezés ügyének korszerű és letisztult formájú népszerűsítését.

A KMAT üdvözli Szili Katalin miniszterelnöki megbízott eddigi erőfeszítéseit egy közös erdélyi autonómiatervezet kidolgozására. Tekintettel arra, hogy felmerült a Székelyföld területi autonómiáját célul kitűző törvénytervezet újbóli benyújtása a román parlamentben, egyúttal felkéri őt, hogy folytassa az egyeztetéseket, és érje el, hogy a benyújtandó tervezet a lehető legnagyobb magyar társadalmi és politikai támogatottsággal rendelkezzen.

A KMAT támogatja a Minority SafePack néven ismertté vált európai polgári kezdeményezést, és felkéri a tagszervezeteken keresztül a Kárpát-medencei magyar közösségeket, valamint nemzetközi partnereiket, hogy tagjaik aláírásával segítsék a kezdeményezés sikerre vitelét. Az egymillió aláírást igénylő európai szintű kezdeményezés fontos eszköz lehet az őshonos nemzeti kisebbségek helyzetének rendezésében.

A KMAT fontosnak tartja a jövő évi magyar országgyűlési választást, amelyen immár második alkalommal vehetnek részt a könnyített honosítási eljárás révén magyar állampolgárságot szerző magyarok, szerte a nagyvilágban. A KMAT a tagszervezetei révén segítséget nyújt minden magyar állampolgárnak a választásokon való részvétel előfeltételét képező regisztrációban, és arra buzdít minden magyar állampolgárt – lakóhelyétől függetlenül –, hogy vegyen részt a jövő évi országgyűlési választásokon.

Elfogadták a KMAT ülésén, 2017. szeptember 22-án, Nagyváradon.

A Kárpát-medencei Magyar Autonómiatanács (KMAT)

nyilatkozata az ukrán oktatási törvényről

A Kárpát-medencei Magyar Autonómiatanács (KMAT) határozottan elutasítja a jogtipró ukrán oktatási törvényt, és arra kéri Petro Porosenko elnököt, hogy vétózza meg annak hatályba lépését. A kihirdetés előtt álló ukrán oktatási törvény semmibe veszi Ukrajna nemzetközi vállalásait, megfosztva az országban élő nemzeti kisebbségeket az anyanyelven való tanulás lehetőségétől, felgyorsítva ezzel az asszimilációs folyamatokat, ami alapjaiban veszélyezteti azok megmaradását.

Az Európai Unió társult tagjaként, az ahhoz való csatlakozás reményében Ukrajna több kétoldalú nemzetközi szerződésben is vállalta a nemzeti kisebbségek anyanyelvű oktatására vonatkozó jogok biztosítását. A kihirdetés előtt álló oktatási törvény ellentétes az európai uniós normákkal, és súlyosan sérti a nemzeti kisebbségek jogait. A KMAT tagszervezetei szolidaritást vállalnak a lehetetlen helyzetbe sodort kárpátaljai magyarsággal, és vállalják, hogy tiltakoznak az Európai Unió illetékes vezetőinél, az ENSZ emberi jogi főbiztosánál, valamint más nemzetközi fórumokon.

A KMAT testülete e nehéz politikai helyzetben támogatásáról biztosítja kárpátaljai tagszervezetének elnökét, Brenzovics László parlamenti képviselőt, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnökét, valamint Orosz Ildikót, a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség elnökét, bízva abban, hogy a kelet-európai kommunista rendszerek oktatási törvényeit is alulmúló jelen törvény nem lép érvénybe. A KMAT egyúttal üdvözli a törvény ellen tiltakozó államok (Lengyelország, Magyarország, Románia, Bulgária, Szlovákia, Görögország) fellépését, valamint a magyar Országgyűlés által e tárgyban egyhangúan elfogadott ötpárti határozatot. Elfogadhatatlannak tartjuk ugyanakkor, hogy az uniós intézmények vezetőinek nincs határozott és egyértelmű kiállásuk az Ukrajnában élő őshonos nemzeti közösségeket érintő jogfosztás kapcsán.

A KMAT üdvözli, hogy a lingvicídiumot eredményező törvény vétóját kéri a Kárpátaljai Megyei Közgyűlés, ukrán nemzetiségű tagjaival együtt. Tiltakozásukkal a megye lakosságának többségi véleményét is képviselik, amit nem hagyhat figyelmen kívül Ukrajna elnöke.

Elfogadták a KMAT ülésén, 2017. szeptember 22-án, Nagyváradon.

(sajtóközlemény)

15 hozzászólás

 1. Antal m.

  Eldönthető lehetne Himes tojás hőlgy részéről az, hogy eddig ki tett többet az autonómia terén!?? Az RMDSZ 2O14-ben beterjesztette 97 pontjában, a statust!/én ezt olvastam/

  Válasz
 2. Almakörte

  Autonómi az ok, de negyban, Erdély méretűben kéne gondolkozni, melynek tartományai: Székelyföld, Szászország, Partium

  Válasz
 3. Hímes tojás

  Az erdélyi közélet választóköri színvonalát sajnos tökéletesen példázza a két beíró társ a beírt gondolataival, ANTALM-ra és PÁL-ra gondoltam.
  Ami nem meglepő, hogy mind a ketten valami elvárást fogalmaztak meg.
  És mind a ketten természetesen nem arról írtak, hogy maguk mit mulasztottak eddig “egyszerű” román állampolgárként a magyar autonómia ügyében. Pedig szerintem Ők mindketten eddig biztosan kerékkötői voltak minden magyar autonómiára törekvésnek. Például azzal, hogy az UDMR-t támogatták. Azt az UDMR-t, amelyik CSAK SZAVAKBAN és CSAK VÁLASZTÁSI KAMPÁNY idején CSAK megemlítette az autonómia ügyét. Vagyis színjátékot játszva elszabotálta az autonómia kezdeményezését.

