A Missziós Kereszt október elején Partiumba és Erdélybe érkezik

A Missziós Kereszt október elején Partiumba és Erdélybe érkezik – Kárásztelek, Tasnád, Nagyvárad, Csíksomlyó, Hargitafürdő és Marosvásárhely az útvonala

Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus (NEK) missziós szimbóluma Ozsvári Csaba ötvösművész (1963–2009) alkotása: egy három méter húsz centi magas tölgyfakereszt, melyet honfoglalás kori motívumokkal díszített bronzborítás ékesít.

Tizennyolc ereklyét és a Szent Kereszt egy darabját is tartalmazza, így a magyar szentek egyedülálló ereklyetartója. Eredetileg 2007-re, a Budapesti Városmisszióra készült, ekkor a Szent István-bazilika előtt állították fel, majd az esztergomi bazilika északi kereszthajójában helyezték el. A magyar püspökök 2017 novemberében az ad limina apostolorum látogatásuk alkalmával elvitték Rómába és Ferenc pápa megáldotta.

A Missziós Kereszt 2018-ban útnak indult Magyarországon és a Kárpát-medencében, hogy bejárja a katolikus egyházmegyéket. A hívek már eddig is számos helyszínen kifejezhették előtte tiszteletüket, és most erre a nagyváradi és a gyulafehérvári egyházmegyékben is lehetőség nyílik.

A kereszt

A kereszt növényi ornamentikája a magyar honfoglalás kori ötvösség motívumait idézi. Díszítőelemei alapján historizáló mű; leveles-indás mintázatában az ősi magyar életfamotívum jelenik meg, a pávaszimbólum megjelenítésével pedig ókeresztény stílusjegyeket is visel. De a kereszt nemcsak egy a történelmi múltunk stílusvilágát magán hordozó egyedi ötvösmunka, hanem ereklyetartó is.

Középpontjában, ezüst tokban Szent Kereszt-ereklye kapott helyet és ezt a leveles díszek fordulataiban magyar, illetve magyar vonatkozású szentek (Szent Adalbert, Boldog Salkaházi Sára, Boldog Batthyány-Strattmann László, Szent Gellért, Szent Imre, Szent István király, Szent László király, Szent Margit, Szent Erzsébet, Kassai vértanúk, Boldog IV. Károly király, Szent Hedvig, Zoborhegyi Szent Zoerard-András, Zoborhegyi Szent Benedek, Szent Márton, Boldog Gizella, Boldog Apor Vilmos, Boldog Romzsa Tódor, Boldog Meszlényi Zoltán, Becket Szent Tamás, Boldog Brenner János, Boldog Drinai Vértanúk, Boldog Gojdics Pál Péter, Boldog Hopkó Bazil, Boldog Scheffler János, Boldog Anton Durcovici, Boldog XI. Ince pápa és Boldog Kolesár Anna) ereklyéi veszik körbe.

Az alkotó

A Missziós Kereszt alkotója, Ozsvári Csaba (1963–2009) Budapesten született. 1982-től 1987-ig a Magyar Iparművészeti Főiskola ötvös tanszékének hallgatója volt, diplomamunkáját a csempeszkopácsi templom bronzkapujáról írta. Főiskolai tanulmányai befejeztével az egyházművészet területén kezdett dolgozni, maradandót alkotva a liturgikus és szakrális művészetben.

Munkáját hivatásként élte meg: alkotásaival közelebb akarta segíteni az embert Istenhez. 1993–1995 között a Váci Egyházmegye megrendelésére készített liturgikus ötvöstárgyakat, majd 1996-ban Paskai László bíboros számára misekönyvet. 1997-ben tíz év munkáiból Officium címmel rendezett kiállítást a Budavári Mátyás-templomban. Apor Vilmos boldoggá avatása alkalmából (1997) domborművet készített II. János Pál pápának, az alkotás címe: Vir Dolorum. Joseph Ratzinger bíboros egyik püspöki mellkeresztje is Ozsvári Csaba alkotása 1998-ból. Ugyanebben az évben részt vett a Mai egyházművészet kiállításon a Római Magyar Akadémián. A következő évben Karl Joseph Rauber apostoli nuncius rendelt tőle liturgikus tárgyakat.

Legismertebb művei közé tartozik az a domborművekkel díszített misekönyv, a magyar egyház hivatalos ajándéka, amelyet II. János Pál pápa magyarországi látogatása alkalmából alkotott. A misekönyvet jelenleg Ferenc pápa is használja. A felújított máriapócsi kegykép alakjait is az ő koronái (glóriái) díszítik. A magyar főpásztorok a 2008-as ad limina látogatásuk alkalmával egy Ozsvári-kelyhet ajándékoztak a Szentatyának. XVI. Benedek pápát Ozsvári Csaba személyesen is köszönthette 2009. április 1-jén az általános kihallgatás keretében, és átadhatott neki – a magyarországi Schönstatt Mozgalom tagjai nevében – egy általa készített feszületet, amelyen az egyházat jelképezve a Szűzanya is látható.

Ozsvári Csaba ötvösművész, a magyar egyházművészet kiemelkedő alakja családja és barátai körében 2009. július 9-én Óbudaváron váratlanul elhunyt. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) posztumusz Pro Ecclesia Hungariae-díjat adományozott neki; a kitüntetéssel a testület a művésznek az egyházművészet területén maradandót jelentő liturgikus és szakrális művészi alkotásait, valamint küldetésként megélt munkásságát ismerte el.

A Missziós Kereszt partiumi és erdélyi útja – Részletes program

Október 1., kedd, Kárásztelek

15.00 – A Missziós Kereszt fogadása, keresztúti ájtatosság

16.00 – Rózsafüzérájtatosság

16.30 – Előadás a Missziós Keresztről és a NEK-ról – Ft. Vass Csaba CM

17.00 – Szentmise – Bemutatja: Mons. Fodor József

18.00 – Szentségimádás szentségi áldással

Október 2., szerda, Tasnád

10.00 – A Missziós Kereszt fogadása, keresztúti ájtatosság

11.00 – Szentmise – Bemutatja: Ft. Sővér István

12.00 – Lelkiségi csoportok imaórái szentségimádás keretében

15.00 – Indulás Nagyváradra

A Missziós Kereszt október elején Partiumba és Erdélybe érkezik

Október 2., szerda, Nagyvárad, Székesegyház

17.00 – A Missziós Kereszt fogadása – Mons. Fodor József, Ft. Vakon Zsolt

18.00 – Szentmise a székesegyházban – Mons. Fodor József, Ft. Vass Csaba CM

19.00 – Szentségimádás a családos csoport szervezésében – Ft. Tóth Attila

20.30 – Csendes szentségimádás – Ft. Pálos István

21.00 – Mindenszentek litániája, majd szentségi áldás

Október 3., csütörtök, Nagyvárad, Székesegyház

07.30 – Szentmise a Szent László iskola diákjaival – Ft. Szabó Ervin, Ft. Vass Csaba CM

08.00 – Ifjúsági óra

10.00 – Imaóra és rózsafüzér – Mária Légió és Rózsafüzér Társulatok – Ft. Bǎrbuţ Péter

12.00 – Úrangyala, majd elmélkedés a nagyváradi plébániák és a püspökség alkalmazottai számára

13.00 – Zenei áhítat szakrális művekkel. Ft. Pálos István: elmélkedések, imák. Józsa Domokos: orgona

14.00 – Imaóra és rózsafüzér szlovák nyelven – Ft. Mlinárcsik János

15.00 – Irgalmasság Rózsafüzér és keresztúti ájtatosság – Ft. Curaliuc Demeter, Dallos Ágnes, Élet Kenyere Közösség, Nőszövetség

16.00 – Imaóra és rózsafüzér román nyelven – Ft. Mârț Mihai

17.00 – Tanúságtétel a misszióról – moderál: Pék Sándor

17.45 – Zenés hangolódás a szentmisére

18.00 – Főpapi szentmise Boldog Bogdánffy Szilárd ünnepén; Keresztek megáldása és átvétele a főpásztortól a Misszió Hónapjára; Hódolat a Missziós Kereszt előtt

19.30 – Szentségimádás – Ft. Szabó Ervin és Ft. Giosanu Leonard

21.00 – Mindenszentek litániája és szentségi áldás – Ft. Láber Ferenc

A szilágysomlyói és a tasnádi esperesség plébániái a kárásztelki és a tasnádi, a többiek a székesegyházban tartandó programokba kapcsolódnak be. A püspökség külön meghívást intéz papoknak és híveknek, hogy vegyenek részt Boldog Bogdánffy Szilárd ünnepén, 2019. október 3-án a 18 órakor kezdődő ünnepi szentmisén.

Október 4., péntek, Csíksomlyó, Kegytemplom

18.00 – A Missziós Kereszt fogadása ünnepélyes szentmisében. Főcelebráns: Urbán Erik ferences tartományfőnök

Október 5., szombat, Csíksomlyó, Kegytemplom

10.00 – Rózsafüzérimádság

10.30 – Szentmise. Máriával és a szentekkel Jézushoz – Elmélkedés: Hajlák Attila-István imecsfalvi plébános (a Kármelhegyi Boldogasszony Imacsoportok és a Skapuláré Társulat Találkozója)
12.00 – Találkozás Jézussal – Elmélkedés, katekézis a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusról: Veress Sándor kászonújfalvi plébános, a NEK-készület erdélyi koordinátora

13.00 – Szünet

14.00 – Együtt lenni Jézussal – Szentségimádás elmélkedéssel

15.00 – Szünet

16.00 – Elmélkedés, katekézis – Aki az Eucharisztiában nekünk adta önmagát… Csíki Szabolcs csíkdelnei plébános

17.00 – Imaóra a Szűzanyához

18.00 – Elsőszombati Máriaköszöntő – Szentmise, körmenet

Október 6., vasárnap, Csíksomlyó, Kegytemplom

16.00 – Keresztút a ferences atyákkal

17.20 – Rózsafüzérimádság

18.00 – Szentmise. Főcelebráns: Veress Sándor kászonújfalvi plébános, a NEK erdélyi koordinátora

19.00 – Szentségimádás

Október 7., hétfő, Hargitafürdő

10.00 – A Missziós Kereszt fogadása igeliturgia keretében, majd közös zsolozsma, a magyar szentek litániája és a keresztben elhelyezett ereklyékhez kapcsolódó gondolatok.

12.00–15.00 – Szentségimádás (közös az elején és a végén, közben csend)

15.00 – Ismertetés az Eucharisztikus Kongresszusról: története, célja, programja. Katekézis.
16.00 – Bűnbánati liturgia, kiengesztelődési alkalom, majd gyónási lehetőség, alatta rózsafüzérimádság.

17.00 – Szentmise. Bemutatja Ft. Tamás József segédpüspök. Azt követően meghívás a 2020-as Eucharisztikus Kongresszusra.

Október 8., kedd, Marosvásárhely, Keresztelő Szent János-plébániatemplom

10.00 – Papi rekollekciós szentmise a hívekkel közösen

11.00 – Csendes szentségimádás a templomban

11.20 – Fábry Kornél (NEK-főtitkár) elmélkedése és előadása az Eucharisztikus év kapcsán

13.00 – Közös ünnepi ebéd

17.00 – Keresztút a templomban (szentgyónás)

17.45 – A Missziós Kereszt bemutatása

18.00 – Szentmise igehirdetéssel

Október 9., szerda, Marosvásárhely, Keresztelő Szent János-plébániatemplom

08.00–17.00 – Csendes szentségimádás a templomban

17.00 – Ünnepélyes kereszthódolat (szentgyónás)

17.30 – Fájdalmas rózsafüzér

18.00 – Szentmise igehirdetéssel

Összeállította: Varga Gabriella

Szóljon hozzá!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük