Erdély.ma
2021-04-22 csütörtök, Csilla, Noémi keresés

A magyarság felemelkedésének aktív részesei vagyunk – Fábián Tibor 7+1 kérdéses interjúja Frigyesy Ágnessel

Ha az ember az igazat mondja, és belső iránymutatója szerint szabadon írhat: ez a legnagyobb kegyelem az életben, mondja Frigyesy Ágnes, a budapesti Székely Kör vezetője. A Szalézi-díjas újságíró azzal a hittel indult el pályáján, hogy végre kiteljesítheti ősei elnyomott, tönkretett sorsát.

1
Tavaly új kötettel jelentkeztél, ezúttal Böjte Csaba küldetéséről. A könyv 2003-tól kíséri figyelemmel a ferences szerzetes szolgálatát. Miért tartottad fontosnak kötetbe rendezni a hozzá fűződő írásaidat, fényképeidet, kiegészítve az ő gondolataival?

Újságírói hivatásom szolgálat. 18 évvel ezelőtt Hámori József akadémikus, professzor titkárnője Kiss Melitta megkért, hogy készítsek interjút Böjte Csaba ferences szerzetessel, akit akkor még nem ismert annyira magyarság, mint ma. Jó szívvel mondtam igent. Hiszem, hogy a Jóisten embereken keresztül mutatja nekünk a hozzánk méltó, számunkra megfelelő újságírói feladatokat. Ez az egyszeri interjú-készítés elvezetett egy olyan rendkívüli emberhez, akinek munkásságát jó szívvel, minden további felkérés nélkül, önkéntes munkával kísértem mindmáig. A Dévai Szent Ferenc Alapítvány megalakulásának 25. évfordulójára készülve rádöbbentem arra, hogy ezirányú 17 éves újságírói munkám különleges értéket képvisel. S mivel a Biblia szerint értékeinket ne az asztal alá, hanem a fényre helyezve láttassuk, kötetbe rendeztem Csaba testvér munkásságáról szóló fotóimat, tudósításaimat, első interjúmat, zarándokokhoz szóló leveleit, kiegészülve az ő veretes gondolataival.

2
Mit jelent Böjte Csaba személye a magyarságnak?

A ferences testvérek évszázadok óta kisebb testvérként végzik nemes szolgálatukat Isten és embertársaik javára az egész világon. Böjte Csaba egyedülálló erőt és képességet kapott feladatai ellátására Istentől: mintegy 6000 árva és nehézsorsú gyermek felkarolása, gyermekmentő otthonok működtetése, egykori kastélyok, tönkrement laktanyák rendbetétele és keresztény, magyar népének evangelizálása. Valamint írói vénájáról se feledkezzünk meg! Remek, többkötetes szerző! Ma már bátran nevezhetjük Csaba testvért a magyarság Pio atyjának.

3
Három könyvedben és számos cikkedben foglalkoztál hűséges tanúságtevőkkel, áldozatvállalásukkal, akik szenvedések között sem adták fel a reményt, a szolgálatot. Hogyan emlékszel rájuk?

Szeretettel és nagyrabecsüléssel. Hisz Ferencz Béla Ervin, Bíró Antal János ferencesek, Tőkés István református lelkész, teológus, vagy Harangozó Ferenc, a Burg Kastl magyar gimnázium volt igazgatója részben a kommunista diktatúra áldozataivá váltak, hisz sokéves börtön, hátratétel, mellőzöttség elviselése mellett pályájuk kibontakozását is akadályozta a rendszer. Igaz rájuk ama nemes gondolat: Devictus Vincit! Vagyis legyőzetve győztek. Szabadulásuk után hitüket, magyarságukat megőrizve szolgálták tovább Istent és népüket. Tőkés István bátyámhoz és Ervin atyához külön atyai szeretet fűzött. Ha Erdélybe utaztam, mindkettőjüket meglátogattam, István bácsit kolozsvári otthonában, míg Ervin atyát a ferencesek szárhegyi kolostorában. Emléküket tisztelő szeretettel őrzöm.

4
A magyarság elmúlt száz éve annak jegyében telt, hogy áldozatok vagyunk. Ki kell-e lépjünk ebből a lélekfájdító áldozat-szerepből, ahhoz hogy továbblépjünk, gyógyuljunk és felemelkedjünk?