  Válasz
  • pál

   Kárpát-Medencei Revizionista Tanács. Én sosem voltam udmr tag és sosem szavaztam rájuk, s hogy mit teszek én a sorsunkért mint román állampolgát, hát semmit. Ám mint magyar állampolgár az etnikai vonalokon határreviziót szeretnék elerni, s cselekszek is.

   Válasz
   • speleoursus

    miféle határreviziót??? és mit cselekszik???csak a blabla megy…

    Válasz
   • Hímes tojás

    Az erdélyi magyarság többsége negyed évszázada egy politikai pártnak álcázott SZÍNJÁTSZÓ CSOPORTOT KÜLD ÉRDEKKÉPVISELETKÉNT Bukarestbe./!/ Ezért ez a látszat magyar “érdekképviselet” tapasztalhatóan még a román törvények betartását SEM AKARJA ELÉRNI Romániában. Ennek következtében a magyarság egyre több megalázásban, megfélemlítésben és hátrányos helyzetben részesül. EZENKÖZBEN az UDMR 1996 óta többnyire “kormányon” van! Ezenközben az UDMR 27 év alatt talán 3 (azaz három!) tömegdemonstrációt támogatott, miközben több mint egy tucatot HELYTELENÍTETT, vagy “jobb esetben” közönyös volt iránta. MINDEZ a mulasztás, színjáték, és az érdekképviselet ELHANYAGOLÁSA az erdélyi magyar többségből mostanáig még hangos kritikát SEM váltott ki./!!!/
    MINDEKÖZBEN PÁL nevű beírótársunk éppen HATÁRREVÍZIÓRÓL fantáziál.
    De ez az “elvarázsolt” és kényszeres ábrándozás sajnos tipikus, tehát ez is része az erdélyi többség előnytelen szellemi állapotának. Ami nemhogy határrevízióhoz, de még egy méltányos kisebbségi léthez sem vezethet el!!!
    Kizárólag a folyamatos elvándorlás és asszimiláció a jellemmző.
    És az UDMR-ben Kelemen manapság mintha “élénkülne”, – de még ez is inkább kétséges! Még inkább az inpotencia dominál a pártban.

    Válasz
    • Tóducz

     Hej-haj, kedves hÍMES TOJÁS, már számtalanszor eldumáltuk itt, hogy az UDMR-ét nem az erdélyi magyarok hozták létre, választották, hanem a romákok lájtos magyarokból, hogy bizonygassák világszerte a Romákiában dúló demokraciát és a magyar kisebbség iránti “szeretettüket. Beeresztették az UDMR-be T.L.-t is legitimizáló díszpintynek, majd az első adodó alkalommal kipenderítették a “színjátszó csoportból”. Az erdélyi magyar népet pedig megszavaztaták, az ez van, ezt kell szeretni mondás szerint. Akik ezt észrevették és hangoztatták, azokat az erdélyi magyarság perifériájára száműzték úgy a romákok, mint a törzsudéméristák is. Ne bántsa az erdélyi magyarok szellemiségét, hisz sokuk becsületes magyar gyerekeket nevel és nem tántorognak el szülőföldjükről.

     Válasz
  • Tóducz

   Kedves tojás, mi Őn itt: számonkérő?

   Válasz
 4. Antal m.

  Létezett Autonómia status eddig is./több változata is/ Inkább az érdékelne, hogy mivel viszik előbbre a mostani KMAT-tal,/ vagy KMRT/ annak valós megoldását!?

  Válasz
  • speleoursus

   abszolut semmivel nem viszik előre, csak mutatják magukat, mintha léteznének !van olyan is, hogy “partiumi autonomia tanács” ugyanazok az emberek, mindenhova tőkést választják elnöknek 15-20 szavazattal!!!!!ezt semmiképpen nem tudom elképzelni élő müködő szervezeteknek-emnp-emnt,szerintem mindenhonnan elnöki stb fizetést vezsnek fel valakiktől, vagy felélik a teljes fidesz és orbán által adott esetleges költségvetést!! piócák a testünkön!!!!

   Válasz
   • Hímes tojás

    SPELEOURSUS mindent és mindenkit szenvedélyesen támad. És nem árulja el, hogy minek tudna örülni. Tehát anarchista.
    Erdélyban a két fő gond van. A magyar és a román többség mentális állapota a gátja a közös jónak. Erre volt példa ANTALM és PÁL beírása.

    Válasz
    • speleoursus

     x x x ! a nagy anarkhiám mellett jószándékú a szenvedélyes kritikám, mert x x x, hogy most a Református Püspökségek mire fogják elkölteni a most kapott 8 milliárd forintot??? x x x, hogy tavaly hova tünt el 250 millio forint a Partiumi Keresztény Egyetem költségvetéséből??? Kató püspök ur is beérte egy halvány ejnye-bejnyézéssel!!! semmi számonkérés-tiszta román és fidesz politika!! százszor leírtam azatat is, hogy miért nem építenek két-három pityókafeldolgozó üzemet Székelyföldre????

     Válasz
   • Almakörte

    Valakitől. Vicces. A teljes Néppártot-Nezeti Tanácsot Tőkés EP pénzéből építették fel…

    Válasz
    • speleoursus

     és ők is lopják szét….

     Válasz
 5. pál

  Kiváncsi lennék milyen eredményekre értek? 2004-ből letezk ez a KMAT és sehol semmi inkább átnevezne magát KMRT-ra és keményebben fellépne a nezetegyesitéséért.

  Válasz

Szóljon hozzá!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük