A Külügyi Műhely c. online tudományos folyóiratot egy évvel ezelőtt, 2019 novemberében indította el 22 doktoranduszhallgató, doktorjelölt és fiatal szakértő, így a jelenlegi lapszám fontos mérföldkő a kiadvány életében.

Egy év alatt összesen három lapszám jelent meg, benne változatos szakmai tapasztalatokkal rendelkező hallgatók, oktatók és szakértők kutatási eredményeivel. A Külügyi Műhely 2020/2 lapszámában – a teljesség igénye nélkül – olyan az alábbi tanulmányok láttak napvilágot.

A jogállamiság teoretikai problémáiról az Európai Unió jogfelfogásának vonatkozásában Hegedős Soma, a Danube Institute munkatársa írt tanulmányában.

Varga Erzsébet, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar megbízott oktatója az agresszív adótervezési struktúrákra vonatkozó nemzetközi információcsere témakörét fejtette ki.

Kis Katalin a Kelet-afrikai Közösség tőkevonzó képességét vizsgálta, különös figyelmet fordítva a 2020-as COVID-19 pandémiás helyzet okán előállt nehézségekre, amelyek kifejezetten érintik a fejlődő, így afrikai államokat is.

A Külügyi Műhely 2020/2. lapszámában két visszatérő szerző is publikált: Szőke-Kis Bernadett a szubszidiaritás elvének megjelenését és jelentését vizsgálta az Európai Unióban, míg Pesci Marco a Nemzetközi Büntetőbíróság joghatóságát vizsgálta meg, különös figyelmet fordítva a szudáni Omar al Bashir esetére.

Továbbá, a Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium több jelenlegi és volt diákja is nyújtott be közösen megírt tanulmányokat. Fábian Armin Vincentius (TudományOn oldal főszerkesztője), Pajor Angelika és Vadas Ágoston Magyarország és Dél-Korea politikai/diplomáciai és gazdasági kapcsolatait vezette végig az elmúlt 30 évben. Míg Igari András, Bálint Janka és Pálffy Patrik pedig statisztikai eszközökkel igyekeztek meghatározni Közép-Európa fogalmát és lehatárolását a többi szomszédos földrajzi egységtől.

Kozma Klementina, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Amerika Tanulmányok Kutatóintézet tudományos segédmunkatársa Románia és az Egyesült Államok diplomáciai kapcsolatainak kezdetét mutatta be.

Ördögh Tibor, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem adjunktusa Szerbia és Koszovó viszonyrendszerét mutatta be a 2010 és 2020 közötti időszakban.

Végül, de nem utolsó sorban Kiss Csaba recenziójában Asef Bayat Revolution without Revolutionaries. Making Sense of the Arab Spring (magyar fordításban: Forradalom forradalmárok nélkül. Az Arab tavasz értelme) c. 2017-es könyvét mutatta be és osztotta meg a gondolatait.

Zárásként pedig Wágner Tamás Zoltán, a Külügyi Műhely Szerkesztőbizottság tagja két, szeptemberben megtartott esemény bemutatására vállalkozott a Tudományos élet rovatban. Elsőként a Tom Lantos Intézet European Regional Forum on Hate Speech, Social Media and Minorities c. kerekasztal beszélgetésről írt beszámolót, amelyet a VM4K: Az első száz év c. konferencia beszámolója követett.

A teljes lapszám elérhető többek között a Külügyi Műhely Alapítvány honlapjáról, a Magyar Tudományos Akadémia REAL és REAL-J repozitóriumaiban, az Országos Széchenyi Könyvtár Elektronikus Periodika Archívumban, valamint a Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT.hu) oldaláról.

A fenti felületek közvetlen hivatkozásai a Külügyi Műhely Alapítvány honlapjáról érhetők el: http://kulugyimuhelyalapitvany.hu/2020/11/26/megjelent-a-kulugyi-muhely-c-folyoirat-2020-2-lapszama/

Külügyi Műhely