Hogyne. Ha családi gyökereimre tekintek, őseim: nagyszüleim, szüleim is áldozatok voltak mind anyai, mind apai ágon a diktatúra évtizedeiben, hisz keresztény, hívő, anyai ágon nemesi, katona-családból, a legüldözöttebb társadalmi rétegből származom. Börtön, kitelepítés, másodrendű állampolgári lét jellemezte sorsukat. Nagyapám, vásonkeői Várkonyi László Temesváron született, de a családnak menekülnie kellett otthonából, nagyanyám: Orbán Erzsébet úrilány és családja Felvidékről, Gömör-megyéből menekült, hogy Kecskeméten egymásra találjon a két „árva”, szülőföld nélkül maradt család. Apámat az ügyvédi pályáról, anyámat a karnagyi pályáról tiltották le. Apai nagyapám testvére: Frigyesy János, a Magyar Telefonhírmondó és Rádió Rt, a későbbi Magyar Rádió és Magyar Távirati Iroda egykori kereskedelmi vezetője, majd vezérigazgatója 1944-ben, a német megszálláskor vált földönfutóvá. A sok családi elnyomatás ellenére ifjú újságíróként azzal a hittel indultam el az újságírói pályán, hogy én végre kiteljesíthetem őseim elnyomott, tönkretett sorsát! Nagyapa verseket, drámákat írt, munkásságát szeretném felfedeztetni a magyarság számára. Ma már erős hitemet és erőmet a felemelkedésünk szolgálatába állítottam. 2010 óta már nem áldozatok vagyunk, hanem a magyarság felemelkedésének aktív részesei. Az Orbán kormány elmúlt 10 éve alatt száz éve nem látott fejlődésnek indult az országunk, és a Kárpát-medencében élő magyarság helyzete is sokat javult. Soli Deo Gloria!

5
Magyar-könyvtár szakos diplomával lettél keresztény újságíró. Mi a szép számodra ezen a pályán?

Minden. A kezdeti nehéz, küzdelmes, anyagilag instabil évek után ma már élvezhetem munkám gyümölcseit. Különleges, nagyszerű művészeket, politikusokat, közéleti személyiségeket, egyházfőket ismerhettem meg. Csodás szépművészeti tárlat-megnyitókon, koncerteken, egyházi rovatvezetőként fontos hitbéli eseményeken vehettem, vehetek részt. S ha az ember az igazat mondja, és belső iránymutatója szerint szabadon írhat: ez a legnagyobb kegyelem az életben!

6
Az általad vezetett Budapesti Székely Kör aktív hagyományőrző, honismereti tevékenységet végez, bár a világjárvány benneteket is akadályoz. Milyen terveitek vannak idénre?

A világjárvány ellenére folytatjuk munkánkat: online esteket tartunk. Januárban a népszerű Hazajáró televíziós műsor két utazójánál jártunk: Kenyeres Oszkárral és Jakab Sanyival találkoztunk Vácon. Február végén Petrás Mária és Alina csángó művészeket látogatjuk meg pomázi otthonukban. Márciusban a történelmi Batthyány-család képviselőit szólaltatjuk meg. Hogyan őrzik hagyományaikat, magyarságukat nemesi, történelmi családjaink? Várjuk a szigorítások feloldását, hogy honismereti kirándulásainkat is folytathassuk. Áprilisban, májusban és szeptemberben készülünk egy-egy újabb erdélyi könyvbemutató körútra. Ősszel, ha Isten is akarja, televíziós film is készül a körútról.

7
Mi foglalkoztat mostanában?

A beszélgetésünkben már említett családom, anyai nagyszüleim történetét szeretném megírni. Szerencsére sok nagyszerű családi fotó, valamint 500 oldalas peranyag maradt rám anyai nagyszüleim börtön- és kitelepítési éveiről, ami önmagáért beszél. Mindehhez párosul, hogy Kásler Miklós miniszter támogatja ezirányú alkotói munkámat. Korábbi könyvírási szolgálatomat pedig Balog Zoltán miniszter támogatta. A Budapesti Székely Köri munkánk Ferencz Vilmos korábbi elnökünk halála után egyedi támogatásban részesült Gulyás Gergely miniszter, Potápi Árpád János államtitkár és Szalay-Bobrovniczky Vince helyettes államtitkár jóvoltából. Hála mindenért!

7+1
Hívő emberként hogyan látod Magyarország, a magyarság helyzetét ebben a mai recsegő-ropogó világkorszakban?

Orbán Viktor miniszterelnök rendkívüli képességekkel megáldott államférfi. Ha 2022-ben megalakulhat a negyedik Orbán-kormány, akkor a magyarság csodálatos felemelkedése folytatódhat. Jelenleg a magyarság kegyelmi állapotban van. Ez a határozott, bátor vezető és kormánya irányt mutat Európa népeinek is, akiket nemigen hallunk megszólalni, mert csak a liberális vezetői hallathatják hangjukat a fősodratú médiában. Ha a magyarság felemelkedésének folyamata megakadna, az beláthatatlan tragikus következményekkel járna.

Önéletrajz helyett:
Újságírói hivatásom mottója 31 éve Kodály Zoltán, Kecskemét nagy szülöttének gondolata: „Akiben van tehetség, köteles azt kiművelni a legfelsőbb fokig, hogy embertársainak mennél nagyobb hasznára lehessen. Mert minden ember annyit ér, amennyit embertársainak használni, hazájának szolgálni tud. Az igazi művészet az emberiség emelkedésének egyik leghatalmasabb eszköze, s aki azt minél több embernek hozzáférhetővé teszi, az emberiség jótevője!”