A Román Televízió bukaresti magyar adásainak műsora

A Román Televízió bukaresti magyar adásainak műsora 2020. április 6. –  április 10. között

TVR1: MAGYARADÁS AZ EGYESEN

Hétfő, április 6. (15.10 -16.50)

Heti Krónika – a legfontosabb hírek háttérrovata.

Beszélgetések a Kávéházban: Függőségek II.rész –  A függőségekről szóló beszélgetés szinte mindenkit érint. Káros és nem annyira káros szenvedélyeink végigkísérnek életünk útján, talán most ezekben a különös időkben van alkalmunk jobban elgondolkodni ezeken a kérdéseken is! B. Nagy Veronika műsorában három neves szakembert láthatnak.

Kájoni 390 – a ferences polihisztor emlékezete – A XVII. századi tudós, ferences szerzetes, zeneszerző és dallamgyűjtő, orgonista és orgonakészítő, nyomdaalapító, építész, történetíró, botanikus nemcsak korának polihisztora volt, munkássága hatását ma is érezzük. Úgy is mondhatnánk, hogy neki köszönhetjük például a Csíkszeredai Régizene Fesztivált, ugyanis 40 évvel ezelőtt egy Kájoni kiállításon előadott és általa gyűjtött dalok adták ennek ötletét. Születésének évfordulója kapcsán rövid animáció is készült róla, összeállításunkban ezt is láthatják. Életéről és munkásságáról Márk József ferences szerzetes és Muckenhaupt Erzsébet muzeológus beszél.

Kedd, április 7. (15.10-16.50)

O.N.CS.A telepek – 1940-ben a Magyar Országgyűlés elfogadta az Országos Nép és Családvédelmi Alapról szóló törvényt, amelynek célja az volt, hogy lakáshoz juttassa a nincstelen , de sok gyermekkel és munkahellyel rendelkező családokat  30 évre szóló kamatmentes hitel segítségével.  A felépült házakat 1948 után államosították, de 1990 után a benne lakók megvásárolhatták. Sokan  a saját ízlésük  szerint kezdték talakították a lakásokat, és így megszűnt  a telepek egységes építészeti stílusa.

Könyvbemutató a ’80-as évek politikai foglyairól – Március elején Bukarestben is bemutatták  Borbély Ernő Az enyedi politikai főiskola. Politikai foglyok a ’80-as évek Romániájában című könyv román nyelvű kiadását.  A szerző maga is Nagyenyeden volt politikai fogságban. Kötetében cellatársairól ír, akik interjú formájában mesélik el fogvatartásuk borzalmait. Ezekből rajzolódik ki a társadalom akkori működése, a kommunista rendszer visszássága.  A könyv román nyelvű változata a Kommunizmus Bűneit Vizsgáló és a Román Száműzöttek Emlékét Ápoló Országos Intézet szerkesztésében jelent meg.

Zenekincsház – Idősebb Márkos Albert a kolozsvári Gheorghe Dima Zeneművészeti Főiskolán a módszertan, a zeneelmélet és a hangszerelés professzora volt 1946-tól ’81-ig, haláláig. A kóruskultúra fejlesztésében pedagógusként, karnagyként, zeneszerzőként egyaránt szerepet vállalt, összeállította az unitárius egyház énekes-, illetve korálkönyvét. Zeneszerzői tevékenységéről – szimfóniája kapcsán – a Zenekincsház rovatgazdája, Selmeczi György beszél.

„Egy lezáratlan életmű dokumentumai” – Siklodi Zsolt emlékére

Immár három éve, hogy félbemaradt egy alkotói folyamat. Lezáratlan életművét kötet őrzi, munkáit emlékkiállításon is bemutatták. Riportunkban Siklodi Zsolt képzőművész munkásságát Túros Eszter művészettörténész méltatja, a művész személyéről azon pályatársai vallanak, akik szervezői tevékenységét folytatják: Ferencz S. Apor képzőművész, az emlékkiállítás kurátora a Székelyföldi Grafikai Biennálé felügyelését folytatja, és Ferencz Zoltán grafikus a gyergyószárhegyi művésztelep teendőiben az utódja.

TVR3: MAGYARADÁS válogatás

Kedd, április 7. (11.00-12.50) – ismétlés

A Nyugati Hadtest – Székely János kisregényét Marius Tabacu kolozsvári műfordító 1989-ben ültette át román nyelvre, amely Ce este norocul címen jelent meg, ám az akkori romániai események miatt gyakorlatilag ismeretlen maradt. Ezért a Balassi Intézet felkérésére Marius Tabacu újrafordította a művet. A Curtea Veche Kiadó gondozásában az Armata de apus című kötetet elsőként Bukarestben, a Balassi Intézetben mutatták be.

Változó számjegyeink (I.rész) – Napjainkban a számjegyek valósággal elözönlötték életünket. Sok mindent számokkal fejezünk ki, sok mindent számokban mérünk, vannak, akik úgy érzik, hogy már túl sok mindent. Ha akarjuk, ha nem, a számok ott vannak körülöttünk, mindennapi életünkben. Hogyan és mikor kezdték elárasztani életünket? Milyenek voltak a ma is használt számjegyeink ősei? Hol találjuk ezeket Erdély szerte? Ezekre a kérdésekre keresi a választ Miholcsa Gyula kétrészes dokumentumfilmje.

Zenés beszélgetés a hatvanöt éves Demény Attilával Több tucat filmzene és színházi kísérőzene, kamara- és hangszeres szólóművek, kórusra írt darabok, versek által ihletett, olykor szinte oratórikus alkotások jelzik a Kolozsváron élő Demény Attila termését. És három kamaraopera is, a George Orwell nyomán írt Parafarm, meg két, Örkény ihlette kisopera, a Bevégzetlen ragozás és Az utolsó meggymag. Szerzőjüket születésnapja küszöbén mi is meglátogattuk. Jakabffy Tamás beszélgetett vele életéről, zenéiről, alkotói hitvallásáról.

TVR2: MAGYARADÁS A KETTESEN

Csütörtök, április  09. (13.00-13.30) – ismétlés

Farsang régen és ma –Barabás László néprajzkutató néhány archív felvétellel illusztrálva beszél a farsang végéhez, temetéséhez kötődő szokásokról. Hogy ezek miként maradtak fel napjainkban, és hogyan változnak a mindennapi élet sodrásában.

Szirtes Edina videoklip.

Péntek, április  10.  (13.00-13.30) – ismétlés

Furfangos játékok – Az emberiség ősi játékai közé tartoznak a logikai játékok, amelyek a tartalmas szabadidőtöltésen túl mindig fontos gondolkodásfejlesztő funkciót töltöttek be. Ma már millió válfajuk létezik, ezek játékboltokban vagy web-shopokban találhatók meg. Ám létezik Gyergyóújfaluban egy kézműves műhely, amelyben elsősorban régi furfangos fajátékokat éleszt újra és fabrikál a tél folyamán Nagy György, majd fondorlatos portékáival tavasztól őszig járja a vásárokat és a piacokat. Mi a faluszéli műhelyébe tértünk be és puhatolóztunk arról, hogy mi végből vált e feladványok őrzőjévé és továbbadójává.

Bagossy Brothers Company – Add vissza a játékom! Klip.

A szerkesztőség fenntartja a műsorváltoztatás jogát.

Rögzített műsorainkat megtalálják a magyaradás.ro honlapon.

Szívesen várjuk érdeklődésüket a Magyar Adás facebook-os profilunkon.

————————————————————————————————————————————

A Román Televízió bukaresti magyar adásainak műsora 2020. március 30. – április 3. között

TVR1: MAGYARADÁS AZ EGYESEN

Hétfő, március 30. (15.10 -16.50)

Heti Krónika – a legfontosabb hírek háttérrovata.

Agyagfalvi nemzetgyűlések nyomában (2.rész) Emlékállítók tegnap és ma

Az 1848-as, utolsó székely nemzetgyűlés óta eltelt több mint 170 év alatt több ízben próbáltak az utódok emléket állítani az agyagfalvi történéseknek, de a megvalósítást előbb a háború, majd a kommunizmus, s mindvégig az emberi közömbösség is késleltette. Agyagfalvi riportunk második részében az emlékállítók küzdelmeit mutatjuk be. 

Beszélgetések a Kávéházban: Függőségek – Sok ember nem tudott eljutni a híres drogterápiás szakorvos Zacher Gábor erdélyi körútja alkalmából tartott előadásokra. Most nemcsak őt, de Horváth Leventét, az ózdi szenvedélybetegeket gyógyító intézet alapítóját és Dégi László Csaba drogprevenciós szakembert is láthatják háromrészes sorozatunkban.

Kedd, március 31. (15.10-16.50)

Út,Igazság,Élet – Erősen közeledik húsvét, a keresztény közösségekben pedig folynak a készületek – elsősorban lelkiek terén, még ha e hetekben többet foglalkozunk is az alattomos vírus-támadásnak kitett testtel. A böjti idő végét Jézus kínszenvedésének és halálának megidézése fogja betetőzni. A Passió, vagyis a Kálvárián befejeződő út megjelenítése Kiskapuson sajátságos formában zajlik évről évre. A városka evangélikus közösségébe egy olyan kisfilmmel hívjuk meg nézőinket, amely ennek az unikumnak mind a sajátos szerkezetéről, forrásairól, mind pedig előadásának különleges módjáról szót ejt. De persze lelki “együtthaladásnak” is szánjuk azon az úton, amely a Koponyák hegyén, a Golgotán ér véget, illetve a húsvéti feltámadásra nyit  remény-távlatot.

Csak a derűs órákat számolom – A napórás sorozat 22. része a Brassó megyében található napórákat mutatja be. Elhagyva a Barcaságot nyugat felé, a Fogarasföldre látogatunk el. Fogarason a Ferences kolostorban találunk két napórát, amelyek precíz szerkesztésük ellenére mára már nem nagyon pontosak. Szásztyúkoson megismerünk egy szász napórát, Felsőszombatfalván egy ortodox egyházi épületen levő napórát, Alsórákoson pedig már csak iratokból tudjuk meg, hogy a kastélyon valamikor volt napóra. Végül Kissinken egy furcsasággal találkozunk, amely egyesek szerint napóra, de sok kérdés merül fel ezzel kapcsolatban.

A Román Televízió bukaresti magyar adásainak műsora

Pódium – A temesvári Csiky Gergely Állami Magyar Színház társulata a magyar drámairodalom egyik legizgalmasabb művét, Madách Imre Az ember tragédiáját  mutatta be március elején Silviu Purcărete rendezésében. A temesvári Tragédia a rendező nagy sikerű és csaknem másfél évtizede játszott szebeni Faust-előadásának folytatásaként is felfogható, de mindenképpen egy friss, hagyományos színrevitelek által nem gúzsbakötött értelmezése a madáchi műnek.

TVR3: MAGYARADÁS válogatás

Kedd, március 31. (11.00-12.50) – ismétlés

Ideje, hogy fülbevalót hordj és más poémák – Doina Ioanid költő verseinek magyar nyelvre átültetett kötetének bukaresti bemutatója.

30 éves a LátóIdén, sok más kiadvánnyal és intézménnyel együtt a Látó folyóirat is harminc éves lett. Ez alkalomból Markó Béla volt és Vida Gábor jelenlegi főszerkesztővel beszélgettünk arról, mi napjainkban egy irodalmi nap szerepe és jelentősége, illetve milyen nehézségekkel kell megküzdenie.

The First Museum Show – Nagy érdeklődésnek örvendett Gáspár Szilárd performansza a Kolozsvári Művészeti Múzeumban. A Bánffy palotában bokszringet építettek, melyben aztán a művész megküzdött. Ezzel az akcióművészeti megnyilvánulással fejezte ki a képzőművész azt a szoros kapcsolatot, ami a műalkotásai és e nemes küzdősport, az ökölvívás között fellelhető.

Pál Péter marosvásárhelyi képzőművész. Kettős életet él. Itthon gazdálkodó, Dél- Koreában, Japánban, Olaszországban kiállít. Ő a romániai land-art műfaj egyik legsikeresebb képviselője. Megpróbálunk mindezekből minél többet bemutatni a portréfilmünkben.

Mikó 160 – Legyen világosság! –írta az alapító gróf Mikó Imre a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium számára tervezett címerre. A páratlan összefogással felépített alma mater diákok ezreit nevelte és neveli ma is kitartásra, emberségre, hűségre és helytállásra. A 160 éves kollégium szelleméről és az évszázados falai között eltöltött évekről diákok, tanárok és az iskola egyik legidősebb véndiákja mesél nekünk.

TVR2: MAGYARADÁS A KETTESEN

Csütörtök, április 2. (13.00-13.30) – ismétlés

Román és magyar titkosszolgálatok – A bukaresti Balassi Intézetben konferenciát tartottak a két ország levéltáraiban fellelhető titkosszolgálati dossziék múltjáról és jelenéről. Ez alkalomból Bandi Istvánt, az ÁBTL tudományos kutatóját és Csendes Lászlót, a Szekusdossziéket Vizsgáló Bizottság tagját a magyar és román titkosszolgálatok együttműködéséről és esetenkénti szembenállásáról kérdeztük.

Péntek, április 3. (13.00-13.30) – ismétlés

Ideje, hogy fülbevalót hordj és más poémák – A marosvásárhelyi Lector kiadó gondozásában jelent meg múlt év végén a bukaresti Doina Ioanid költő verseinek magyar fordítású kötete, az Ideje, hogy fülbevalót hordj és más poémák címmel. Az antológiát a bukaresti Balassi Intézetben is bemutatták, a kiadó, a szerző, valamint a fordító, Lövétei Lázár László jelenlétében.

Klasszikus zene az Intono együttes előadásában.

A szerkesztőség fenntartja a műsorváltoztatás jogát.

Rögzített műsorainkat megtalálják a magyaradás.ro honlapon.

Szívesen várjuk érdeklődésüket a Magyar Adás facebook-os profilunkon.

—————————————————————————————————————————————

A Román Televízió bukaresti magyar adásainak műsora 2020. március 23. –  március 27. között

TVR1: MAGYARADÁS AZ EGYESEN

Hétfő, március 23.  (15.10 -16.50)

Heti Krónika – a legfontosabb hírek háttérrovata.

A Román Televízió bukaresti magyar adásainak műsora

Agyagfalvi nemzetgyűlések nyomában (2.rész) Emlékállítók tegnap és ma

Az 1848-as, utolsó székely nemzetgyűlés óta eltelt több mint 170 év alatt több ízben próbáltak az utódok emléket állítani az agyagfalvi történéseknek, de a megvalósítást előbb a háború, majd a kommunizmus, s mindvégig az emberi közömbösség is késleltette. 30 perces agyagfalvi riportunk második részében az emlékállítók küzdelmeit mutatjuk be.

A Román Televízió bukaresti magyar adásainak műsora

Beszélgetések a Kávéházban :Függőségek –  Sok ember nem tudott eljutni a híres drogterápiás szakorvos erdélyi körútja alkalmából tartott előadásokra. Most nemcsak őt, de Horváth Leventét, az ózdi szenvedélybetegeket gyógyító intézet alapítóját és Dégi László Csaba drogprevenciós szakembert is láthatják három hétfőn kezdődő sorozatunkban.

Kedd, március 24. (15.10-16.50)

Cine-Ma: Bogdán Árpád filmrendező – A Bukaresti Magyar Filmhét XIII. kiadására több alkotó is elkísérte filmjét. Az eddig játékfilmeket készítő Bogdán Árpád rendező ezennel a Gettó Balboa dokumentumfilmjét hozta el a seregszemlére. A rendezővel Kacsó Edith beszélget.

Helikon 30 – Harminc éves születésnapját ünnepelte a Helikon irodalmi lap. Megszólalnak a költők, írók és szerkesztők, irodalmi művek hangzanak el B. Nagy Veronika műsorában.

TVR3: MAGYARADÁS válogatás

Kedd, március 24. (11.00-12.50) – ismétlés

Út, Igazság, Élet – Vallási rovatunkban riportot kínálunk nézőinknek az új gyulafehérvári katolikus főpásztor püspökké szenteléséről és érseki beiktatásáról. A helyszíni beszámolót Kovács Gergellyel, az 52 éves új érsekkel, korábbi vatikáni hivatalviselővel készített interjú egészíti ki.

Unitárius iskolák szertárai – a felekezeti iskolákban már a XVIII. század végén, a jobb tanítás érdekében felmerült az igény különböző szertárak létrehozására. Habár a bennük található szemléltető eszközök zöme muzeális értékkel bír, de még mindig használják őket oktatási célra. Két ilyen, már múzeumnak is nevezhető szertárat látogattunk meg a kolozsvári János Zsigmond Unitárius Kollégiumban.

Furfangos játékok – az emberiség ősi játékai közé tartoznak a logikai játékok, amelyek a tartalmas szabadidőtöltésen túl mindig fontos gondolkodásfejlesztő funkciót töltöttek be. Ma már millió válfajuk létezik, ezek játékboltokban vagy web-shopokban találhatók meg. Ám van Gyergyóújfaluban egy kézműves műhely, amelyben elsősorban régi furfangos fajátékokat éleszt újra és fabrikál a tél folyamán Nagy György, majd fondorlatos portékáival tavasztól őszig járja a vásárokat és a piacokat. Mi a faluszéli műhelyébe tértünk be és puhatolóztunk arról, hogy mi végből vált e feladványok őrzőjévé és továbbadójává.

Pódium – A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulatánál forgattunk februárban. Színházi műsorunkban két előadásról számolunk be: a társulat önkéntes csapatának  @tizenhét című darabjáról, illetve a Keresztes Attila rendezte A nép ellensége című drámájáról.

TVR2: MAGYARADÁS A KETTESEN

Csütörtök, március  26. (13.00-13.30) – ismétlés

Flow State.Betuker/Gáspár – Január 30-án a bukaresti Sector 1 galériában nyílt Betuker Istvánnak és Gáspár Szilárdnak első közös kiállítása. A Flow State. Betuker/Gáspár címen a  két kolozsvári művész bemutatta a festészet, szobrászat és performansz találkozását. A hatalmas teret Szilárd, a profi bokszoló, a Human punch bag című performansza, térplasztikái, fotói, valamint István festményei tették dinamikussá.

Siculus 2019 – Full Screen klip.

Péntek, március  27.  (13.00-13.30) – ismétlés

Aranyszalagtár – 225 éve született Bolyai Farkas matematikus, és fia Bolyai János 160 ezelőtt hunyt el. 1970-ben Schnedarek Ervin dokumentumfilmet készített a két Bolyairól. A Bolyai múzeum részletes ismertetése mellett az archív felvételben részletet is láthatnak a Németh László írásából készült Két Bolyai című előadásból.

A szerkesztőség fenntartja a műsorváltoztatás jogát.

Rögzített műsorainkat megtalálják a magyaradás.ro honlapon.

Szívesen várjuk érdeklődésüket a Magyar Adás facebook-os profilunkon.

————————————————————————————————————————————–

A Román Televízió bukaresti magyar adásainak műsora 2020. március 16. –  március 20. között

TVR1: MAGYARADÁS AZ EGYESEN

Hétfő, március 16.  (15.10 -16.50)

Heti Krónika – a legfontosabb hírek háttérrovata.

Helikon 30 – Harminc éves születésnapját ünnepelte a Helikon irodalmi lap. Megszólalnak a költők, írók és szerkesztők, irodalmi művek hangzanak el B. Nagy Veronika műsorában.

Agyagfalvi nemzetgyűlések nyomában (1.rész) Békét akartak, harc lett belőle” Az 1848-as agyagfalvi székely nemzetgyűlés mérföldkő a székelység történetében. Ekkor a székelység képviselői kimondták, hogy a székely nép a magyar nemzet része, és vállalták, hogy csatlakoznak a magyar szabadságharchoz. Március idusához közeledve a magyar adás munkatársai Agyagfalvára látogattak el. A kétrészes riport első részében az agyagfalvi nemzetgyűlések történeti hátterét mutatjuk be.

Kedd, március 17. (15.10-16.50)

Fekete március – Ezelőtt 30 évvel furcsa esemény határozta meg Marosvásárhely sorsát az elkövetkező évekre: görgényvölgyi és Torda környéki román falvakból hoztak be botokkal, fejszékkel és vasvillákkal felfegyverzett román parasztokat, akik rátámadtak március 19-én az RMDSZ székházra, majd március 20-án a főtéren békésen tüntető magyarokra. 5 halottat és több mint 300 sebesültet tart nyilván a hivatalos statisztika. Hogyan volt ez lehetséges? Mi is történt akkor tulajdonképpen? Hogyan lehetett egy békés városban, – ahol a románok és magyarok évtiztedek óta békében éltek – ilyen véres összecsapásba kergetni a magyarokat és a románokat? Milyen következményekkel járt mindez? Ezekre a kérdésekre próbál választ adni “Marosvásárhely Fekete Márciusa” című összeállítás, amely egy hosszabb, egy 11 órás dokumentumfilm 60 percre összesűrített változata.

Stúdióbeszélgetés Petre Romannal Négy évvel ezelőtt faggattuk Petre Roman volt kormányfőt a Fekete Márciusról. Ma ismétlésben közvetítjük a beszélgetést, amely ma is aktuális: továbbra sem történt semmi a marosvásárhelyi véres incidensek újravizsgálásának érdekében.

TVR3: MAGYARADÁS válogatás

Kedd, március 17. (11.00-12.50) – ismétlés

 Flow State.Betuker/Gáspár – Január 30-án a bukaresti Sector 1 galériában nyílt Betuker Istvánnak és Gáspár Szilárdnak első közös kiállítása. A Flow State. Betuker/Gáspár címen a  két kolozsvári művész bemutatta a festészet, szobrászat és performansz találkozását. A hatalmas teret Szilárd, a profi bokszoló, a Human punch bag című performansza, térplasztikái, fotói, valamint István festményei tették dinamikussá.

Sokan a világ első háborús fotóriporterének tartják. Cuza fejedelem és első Károly király is udvari festőjének nevezte ki. Kora egyik legjobb akvarellistája volt, és mindenekelőtt rengeteget fényképezett. Ki is volt tulajdonképpen Szathmáry Pap Károly, akinek születésnapját, január 11-ét a román Fotóművészet Napjává nyilvánították? Erre keresi a választ Balázs János és Miholcsa Gyula dokumentumriportja.

Létkérdések: Itt né, székelyföldi…

Márdirosz Ágnes a Csíki Játékszín színésze, férje, Fazakas Levente, zenész a Háromszék Táncegyüttesnél. Egyik sem túlfizetett szakma, mégsem panaszkodnak. Vallják, hogy a keveset beosztva, az igényeket nem túltolva és persze nem egyik napról a másikra, itthon is ki lehet alakítani élhető teret. Nem tartják magukat tudatos közösségépítőknek, de értékrendjükkel, vidámságukkal mégis befolyásolják környezetüket.

TVR2: MAGYARADÁS A KETTESEN

Csütörtök, március  19. (13.00-13.30) – ismétlés

Brassó megyei napórák (I.rész) – A napórás sorozat 21. része a Brassó megyében található napórákat mutatja be. Akárcsak Brassó városában, a megyéhez tartozó falvakban is elsősorban a szászok készítettek napórákat. Kivétel ez alól Barcaújfalu, de ott is a szász kapcsolat révén került napóra a magyar evangélikus templomra. Fenyősön pedig egy 25 éve készült, de azóta már eltűnt napóra nyomaira bukkanunk. Végül régi iratokból tudjuk meg, hogy a törcsvári kastélyon is készült 500 évvel ezelőtt egy napóra, amelynek mára már nyoma sincs.

Péntek, március  20.  (13.00-13.30) – ismétlés

Zenekincsház – Idősebb Márkos Albert a kolozsvári Gheorghe Dima Zeneművészeti Főiskolán a módszertan, a zeneelmélet és a hangszerelés professzora volt 1946-tól ’81-ig, haláláig. A kóruskultúra fejlesztésében pedagógusként, karnagyként, zeneszerzőként egyaránt szerepet vállalt, összeállította az unitárius egyház énekes-, illetve korálkönyvét. Zeneszerzői tevékenységéről – szimfóniája kapcsán – a Zenekincsház rovatgazdája, Selmeczi György beszél.

Herman Levente kiállítás – Herman  Levente  festőművész 1976-ban született  Marosvásárhelyen, évtizedek óta Magyarországon él és tevékenykedik. Sorozatokban gondolkodik, mindig más más téma foglalkoztatja, ezeket bontja ki munkáiban. Legújabb sorozatát, A kéreg ritmusát február végén mutatta be a csíkszeredai Új Kriterion Galériában.

A szerkesztőség fenntartja a műsorváltoztatás jogát.

Rögzített műsorainkat megtalálják a magyaradás.ro honlapon.

Szívesen várjuk érdeklődésüket a Magyar Adás facebook-os profilunkon.

———————————————————————————————————————————–

A Román Televízió bukaresti magyar adásainak műsora 2020. március 9. –  március 13. között

TVR1: MAGYARADÁS AZ EGYESEN

Hétfő, március 9.  (15.10 -16.50)

Heti Krónika – a legfontosabb hírek háttérrovata.

A kéz és az érzések – B. Székely Ilona életnyi munkássága az iparművészet és a képzőművészet határterületén bontakozott ki. A nagybányai festőhagyomány közeléből fazekasmesterek műhelyeibe, majd a kolozsvári kerámiakutató intézet és porcelángyár falai közé vezetett az útja, hogy ma, nyugdíjas éveit taposva a művészi kerámiaalkotásoktól egyre inkább a gyermekek kézművességre nevelése felé forduljon. Zsobokon éveken át vezetett agyagos kézműveskedést, ma azonban már torockószentgyörgyi otthonába várja a gyerekeket, akiknek – vallomása szerint – sem szakmát, sem “fortélyokat” nem tanít, csupán hozzászelídíti őket az agyaghoz, az anyaghoz, a térlátáshoz és a közvetlen érzékeléshez az elektronikai kütyük egyre bozótosabb világában.

Változó számjegyeink I.rész – Napjainkban a számjegyek valósággal elözönlötték életünket. Sokmindent számokkal fejezünk ki, sokmindent számokban mérünk, vannak akik úgy érzik, hogy már túl sokmindent. Ha akarjuk, ha nem, a számok ott vannak körülöttünk, mindennapi életünkbe. Hogyan és mikor kezdték elárasztani életünket? Milyenek voltak a ma is használt számjegyeink ősei? Hol találjuk ezeket Erdélyszerte? Ezekre a kérdésekre keresi a választ Miholcsa Gyula kétrészes dokumentumfilmje.

A Román Televízió bukaresti magyar adásainak műsora

Kedd, március 10. (15.10-16.50)

Változó számjegyeink II.rész – Napjainkban a számjegyek valósággal elözönlötték életünket. Sokmindent számokkal fejezünk ki, sokmindent számokban mérünk, vannak akik úgy érzik, hogy már túl sokmindent. Ha akarjuk, ha nem, a számok ott vannak körülöttünk, mindennapi életünkbe. Hogyan és mikor kezdték elárasztani életünket? Milyenek voltak a ma is használt számjegyeink ősei? Hol találjuk ezeket Erdélyszerte? Ezekre a kérdésekre keresi a választ Miholcsa Gyula kétrészes dokumentumfilmje.

A Nyugati hadtest románul  – Marius Tabacu kolozsvári műfordító 1989-ben ültette át román nyelvre Székely János Nyugati hadtest című kisregényét, amely Ce este norocul  címen jelent meg, ám az akkori romániai forradalom miatt gyakorlatilag ismeretlen maradt. Ezért a Balassi Intézet felkérésére Marius Tabacu most újrafordította. A Curtea Veche Kiadó gondozásában az Armata de apus című kötetet elsőként Bukarestben, a Balassi Intézetben mutatták be.

Helikon 30 – Harminc éves születésnapját ünnepelte a Helikon irodalmi lap. Megszólalnak a költők, írók és szerkesztők, irodalmi művek hangzanak el B. Nagy Veronika műsorában.

TVR3: MAGYARADÁS válogatás

Kedd, március 10. (11.00-12.50) – ismétlés

Brassó megyei napórák (I.rész) – A napórás sorozat 21. része a Brassó megyében található napórákat mutatja be. Akárcsak Brassó városában, a megyéhez tartozó falvakban is elsősorban a szászok készítettek napórákat. Kivétel ez alól Barcaújfalu, de ott is a szász kapcsolat révén került napóra a magyar evangélikus templomra. Fenyősön pedig egy 25 éve készült, de azóta már eltűnt napóra nyomaira bukkanunk. Végül régi iratokból tudjuk meg, hogy a törcsvári kastélyon is készült 500 évvel ezelőtt egy napóra, amelynek mára már nyoma sincs.

Román és magyar titkosszolgálatok –  A bukaresti Balassi Intézetben konferenciát tartottak a két ország levéltáraiban fellelhető titkosszolgálati dossziék múltjáról és jelenéről. Ez alkalomból Bandi Istvánt, az ÁBTL tudományos kutatóját és Csendes Lászlót, a Szekusdossziéket Vizsgáló Bizottság tagját a magyar és román titkosszolgálatok együttműködéséről és esetenkénti szembenállásáról kérdeztük.

Játsszuk újra: Szilágyi Enikő – A nyolcvanas években, amikor az erdélyi magyar színházakat egyre súlyosabb anyagi és tartalmi megszorítások érték, sok színészünk elhagyta az országot, még a legsikeresebbek közül is. Szilágyi Enikő a nyolcvanas évek egyik legismertebb, legtehetségesebb fiatal színéművésze volt, a marosvásárhelyi színházban, román filmekben és tévéjátékokban számos főszerepet játszott, de 1989-ben kivándorolt Belgiumba.

Marosvásárhelyi színpadra 28 évi távollét után tért vissza, mégpedig egy francia nyelvű sanzonműsorral, amellyel épp a műfaj hazájában, Franciaországban aratott sikereket, sőt egy értékes állami kitüntetéssel is díjazták.

„Játsszuk újra” sorozatunkban Szilágyi Enikővel Boros Zoltán beszélgetett marosvásárhelyi koncertje alkalmából, a Kultúrpalotában. A felvétel 2017-ben készült.

TVR2: MAGYARADÁS A KETTESEN

Csütörtök, március  12. (13.00-13.30) – ismétlés

Dávid Ferenc domborműavatás Marosvásárhelyen – Dávid Ferenc domborművét avatták fel január elején a marosvásárhelyi Bolyai téri unitárius templom homlokzatán.  Eredetileg egész alakos szobrot szerettek volna emelni az unitárius egyház alapítójának, ám szakemberekkel konzultálva, arra a következtetésre jutottak, hogy a Bolyai testvérek szobrai mellé értelmetlen lenne egy harmadik műemlék bezsúfolása.

Szent Efrém kórus – A 13. században élt a Burgundiai házból származó X. (másképp: Bölcs) Alfonz, akit – bár leginkább kasztíliai uralkodóként tartanak számon – német királlyá is választottak. Az ő nevéhez fűződik a kasztíliai spanyol mint önálló nyelv elismertetése a művelt világban. A következő percekben két, később megzenésített verse következik a magyarországi Szent Efrém férfikar előadásában. A felvétel a csíkszeredai Millenniumi templomban készült.

Péntek, március  13.  (13.00-13.30) – ismétlés

Az orgonista – A Bagossy Brothers Company zenekar billentyűsét Kozma Zsombort hallottuk már hegedűn játszani a Cika népi zenekarban is, de most egy teljesen más műfajban mutatkozik meg.  Riportunkból kiderül, mivel foglalkozik a turnék és fellépések között a fiatal zenész.

A szerkesztőség fenntartja a műsorváltoztatás jogát.

Rögzített műsorainkat megtalálják a magyaradás.ro honlapon.

Szívesen várjuk érdeklődésüket a Magyar Adás facebook-os profilunkon.

———————————————————————————————————————————

A Román Televízió bukaresti magyar adásainak műsora 2020. március 2. –  március 6. között

TVR1: MAGYARADÁS AZ EGYESEN

Hétfő, március 2.  (15.10 -16.50)

Heti Krónika – a legfontosabb hírek háttérrovata.

Mikó 160 – Legyen világosság! –írta az alapító gróf Mikó Imre a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium számára tervezett címerre. A páratlan összefogással felépített alma mater diákok ezreit nevelte és neveli ma is kitartásra, emberségre, hűségre és helytállásra. A 160 éves kollégium szelleméről és az évszázados falai között eltöltött évekről diákok, tanárok és az iskola egyik legidősebb véndiákja mesél nekünk.

Pál Péter marosvásárhelyi képzőművész. Kettős életet él. Itthon gazdálkodó, Dél- Koreában, Japánban, Olaszországban kiállít. Ő a romániai land-art műfaj egyik legsikeresebb képviselője. Megpróbálunk mindezekből minél többet bemutatni a portréfilmünkben.

Kedd, március 3. (15.10-16.50)

30 éves a LátóIdén, sok más kiadvánnyal és intézménnyel együtt a Látó folyóirat is harminc éves lett. Ez alkalomból Markó Béla volt és Vida Gábor jelenlegi főszerkesztővel beszélgettünk arról, mi napjainkban egy irodalmi nap szerepe és jelentősége, illetve milyen nehézségekkel kell megküzdenie.

A Nyugati hadtest románul  – Marius Tabacu kolozsvári műfordító 1989-ben ültette át román nyelvre Székely János Nyugati hadtest című kisregényét, amely Ce este norocul  címen jelent meg, ám az akkori romániai forradalom miatt gyakorlatilag ismeretlen maradt. Ezért a Balassi Intézet felkérésére Marius Tabacu most újrafordította.   A Curtea Veche Kiadó gondozásában az Armata de apus című kötetet elsőként Bukarestben, a Balassi Intézetben mutatták be.

Zenés beszélgetés a hatvanöt éves Demény Attilával Több tucat filmzene és színházi kísérőzene, kamara- és hangszeres szólóművek, kórusra írt  darabok, versek által ihletett, olykor szinte oratorikus vétetésű alkotások jelzik a Kolozsváron élő Demény Attila termését. És három kamaraopera is, a George Orwell nyomán írt Parafarm, meg két, Örkény ihlette kisopera, a Bevégzetlen ragozás és Az utolsó meggymag. A szerző március 2-án (vagyis tegnap) töltötte hatvanötödik évét. Születésnapja küszöbén mi is meglátogattuk. Jakabffy Tamás beszélgetett vele életéről, zenéiről, alkotói hitvallásáról.

TVR3: MAGYARADÁS válogatás

Kedd, március 3. (11.00-12.50) – ismétlés

A zsinagóga és ami hozzá tartozik – Volt olyan időszak, amikor Gyergyószentmiklós lakosságának csaknem egytizedét tették ki, mára már szinte csak az imaházuk emlékeztet arra, hogy egykor zsidók is éltek, alkottak, teremtettek a kisvárosban. A zsinagógaépítő erős közösség tagjainak többsége a haláltáborokban fejezte be életét, a kisszámú visszatérő pedig a kommunista diktatúra éveiben új hazát választott. Riportunkban – a Holokauszt emléknapjának közelében, hetvenöt évvel az  auschwitzi koncentrációs tábor felszabadítása után –  egy eltűnt közösségre, a gyergyószentmiklósi zsidóságra emlékezünk.

Restaurátor műhely Kolozsváron – Műszaki érzék, kiterjedt anyagismeret, művészetszeretet, óriási türelem – és ki tudja, hány további erény szükséges ahhoz, hogy értékes festményeket helyreállító, képzett restaurátorrá váljék valaki! A kolozsvári Művészeti Múzeum fiatal olajkép-restaurátora, Rauca-Bencze Fruzsina segít nekünk ennek belátásában. Riportunkban végigkísérjük egy a raktár mélyéről porosan, szakadozottan, összehajtogatva előkerült, a 19. század közepén festett, teljesalakos portré helyreállításának egész folyamatát addig, amíg új életre kelve, egy kiállítás reprezentatív darabjaként, díszrámában felkerül  a falra.

Cine-Ma: Bergendy Péter – A XIII. alkalommal megrendezett Bukaresti Magyar Filmhéten dokumentumfilmeket, rövidfilmeket és játékfilmeket vetítettek. Több alkotó is jelen volt a seregszemlén. A Magyar Adás első meghívottja Bergendy Péter filmrendező, akinek Trezor című alkotása Emmy díjra volt jelölve a legjobb tévéfilm kategóriában.

TVR2: MAGYARADÁS A KETTESEN

Csütörtök, március  5. (13.00-13.30) – ismétlés

Az 1989-ben brassói egyetemistákból létrejött Codex régizene-együttes évek óta a Kájoni János által összeállított úgynevezett Kájoni-kódex gyűjteményt kutatja. Tavaly erdélyi turnéra indultak a Kájoni390 című koncertjükkel. A Codex együtteshez ismert külföldi zenészek is csatlakoztak. A több nyelven felcsendülő, elmúlt korokat idéző, egyedi hangzásvilágú dalok különleges estet varázsoltak a bukaresti Balassi Intézetbe is.

Péntek, március  6.  (13.00-13.30) – ismétlés

Aranyszalagtár: Apáczai Csere János 1659. december 31-én hunyt el Apáczai Csere János erdélyi magyar pedagógus, filozófus, protestáns teológus, a magyar nevelésügy és az anyanyelvi tudományos ismeretterjesztés előfutára, az erdélyi puritánus mozgalom kiemelkedő alakja, az első magyar enciklopédista, a karteziánus ismeretelmélet korai magyar követőinek egyike. 1975-ben Csép Sándor, a Magyar Adás egykori munkatársa készített róla dokumentumriportot, amelyben elhangzik Áprily Lajos egyik közismert verse is. A Csere János holland felesége, Aletta Van der Maet emlékére írt Tavasz a Házsongárdi temetőben című költeményt Tanai Bella mondja el.

A szerkesztőség fenntartja a műsorváltoztatás jogát.

Rögzített műsorainkat megtalálják a magyaradás.ro honlapon.

Szívesen várjuk érdeklődésüket a Magyar Adás facebook-os profilunkon.

————————————————————————————————————————————

A Román Televízió bukaresti magyar adásainak műsora 2020. február 24. –  február 28. között

TVR1: MAGYARADÁS AZ EGYESEN

Hétfő, február 24.  (15.10 -16.50)

Heti Krónika – a legfontosabb hírek háttérrovata.

Maros Művészegyüttes: Kicsi Svejk háborúja (táncszínház) – „Az életünket konfliktusok között éljük, háborúzunk egymással. Főleg az erdélyi lét ilyen. Talán nem is gondoljuk végig, vagy már el is felejtettük a céljainkat, kiindulópontunkat, motivációnkat. Ha rendet akarunk tenni lelkünkben –eszünkben akkor életünket meghatározó legfontosabb fogalmak újra- és újra gondolására vagyunk kényszerítve. A „haza”, „hit”, „áldozat”, „szabadság” olyan fogalmak, amelyeket időnként rendbe kell tenni magunkban, mi a fontossága a mindennapok „háborújában”.” – olvashatjuk a Kicsi Svejk háborúja című, humorra építő táncszínházi előadás műsorfüzetében. Az irodalomból jól ismert Svejk és a saját értékeire büszke székely bakter mást gondol mindezekről. A szórakozás mellett talán a nézők is átgondolják ezeket a fogalmakat. A Maros Művészegyüttes tagjai ezúttal a tánctudás mellett színészi képességeiket is megmutatják, a helyzetkomikumot a látvány mellett Muszka Sándor és Komáromi Sándor szövege teremti meg, a zenét hozzá Kelemen László, a Hagyományok Háza főigazgatója írta. Az előadást Varga János koreográfus jegyzi.

Kedd, február 25. (15.10-16.50)

Pódium – A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulatánál forgattunk februárban. Színházi műsorunkban két előadásról számolunk be: a társulat önkéntescsapatának a @tizenhét című darabjáról, illetve a Keresztes Attila rendezte A nép ellensége című drámájáról.

Út,Igazság,Élet – Vallási rovatunkban riportot kínálunk nézőinknek az új gyulafehérvári katolikus főpásztor püspökké szenteléséről és érseki beiktatásáról. A helyszíni beszámolót Kovács Gergellyel, az 52 éves új érsekkel, korábbi vatikáni hivatalviselővel készített interjú egészíti ki.

Farsang régen és ma – Húshagyókedden Barabás László néprajzkutató néhány archív felvétellel illusztrálva beszél a farsang végéhez, temetéséhez kötődő szokásokról. Hogy ezek miként maradtak fel napjainkban, és hogyan változnak a mindennapi élet sodrásában.

TVR3: MAGYARADÁS válogatás

Kedd, február  25. (11.00-12.50) – ismétlés

Sződemeteren született  – Kölcsey Ferenc szülőfalujában, a Szatmár megyei Sződemeteren jártunk. Felkerestük a szülőházát, a templomot, amelyben keresztelték, a helyet, ahonnan elindult és kiemelkedett, meglátogattuk a 2019-ben megnyitott Kölcsey Emlékközpontot, és közben emberekkel ismerkedtünk, himnuszt hallgattunk… A Himnusz születésnapja és a Magyar Kultúra Napja alkalmából félórás riporttal tisztelgünk Kölcsey emléke előtt.

Politika és oktatás – dr. Lányi Szabolcs, a csíkszeredai Sapientia Egyetem nyugalmazott professzora, oktatói és tudományos pályáját a Bukaresti Műszaki Egyetemen kezdte. Alapító tagja a Romániai Magyar Demokrata Szövetségnek. A kilencvenes években a környezetvédelmi és iparügyi szaktárca miniszteri főtanácsosa, illetve államtitkára, majd az Országos Tudományos és Technológiai Ügynökség elnöke. Nevéhez kötődik a Csíkszeredai Sapientia egyetem és a mellette működő Biokémiai- és Biotechnológiai Kutatóközpont alapítása és működtetése Csíksomlyón. Szakmai munkája elismeréseként számos országos és nemzetközi kitüntetésben részesült, tudományos tevékenységét többek között a Román Akadémia, a belgiumi feltalálók egyesülete is méltatta, több nemzetközi feltalálói kiállításon szerzett díjat, ezen kívül az UNESCO tudománypolitikai szakértőjeként tevékenykedik. Interjúnkban végigkövetjük dr. Lányi Szabolcs életútját.

Volt egy ilyen álmom… Két zenetanár, Ványolós  Orsolya és András Kolozsvár zsúfoltságába és albérletek sokaságába belefáradva költöztek Madéfalvára, pontosabban a falu határába, a mezőbe. Veteményesük van, állatot is tartanak. Házukban nincs villany és víz, viszont csend van és nyugalom. Ebben a csendben talán még szebben szól a négy gyermekes család életét meghatározó csodaszép muzsika.

TVR2: MAGYARADÁS A KETTESEN

Csütörtök, február  27. (13.00-13.30) – ismétlés

Alternative filmfesztivál 2019. – Románia legrégebbi filmfesztiválja a marosvásárhelyi Alter-Native Nemzetközi Rövidfilmfesztivál. Beszámolunk a 27. kiadásról, és az is kiderül, hogy milyenek az elmúlt évek legjobb rövidfilmjei.

Trió a la Kodály – zene.

Péntek, február 28. (13.00-13.30) – ismétlés

Út,Igazság,Élet – Egyáltalán nem véletlen, hogy a Zsil völgyében Szent Borbála az ortodox és a katolikus vallásúak számára egyaránt gyakran említett, kedvelt történeti személy. Borbála – vagy az ortodoxok számára Varvara – a bányászok és általában minden veszélyes foglalkozást űző ember védőszentjének számít. Vallási rovatunk riportjában egy egészen új, december 4-én (Borbála napján) átadott és megszentelt Szent Borbála-szoborról esik szó – meg persze magáról a 4. századi vértanúról is.

A szerkesztőség fenntartja a műsorváltoztatás jogát.

Rögzített műsorainkat megtalálják a magyaradás.ro honlapon.

Szívesen várjuk érdeklődésüket a Magyar Adás facebook-os profilunkon.

————————————————————————————————————————————

A Román Televízió bukaresti magyar adásainak műsora 2020. február 17. – február 21. között

TVR1: MAGYARADÁS AZ EGYESEN

Hétfő, február 17. (15.10 -16.40)

Heti Krónika – a legfontosabb hírek háttérrovata.

Báb és mím. Balló Zsuzsa, Balló Zoltán és Péter János művész(él)ete -Kolozsváron a bábművészet és a csírázó pantomim határövezetében a múlt század 70-es–80-as éveiben egyfajta hőskor következett be. Ezeknek az anyagiakban szegényes, lelkes elkötelezettség szempontjából azonban szinte pazarló időszaknak az átfogó képét kínálja a most következő interjúfilm, amelyben három bábos egyéniség és egy legendás, de közülünk ma már hiányzó rendező alakján keresztül jelenül meg ez a hőskor.

Furfangos fajátékok – Amint kézbe veszi portékáját  a kíváncsiskodó, a gyergyóalfalvi Nagy György huncut mosolya mögött már tudja, hogy az illető belesül vagy sem. Hiszen olyan fejtörő is van köztük, amely egy vacak napon még a készítőt is megpróbálja. Padlásokon heverő, székely furfanggal fabrikált számos fajáték előkerült, de akad olyan is, amelyet másoktól kapott, vagy ő maga talált fel. Riportunkból kiderül, hogy mi végből vált e feladványok őrzőjévé és továbbadójává mesterük.

Kedd, február 18. (15.10-16.50)

A Nyugati hadtest románul – Marius Tabacu kolozsvári műfordító 1989-ben ültette át román nyelvre Székely János Nyugati hadtest című kisregényét, amely Ce este norocul címen jelent meg, ám az akkori romániai forradalom miatt gyakorlatilag ismeretlen maradt. Ezért a Balassi Intézet felkérésére Marius Tabacu most újrafordította. A Curtea Veche Kiadó gondozásában az Armata de apus című kötetet elsőként Bukarestben, a Balassi Intézetben mutatták be.

Cine-ma: Bogdán Árpád filmrendező. Első játékfilmje, a Boldog új élet a 2007-es magyar filmszemlén elnyerte az elsőfilmes, a produceri és a legjobb eredeti filmzenének járó díjat, Berlinben elismerő oklevelet kapott, Genfben a legjobb rendezés díját. 2018-ban Genezis címmel fikciós, Gettó Balboa címmel dokumentumfilmet forgatott. Ez utóbbit kísérte el a Bukaresti Magyar Filmnapokra is, itt beszélgetett vele Kacsó Edith.

30 éves a Látó – Idén, sok más kiadvánnyal és intézménnyel együtt a Látó folyóirat is harminc éves lett. Ez alkalomból Markó Béla volt és Vida Gábor jelenlegi főszerkesztővel beszélgettünk arról, mi napjainkban egy irodalmi nap szerepe és jelentősége, illetve milyen nehézségekkel kell megküzdenie.

Zenekincsház – Idősebb Márkos Albert a kolozsvári Gheorghe Dima Zeneművészeti Főiskolán a módszertan, a zeneelmélet és a hangszerelés professzora volt 1946-tól ’81-ig, haláláig. A kóruskultúra fejlesztésében pedagógusként, karnagyként, zeneszerzőként egyaránt szerepet vállalt, összeállította az unitárius egyház énekes-, illetve korálkönyvét. Zeneszerzői tevékenységéről – szimfóniája kapcsán – a Zenekincsház rovatgazdája, Selmeczi György beszél.

TVR3: MAGYARADÁS válogatás

Kedd, február 18. (11.00-12.50) – ismétlés

30 év a rendszerváltás óta II. rész – Kit érdekel, mi történt harminc évvel ezelőtt? Rendszerváltás? Mégis… mi is a konklúziója három évtizeddel ezelőtti eseményeknek? Sok kérdés – sok válasz!

Melka Vince és Kolozsvár – Mostanság jóval gyakrabban beszélnek Melka Vincéről, mint a 20. század derekán. Venceslav Melkaként is hallhatunk róla, pedig Vinzenz Melkának anyakönyvezték. Cseh létére több mint negyven éven át élt Erdélyben — bár magyarul se, románul se tanult meg. Elsőrangú képzőművészi iskolázottsága, szorgalma, technikai sokoldalúsága a 19. századvégi erdélyi festészeti élet központjába állította. Rudolf trónörökös jóvoltából — aki vadászataira rendszeresen magával vitte Melkát — bejárta és lerajzolta, megfestette Erdély különb-különb tájegységeit, vázlatai, újságok számára készített rajzai a néprajzosok máig megbecsült “alapanyagainak” számítanak.

TVR2: MAGYARADÁS A KETTESEN

Csütörtök, február 20. (13.00-13.30) – ismétlés

Csak a derűs órákat számolom – A napórás sorozat 20. része a Brassóban található napórákat mutatja be, ahol elsősorban a szászok készítettek napórákat. Egy XVII. századi nagyon pontos, és egy félig eltűnt napórát is találunk a szász evangélikus templomokon. 2016-ban egy új napóra is készült egy magánház falára – ezeket mutatja be a dokumentumfilm.

Könyvmaraton Nagyváradon – Tizenegyedik alkalommal szerveztek Könyvmaratont, ahol nem csak az erdélyi, partiumi és budapesti kiadók újdonságait ismerhették meg az érdeklődők, hanem Ady halálának centenáriuma alkalmából drámakihívást is tartottak, amelyen a költő életéhez kötődő témákat dolgoztak fel.

Péntek, február 21. (13.00-13.30) – ismétlés

Góbi Rita Bukarestben – Egy év alatt kétszer is megfordult Bukarestben a vajdasági származású, Magyarországon élő Góbi Rita táncos-koreográfus. Mindkétszer előadást és műhelymunkákat is tartott. Itt beszélgetett vele Kacsó Edith.

A szerkesztőség fenntartja a műsorváltoztatás jogát.
Rögzített műsorainkat megtalálják a magyaradás.ro honlapon.
Szívesen várjuk érdeklődésüket a Magyar Adás facebook-os profilunkon.

———————————————————————————————————————————

A Román Televízió bukaresti magyar adásainak műsora 2020. február 10. – február 14. között

TVR1: MAGYARADÁS AZ EGYESEN

Hétfő, február 10. (15.10 -16.50)

Heti Krónika – a legfontosabb hírek háttérrovata.

Erdély régi templomai – Szeben megyében, a Vöröstoronyi szoros bejáratánál, Oltszakadáton áll Erdély egyik legrégebbi temploma. A hívek evangélikus magyarok. Mit keresnek ők ott, minden magyar közösségtől távol? – erre próbál válaszolni a templomot bemutató Sófalvi András régész.

Verancsics Faustus – ismeretterjesztő film. A XVI-XVII. század fordulója a közép-európai történelem egyik legzaklatottabb korszaka volt. Ebben a korban élt és tevékenykedett Verancsics Faustus, akinek a szakmáját – hiszen püspöktől kezdve nyelvészen keresztül feltalálóig sok minden volt -, és a nemzeti hovatartozását is nehéz meghatározni, ugyanis több országban élt és tevékenykedett.

Kedd, február 11. (15.10-16.50)

Brassai Sámuel – dokumentumfilm a 220 évvel ezelőtt Torockószentgyörgyön született nyelvészről, filozófusról, természettudósról, az „utolsó erdélyi polihisztorról. Brassai  sok mindennel foglalkozott: földrajzzal, történelemmel, statisztikával és közgazdaságtannal, a zene elméleti kérdéseivel, esztétikával és műkritikával is. Az oktatásügyben számos reform elindítója és előmozdítója volt; hozzájárult a korabeli tudományos eredmények népszerűsítéséhez.

30 éves a Látó – Idén, sok más kiadvánnyal és intézménnyel együtt a Látó folyóirat is harminc éves lett. Ez alkalomból Markó Béla volt és Vida Gábor jelenlegi főszerkesztővel beszélgettünk arról, mi napjainkban egy irodalmi nap szerepe és jelentősége, illetve milyen nehézségekkel kell megküzdenie.

Flow State.Betuker/Gáspár – Január 30-án a bukaresti Sector 1 galériában nyílt Betuker Istvánnak és Gáspár Szilárdnak első közös kiállítása. A Flow State. Betuker/Gáspár címen a két kolozsvári művész bemutatta a festészet, szobrászat és performansz találkozását. A hatalmas teret Szilárd, a profi bokszoló, a Human punch bag című performansza, térplasztikái, fotói, valamint István festményei tették dinamikussá.

Ideje, hogy fülbevalót hordj és más poémák – A marosvásárhelyi Lector kiadó gondozásában jelent meg múlt év végén a bukaresti Doina Ioanid költő verseinek magyar fordítású kötete, az Ideje, hogy fülbevalót hordj és más poémák címmel. Az antológiát a bukaresti Balassi Intézetben is bemutatták, a kiadó, a szerző, valamint a fordító, Lövétei Lázár László jelenlétében.

TVR3: MAGYARADÁS válogatás

Kedd, február 11. (11.00-12.50) – ismétlés

30 év a rendszerváltás óta I.rész – Mi történt harminc évvel ezelőtt?
Érdekel még bennünket? B. Nagy Veronika riportja a rendszerváltoztatásról.

30 éve történt – évfordulós beszélgetés az akkor 43 éves dr. Lányi Szabolccsal, a Sapientia-egyetem mostani professzorával, aki 1989 december 21-én és 22-én Bukarestben az akkori történések legforróbb pontjain volt az események megfigyelője és elszenvedője.

Út, Igazság, Élet – Egyáltalán nem véletlen, hogy a Zsil völgyében Szent Borbála az ortodox és a katolikus vallásúak számára egyaránt gyakran említett, kedvelt történeti személy. Borbála – vagy az ortodoxok számára Varvara – a bányászok és általában minden veszélyes foglalkozást űző ember védőszentjének számít. Vallási rovatunk riportjában egy egészen új, december 4-én (Borbála napján) átadott és megszentelt Szent Borbála-szoborról esik szó – meg persze magáról a 4. századi vértanúról is.

Bara Barnabás szobrai – Abban a kiváltságban részesültünk, hogy megtekinthettük a művész személyes terében tartott munkáit. Több évtized alkotása él itt együtt, a folyamatosan alakuló, mégis esszenciáiban állandó, sajátos stílusjegyekkel ellátott, egyéni életmű termései. Lenyomatai annak a folyamatnak, amikor a szilárd anyag – a fa, kő, vagy agyag – találkozik a képlékeny gondolattal, tanúskodva a pörgő, állandóan változó világnak a művészre  gyakorolt  hatásairól. Olyan műveket láttunk, amelyek már szerepeltek különböző tárlatokon, de olyanokat is, amelyek még soha.

TVR2: MAGYARADÁS A KETTESEN

Csütörtök, február 13. (13.00-13.30) – ismétlés

Berg Judit Bukarestben – A gyermekirodalmat népszerűsítette Bukarestben a Balassi Intézet több rendezvénnyel is. A gyermekvers-illusztrációs kiállítás, a Benedek Elek emlékkiállítás mellett bemutatták Berg Judit A holló gyűrűje című könyvének román változatát, Bara Hajnal fordításában. A népszerű magyarországi íróval a bukaresti Ady Endre Líceum diákjai is találkoztak.

Aranyszalagtár – Tizenöt évvel ezelőtt hunyt el Kolozsváron Szabó Gyula író, a helikon és az Utunk kulturális folyóiratok egykori szerkesztője. 1978-ban Zágoni Olga, a Magyar adás egykori munkatársa beszélgetett vele egy akkor megjelent könyve kapcsán.

Péntek, február 14. (13.00-13.30) – ismétlés

Bánffy Miklós Erdélyi történet című trilógiája románul – a Marius Tabacu fordításában, a Román Kulturális Intézet gondozásában megjelent kiadást a bukaresti Bookfest könyvvásáron mutatták be.

Gyöngyösi Levente: Sinfonietta 2. tétel. Zenekincsházunk novemberi részében kolozsvári születésű zeneszerző kompozícióját mutatja be Selmeczi György Kossuth-díjas zeneszerző, karmester, rendező. A Sinfonietta című korai művét már 1992-ben bemutatta a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola zenekara a budapesti Zenekadémián, Szabó Tibor vezényletével (Gyöngyösi ekkor — Fekete Győr István tanítványaként — még szárnypróbálgatásként írta a később nagyon “bevált” művet). Azóta számos műfajban — olykor különös zenei nyelvek kölcsönzésével is — kompozíciók egész sora került ki műhelyéből. Gyöngyösi egyebek mellett megkapta már az  Erkel Ferenc-díjat, a Talentum Művészeti Díjat, az Artisjus-díjat stb.

A szerkesztőség fenntartja a műsorváltoztatás jogát.
Rögzített műsorainkat megtalálják a magyaradás.ro honlapon.
Szívesen várjuk érdeklődésüket a Magyar Adás facebook-os profilunkon.

———————————————————————————————————————————

A Román Televízió bukaresti magyar adásainak műsora 2020. február 3. –  február 7. között

TVR1: MAGYARADÁS AZ EGYESEN

Hétfő, február 3.  (15.10 -16.50)

Beszélgetések a kávéházban – Vannak emberek, akik évekig külföldön tartózkodnak, majd úgy döntenek, hogy hazaköltöznek és itthon folytatják az életüket. Hazajöttek sorozatunkban Fodor Edinával beszélget B.Nagy Veronika.

A zsinagóga és ami hozzá tartozik – Volt olyan időszak, amikor Gyergyószentmiklós lakosságának csaknem egytizedét tették ki, mára már szinte csak az imaházuk emlékeztet arra, hogy egykor zsidók is éltek, alkottak, teremtettek a kisvárosban. A zsinagógaépítő erős közösség tagjainak többsége a haláltáborokban fejezte be életét, a kisszámú visszatérő pedig a kommunista diktatúra éveiben új hazát választott. Riportunkban – a Holokauszt emléknapjának közelében, hetvenöt évvel az  auschwitzi koncentrációs tábor felszabadítása után –  egy eltűnt közösségre, a gyergyószentmiklósi zsidóságra emlékezünk.

A Román Televízió bukaresti magyar adásainak műsora

A Román Televízió bukaresti magyar adásainak műsora

A Román Televízió bukaresti magyar adásainak műsora

Kedd, február 4. (15.10-16.50)

Aranyszalagtár –  225 éve született Bolyai Farkas matematikus, és fia Bolyai János 160 ezelőtt hunyt el. 1970-ben Schnedarek Ervin dokumentumfilmet készített a két Bolyairól. A Bolyai múzeum részletes ismertetése mellett az archív felvételben részletet is láthatnak a Németh László írásából készült Két Bolyai című előadásból.

In memoriam Schnedarek Ervin –  Annyira szerette a mozgóképet, hogy önerőből, autodidakta módon tanult meg filmet készíteni az 1950-es években, amikor a városban nagyon kevesen tudták, hogy milyen egy filmkamera. Ez is kiderül Simonffy Katalin 2003-ban készített portréfilmjéből, amellyel a 100 évvel ezelőtt született, Marosvásárhely legendás filmesére és pedagógusára emlékezünk.

Román és magyar titkosszolgálatok –  A bukaresti Balassi Intézetben konferenciát tartottak a két ország levéltáraiban fellelhető titkosszolgálati dossziék múltjáról és jelenéről. Ez alkalomból Bandi Istvánt, az ÁBTL tudományos kutatóját és Csendes Lászlót, a Szekusdossziéket Vizsgáló Bizottság tagját a magyar és román titkosszolgálatok együttműködéséről és esetenkénti szembenállásáról kérdeztük.

Szentegyházi meteó állomás  – Stábunk három évvel ezelőtt kereste fel saját lakásában a Hargita megyei Szentegyházán élő Nagy István meteorológust, aki egyik barátja segítségével hozott létre egy saját mérő és rögzítőállomást a településen. 72 órás prognózisokat állít fel a helyi viszonyok figyelembe vételével és hobbyból rendszeresen közvetít időjárás-előrejelzéseket közösségi oldalán. Riportunkból kiderül, hogy mi motiválta a meteorológust a saját mérő állomás létrehozására, és szenvedélyének története is kirajzolódik.

TVR3: MAGYARADÁS válogatás

Kedd, február  4. (11.00-12.50) – ismétlés

MagyarAdás 50 – Fél évszázados munkásságunkat Szatmáron ünnepeltük november 23-án. A több, mint kétórás gálaműsor szerkesztett változatát közvetítjük műsorunkban.

Kájoni390 – Az 1989-ben brassói egyetemistákból létrejött Codex régizene-együttes évek óta a Kájoni János által összeállított úgynevezett Kájoni-kódex gyűjteményt kutatja. Tavaly erdélyi turnéra indultak a Kájoni390 című koncertjükkel. A Codex együtteshez ismert külföldi zenészek is csatlakoztak. A több nyelven felcsendülő, elmúlt korokat idéző, egyedi hangzásvilágú dalok különleges estet varázsoltak a bukaresti Balassi Intézetbe is.

TVR2: MAGYARADÁS A KETTESEN

Csütörtök, február  6. (13.00-13.30) – ismétlés

Peter Pan Forest Kids, avagy az erdei gyerekek A hagyományostól eltérő tanítási módszert alkalmaznak Marosvásárhely mellett egy tófalvi portán. Az erdei óvodában a pedagógusok a szabadban, a természetben foglalkoznak óvodás korú gyerekekkel. A közvetlen, aktív megtapasztalás és élményszerzés, az ösztönös mozgásigény kielégítése, az önállóság fejlesztése csak néhány azon szempontok közül, amelyekre ez a módszer figyel.

Péntek, február  7.  (13.00-13.30) – ismétlés

Benedek Elek ünnepség – Százhatvan éve született Székelyföldön, Kisbaconban, és kilencven évvel ezelőtt, 1929-ben hunyt el Benedek Elek, író, publista, meseíró, a gyermekek Elek Apója. Emlékének máig legidőtállóbb őrzője a kisbaconi Mari-kúriában berendezett múzeum. A házat az író a  Magyar mese és mondavilág öt kötetének honoráriumából építtette, arra a visszavásárolt birtokra, amelynek árát apja  annak idején az ő taníttatására költötte. 50 évvel ezelőtt az erdélyi vezető értelmiségiekkel összefogva lánya Flóra, múzeumot hozott létre az épületben. Hármas évfordulót ünnepeltek tehát idén Kisbaconban. Szóló szőlővel, mosolygó almával, csengő barackkal feldíszítve várta látogatóit a múzeum, nem hiányzott a mese, a bábszínház, a kert a kisbaconi versektől volt hangos.

A szerkesztőség fenntartja a műsorváltoztatás jogát.

Rögzített műsorainkat megtalálják a magyaradás.ro honlapon.

Szívesen várjuk érdeklődésüket a Magyar Adás facebook-os profilunkon.

———————————————————————————————————————————–

A Román Televízió bukaresti magyar adásainak műsora 2020. január 27. –  január 31. között

TVR1: MAGYARADÁS AZ EGYESEN

Hétfő, január 27.  (15.10 -16.50)

Út, Igazság, Élet – A besztercei református és katolikus egyházközségben jártunk, ahol a lelkészek a város és a vidék egyházi közösségeinek hányattatott múltjáról csakúgy szót ejtettek, mint az erdélyi magyar szórványvidékek “közös nevezőként” felbukkanó negatív demográfiai jelenségeiről: az elöregedésről, kivándorlásról, következésképp a rohamos lélekszám-apadásról. De betekintést nyerhetnek nézőink a város magyar kulturális életének szervezésébe is, az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület besztercei elnöke, Plesch Katalin jóvoltából.

Létkérdések – Ismeretlenül is ismerős dallamok, hangszerek, ételek vártak annál a családnál, ahol napjainkban élik meg azt, milyen lehetett, amikor a magyaroknak és udmurtoknak még közös volt az életterük. Szerintük a két nép rokonsága nyilvánvaló, összecsengnek a szavak, hangulatok, érzések. Demeter Miklós magyar-néprajz szakot végzett, Anasztázia Petrova pedig udmurt- magyart. A pécsi egyetemen ismerkedtek meg, lányaikkal, Gyöngyivel és Katával éltek már Magyarországon és az oroszországi Udmurt Köztársaságban, most pedig a Sepsiszentgyörgy melletti Bikfalván telepedtek le. Kézműves vásárokban, táborokban lehet már találkoztak velük. Most történetüket is megismerhetik.

Az orgonaművész Kozma Zsombor, a Bagossy Brothers Company zenekar billentyűse szabadidejében Gyergyószárhegyen ad zeneórákat, a zongora mellett egyéb, többek között népi hangszerek megszólaltatását is tanítja. De a zenekari életen kívüli foglalkozások közül ez csupán az egyik. A fiatal zenészt egészen más műfajban is felfedezhette a közönség, miközben kiderült, magával a hangszerek királynőjével is mesterien bánik.

Kedd, január 28. (15.10-16.50)

Restaurátor műhely Kolozsváron – Műszaki érzék, kiterjedt anyagismeret, művészetszeretet, óriási türelem – és ki tudja, hány további erény szükséges ahhoz, hogy értékes festményeket helyreállító, képzett restaurátorrá váljék valaki! A kolozsvári Művészeti Múzeum fiatal olajkép-restaurátora, Rauca-Bencze Fruzsina segít nekünk ennek belátásában. Riportunkban végigkísérjük egy a raktár mélyéről porosan, szakadozottan, összehajtogatva előkerült, a 19. század közepén festett, teljesalakos portré helyreállításának egész folyamatát addig, amíg új életre kelve, egy kiállítás reprezentatív darabjaként, díszrámában felkerül  a falra.

Zenekincsház – Idősebb Márkos Albert a kolozsvári Gheorghe Dima Zeneművészeti Főiskolán a módszertan, a zeneelmélet és a hangszerelés professzora volt 1946-tól ’81-ig, haláláig. A kóruskultúra fejlesztésében pedagógusként, karnagyként, zeneszerzőként egyaránt szerepet vállalt, összeállította az unitárius egyház énekes-, illetve korálkönyvét. Zeneszerzői tevékenységéről – szimfóniája kapcsán – a Zenekincsház rovatgazdája, Selmeczi György beszél.

Brassó megyei napórák (I.rész) – A napórás sorozat 21. része a Brassó megyében található napórákat mutatja be. Akárcsak Brassó városában, a megyéhez tartozó falvakban is elsősorban a szászok készítettek napórákat. Kivétel ez alól Barcaújfalu, de ott is a szász kapcsolat révén került napóra a magyar evangélikus templomra. Fenyősön pedig egy 25 éve készült, de azóta már eltűnt napóra nyomaira bukkanunk. Végül régi iratokból tudjuk meg, hogy a törcsvári kastélyon is készült 500 évvel ezelőtt egy napóra, amelynek mára már nyoma sincs.

TVR3: MAGYARADÁS válogatás

Kedd, január  28. (11.00-12.50) – ismétlés

Beszélgetések a kávéházban – A gróf széki Teleki család Erdély és Magyarország egyik legjelentősebb arisztokrata családja. A família 1697 óta viseli a római szent birodalmi grófi rangot. Gróf Teleki Kálmánnal B. Nagy Veronika beszélget a család gernyeszegi kastélyában.

Cine-Ma: beszélgetés Kenyeres Bálint magyarországi filmrendezővel.

Erdély régi templomaiKalotaszeg jellegzetes, régi templomainak egyike a magyargyerőmonostori. A helység neve jelzi, hogy valamikor rég, az erdélyi kereszténység első századaiban kolostor állott itt. A kolostorépületek valószínűleg fából épültek, mára nyomuk sem maradt, a kőtemplom viszont áll, és falai ma is őriznek hajdani építészeti elemeket.

TVR2: MAGYARADÁS A KETTESEN

Csütörtök, január 30. (13.00-13.30) – ismétlés

Cine-Ma: Kenyeres Bálint. A magyarországi filmrendező rövidfilmjeivel számos nemzetközi díjat is elnyert. Viszonylag későn, tavaly készítette el első játékfilmjét, a Tegnapot, amelynek Locarnóban volt a bemutatója. Bukarestben a Les Filmes du Cannes seregszemlén mutatták be a filmet, a rendezővel Kacsó Edith beszélgetett.

Péntek, január 31.  (13.00-13.30) – ismétlés

Zenekincsház – A Kolozsvári Magyar Opera karmestereként emlékezetes Hary Béla két zenekari dalát ajánlja Nézőink figyelmébe a Zenekincsház “gazdája”, Selmeczi György. Hary szerzeményein félreismerhetetlen bélyeget hagyott a “két nagy”, Bartók és Kodály munkássága. Nem könnyű megmondani, vajon Hary alkotó tiszteletének gesztusa-e vagy az epigonizmusé ez a követés. Az azonban vitán felül áll, hogy az Arany János két versére írt dal mind Aranyhoz, mind pedig a komponistaként kevéssé ismert Hary Bélához egyaránt méltó. A felvétel érdekessége, hogy Sándor Csaba mellett Hary Judit, a szerző lánya az egyik énekes szólista.

A szerkesztőség fenntartja a műsorváltoztatás jogát.

Rögzített műsorainkat megtalálják a magyaradás.ro honlapon.

Szívesen várjuk érdeklődésüket a Magyar Adás facebook-os profilunkon.

================================================================================

A Román Televízió bukaresti magyar adásainak műsora 2020. január 20. –  január 24. között

TVR1: MAGYARADÁS AZ EGYESEN

Hétfő, január 20.  (15.10 -16.50)

Sződemeteren született  – Kölcsey Ferenc szülőfalujában, a Szatmár megyei Sződemeteren jártunk. Felkerestük a szülőházát, a templomot, amelyben keresztelték, a helyet, ahonnan elindult és kiemelkedett, meglátogattuk a 2019-ben megnyitott Kölcsey Emlékközpontot, és közben emberekkel ismerkedtünk, himnuszt hallgattunk… A Himnusz születésnapja és a Magyar Kultúra Napja alkalmából félórás riporttal tisztelgünk Kölcsey emléke előtt.

A Román Televízió bukaresti magyar adásainak műsora

Politika és oktatás – dr. Lányi Szabolcs, a csíkszeredai Sapientia Egyetem nyugalmazott professzora, oktatói és tudományos pályáját a Bukaresti Műszaki Egyetemen kezdte. Alapító tagja a Romániai Magyar Demokrata Szövetségnek. A kilencvenes években a környezetvédelmi és iparügyi szaktárca miniszteri főtanácsosa, illetve államtitkára, majd az Országos Tudományos és Technológiai Ügynökség elnöke. Nevéhez kötődik a Csíkszeredai Sapientia egyetem és a mellette működő Biokémiai- és Biotechnológiai Kutatóközpont alapítása és működtetése Csíksomlyón. Szakmai munkája elismeréseként számos országos és nemzetközi kitüntetésben részesült, tudományos tevékenységét többek között a Román Akadémia, a belgiumi feltalálók egyesülete is méltatta, több nemzetközi feltalálói kiállításon szerzett díjat, ezen kívül az UNESCO tudománypolitikai szakértőjeként tevékenykedik. Interjúnkban végigkövetjük dr. Lányi Szabolcs életútját.

A Román Televízió bukaresti magyar adásainak műsora

Kedd, január 21. (15.10-16.50)

Melka Vince és Kolozsvár – Mostanság jóval gyakrabban beszélnek Melka Vincéről, mint a 20. század derekán. Venceslav Melkaként is hallhatunk róla, pedig Vinzenz Melkának anyakönyvezték. Cseh létére több mint negyven éven át élt Erdélyben — bár magyarul se, románul se tanult meg. Elsőrangú képzőművészi iskolázottsága, szorgalma, technikai sokoldalúsága a 19. századvégi erdélyi festészeti élet központjába állította. Rudolf trónörökös jóvoltából — aki vadászataira rendszeresen magával vitte Melkát — bejárta és lerajzolta, megfestette Erdély különb-különb tájegységeit, vázlatai, újságok számára készített rajzai a néprajzosok máig megbecsült “alapanyagainak” számítanak.

Cine-Ma: Bergendy Péter – A XIII. alkalommal megrendezett Bukaresti Magyar Filmhéten dokumentumfilmeket, rövidfilmeket és játékfilmeket vetítettek. Több alkotó is jelen volt a seregszemlén. A Magyar Adás első meghívottja Bergendy Péter filmrendező, akinek Trezor című alkotása Emmy díjra volt jelölve a legjobb tévéfilm kategóriában.

Lovasterápia – A gyergyószentmiklósi Salvator Alapítány lovasterápiával segít azokon a gyerekeken, akik valamilyen fogyatékossággal vagy tanulási nehézséggel rendelkeznek. Gáll Katalin pszichológus szerint a lovastornás fejlesztések elsődleges hatékonyságát a ló és a gyermek közötti kapcsolat váltja ki. Tavasztól őszig tartanak ezek a foglalkozások, de sokszor az időjárás szeszélyeinek kell alávetni a programot. A sorozatos gyógyító eljáráson résztvevők nyitottsággal és barátsággal fogadták stábunkat, és betekintést engedtek a fejlesztő tevékenységekbe, amelyek eredményességéről maguk a szülők is vallanak.

TVR3: MAGYARADÁS válogatás

Kedd, január  21. (11.00-12.50) – ismétlés

Kicsoda is Gaal György? – a címe annak a portréfilmnek, amelyből sok mindent megtudunk a Kolozsváron élő és dolgozó irodalom- és helytörténészről.

Út, Igazság, Élet – Hetvenöt éve halt bele a vérhasba Magnyitogorszk kényszermunka-táborában Járosi Andor evangélikus lelkész, teológus, publicista. „Sok tálentummal megáldott ember volt, s aprópénzre váltotta fel idejét és erejét. Szegények és üldözöttek prókátoraként szaladgált sokszor napokon át. Ölbe tett kezek munkába indításáért, fáradt lelkek vigasztalásáért, küszködő lelkek hitre jutásában való tusakodásért sohasem sajnálta sem magát, sem idejét. Ezért nem szabad a kérdést így feltenni: Mi maradt utána? Csak így: Ki maradt utána? Szétosztogatta a tálentumait. Le nem írt könyveit másoknak mondta el.” – méltatta Járosit emlékbeszédében Túróczy Zoltán, a Dunántúli Evangélikus Egyházkerület szuperintendense.

Erdélyben bóklászva – Kolozs megye északi része Erdély régi templomokban leggazdagabb vidéke. Sajnos ellenben az, hogy ezeknek a templomoknak a jó része hívek híján romladozik. De ez még nem ok arra, hogy e műemlékek az arra járók figyelmét elkerüljék. Romos templomainkról szóló összeállításunk második, befejező részét sugározzuk.

TVR2: MAGYARADÁS A KETTESEN

Csütörtök, január 23. (13.00-13.30) – ismétlés

Zsidó Filmfesztivál Bukarestben  – Kilencedik alkalommal rendezték meg Bukarestben a Zsidó Filmek Fesztiválját. Idén Magyar nap is volt, Török Ferenc 1945 című filmjét és Bereczki Csaba Soul Exodus dokumentumfilmjét vetítették.

A szigeteken – Bár fényképezést tanult, Bartis Attila mégis íróként vált leginkább ismertté.  Az írás mellett azonban nem hagyta el a fotográfiát, a látható pillanat rögzítése mindig fontos volt számára. A kritikusok már a kilencvenes években felfigyeltek potréira. A szigeteken című kiállítása a második kortárs magyar fotográfiai tárlat a bukaresti Szépművészeti Múzeumban.

Péntek, január 24.  (13.00-13.30) – ismétlés

Dobribán Melinda Afrodiziákum – A Kolozsváron élő, Gyergyószentmiklósról elszármazott fiatal szobrász szeret nem szokványos anyagokkal dolgozni. Szülővárosában mutatta be Afrodiziákum című projektjét, amely egy összeférhetetlen anyagokkal való kísérletsorozatból ered. A poliuretán hab és a női harisnya találkozása meglepő eredményt hozott, a nőiséget új, bár erotikus, de mégis finom és ironikus, sőt groteszk módon ábrázolja.

Szirtes Edina klip.

A szerkesztőség fenntartja a műsorváltoztatás jogát.

Rögzített műsorainkat megtalálják a magyaradás.ro honlapon.

Szívesen várjuk érdeklődésüket a Magyar Adás facebook-os profilunkon.

==========================================================================

A Román Televízió bukaresti magyar adásainak műsora 2020. január 13. –  január 17. között

TVR1: MAGYARADÁS AZ EGYESEN

Hétfő, január 13.  (15.10 -16.48)

MA50 a kolozsvári magyar filmnapokon – A 10. Kolozsvári Magyar Filmnapokon szerkesztőségünk közönségtalálkozót szervezett. Retrospektív vetítések után megbeszéltük az érdeklődőkkel, hogyan is látszott Kolozsvár az 50 éves romániai magyar televíziózásban.

Létkérdések: Itt né, székelyföldi…

Márdirosz Ágnes a Csíki Játékszín színésze, férje, Fazakas Levente, zenész a Háromszék Táncegyüttesnél. Egyik sem túlfizetett szakma, mégsem panaszkodnak. Vallják, hogy a keveset beosztva, az igényeket nem túltolva és persze nem egyik napról a másikra, itthon is ki lehet alakítani élhető teret. Nem tartják magukat tudatos közösségépítőknek, értékrendjükkel, vidámságukkal mégis befolyásolják környezetüket.

Kedd, január 14. (15.10-16.48)

30 év a rendszerváltás óta   II. rész – Kit érdekel, mi történt harminc évvel ezelőtt? Rendszerváltás? Mégis… mi is a konklúziója három évtizeddel ezelőtti eseményeknek? Sok kérdés – sok válasz!

TVR3: MAGYARADÁS válogatás

Kedd, január  14. (11.00-12.50) – ismétlés

Magyar előadások az Országos Színházi Fesztiválon – második rész.

Idén majd minden erdélyi magyar társulat jelen volt a legrangosabb színházi seregszemlén. A második részben a sepsiszentgyörgyiek Sam, avagy felkészülés a családi életre, a temesváriak IV. Henrik, valamint a kolozsváriak Las Meninas előadásairól láthatnak összeállítást.

Erdélyben bóklászva – Kollegáink Erdélyben bóklászva ezúttal olyan középkori eredetű templomokra bukkantak, amelyek a legutóbbi időkig a szakma – a művészettörténet művelői – számára is jobbára ismeretlenek voltak. Régi épület mindahány: kutatásra nincs sok idő, s az épületeknek sincs sok idejük hátra…

Út, Igazság, Élet – 2018-ban ünnepelhette volna a Zsil völgye a nevével egybeforrott bányászat 150. születésnapját. Ünnepelhette volna, ha egyfelől az itteni szénbányászat nem jutott volna egyértelmű és végzetes lejtmenetbe, másfelől meg, ha több büszkeség maradhatott volna meg a szakmának, miután az 1990/91-es bukaresti bányászjárások, az ún. “mineriádák” nem épp a Zsil völgyének nevét árnyékolták volna be a mai napig hatóan.

A Zsil völgyében a 19. század második felétől letelepített, 14 nemzethez tartozó vájárok többsége katolikus volt. A katolikus közösségek létszáma azonban mára jelentősen megfogyatkozott. Mégis van lelkesedés, sőt vannak hosszú távra számító elképzelések is, miközben váltig a demográfiai statisztikák árnyékolják be ezeket a tervezgetéseket. Riportunk elkészítésekor a legnagyobb Zsil völgyi településkbe, Petrozsényba, Petrillára, Vulkánba, Lupényba és Aninószára látogattunk el, meglátogattuk az ottani katolikus közösségeket.

TVR2: MAGYARADÁS A KETTESEN

Csütörtök, január 16. (13.00-13.30) – ismétlés

Létkérdések – A csíkszeredai Kalibáskő Erdei Iskola újabb helyszínnel bővült: a Csibész Alapítványnak adományozott, hét portát egybefogó és az eredeti építészeti elemeket konzerváló kászonjakabfalvi ingatlanban gyermekek tanulhatnak mást és másképpen, mint az iskolában.

Péntek, január 17.  (13.00-13.30) – ismétlés

Fotovoltaikus „Zöld Ház” program – Másfél éves bukdácsolás után újabb lendületet kapott a villamos energia egyéni termelését célzó, fotovoltaikus „Zöld Ház” program, ugyanis a több hónapja felfüggesztett beiratkozási procedúra újraindult. A nagyjából 33 000 napelemes rendszerre elegendő pénzösszeget ennek kezelője, a Környezetvédelmi Alap osztja ki az akkreditált szerelő cégeken keresztül pályázóknak.

In memoriam Horváth István – 110 évvel ezelőtt Magyarózdon született Horváth István költő. A költészet mellett prózaírói munkássága is figyelemre méltó, megírta szülőfalujának lírai monográfiáját Magyarózdi toronyalja címmel. Népköltészeti gyűjteménye forrás értékű. Egy 1971-ben készült felvételen két versét ő maga mondja el.

Visionary works – Újabb galéria és kiállító tér nyílt Bukarestben. A Diptych Art Space a Munkácsy-díjas magyarországi Pinczehelyi Sándor grafikus, festőművész tárlatával indított. A galéria tulajdonosa és a kiállítás kurátora, Zoltán Béla a művész eddigi munkáiból válogatott.

A szerkesztőség fenntartja a műsorváltoztatás jogát.

Rögzített műsorainkat megtalálják a magyaradás.ro honlapon.

Szívesen várjuk érdeklődésüket a Magyar Adás facebook-os profilunkon.

——————————————————————————————————————————–

A Román Televízió bukaresti magyar adásainak műsora 2020. január 6. –  január 10. között

TVR1: MAGYARADÁS AZ EGYESEN

Hétfő, január 6.  (15.10 -16.48)

MagyarAdás 50 – Fél évszázados munkásságunkat Szatmáron ünnepeltük november 23-án. A több, mint kétórás gálaműsor szerkesztett változatát közvetítjük műsorunkban.

Kedd, január 7. (15.10-16.48)

Aranyszalagtár –  Csép Sándor, a Magyar Adás egykori munkatársa 1978-ben készített egy dokumentumriportot Apáczai Csere Jánosról. Ezzel a kisfilmmel emlékezünk a 360 évvel ezelőtt elhunyt pedagógusra, filozófusra, a magyar nevelésügy és az anyanyelvi tudományos ismeretterjesztés előfutárára.

Bara Barnabás szobrai Abban a kiváltságban részesültünk, hogy megtekinthettük a művész személyes terében tartott munkáit. Több évtized alkotása él itt együtt, a folyamatosan alakuló, mégis esszenciáiban állandó, sajátos stílusjegyekkel ellátott, egyéni életmű termései. Lenyomatai annak a folyamatnak, amikor a szilárd anyag – a fa, kő, vagy agyag – találkozik a képlékeny gondolattal, tanúskodva a pörgő, állandóan változó világnak a művészre  gyakorolt  hatásairól. Olyan műveket láttunk, amelyek már szerepeltek különböző tárlatokon, de olyanokat is, amelyek még soha.

Volt egy ilyen álmom… Két zenetanár, Ványolós  Orsolya és András Kolozsvár zsúfoltságába és albérletek sokaságába belefáradva költöztek Madéfalvára, pontosabban a falu határába, a mezőbe. Veteményesük van, állatot is tartanak. Házukban nincs villany és víz, viszont csend van és nyugalom. Ebben a csendben talán még szebben szól a négy gyermekes család életét meghatározó csodaszép muzsika.

TVR3: MAGYARADÁS válogatás

Kedd, január  7. (11.00-12.50) – ismétlés

Mi maradt a vas után? Szentegyháza arcai – Ez a város falu – hangzik el gyakran a Hargita megyei Szentegyháza kapcsán, pedig immár 51 esztendő telt el hivatalos várossá nyilvánítása óta. A szakemberek szerint a település a szocialista típusú városok között egy sajátos helyet foglal el és a vasfeldolgozásnak köszönheti létrejöttét. Csakhogy a vasüzem megszűnt, a város maradt. Archív anyagokkal tűzdelt riportunkban visszatekintünk a szentkeresztbányai vasgyártás múltjára, és arra is keressük a választ, hogy mi maradt a vas után?

Út, Igazság, ÉletErdélyben szinte mindenhol összekapcsolódik valamilyen fokon a vallási élet és az ifjúság nevelésének-oktatásának ügye. Intézményi szinten azonban — Kolozsvár mellett — Nagyenyeden találjuk a leglátványosabb példáját “templom és iskola” egybefonódásának. Sokáig püspöki székhely volt. Évtizedeken keresztül itt képezték az erdélyi református lelkészeket. A híres-nevezetes kollégium és az épp felújítás alatt álló vártemplom olyan Enyeden, mintha egy testben két, összehangolt szív dobogna. Vallási rovatunkban madártávlati és közelképet egyaránt kínálunk a református Nagyenyedről.

Létkérdések – A csíkszeredai Kalibáskő Erdei Iskola újabb helyszínnel bővült: a Csibész Alapítványnak adományozott, hét portát egybefogó és az eredeti építészeti elemeket konzerváló kászonjakabfalvi ingatlanban gyermekek tanulhatnak mást és másképpen, mint az iskolában.

TVR2: MAGYARADÁS A KETTESEN

Csütörtök, január 9. (13.00-13.30) – ismétlés

In memoriam Csép Sándor – Akik követik adásainkat már tudják, hogy 2019-ben szerkesztőségünk megalakulásának 50. évfordulóját rendezvény-sorozattal ünnepeltük. Műsorunkban is megemlékezünk azokról a kollégáinkról, akik már nem lehetnek közöttünk.

Csép Sándorral Tövissi Ildikó beszélgetett 2010-ben. A „régi Magyaradás” –ahogy bizalmasan nevezni szoktuk – Csép Sándor munkái nélkül sokkal szegényebb lett volna, s nem csak a Magyar Adás, hanem a nézők is, hiszen munkái: a szociográfiák, a portrék, a honismereti vetélkedő-sorozatok tartást jelentettek. Alkotójuknak akkor számkivetettség járt. Ma megemeljük kalapunkat előtte.

Péntek, január 10.  (13.00-13.30) – ismétlés

40 a 9-en – Ferencz Zsuzsanna

Ferencz Zsuzsanna író mintegy 5 évet dolgozott a Magyar Adásnál, majd könyveket írt, folyóiratokat szerkesztett és újságíróskodott. Élete utolsó pillanataiban is dolgozott, tervei voltak, újabb könyveket akart írni, megjelentetni. A régi munkatársainkat bemutató sorozatunkban halála előtt két hónappal beszélgettünk, 2009 novemberében.

A szerkesztőség fenntartja a műsorváltoztatás jogát.

Rögzített műsorainkat megtalálják a magyaradás.ro honlapon.

Szívesen várjuk érdeklődésüket a Magyar Adás facebook-os profilunkon.

A Román Televízió bukaresti magyar adásainak műsora

A Román Televízió bukaresti magyar adásainak műsora 2019. december 30. – 2020. január 3. között

TVR1: MAGYARADÁS AZ EGYESEN

Hétfő, december 30.  (15.10 -16.48)

Az államalapítás korai századaiban a templomok fából készültek Erdélyben is. A kő vagy téglaépületek bár időtállóbbak, ugyanakkor drágábbak is voltak. A Maros völgyében három nagyon régi, az 1241-es mongol betörést követően épült kőtemplomot tartanak számon. Ebből egyet használnak ma is: a tompaházit. Ezt mutatja be Ladányi Sándor nyugalmazott tiszteletes Erdély régi templomait ismertető sorozatunk következő részében.

Játsszuk újra: Szilágyi Enikő – A nyolcvanas években, amikor az erdélyi magyar színházakat egyre súlyosabb anyagi és tartalmi megszorítások érték, sok színészünk elhagyta az országot, még a legsikeresebbek közül is. Szilágyi Enikő a nyolcvanas évek egyik legismertebb, legtehetségesebb fiatal színéművésze volt, a marosvásárhelyi színházban, román filmekben és tévéjátékokban számos főszerepet játszott, de 1989-ben kivándorolt Belgiumba.

Marosvásárhelyi színpadra 28 évi távollét után tért vissza, mégpedig egy francia nyelvű sanzonműsorral, amellyel épp a műfaj hazájában, Franciaországban aratott sikereket, sőt egy értékes állami kitüntetéssel is díjazták.

„Játsszuk újra” sorozatunkban Szilágyi Enikővel Boros Zoltán beszélgetett marosvásárhelyi koncertje alkalmából, a Kultúrpalotában. A felvétel 1997-ben készült.

Kedd, december 31. (15.10-16.05)

SZILVESZTERI KÜLÖNKIADÁS – Szilveszter délutánján,kedden december 31.én 15:10 perckor,zenés-humoros összeállítással jelentkezünk.Időutazásra hjvjuk nézőinket,felidézzük az 1982-es szilvesztert Széles Annával,Nagy Izával és Szabó Györggyel,aztán 2010-es generécióból a marosvásárhelyi színisek énekelnek részleteket a nagysikerű zenés vígjátékból az Én és a kisöcsém-ből. Kozma Attilával képzeletbeli időgépünk visszaérkezik a jelenbe,és a szatmári tévés gálán előadott stand up jelenetét is láthatják a kedves nézőink. Humor és zene 55 percben!

 TVR3: MAGYARADÁS válogatás

Kedd, december  31. (11.00-12.50) – ismétlés

Széles Anna interjú – A hetvenes és nyolcvanas évek legnagyobb romániai magyar sztárszínésze volt az 50 évvel ezelőtt induló Magyar Adás első ünnepi bemondónője. Széles Annával budapesti otthonában B. Nagy Veronika beszélget, sok archív felvétel bejátszása mellett.

MA50 – Színház a tévében  – A Magyar Adás ötvenedik születésnapja alkalmából Szatmárnémetiben rendezett programok között helyet kapott egy a “Színház a tévében” című pódiumbeszélgetés is. Az Északi Színház magyar tagozata, majd a Harag György Társulat színművészei közül hármat látott vendégül Jakabffy Tamás televíziós szerkesztő a gyönyörűen helyreállított szatmári Iparosotthon nagytermében: Bartis Ildikót, Méhes Katit és Tóth-Páll Miklóst. A beszélgetésből készített szerkesztett változat a kiemelkedő rendező, Harag György által vezetett kezdő társulat szatmári megtelepedésének éveit idéző archív riport részleteiből indul ki.

Alternative filmfesztivál 2019. – Románia legrégebbi filmfesztiválja a marosvásárhelyi Alter-Native Nemzetközi Rövidfilmfesztivál. Beszámolunk a 27. kiadásról, és az is kiderül milyenek az elmúlt évek legjobb rövidfilmjei.

A Román Televízió bukaresti magyar adásainak műsora

TVR2: MAGYARADÁS A KETTESEN

Csütörtök, január 2. (13.00-13.30) – ismétlés

Útilapu – Természetbarát rovatunkban Hargita-megye érdekes hegyvidéki településére, Székelyvarságra hívjuk önöket, oda, ahol egy fővárosnyi területen kisfalunyi lakos él, ahol kilátóra kell felmászni, ha az ember látni akarja a szomszédait, ahol nem csak forrásokhoz lehet kisétálni, hanem vízeséshez is, és ahol még működik egy régi vízimalom.

