A Román Televízió bukaresti magyar adásainak műsora 2019. január 14. – január 18. között

TVR1: MAGYARADÁS AZ EGYESEN

Hétfő, január  14.  (15.00 -16.50)

Zsögödből a világSzékedi Ferenc igazi médiamunkás: újságíró, szerkesztő, műfordító, publicista, de volt tévés és jegyzeteit most is hallhatjuk néha a rádióban. Nyugdíjas, de dolgozik, teszi, amire szükség van, amire felkérik vagy megkérik. Csíkszeredában szinte nincs olyan esemény, ahol ne lenne ott. Tárlatok, könyvbemutatók, színházi események moderátora, házigazdája, krónikása. Családi házuk nyári konyháját átalakította, ablakot vágott, hogy láthassa a Hargitát, a természet változásait, közben pedig igyekszik rálátni sokakat érintő történésekre. Barátságos dolgozószobájában ezúttal az életéről mesél.

Beszélgetések a kávéházban – Mindannyian találkozunk előbb utóbb a gyermeknevelés kérdéseivel. Sokszor tanácstalanok vagyunk. A Beszélgetések a kávéházban c. rovatunkban B. Nagy Veronika kérdéseire Vekerdy Tamás pszichológus válaszol.

Kedd, január  15. (15.00-16.50)

Útilapu – Természetbarát rovatunkban Erdély egyik legnépszerűbb túrázó helyére, a Retyezát hegységbe látogatunk el. Tavak, csúcsok, tengerszemek mellet egy nem mindennapi házaspárt is megismerhetnek, ők ugyanis a Kis-Retyezát egyetlen menedékházánál több mint negyven éve várják a turistákat.

Képzőművészeti kiállítás a Cotroceni-i palotában – A nagyenyedi képzőművészeti tábor alkotásaiból immár másodszor nyílt kiállítás a Cotroceni-i palotában. Épp december 18-án, a kisebbségek napján. A tárlat a romániai kisebbségek képzőművészeinek alkotásait mutatja be.

TVR3: MAGYARADÁS válogatás

Kedd, január  15. (11.00-12.50) – ismétlés

Útilapu – Természetbarát rovatunkban Hargita-megye érdekes hegyvidéki településére, Székelyvarságra hívjuk önöket, oda, ahol egy fővárosnyi területen kisfalunyi lakos él, ahol kilátóra kell felmászni, ha az ember látni akarja a szomszédait, ahol nem csak forrásokhoz lehet kisétálni, hanem vízeséshez is, és ahol még működik egy régi vízimalom.

Jön az üstökös! – Az üstökösök az égbolt legfeltűnőbb objektumai közé tartoznak. Teljesen hirtelen, és váratlanul jelennek meg. Mozgásuk kiszámíthatatlan, alakjuk is sokszor meglepő. Hogyan vizsgálták régen, és ma az üstökösöket, és mi a jelentőségük? Ezeket a kérdéseket is körüljárja Miholcsa Gyula dokumentumfilmje.

Kálmán Imre lánya Erdélyben – A Vásárhelyi Forgatagon mutatták be Kálmán Imre A chicagói hercegnő című operettjét.  A Budapesti Operettszínház előadásának egyik szereplője Dancs Annamari volt. Vele, valamint Kálmán Yvonne-nal, Kálmán Imre lányával beszélgettünk.

TVR2-Cultural: MAGYARADÁS A KETTESEN

Csütörtök, január 17. (13.00-13.30) – ismétlés

A Kemecse Manufaktúra 2013 elején indult, fa- és kerámia termékek, lakásdekorációk, természetes anyagokból készült játékok, kisebb bútordarabok létrehozásával. Sepsizentkirályi műhelyükben használati kerámiákat készítenek. Ottjártunkkor éppen a Karácsonyi vásárra készültek a szebbnél szebb alkotások.

És azt tudta…

Péntek, január 18.  (13.00-13.30) – ismétlés

Ritka szakmák – A hajdani, mára jószerint elfeledett régi szakmák – az idegenforgalomnak vagy a divatnak köszönhetően – reneszánszukat élik. Hanem vannak Erdélyben vidékek, ahol a régi mesterségek újraéledése még nem érezteti hatását. A Mezőség északi részén, Mócson a hetivásárban találkoztak kollegáink Juhos Zoltán mezőkeszüi szűcsmesterrel.

Aranyszalagtár – vers. 1982-ben rögzített felvételen hallhatják Csokonai Vitéz Mihály egyik legismertebb versének megzenésített változatát Fábián Enikő színművész tolmácsolásában. Gitáron Jancsó Sándor kíséri.

A szerkesztőség fenntartja a műsorváltoztatás jogát.

Rögzített műsorainkat megtalálják a magyaradás.ro honlapon.

Szívesen várjuk érdeklődésüket a Magyar Adás facebook-os profilunkon.

__________________________________________________________________________

A Román Televízió bukaresti magyar adásainak műsora 2019. január 7. – január 11. között

TVR1: MAGYARADÁS AZ EGYESEN

Hétfő, január  7.  (15.00 -16.50)

Klézsei csángó “hejgetés/urálás” – A  hejgetés vagy urálás a legények óévbúcsúztató, köszöntő, bőségvarázsló szokása volt Moldvában, melyet napjainkra már csak néhány településen gyakorolnak, de ma már asszonyok, gyerekek és férfiak is részt vesznek a szokásban. 2018 január 1-én Klézsén a csoport szereplői a házakba belépve termékenységvarázsló céllal jókívánságokat mondanak a ház népének.

A mecénás – Báró Kemény Jánosról jobb esetben azt tudjuk, hogy a Helikon irodalmi mozgalom létrejötténél bábáskodott, írt egy pár könyvet, de azt már nem, hogy az ő anyagi támogatásának köszönhetően menekült meg a csődtől a kolozsvári Magyar Színház, és a II. világháború után a vásárhelyi Székely Színház megszervezésében is fontos szerepet töltött be. A kétrészes dokumentumfilmben erről is szó lesz.

Kedd, január  8. (15.00-16.50)

Erdély régi templomai – Felcsíkon, a Gyimesi-szoros közelében több régi, a maga nemében páratlan építészeti műemléknek számító templom vészelte át a századokat. Ezek egyikének, Csíkszentmihály katolikus templomának falain XV. századi falkép töredék is látható: Szent László és a leányrabló kun legendáját örökítette meg a hajdani művész.

Balázs Antal tanító –  a sepsiszentgyörgyiek Anti bácsija, évtizedek óta  kopjafa faragással, kórusban való énekléssel és sikeres vőfélykedéssel, a fiatalokat is meghazudtoló energiával teszi tartalmassá nyugdíjas éveit.

Soó Zöld Margit portré – A hangulatos, jó humorú és beszélni szerető Munkácsy-díjas festőművész és grafikus, Soó Zöld Margit egének horizontján nem egyszer tűntek föl sötét fellegek. De sohasem annyira sötétek, hogy képesek lettek volna elhomályosítani azt a „belső napot”, amely lényéből sugárzik. S amely kiapadhatatlan művészi erejének, kitartásának és vitalitásának biztosítéka. Sőt a veszedelmesen tornyosuló felhőket művészi eszközökkel megzabolázó alkotó általuk egy-egy új világ kapuját tárja föl önmaga és művészetének hívei előtt. „Felhők honából, ég guzsalyából” merítve építkezik. Gyermek- és ifjúkoráról, barátairól és tanárairól, kagylókról, gyökerekről, arcokról és az elmúló életről beszél a 2016-ban készült portréfilmben.

TVR3: MAGYARADÁS válogatás

Kedd, január  8. (11.00-12.50) – ismétlés

A Báthoryak vára – A magát a Szilágyságból eredeztető Báthory-család fontos szerepet játszott Erdély történetében. A család több tagja fejedelmi méltóságra is emelkedett egykor. A család birtokközpontja Szilágysomlyón volt. Várkastélyuk – romokban – ma is áll.

Teutonok a Barcaságon – Erdély története bővelkedik olyan eseményekben, amelyek az adott korban jelentősen meghatározták vidékünk történelmét, s melyek olykor máig éreztetik hatásukat. Ilyen volt például 1211-ben a Német Lovagrend betelepítése Erdélybe, a Barcaságra. A teuton lovagok ma is fellelhető nyomait kerestük fel Sófalvi András régész kalauzolásával.

A medve másik arca – A magyarországi származású Szin Jánost úgy ismeri mindenki, mint a medvepásztor, aki, Tusnádfürdőn és a Szent Anna tó  környékén kialakított medvelesekhez vezeti a turistákat, és személyesen ismeri a vidéken bóklászó medvéket.  Szívesen mesél nekünk a Kárpátok királyáról, és egy csapat kíváncsi turista kíséretében megmutatja nekünk a medve másik arcát.  A medvelesen a vadon törvényeit tiszteletben tartva, biztonságos keretek között nyerünk bepillantást a medvék élővilágába.

Vakációs tanulás  – Román tábor

Tömbmagyar környezetben az egyik legnehezebb tantárgy a gyerekek számára a román nyelv. Elsajátításához sokszor nem bizonyul elegendőnek az iskolai oktatási program. Egy alternatív megoldást jelenthet a román tábor, ahol intenzív nyelvtanulásra van lehetőség. A Hargita Megyei Sport és Ifjúsági Igazgatóság több korosztály részére is szervezett nyári román tábort a marosfői Nagyhagymás Villában, azzal a céllal, hogy a gyerekek a román nyelvet vakációs jó hangulatban gyakorolhassák.

CAMP 2018 – Augusztus 20–26. között zajlott Sepsiszentgyörgyön az egyre nagyobb népszerűségnek örvendő CAMP (Contemporary Artistic Movement Platform) mozgásművészeti és kortárstánc-tábor második kiadása. A tavaly kialakított koncepció nyomán a CAMP idén is sok izgalmas programot kínált a táborozóknak és a város közönségének egyaránt, és ezúttal  egy új médiaművészeti forma, a videóművészet is képviseltette magát a szabadtéri eseményeken.

TVR2-Cultural: MAGYARADÁS A KETTESEN

Csütörtök, január 10. (13.00-13.30) – ismétlés

Népzene és néptánctalálkozó – 30. alkalommal rendezték meg  idén a Népzene és Néptánctalálkozót Sepsiszentgyörgyön, a Sepsi Arénában. A rendezvényen bemutatkoztak a Kovászna megyei gyermek és ifjúsági néptáncegyüttesek, a találkozó két  fotókiállításnak  és  egy könyvbemutatónak is helyet adott, volt  jótékonysági koncert öreg zenészek megsegítésére, jelen voltak a hagyományőrzők,  a rátermettebb fiúk pedig  küküllőmentit táncolva mérhették össze tudásukat az  5. Székelyföldi  Legényesversenyen.

És azt tudta…

No Sugar videoklip

Péntek, január 11.  (13.00-13.30) – ismétlés

VI.Hargitai Szalon – Hargita megyében élő, a környékkel rokonszenvező, vagy innen elszármazott képzőművészek mustrája zajlik évente a  Hargita Megye Tanácsa, a Hargita Megyei Kulturális Központ és a Cultura Nostra Egyesület szervezésében.  Idén a VI. Hargitai Szalonra a Gyökereink témában vártak munkákat. Márton Árpád festőművész, Koszti István Miklós grafikus és Botár László képzőművész értékelték a szemlére jelentkezett 32 alkotó több mint negyven alkotását.  A szervezők a zsűri döntése alapján két érdemdíjat osztottak ki.

És azt tudta…a pénznek nincs szaga.

Kőhalom – Mikszáth Kálmán Magyarország lovagvárai című könyvének a Kőhalom című írása nyomán mutatjuk be a Brassótól nem messze fekvő, a Homoród völgyéből kiemelkedő bazalthegyen álló Kőhalom várát.

A szerkesztőség fenntartja a műsorváltoztatás jogát.

Rögzített műsorainkat megtalálják a magyaradás.ro honlapon.

Szívesen várjuk érdeklődésüket a Magyar Adás facebook-os profilunkon.

_______________________________________________________________________

 

A Román Televízió bukaresti magyar adásainak műsora 2018. december 31. – 2019. január 4. között

TVR1: MAGYARADÁS AZ EGYESEN

Hétfő, december  31.  (15.00 -16.50)

Gyimesi szilveszteri “harsogtatás” – A szilveszteri és újévi szokások célja többnyire, hogy biztosítsa a következő esztendőre az emberek egészségét, szerencséjét, az állatállomány szaporaságát és a termés bőségét. Gyimesben felelevenítették a „harsogtatás” szokását: a fiúgyerekek, legények óesztendő délután köszöntő versükkel, énekükkel felkeresik a házakat. Az egyik szereplő az ún. “pap”, aki a ház előtt mondja el a búza élettörténetét, a gabonaszemek elvetésétől az aratáson át a kalács megsütéséig, miközben a szokás többi résztvevői kolompokkal, ostorral nagy zajt csapnak a gonosz erők távoltartására.

Játsszuk újra! – Szilveszter délutáni műsorunkban Boros Zoltán beszélget Virányi Attilával, az éppen 50 éves Metropol Együttes vezetőjével. Sok zene és nemcsak rocktörténet, hanem az eltelt esztendők keresztmetszete is kirajzolódik a 70 perces műsorban.

Kedd, január  1. (15.00-16.50)

A Román Televízió ünnepi műsorai miatt adásunk elmarad.

TVR3: MAGYARADÁS válogatás

Kedd, január  1. (11.00-12.50) – ismétlés

Erdély-Menyegző, a Háromszék Táncegyüttes előadása. Erdélynek a magyar kultúrában, történelemben, művelődésben, tudományban elfoglalt szerepe, egyáltalán az erdélyiség, mint összmagyar kérdés egy nagyon univerzális, nagyon mélyre ható és magasságokba emelkedő közösségi problematika – fogalmazott Mihályi Gábor, a táncszínházi produkció rendezője, rávilágítva, hogy a házasság ezzel szemben a lehető legszemélyesebb téma és „legalább annyira az életünkről szóló, az élet lényegét megfogalmazni kívánó lehetőségeket rejt magában”. Az előadásban, ahogyan a címe is előrevetíti, Erdély és a menyegző fonódik össze, az otthon, haza és a házasság, mint két organikus világ szövődik át egymáson.

Létkérdések: Újragondolunk dolgokat…- Marosvásárhely egyik forgalmas utcasarkán van  egy kis műhely, ahova belépve mintha egy vidámabb helyen találná magát az ember. Utazásaik hangulatát is becsempészte ide Kutasi Bíborka és Csaba, színessé varázsolva mindent maguk körül. Azt pedig, hogyan lehet átfesteni a bútortól a falig szinte bármit, szívesen megtanítják másoknak is.

TVR2: MAGYARADÁS A KETTESEN

Csütörtök, január 3. (13.00-13.30) – ismétlés

Erdély régi templomai – Kézdiszentlélek. Különös alakú védőfal keríti Felsőháromszék egyik legjelentősebb katolikus templomát, a kézdiszentlélekit. Az idegenvezetőnk ezúttal Bordi Zsigmond Loránd régész, akivel felfedezzük a templom más érdekes látnivalóit is.

Volna még – Kányádi Sándor megzenésített versét Szilágyi Enikő énekeli.

Péntek, január 4.  (13.00-13.30) – ismétlés

25 éves a Gaudeamus Alapítvány – A segesvári alapítvány célja segíteni a helyi magyar oktatást és különböző kulturális eseményeket szervezni. Az alapítványt működtető segesvári magyarok, mindemellett igazi lokálpatrióták is!

És azt tudta…. pusztába kiáltott szó.

A szerkesztőség fenntartja a műsorváltoztatás jogát.

Rögzített műsorainkat megtalálják a magyaradás.ro honlapon.

Szívesen várjuk érdeklődésüket a Magyar Adás facebook-os profilunkon.

____________________________________________________________________________

A Román Televízió bukaresti magyar adásainak műsora 2018. december 24. – december 28. között

TVR1: MAGYARADÁS AZ EGYESEN

Hétfő, december  24.  (15.00 -16.50)

Karácsonyváró – Az ünnep előestéjén, ha van időnk kicsit magunkba merülni, jó lenne a karácsony jelentését felidéznünk, talán még felszínes hiedelmeinkkel is szembenéznünk. Mint minden ünnepnek, karácsonynak is amolyan “hagymaszerű” rétegszerkezete van. Ha a sajátos családi szokásokat, az angyaljárás mikéntjét, nagymama mákos kalácsát és az ajándékbontogatást tekintjük a karácsonyünnep külső rétegének, akkor a településközösségi, társadalmi szokások (így a vallási tartalmú néphagyományok is) már egy réteggel beljebb vannak. Mint ahogy még beljebb az egyház liturgikus gyakorlatai. Legbelül pedig – és a legbensőségesebben átélhető módon – a hitigazság, az, amit végső soron és leginkább ünnepelnünk érdemes: Isten megtestesülésének egy újszülött világra jöttében megmutatkozó misztériumát.

A Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes megalakulásától kezdve a magyar népi kultúra ápolását és továbbadását tűzte ki célul. Ez érhető tetten az Örökség – Dalok és táncok Csík vármegyéből című előadásukban is, amely a hagyományos székely falu életének jeles történéseit idézi fel. A darab vezérfonala egy falusi asszony, Csibi Istvánné Siklódi Marika önéletrajzi visszaemlékezésein alapszik és az első világháború századik évfordulója kapcsán emléket állít a hősi halált halt katonáknak is.

Kedd, december  25. (15.00-16.50)

Évek Karácsonya  – A Magyar adás ünnepi különkiadással jelentkezik. Az évek során készült karácsonyi műsorokból közvetítünk részleteket. Stúdiónkban pedig Szilágyi Gödri Ildikó beszélget meghívottaival, Bukarestben élő magyarokkal, arról, hogy ki hol, hogyan, miként teremti meg magának az ünnepi hangulatot, a változó világban hogyan őrizzük, továbbítjuk a Karácsony üzenetét.

TVR3: MAGYARADÁS válogatás

Kedd, december  25. (11.00-12.50) – ismétlés

Karácsonyi gondolatait Dávid István kolozsvári egyetemi lelkész osztja meg nézőinkkel.

Elengedhetetlen ünnepi kellék a csokoládé, épp találó az időzítés, hogy felkeressünk egy eredeti kézműves csokoládégyárat. Riportunkban megmutatjuk, hogyan készülnek Gálfi Dezső szemet gyönyörködtető csoki költeményei, hogyan jutott a székelyudvarhelyi vállalkozás olyan szintre, hogy nemcsak a környék, de a külföldi megrendelők figyelmét is megnyerte.

Evilági együttes  – Egy zentai fesztiválról első  díjjal hazatérő zenészek  álmodtak egy nagyot és Sepsiszentgyörgy fennállásának 550. évfordulójára elkészült az első Evilági lemez, amelyen 120 zenész muzsikált. Azóta 5 lemezt adtak ki. Különböző felállásokban zenélnek, de mindig hatalmas lelkesedéssel. Felvételünk az együttes 5. születésnapján tartott koncertsorozatának  egyik állomásán készült.

Zetelakán az aprószentekelés még napjainkban is élő hagyomány. A legények december 27-én éjjel zenész kíséretével – kezükben fenyőágakkal, úgynevezett „borsika ágakkal” – járják be a települést. Ezekkel a leányokat és a háziakat is megveregetik, hogy egészségesek legyenek a következő esztendőben.

Volt egy ilyen álmom… – Két zenetanár, Ványolós  Orsolya és András Kolozsvár zsúfoltságába és albérletek sokaságába belefáradva költöztek Csíkba, Madéfalvára, pontosabban a falu határába, a mezőbe. Veteményesük van, állatot is tartanak. Házukban nincs villany és víz, viszont csend van és nyugalom. Ebben a csendben talán még szebben szól a négy gyermekes család életét meghatározó csodaszép muzsika.

TVR2: MAGYARADÁS A KETTESEN

Csütörtök, december 27. (13.00-13.30) – ismétlés

140 évvel ezelőtt született Keöpeczi Sebestyén József, aki arról híres, hogy ő rajzolta meg a Magyar Királyság 1915-ös közép-címerét és ugyancsak az ő alkotása a Román Királyság 1921-es címere. A neves címerművész alkotásait és művészettörténeti munkásságát Dr. Szekeres Attila István heraldikus méltatja.

Péntek, december 28.  (13.00-13.30) – ismétlés

Makár Alajos kiállítás – A bukaresti Balassi Intézetben a nagykárolyi Makár Alajos festőművész alkotásaiból nyílt kiállítás. A tárlat az alkotó hagyatékából válogat és mindezidáig részben kiállítatlan anyagot szemléz.

Madaras Péter kiállítás – Madaras Péter szobraiból nyílt kiállítás november 9-én a Lábas Házban, Sepsiszentgyörgyön.

A Plugor Sándor Művészeti Líceumban érettségizett, a nagyváradi képzőművészeti egyetemen diplomázott képzőművész már a középiskolában foglalkozott szobrászattal. Jobbára fából dolgozik, modulos, szimmetrikus kompozíciói letisztultak és elegánsak, az ősi, nemes egyszerűség jellemzi őket. Ihletője saját élete, azt próbálja megfogalmazni, ami vele történik.

A szerkesztőség fenntartja a műsorváltoztatás jogát.

Rögzített műsorainkat megtalálják a magyaradás.ro honlapon.

Szívesen várjuk érdeklődésüket a Magyar Adás facebook-os profilunkon.

________________________________________________________________________________

 

A Román Televízió bukaresti magyar adásainak műsora 2018. december 17. – december 21. között

TVR1: MAGYARADÁS AZ EGYESEN

Hétfő, december 17. (15.00 -16.50)

Kisebbségi Konferencia Kolozsváron – Kolozsváron rendezték a „Magyar kisebbségi közösségek: küzdelmek és lehetőségek” című nyílt konferenciát. Itt tájékoztatták az ENSZ kisebbségügyi különmegbízottját Fernand de Varennest a kárpát-medencei kisebbségi magyar közösségek problémáiról és jogainak érvényesüléséről.

In memoriam Kós Károly – Az építész, író, politikus Kós Károly műveit az 1970-es években betiltották, később a tankönyvekből is törölték. Emiatt is értékesek azok az archív felvételek, amelyek vele készültek. Csibi László dokumentumfilmje ezek alapján vázolja fel a közéleti személyiség, Kós Károly életét és munkásságát.

Könyvek között – Vendégünk Horváth Andor esszéíró, műfordító, akivel életpályájáról, a bukaresti létről, mindnyájunk életét megatározó eseményekről, valamint legújabb, román nyelven írt kötetéről beszélgetünk, amelyben rendhagyó és vállaltan szubjektív magyar irodalomtörténetet kínál a román olvasóközönségnek.

Kedd, december 18. (15.00-16.50)

Balázs Ferenc,a próféta – „Ha az élet diktál, akkor írni kell” – vallotta a mészkői unitárius lelkész, író, költő, közösségszervező, utazó. Balázs Ferenc bejárta a kerek világot, élményeit megírta, hazaértekor a külföldön szerzett tapasztalatait, közösségformálás céljából kamatoztatta. Benczédi József dokumentumriportja a rövid, de annál gazdagabb életutat mutatja be.

Pódium – A gyergyószentmiklósi Figura Stúdió Színház Nagy Botond rendezésében mutatta be Tennessee Williams klasszikusát, A vágy villamosát. A rendezőnek A Homokszörny és az Anyegin után ez a harmadik munkája a társulattal. Az előadás a belső szörnyetegeinkkel szembesít, valamint azzal a kérdéssel, hogy hogyan élünk túl az általunk valóságnak nevezett világban?

Januártól nő a minimálbér – Többszöri nekifutásra a kormány eldöntötte: január elsejétől újra növelik a minimálbért. A lépésnek, amely az alkalmazottak 30 százalékát érinti, nem mindenki örül: a munkavállalók már kilátásba helyezték, hogy a bérnövekedés elbocsátásokhoz vezethet.

TVR3: MAGYARADÁS válogatás

Kedd, december 18. (11.00-12.50) – ismétlés

Erdélyben bóklászva – Kolozs megye északi része Erdély régi templomokban leggazdagabb vidéke. Sajnos ellenben az, hogy ezeknek a templomoknak a jó része hívek híján romladozik. De ez még nem ok arra, hogy e műemlékek az arrajárók figyelmét elkerüljék. Összeállításunk második, befejező részét sugározzuk.

Bányai László Bukarestben – 110 éve született Șerban Țițeica fizikus, a román elméleti fizika megteremtője. Ebből az alkalomból jelent meg munkásságáról könyv, amelynek egyik szerzője a Németországban élő dr. Bányai László. Vele készült beszélgetésünk a Fizika Egyetem tanszékén készült.

Kőhalom – Mikszáth Kálmán Magyarország lovagvárai című könyvének a Kőhalom című írása nyomán mutatjuk be a Brassótól nem messze fekvő, a Homoród völgyéből kiemelkedő bazalthegyen álló Kőhalom várat.

140 évvel ezelőtt született Keöpeczi Sebestyén József, aki arról híres, hogy ő rajzolta meg a Magyar Királyság 1915-ös közép-címerét és ugyancsak az ő alkotása a Román Királyság 1921-es címere. A neves címerművész alkotásait és művészettörténeti munkásságát Dr. Szekeres Attila István heraldikus méltatja.

Makár Alajos kiállítás – A bukaresti Balassi Intézetben a nagykárolyi Makár Alajos festőművész alkotásaiból nyílt kiállítás. A tárlat az alkotó hagyatékából válogat és mindezidáig részben kiállítatlan anyagot szemléz.

Madaras Péter kiállítás – Madaras Péter szobraiból nyílt kiállítás november 9-én a Lábas Házban, Sepsiszentgyörgyön. A Plugor Sándor Művészeti Líceumban érettségizett, a nagyváradi képzőművészeti egyetemen diplomázott képzőművész már a középiskolában foglalkozott szobrászattal. Jobbára fából dolgozik, modulos, szimmetrikus kompozíciói letisztultak és elegánsak, az ősi, nemes egyszerűség jellemzi őket. Ihletője saját élete, azt próbálja megfogalmazni, ami vele történik.

TVR2-Cultural: MAGYARADÁS A KETTESEN

Csütörtök, december 20. (13.00-13.30) – ismétlés

A Kemecse Manufaktúra 2013 elején indult, fa- és kerámia termékek, lakásdekorációk, természetes anyagokból készült játékok, kisebb bútordarabok létrehozásával. Sepsizentkirályi műhelyükben használati kerámiákat készítenek. Ottjártunkkor éppen a Karácsonyi vásárra készültek a szebbnél szebb alkotások.

És azt tudta…

Péntek, december 21. (13.00-13.30) – ismétlés

Erdélyben bóklászva – Kolozs megye északi része Erdély régi templomokban leggazdagabb vidéke. Sajnos ellenben az, hogy ezeknek a templomoknak a jó része hívek híján romladozik. De ez még nem ok arra, hogy e műemlékek az arrajárók figyelmét elkerüljék. Összeállításunk második, befejező részét sugározzuk.

Klasszikus zene a Quarto d’Oro előadásában.

A szerkesztőség fenntartja a műsorváltoztatás jogát.
Rögzített műsorainkat megtalálják a magyaradás.ro honlapon.
Szívesen várjuk érdeklődésüket a Magyar Adás facebook-os profilunkon.

____________________________________________________________________________
A Román Televízió bukaresti magyar adásainak műsora 2018. december 10. – december 14. között

TVR1: MAGYARADÁS AZ EGYESEN

Hétfő, december 10. (15.00 -16.50)

Képzelt Kávéház – A tizenöt éves Képzelt kávéház műsorunkban a bánatról fogunk beszélgetni ismert és kevésbé ismert erdélyi értelmiségiekkel. B. Nagy Veronika és Sánta Ádám műsora hétfőn a tévéadásban, majd azt követően interneten is elérhető lesz.

A Kemecse Manufaktúra 2013 elején indult, fa- és kerámia termékek, lakásdekorációk, természetes anyagokból készült játékok, kisebb bútordarabok létrehozásával. Jelenleg használati kerámiákat készítenek, idén szeptembertől saját műhelyük is van Sepsiszentkirályban. Ottjártunkkor éppen a Karácsonyi vásárra készültek a szebbnél szebb alkotások.

A mesélő szálak – Nyár elején a bukaresti Irodalmi Múzeumban és a Balassi Intézetben rendezett, A mesélő szálak, valamint a Szál változatai című kiállításokon a Magyar Kárpitművészek Egyesülete néhány tagjának alkotása tanúskodott a kárpitművészet több mint 50 éves múltjáról. Egy csendes hétköznap délelőttjén látogattunk el a két helyszínre, hogy nyugodtan lencsevégre kaphassuk a klasszikus kárpitoktól az alternatív textilművészetig felsorakoztató válogatást. A séta jó alkalomnak bizonyult arra, hogy kísérőnkkel, Orbán Anna-Mária textilművésszel, egyetemi előadóval betekintsünk a kárpitművészet rejtelmes világába.

Kedd, december 11. (15.00-16.50)

CineMa – Lengyel Balázs, Lovas Balázs. A bukaresti Magyar Fimhéten bemutatták a Lajkó – cigány az űrben című játékfilmet. Itt beszélgettünk a rendezővel és a forgatókönyvíróval.

Út,Igazság,Élet – 2018-ban ünnepelhette volna a Zsil völgye a nevével egybeforrott bányászat 150. születésnapját.

Ünnepelhette volna, ha egyfelől az itteni szénbányászat nem jutott volna egyértelmű és végzetes lejtmenetbe, másfelől meg, ha több büszkeség maradhatott volna meg a szakmának, miután az 1990/91-es bukaresti bányászjárások, az ún. “mineriádák” nem épp a Zsil völgyének nevét árnyékolták volna be a mai napig hatóan.

A Zsil völgyében a 19. század második felétől letelepített, 14 nemzethez tartozó vájárok többsége katolikus volt. A katolikus közösségek létszáma azonban mára jelentősen megfogyatkozott. Mégis van lelkesedés, sőt vannak hosszú távra számító elképzelések is, miközben váltig a demográfiai statisztikák árnyékolják be ezeket a tervezgetéseket. Riportunk elkészítésekor a legnagyobb Zsil völgyi településkbe, Petrozsényba, Petrillára, Vulkánba, Lupényba és Aninószára látogattunk el, meglátogattuk az ottani katolikus közösségeket.

TVR3: MAGYARADÁS válogatás

Kedd, december 11. (11.00-12.50) – ismétlés

Gyermekeink az interneten – Az internet és a technikai eszközök fejlődése jelentősen megkönnyíti az emberek életét, de fontos, hogy tudatosan, felelősségteljesen használjuk, ismerve a veszélyeit is. Gyakran a szülők nem is tudnak arról, hogy a gyermekük mivel, kivel játszik a neten, milyen oldalakat néz, kikkel cseveg és milyen információkat tesz nyilvánossá magáról, esetleg kompromittáló fényképeket, videókat oszt meg, és akár elektronikus zaklatás áldozatává vagy tettesévé válik. A Pro Educatione Egyesület és a Spektrum Oktatási Központ szervezésében a magyarországi Safer Internet munkatársai szülőket, nevelőket tájékoztattak a csíksomlyói Jakab Antal Házban a gyermekek internetes biztonságát érintő kérdésekről.

Alter–Native – Magyar alkotás nyerte a marosvásárhelyi Alter-Native Nemzetközi Rövidfilm Fesztivál fődíját. Ripotunkban bemutatjuk a legjobb alkotásokat és érdekes fesztiválozókkal is beszélgettünk. Alter-Native 26.-ik alkalommal!

Népzene és néptánctalálkozó – 30. alkalommal rendezték meg idén a Népzene és Néptánctalálkozót Sepsiszentgyörgyön, a Sepsi Arénában. A rendezvényen bemutatkoztak a Kovászna megyei gyermek és ifjúsági néptáncegyüttesek, a találkozó két fotókiállításnak és egy könyvbemutatónak is helyet adott, volt jótékonysági koncert öreg zenészek megsegítésére, jelen voltak a hagyományőrzők, a rátermettebb fiúk pedig küküllőmentit táncolva mérhették össze tudásukat az 5. Székelyföldi Legényesversenyen.

Fenntartható textilipar – A Fenntartható Fejlődés Főosztálya divatbemutatóval egybekötött szimpóziumot szervezett figyelemfelkeltő szándékkal. Ugyanis a termelési hulladékok és a felhasznált vegyi anyagok mennyisége miatt az egyik legkárosabb iparágnak tartják a textilipart, bár fenntartható módon is működhetne. A rendezvényen fiatal divattervezőkkel beszélgettünk arról, hogy hogyan, miként öltözhetünk egészségesen, környezet kímélően, milyen előnyei vannak az újrahasznosított anyagokból készült készített ruhadaraboknak.

TVR2-Cultural: MAGYARADÁS A KETTESEN

Csütörtök, december 13. (13.00-13.30) – ismétlés

“Csak a derűs órákat számolom” – Az Erdély napórái sorozat XIII. része Temes megye napóráit mutatja be. A bánsági sváboknál divat volt napórát készíteni templomaik déli falára, ahol az egész falu láthatta, mennyi az idő. A film bemutatja a nagyszentmiklósi napórát is, amely mára már eltűnt.
És azt tudta…lóvá tesz.

Jónás Vera – Borzongásaim – videoklip.

Péntek, december 14. (13.00-13.30) – ismétlés

Ritka szakmák – A hajdani, mára jószerint elfeledett régi szakmák – az idegenforgalomnak vagy a divatnak köszönhetően – reneszánszukat élik. Hanem vannak Erdélyben vidékek, ahol a régi mesterségek újraéledése még nem érezteti hatását. A Mezőség északi részén, Mócson a hetivásárban találkoztak kollegáink Juhos Zoltán mezőkeszüi szűcsmesterrel.

Aranyszalagtár – vers. 1982-ben rögzített felvételen hallhatják Csokonai Vitéz Mihály egyik legismertebb versének megzenésített változatát Fábián Enikő színművész tolmácsolásában. Gitáron Jancsó Sándor kíséri.

A szerkesztőség fenntartja a műsorváltoztatás jogát.
Rögzített műsorainkat megtalálják a magyaradás.ro honlapon.
Szívesen várjuk érdeklődésüket a Magyar Adás facebook-os profilunkon.

___________________________________________________________________________

TVR1: MAGYARADÁS AZ EGYESEN

Hétfő, november 19. (15.00 -16.50)

Heti Krónika – a Magyar adás hírháttér rovata.
14. EHTET – Az erdélyi magyar hivatásos táncegyüttesek évente találkoznak egy vándor fesztiválon, melynek idén a Maros Művészegyüttes volt a házigazdája és a marosvásárhelyi színház a helyszíne. A négy nap alatt különböző műfajú előadásokkal mutatkozott be az öt profi táncegyüttes, telt házak előtt. A produkciókat szakmai bizottság értékelte és a programot kiállításmegnyitók, közös műhelymunka, táncházak és szakmai előadások egészítették ki.

Kedd, november 20. (15.00-16.50)

40 a kilencediken – 76 évvel ezelőtt született Ferencz Zsuzsa írónő. A magyar adás negyvenedik születésnapján, 2009-ben beszélgetett a volt munkatárssal Kacsó Edith. Ezt a felvételt láthatják újra.

Fenntartható textilipar – A Fenntartható Fejlődés Főosztálya divatbemutatóval egybekötött szimpóziumot szervezett figyelemfelkeltő szándékkal. Ugyanis a termelési hulladékok és a felhasznált vegyi anyagok mennyisége miatt az egyik legkárosabb iparágnak tartják a textilipart, bár fenntartható módon is működhetne. A rendezvényen fiatal divattervezőkkel beszélgettünk arról, hogy hogyan, miként öltözhetünk egészségesen, környezetkímélően, milyen előnyei vannak az újrahasznosított anyagokból készült készített ruhadaraboknak.

Pódium – A színházi standard-művek között kétségkívül ott a helye a Szentivánéji álomnak, William Shakespeare tündérjátékának, és nincs rendező, aki előbb vagy utóbb kísértést ne érezne e többszólamú, a drámai regiszterek mindegyikét megpendíteni alkalmas színmű újraalkotására. Nagyváradon Shakespeare remekét nemrégiben Tarnóczi Jakab rendezésében láthatta viszont a közönség. A rendezővel, a fordítóval (Nádasy Ádámmal), az egyik színművésszel – és egyúttal sound-designerrel – (Trabalka Cecíliával) és a zeneszerzővel (Selmeczi Györggyel) járjuk körbe a váradi Szentivánéjit.

Kőhalom – Mikszáth Kálmán Magyarország lovagvárai című könyvének a Kőhalom című írása nyomán mutatjuk be a Brassótól nem messze fekvő, a Homoród völgyéből kiemelkedő bazalthegyen álló Kőhalom várat.

TVR3: MAGYARADÁS válogatás

Kedd, november 20. (11.00-12.50) – ismétlés

25 éve működik Segesváron a Gaudeamus Alapítvány. Célja segíteni a helyi magyar oktatást, és kulturális események szervezője is. Az alapítványt működtető segesvári magyarok mindemellett igazi lokálpatrióták is!

Erdély régi templomai – Különös alakú védőfal keríti Felsőháromszék egyik legjelentősebb katolikus templomát, a kézdiszentlélekit. Idegenvezetőnk ezúttal Bordi Zsigmond Loránd régész, akivel felfedezzük a templom más érdekességeit is.

Útilapu – Régi hagyományt elevenített fel az Erdélyi Kárpát Egyesület, néhány éve ugyanis honismereti turistabált is tartanak. A kolozsvári kezdetek után idén Gyimesközéplokra, a borospataki Skanzenbe hívták a természetjárókat. Az Apahavasra vezető túra pedig méltó bemelegítője volt a hajnalig tartó EKE mulatságnak.

VI. Hargitai Szalon – Hargita megyében élő, a környékkel rokonszenvező, vagy innen elszármazott képzőművészek mustrája zajlik évente a Hargita Megye Tanácsa, a Hargita Megyei Kulturális Központ és a Cultura Nostra Egyesület szervezésében. Idén a VI. Hargitai Szalonra a Gyökereink témában vártak munkákat. Márton Árpád festőművész, Koszti István Miklós grafikus és Botár László képzőművész értékelte a szemlére jelentkezett 32 alkotó több mint negyven alkotását. A szervezők a zsűri döntése alapján két érdemdíjat osztottak ki. Ezen az őszön három székelyföldi helyszínen is látható a képzőművészeti vándorkiállítás.

Idén 5. alkalommal rendezik meg a Székelyföldi Grafikai Biennálét Sepsiszentgyörgyön – Az idei biennálé a hagyományos- és a digitális technikai megoldások közötti kölcsönhatások bemutatására összpontosított. Milyen ponton és hogyan találkozik a pixel alapú kép a tradicionális grafikával, mindezek az átfedések milyen megjelenítési formákat eredményezhetnek, illetve milyen aktuális szellemi tartalmakat generálnak. A szervezők felhívására 58 országból, több mint 900 művész közel 2300 alkotást küldött be.

Nagybányai Főtér Fesztivál – A nagybányai magyarok életében fontos szerepet játszik a Főtér Fesztivál. Adásunk munkatársai, az évek folyamán többször is részt vettek a rangos rendezvényen, az idén elsősorban a képzőművészeti eseményeket követték.

TVR2-Cultural: MAGYARADÁS A KETTESEN

Csütörtök, november 22. (13.00-13.30) – ismétlés

A 90 éves Dávid Gyulát egy ünnepi kötettel köszöntötték Magyarország Kolozsvári Főkonzulátusán. Író barátok, kollégák, egykori harcostársak közreműködésével, meglepetésszerűen született meg a könyv.
A Szárhegyi Alkotótábor kiállítása – a nagynevű, nemzetközi alkotótábor több évtizedes munkáiból nyílt kiállítás a Parlament Brâncuși termében.

RMKT Vándorgyűlés – Idén, október 5-7. között a Romániai Magyar Közgazdász Társaság (RMKT) 27. alkalommal rendezte meg éves Vándorgyűlését Sepsiszentgyörgyön „Versenyképesség 2020 – kié legyen a 21. század?”- címszó alatt. A különböző ágazatok szakemberei arról tanácskoztak, hogy az olyan területek, mint a pénzügy, az IT, a mezőgazdaság, a turizmus, a marketing és a fintech (digitális pénzügytechnikai eszközök) milyen módon tudnak hozzájárulni a versenyképesség javításához

Péntek, november 23. (13.00-13.30) – ismétlés

Székelyföldi Grafikai Biennálé Sepsiszentgyörgyön – Az idei, ötödik biennálé koncepciója a hagyományos- és a digitális technikai megoldások közötti kölcsönhatások bemutatására összpontosított. Milyen ponton és hogyan találkozik a pixel alapú kép a tradicionális grafikával, mindezek az átfedések milyen megjelenítési formákat eredményezhetnek, illetve milyen aktuális szellemi tartalmakat generálnak. A szervezők felhívására 58 országból, több mint 900 művész közel 2300 alkotást küldött be.
És azt tudta… Monitor.

A szerkesztőség fenntartja a műsorváltoztatás jogát.
Rögzített műsorainkat megtalálják a magyaradás.ro honlapon.
Szívesen várjuk érdeklődésüket a Magyar Adás facebook-os profilunkon.

Szóljon hozzá!

Az email címet nem tesszük közzé.