In memoriam Kakuts Ágnes – Szeptemberben, 81 éves korában elhunyt Kakuts Ágnes Déryné-díjas színművész, a Kolozsvári Állami Magyar Színház örökös tagja. Visky András dramaturg a következőképpen ír róla: “A szentség gyanúja lengte körül személyét. Arca szép maradt, finom; és valahogy bonyolultan időtlen. Mert, bizonyára, elfogadta az időt, mint az ittlét mérhetetlen ajándékát. És aki ezt megteszi, mint ahogy ő kétségkívül megtette, fölismeri, hogy az idő elsősorban nem fölemészt, hanem bizony fölemel.” A Magyar Adás is megörökítette néhány felejthetetlen alakítását. 1971-ben Nicolae Labiș Az őz halála című versét mondta el. Ezzel a felvétellel emlékezünk Kakuts Ágnes színművészre.

Péntek, január 3.  (13.00-13.30) – ismétlés

Urmánczy emlékek Maroshévízen – A Hargita megyei Maroshévízen jelenleg két értékes építmény, egy kastély és egy híd megmentéséért küzdenek.  Mindkettő az Urmánczy család nevéhez fűződik. A kastély nemrég hivatalosan is elnyerte a műemléki minősítést, az építészeti értéknek számító, omladozó fedeles híd viszont még nem szerepel a műemléklistán, és felújítására sem túl sok a kilátás. Riportunkban ezeket az épületeket és a megmentésükre vonatkozó erőfeszítéseket mutatjuk be.

Régizene a Quarto d’Oro együttes előadásában.

A szerkesztőség fenntartja a műsorváltoztatás jogát.

Rögzített műsorainkat megtalálják a magyaradás.ro honlapon.

Szívesen várjuk érdeklődésüket a Magyar Adás facebook-os profilunkon.

————————————————————————————————————————————–

A Román Televízió bukaresti magyar adásainak műsora 2019. december 23. – december 27. között

TVR1: MAGYARADÁS AZ EGYESEN

Hétfő, december 23.  (15.10 -16.48)

MagyarAdás 50 – Fél évszázados munkásságunkat Szatmáron ünnepeltük november 23-án. A több, mint kétórás gálaműsor szerkesztett változatát közvetítjük műsorunkban.

Kedd, december 24. (15.10-16.20)

30 év a rendszerváltás óta   I.rész – Mi történt harminc évvel ezelőtt?

Érdekel még bennünket? B. Nagy Veronika riportja a rendszerváltoztatásról.

Aprószentekelés Nagykászonban – Aprószentek napja a Krisztusért mártírhalált halt betlehemi kisdedek emlékünnepe. Ezen a napon a magyar nyelvterületen a fiúgyermekek, legények  felkeresték a lányos házakat és megvesszőzték őket. Ezt azzal magyarázták, hogy Betlehemben a fiúgyermekek haltak meg, és ezért ilyenkor a lányoknak kell szenvedni. A vesszőzés a katolikus kászoni falvakban még ma is élő szokás. A felvétel tavaly készült.

Karácsonyi gondolatok – Jézus születésének napján a marosvásárhelyi Nagy László unitárius lelkész osztja meg gondolatait a Karácsonyi ünnepkör lényegéről.

Szent Efrém férfikarA magyarországi Szent Efrém férfikórust hallgatva az autentikus istenhitben gyökerező “lelki alap” és a játék, a perfekcionizmusra törő szakmai tudás és a könnyedség elegye ejti ámulatba a rákészülő embert. Karácsony szentestéjéhez közeledve Szentefrémék Borsod-Abaúj-Zemplén megyei gyűjtések nyomán írt-szerkesztett-játszott karácsonyi énekekkel ajándékoznak meg minket. A koncertfelvétel a Makovecz Imre tervezte csíkszeredai “Millenniumi templom” terében készült a Hét Torony Fesztivál keretében.

TVR3: MAGYARADÁS válogatás

Kedd, december  24. (11.00-12.50) – ismétlés

Góbi Rita Bukarestben – Egy év alatt kétszer is megfordult Bukarestben a vajdasági származású, Magyarországon élő Góbi Rita táncos-koreográfus. Mindkétszer előadást és műhelymunkákat is tartott. Itt beszélgetett vele Kacsó Edith.

Csak a derűs órákat számolom – A napórás sorozat 20. része a Brassóban található napórákat mutatja be, ahol elsősorban a szászok készítettek napórákat. Egy XVII. századi nagyon pontos, és egy félig eltűnt napórát is találunk a szász evangélikus templomokon. 2016-ban egy új napóra is készült egy magánház falára – ezeket mutatja be a dokumentumfilm.

Pódium – Kulcsfontosságú témát dolgoz fel a marosvásárhelyi Yorick Stúdió Színház legutóbbi ősbemutatója. Elise Wilk drámaíró Eltűntek címmel írt darabja a migráció kérdéskörét boncolgatja. A Kultúraközi párbeszéd a kortárs dráma tükrében című projekt részeként íródott és bemutatott dráma egy erdélyi szász család történetét meséli 1944-től napjainkig. A dokumentumszínház és a művészszínház határmezsgyéjén elhelyezkedő szöveg Románia történelmének három kulcsfontosságú pillanatára fókuszál: az 1944-1945-ös időszakra, amikor a németeket szovjet munkatáborokba deportálták, az 1989-es romániai forradalom időpontjára, és a 2007-es esztendőre, amikor Románia az Európai Unióhoz csatlakozott. Az alkotókkal Pódium című színházi műsorunkban beszélgetünk.

TVR2: MAGYARADÁS A KETTESEN

Csütörtök, december 26. (13.00-13.30) – ismétlés

A Román Televízió ünnepi műsorai miatt adásunk elmarad.

Péntek, december 27.  (13.00-13.30) – ismétlés

A Román Televízió ünnepi műsorai miatt adásunk elmarad.

A szerkesztőség fenntartja a műsorváltoztatás jogát.

Rögzített műsorainkat megtalálják a magyaradás.ro honlapon.

Szívesen várjuk érdeklődésüket a Magyar Adás facebook-os profilunkon.

————————————————————————————————————————————–

A Román Televízió bukaresti magyar adásainak műsora 2019. december 16. – december 20. között

TVR1: MAGYARADÁS AZ EGYESEN

Hétfő, december 16.  (15.10 -16.48)

Heti Krónika – a legfontosabb hírek háttérrovata.

MA50 – Számvetés – A Magyar Adás 50. születésnapja alkalmából Szatmárnémetiben rendezett november-végi programjai között volt egy “Számvetés” című pódiumbeszélgetés is. Ebben az utóbbi évtizedek televíziós szerkesztői mellett az úgymond “hőskor” még közöttünk levő munkatársai is részt vettek, elmondva legjellemzőbb emlékeiket, beszámolva az egykori szorongattatás közepette is értékessé teendő feladataikról, meg persze a csalódásokról is. A szatmári szerkesztőségi találkozó szerkesztett, rövidített felvételét az elmúlt ötven év korszakolását illusztráló dokumentum-összeállítások gazdagítják.

30  éve történt – évfordulós beszélgetés az akkor 43 éves dr.  Lányi Szabolccsal,  a Sapientia-egyetem mostani professzorával, aki 1989 december 21-én és 22-én  Bukarestben az akkori történések leforóbb pontjain volt az események megfigyelője és elszenvedője.

Kedd, december 17. (15.10-16.48)

Aranyszalagtár – Tizenöt évvel ezelőtt hunyt el Kolozsváron Szabó Gyula író, a helikon és az Utunk kulturális folyóiratok egykori szerkesztője. 1978-ban Zágoni Olga, a Magyar adás egykori munkatársa beszélgetett vele egy akkor megjelent könyve kapcsán.

Út,Igazság,Élet – Egyáltalán nem véletlen, hogy a Zsil völgyében Szent Borbála az ortodox és a katolikus vallásúak számára egyaránt gyakran említett, kedvelt történeti személy. Borbála – vagy az ortodoxok számára Varvara – a bányászok és általában minden veszélyes foglalkozást űző ember védőszentjének számít. Vallási rovatunk riportjában egy egészen új, december 4-én (Borbála napján) átadott és megszentelt Szent Borbála-szoborról esik szó – meg persze magáról a 4. századi vértanúról is.

Kájoni 390 – A 390 éve született Kájoni János, Székelyföldön működő tudós ferences szerzetest orgonistaként, orgonaépítőként is számon tartják. Az általa összeállított és utólag róla elnevezett Kájoni Kódex a kelet-közép-európai régió, azon belül Erdély zenetörténetének fontos forrása. A Csíki Székely Múzeumban őrzött kéziratos gyűjteményből állította össze a brassói Codex Régizene együttes a Kájoni 390 című koncertjét, amelyet Bukarestben, a Balassi Intézetben is előadtak.

TVR3: MAGYARADÁS válogatás

Kedd, december  17. (11.00-12.50) – ismétlés

A háttérember – jó olyan családhoz tartozni, ahol van egy-két olyan ember, akire mindig lehet számítani, rendezi a közös dolgokat, ott segít, ahol éppen szükség van, összetereli a szétszóródott rokonokat. Idősb Szélyes Ferenc az idén lett 90 éves. Hosszú, aktív életében volt háború, kollektivizálás, kuláksors majd művelődésszervezés. Egyengette öccse, Széllyes Sándor indulását, fia Szélyes Ferenc színművész mellett szerepe volt a mikházi Csűrszínház létrehozásában. Újabban pedig szeretett szülőfalujáról és családjáról ír.

Peter Pan Forest Kids, avagy az erdei gyerekek A hagyományostól eltérő tanítási módszert alkalmaznak Marosvásárhely mellett egy tófalvi portán. Az erdei óvodában a pedagógusok a szabadban, a természetben foglalkoznak óvodás korú gyerekekkel. A közvetlen, aktív megtapasztalás és élményszerzés, az ösztönös mozgásigény kielégítése, az önállóság fejlesztése csak néhány azon szempontok közül, amelyekre ez a módszer figyel.

Csak a derűs órákat számolom – A napórás sorozat 20. része a Brassóban található napórákat mutatja be, ahol elsősorban a szászok készítettek napórákat. Egy XVII. századi nagyon pontos, és egy félig eltűnt napórát is találunk a szász evangélikus templomokon. 2016-ban egy új napóra is készült egy magánház falára – ezeket mutatja be a dokumentumfilm.

Pódium – Kulcsfontosságú témát dolgoz fel a marosvásárhelyi Yorick Stúdió Színház legutóbbi ősbemutatója. Elise Wilk drámaíró Eltűntek címmel írt darabja a migráció kérdéskörét boncolgatja. A Kultúraközi párbeszéd a kortárs dráma tükrében című projekt részeként íródott és bemutatott dráma egy erdélyi szász család történetét meséli 1944-től napjainkig. A dokumentumszínház és a művészszínház határmezsgyéjén elhelyezkedő szöveg Románia történelmének három kulcsfontosságú pillanatára fókuszál: az 1944-1945-ös időszakra, amikor a németeket szovjet munkatáborokba deportálták, az 1989-es romániai forradalom időpontjára, és a 2007-es esztendőre, amikor Románia az Európai Unióhoz csatlakozott. Az alkotókkal Pódium című színházi műsorunkban beszélgetünk.

TVR2: MAGYARADÁS A KETTESEN

Csütörtök, december 19. (13.00-13.30) – ismétlés

Cine-Ma: Kenyeres Bálint. A magyarországi filmrendező rövidfilmjeivel számos nemzetközi díjat is elnyert. Viszonylag későn, tavaly készítette el első játékfilmjét, a Tegnapot, amelynek Locarnóban volt a bemutatója. Bukarestben a Les Filmes du Cannes seregszemlén mutatták be a filmet, a rendezővel Kacsó Edith beszélgetett.

Péntek, december 20.  (13.00-13.30) – ismétlés

Zenekincsház – A Kolozsvári Magyar Opera karmestereként emlékezetes Hary Béla két zenekari dalát ajánlja Nézőink figyelmébe a Zenekincsház “gazdája”, Selmeczi György. Hary szerzeményein félreismerhetetlen bélyeget hagyott rajta a “két nagy”, Bartók és Kodály munkássága. Nem könnyű megmondani, vajon Hary alkotó tiszteletének gesztusa-e vagy az epigonizmusé ez a követés. Az azonban vitán felül áll, hogy az Arany János két versére írt dal mind Aranyhoz, mind pedig a komponistaként kevéssé ismert Hary Bélához egyaránt méltó. A felvétel érdekessége, hogy Sándor Csaba mellett Hary Judit, a szerző lánya az egyik énekes szólista.

A szerkesztőség fenntartja a műsorváltoztatás jogát.

Rögzített műsorainkat megtalálják a magyaradás.ro honlapon.

Szívesen várjuk érdeklődésüket a Magyar Adás facebook-os profilunkon.

————————————————————————————————————————————-

 

Szóljon hozzá!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük