Napóra

A Román Televízió bukaresti magyar adásainak műsora 2019. március 11 – március 15. között

TVR1: MAGYARADÁS AZ EGYESEN

Hétfő, március 11.  (15.00 -16.50)

Heti Krónika – a legfontosabb hírek háttérrovata.

Korai fejlesztés – A csíkszentmártoni Korai Fejlesztő és Rehabilitációs Központban igazán fontos munka zajlik. A Prosperitas Vitae Egyesület önkormányzati intézményekkel közösen azon dolgoznak, hogy az átlagostól eltérően fejlődő csecsemők, kisbabák vagy gyermekek és családjaik minél hamarabb kapjanak állapotuknak megfelelő segítséget. Ellátogatunk a központba és megpróbáljuk körüljárni a problémát: megszólaltatunk szakembereket, intézményvezetőket és természetesen érintett családokat is.

Létkérdések – A Magyar Unitárius Egyház Gondviselés Segélyszervezete a nehéz helyzetben levőket segíti. Erdővidéki tevékenysége a közösségszolgáló hivatás szép példája.  Létkérdések rovatunkban a szervezet baróti munkatársait kerestük fel.

Kedd, március 12. (15.00-16.50)

Aranyszalagtár – Március idusán Veress Sándor mérnökre, az 1848–49-es szabadságharc részvevőjére emlékezünk. Emigrációba kényszerült, több országot bejárt, majd végül Bukarestben telepedett le. A tudományos földmérés és a romániai vasútépítés úttörője, nevéhez fűződik az első romániai vasútvonal megépítése. Veress Sándor volt az egyik alapítója a bukaresti Petőfi Háznak is. Az 1979-ben készült összeállítást Huszár Irma szerkesztette.

Beszélgetések a függöny mögött – A Beszélgetések a függöny mögött  című műsorunk második részében B. Nagy Veronika a Szárhegyi Irótábor résztvevői közül hívott meg 11 írót, a kissé szokatlannak tűnő helyszínre. Az irodalmi kánon eszközeiről, a díjak értékéről,a fiatalok jelentkezésének mikéntjéről és más az irodalmi életet érintő kérdésekről szól a 25 perces riport.

“CSAK A DERŰS ÓRÁKAT SZÁMOLOM” Hunyad megye napórái –

A Bánság után Hunyad megyébe látogatunk el, ahol kevés napóra található, és azok is elsősorban múzeumokba kerültek, ugyanis nagyon régiek. Egy ritkaság számba menő napórát is találunk, amely a szocialista munkáspárt korában készült. Követketik napórás sorozatunk 16. része.

Több, mint újrahasznosítás Hulladék papírból készít papírfonás technikával színpompás, sajátos stílusú dísztárgyakat egy backamadarasi fiatalember. És mindezt ráadásul a szabadidejében. Riportunkból kiderül, hogy mi is az a papírfonás, hogyan vált Benedek Ervinből kézműves és mit nyújt számára ez a foglalkozás?

TVR3: MAGYARADÁS válogatás

Kedd,  március 12. (11.00-12.50) – ismétlés

Az orgonaművész Kozma Zsombor, a Bagossy Brothers Company zenekar billentyűse szabadidejében Gyergyószárhegyen ad zeneórákat, a zongora mellett egyéb, többek között népi hangszerek megszólaltatását is tanítja. De a zenekari életen kívüli foglalkozások közül ez csupán az egyik, a fiatal zenészt egészen más műfajban fedezhette fel nemrég a közönség, miközben kiderült, magával a hangszerek királynőjével is mesterien bánik.

Zenekincsház 1. A Magyar Adásban egy havonta jelentkező új zenei sorozatot indítunk (terveink szerint minden hónap utolsó keddjén). A 20. század és az utóbbi húsz év legjelentősebb erdélyi vagy Erdélyhez kötődő zeneszerzőjének egy-egy reprezentatív alkotását ajánljuk Nézőink figyelmébe. Azon túl, hogy e műveket koncertfelvételeken hallhatják-láthatják (a Kolozsvári Magyar Opera zenészeinek előadásában), az egyes szerzeményekről átfogó ismertetéseket is kaphatnak e sorozat gazdájától, Selmeczi György zeneszerzőtől. A felvételek a “Száz év kolozsvári magyar zenészei” című programsorozat keretében készültek. Az első részben Farkas Ferenc Kárpáti rapszódia című munkáját ajánljuk.

Létkérdések: Itt né, székelyföldi…

Márdirosz Ágnes a Csíki Játékszín színésze, férje, Fazakas Levente, zenész a Háromszék Táncegyüttesnél. Egyik sem túlfizetett szakma, mégsem panaszkodnak. Vallják, hogy a keveset beosztva, az igényeket nem túltolva és persze nem egyik napról a másikra, itthon is ki lehet alakítani élhető teret. Nem tartják magukat tudatos közösségépítőknek, de értékrendjükkel, vidámságukkal mégis befolyásolják környezetüket.

TVR2-Cultural: MAGYARADÁS A KETTESEN

Csütörtök, március 14. (13.00-13.30) – ismétlés

Erdély régi templomai – Az Erdély régi templomait bemutató sorozatunkban ezűttal Kalotaszeg egyik jellegzetes, régi templomát, a magyargyerőmonstorit kereste fel forgatócsoportunk.. A helység neve jelzi, hogy valamikor rég, az erdélyi kereszténység első századaiban kolostor állott itt. A kolostorépületek valószjnűleg fából épültek, mára nyomuk sem maradt, a kőtemplom viszont áll, és falai ma is őriznek hajdani építészeti elemeket.

És azt tudta… falusi bíróság.

Ő – videoklip, BBC.

Péntek, március 15.  (13.00-13.30) – ismétlés

Echinox 50 – Tavaly decemberben múlt ötven éve, hogy megjelent a Babeş-Bolyai Tudományegyetem diákjai által szerkesztett háromnyelvű kulturális folyóirat, az Echinox. A bukaresti Balassi Intézetben Karácsonyi Zsolt irodalomkritikus, Balázs Imre József irodalomtörténész és Ion Pop, a lap korábbi főszerkesztője az Echinox-jelenség történetéről és eredményeiről beszélgettek.

És azt tudta… franc, fene, súj.

40. Keresztes Györgyi kiállítása – Először nyílt egyéni tárlata a csíkszeredai Keresztes Györgyi képzőművész-tanárnak otthon, a Megyeháza Galériában. A 40. címet viselő kiállításon 17 év alkotásai tekinthetők meg.

A szerkesztőség fenntartja a műsorváltoztatás jogát.

Rögzített műsorainkat megtalálják a magyaradás.ro honlapon.

Szívesen várjuk érdeklődésüket a Magyar Adás facebook-os profilunkon.

__________________________________________________________________________

 

Román Televízió bukaresti magyar adásainak műsora 2019. Március 4 – március 8. között

TVR1: MAGYARADÁS AZ EGYESEN

Hétfő, március  4.  (15.00 -16.50)

Heti Krónika – a legfontosabb hírek háttérrovata.

Emberből vagy – Székely János a múlt század második felének nem csak fontos írója, hanem éleslátású bírálója is volt. Talán nincs olyan erdélyi család, melynek sorsát ne befolyásolta volna a politika. Székely János és Varró Ilona lányát és családját csíkszentmiklósi otthonában kerestük fel. Orbók Ilona és Sándor több generáció történetéről mesélt.

Napórák (IX. rész) – Folytatjuk Erdély napóráinak felderítését és bemutatását. Az Arad megye napórái második részében ellátogatunk Lippára, ahol egy ortodox templomon van egy napóra, Odvasa, ahol a Konopi kastélyon még látszik a napóra, de nemsokára eltűnik, és Kürtösre, ahol egy helyi vállalkozó bevakolta a falon levő, valószínűleg 250 éves napórát. A napórák számbavétele mellett megismerkedünk a napóráknak otthont adó épületek rövid történetével is.

Kedd, március  5. (15.00-16.50)

Gelencei Farsangtemetés – A farsang vízkereszttől hamvazószerdáig tartó időszak, amit a nagy evések, ivások, bálok jellemeznek. A háromszéki Gelencén a hagyományos farsangi utcai felvonulást a Zernyealja Néptáncegyüttes és a férfidalárda szervezi meg.

Farsang utolsó vasárnapján a szokás résztvevői  lakodalmas menet mintájára – ének- és  zeneszóval-különböző maszkos alakoskodóknak öltözve járják be községet. A menet  élén haladó hintón a vőfélyek és a kántor foglal helyet.

 

A következő szekéren ül  az ifjú pár, a menyasszony és a vőlegény,valamint a pap .

A siratóasszonyok szekere hùzza az ún. “ördögkereket”. A kerèkre erősìtenek  egy ” táncoló párt”: hiszen  a farsang a farsangi bálok, a párválasztás ideje is volt egykor. A menetet a férfidalárda és a zenészek szekere zárja. A farsangtemetés a farsangot jelképező szalmabáb, “Döme” elégetésével ér véget: a farsangi időszak lezárásával beköszönt a nagyböjt.

Anatomy of war – A Mogoșoaiai palotában volt kiállítása a csíkszeredai Részegh Botond grafikusnak. A háború anatómiája sorozat javarészt grafikai munkákat tartalmaz és eredetileg a kolozsvári Interferenciák színházi fesztivál kísérőprogramjához készült. Azóta azonban önálló életet is él.

TVR3: MAGYARADÁS válogatás

Kedd, március  5. (11.00-12.50) – ismétlés

Létkérdések – Ismeretlenül is ismerős dallamok, hangszerek, ételek vártak annál a családnál, ahol napjainkban élik meg azt, milyen lehetett, amikor a magyaroknak és udmurtoknak még közös volt az életterük. Szerintük a két nép rokonsága nyilvánvaló, összecsengnek a szavak, hangulatok, érzések. Demeter Miklós magyar-néprajz szakot végzett, Anasztázia Petrova pedig udmurt- magyart. A pécsi egyetemen ismerkedtek meg, lányaikkal, Gyöngyivel és Katával éltek már Magyarországon és az oroszországi Udmurt Köztársaságban, most pedig a Sepsiszentgyörgy melletti Bikfalván telepedtek le. Kézműves vásárokban, táborokban lehet már találkoztak velük. Most történetüket is megismerhetik.

Találkozások címmel –  nyílt Kányádi Sándor emlékkiállítás Székelyudvarhelyen, a Haberstumpf villában. A tárlat előzménye a 16. Budavári Könyvünnepen nyílt kiállítás, amely a költő családi és baráti kapcsolatait mutatta be fotókon, kéziratokon és különböző tárgyakon keresztül. Az udvarhelyi tárlat újabb anyagokkal gazdagodott, a modern múzeumpedagógia eszközeivel szólítja meg a fiatalokat, valamint egy videomontázst is tartalmaz a Román Közszolgálati Televízió Magyar adásának archív felvételeiből.

Erdély régi templomai – Az Erdély régi templomait bemutató sorozatunkban ezűttal Kalotaszeg egyik jellegzetes, régi templomát, a magyargyerőmonstorit kereste fel forgatócsoportunk.. A helység neve jelzi, hogy valamikor rég, az erdélyi kereszténység első századaiban kolostor állott itt. A kolostorépületek valószjnűleg fából épültek, mára nyomuk sem maradt, a kőtemplom viszont áll, és falai ma is őriznek hajdani építészeti elemeket.

Beszélgetések a kávéházban Erdélyi bemutatókörúton népszerűsítette a Székelyek – Történelemről és hagyományról című, a Scolar Kiadó gondozásában nemrég megjelent regényes művelődéstörténeti munkáját Száraz Miklós György, József Attila-díjas író. A szerzővel Sántha Attila beszélget. Mindent a székelyekről nem tudunk meg, de a beszélgetés felkeltheti az érdeklődésünket, hogy elolvassuk a Székelyek c. könyvet.

TVR2-Cultural: MAGYARADÁS A KETTESEN

Csütörtök, március7. (13.00-13.30) – ismétlés

Az orgonaművész Kozma Zsombor, a Bagossy Brothers Company zenekar billentyűse szabadidejében Gyergyószárhegyen ad zeneórákat, a zongora mellett egyéb, többek között népi hangszerek megszólaltatását is tanítja. De a zenekari életen kívüli foglalkozások közül ez csupán az egyik, a fiatal zenészt egészen más műfajban fedezhette fel nemrég a közönség, miközben kiderült, magával a hangszerek királynőjével is mesterien bánik.

Péntek, március 8.  (13.00-13.30) – ismétlés

Zenekincsház 1. A Magyar Adás új zenei sorozatában a 20. század és az utóbbi húsz év legjelentősebb erdélyi vagy Erdélyhez kötődő zeneszerzőjének egy-egy reprezentatív alkotását ajánljuk Nézőink figyelmébe. Azon túl, hogy e műveket koncertfelvételeken hallhatják-láthatják (a Kolozsvári Magyar Opera zenészeinek előadásában), az egyes szerzeményekről átfogó ismertetéseket is kaphatnak e sorozat gazdájától, Selmeczi György zeneszerzőtől. A felvételek a “Száz év kolozsvári magyar zenészei” című programsorozat keretében készültek. Az első részben Farkas Ferenc Kárpáti rapszódia című munkáját ajánljuk.

In memoriam Ady Endre – 100 évvel ezelőtt, 1919. január 27-én halt meg Ady Endre. Bogdán Zsolt, a Kolozsvári Állami Magyar Színház művésze pedig néhány verset mond el önálló Ady estjéből.

És azt tudta… Csapnivaló.

A szerkesztőség fenntartja a műsorváltoztatás jogát.

Rögzített műsorainkat megtalálják a magyaradás.ro honlapon.

Szívesen várjuk érdeklődésüket a Magyar Adás facebook-os profilunkon.

____________________________________________________________________________

A Román Televízió bukaresti magyar adásainak műsora 2019. február 25. – március 1. között

TVR1: MAGYARADÁS AZ EGYESEN

Hétfő, február  25.  (15.00 -16.50)

Heti Krónika – a legfontosabb hírek háttérrovata.

Sütő bútorfestő család Vargyason – Hagyományos bútorokat készítenek nemzedékek óta Vargyason a Sütő család mesterei. A bútorfestés és faragás tradícióját 15 nemzedék adta apáról fiúra 1568-tól egészen napjainkig. Az 1972-ben írt néprajzi tanulmányában dr.Kós Károly többek között megrajzolta a 400 éves családfát, amely azóta is bővült. Riportunkban a Sütő család egyik legifjabb leszármazottját, Sütő Istvánt keressük fel, aki különös gondot fordít arra, hogy a család hírneve megmaradjon.  A beszélgetés során többek között azt latolgatjuk, hogy milyen nyomás nehezedik napjainkban az ifjabb nemzedékre a hagyomány megőrzésében, továbbá egy időutazásnak is tanúi leszünk, hiszen magunkkal vittük a dédapával készült archív felvételt is, 1975-ből.

Napórák VIII. rész – Folytatjuk Erdély napóráinak felderítését és bemutatását. A sorozat nyolcadik részében Arad megye napóráit ismerhetjük meg, ahol megtaláljuk Erdély legnagyobb napóráit (Csálai erdő – Arad, Pécska), de annak is tanúi lehetünk, hogyan tűnnek el a napórák (Odvas, Kürtös). Arad megyében találkozunk azzal a ritka esettel, amikor nemcsak katolikus (Németszentpéter), hanem ortodox templomon is van napóra (Hodos-Bodrog, Lippa). A napórák számbavétele mellett megismerkedünk a napóráknak otthont adó épületek rövid történetével is.

Kedd, február  26. (15.00-16.50)

Zenekincsház 2. A 20. századi és kortárs erdélyi magyar zeneszerzők műveiből szemléző Zenekincsház sorozatunk februári jelentkezésében a műsor házigazdája, Selmeczi György ezúttal Ligeti György két (erősen összetartozó) kórusművét, az Éjszaka és Reggel című munkákat ajánlja. A dicsőszentmártoni születésű és zenei tanulmányait Kolozsváron megalapozott Ligetit ma méltán tartják az egyik legjelentősebb életművű zeneszerzőnek, aki a bartóki (és kisebbrészt kodályi) hagyomány tiszteletben tartása mellett nagy sikerrel tudta meghaladni, saját alkotói világával “túlnőni” azt az örökséget, amely a legtöbb 20. század végi szerző számára gyakran bizonyult némileg tehertételnek is. A népzenei alap és a Weöres Sándor nevével fémjelzett költői nyelvi zene mellett Ligeti zsenialitását is remekül megízlelteti ez a két rövid kórusmű.

Szotyori Anna kiállítás – Szotyori Anna grafikus életműkiállítása nyílt meg Marosvásárhelyen, a Kultúrpalota Art Nouveau Galériájában. A tárlaton közel 70 év termése látható: rézkarcok, fametszetek, tusrajzok, olajfestmények, temperák idézik fel a képzőművész alkotói világát, amelyből markánsan kirajzolódik az egykori és mai Vásárhely arculata, lakóinak hangulata, érzésvilága.

A két Bács – Bács Lajos karmesterre egykori pályatársak, diákok, barátok, családtagok emlékeztek a közelmúltban a bukaresti Balassi Intézetben. Az emlékkoncert előtt fiával, Bács Miklós színművésszel beszélgettünk szellemi hagyatékáról, szülő-gyerek kapcsolatról, művészi alázatról, életünket meghatározó helyekről, hivatásról.

TVR3: MAGYARADÁS válogatás

Kedd, február  26. (11.00-12.50) – ismétlés

Az „Erdély napórái” sorozat XIV. része a Hegyi Bánság, vagyis Krassó-Szörény megye napóráit mutatja be. Resicabányán a több mint 100 éves festett napóra már utolsó óráit éli. Érdekes módon a bozovicsi ortodox templomon is találunk egy 150 éves napórát. A film bemutatja Szászkabányát is, hiszen ott is volt egy napóra, de az sajnos mára már eltűnt.

Cine-Ma – beszélgetés Breier Ádám dokumentumfilmessel. A bukaresti Magyar Filmhét egyik vendége Breier Ádám, a Havanna, csak oda című dokumentumfilm rendezője volt. Vele Kacsó Edith beszélgetett.

Erdély régi templomai – Különös alakú védőfal keríti Felsőháromszék egyik legjelentősebb katolikus templomát, a kézdiszentlélekit. Az idegenvezetőnk ezúttal Bordi Zsigmond Loránd régész, akivel felfedezzük a templom más érdekes látnivalóit is.

Balló Zsuzsa portré – Kolozsváron a bábművészet és a csírázó pantomim határövezetében a múlt század 70-es–80-as éveiben egyfajta hőskor következett be. Ezeknek az anyagiakban szegényes, lelkes elkötelezettség szempontjából azonban szinte pazarló időszaknak az átfogó képét kínálja interjúfilmünk.

TVR2-Cultural: MAGYARADÁS A KETTESEN

Csütörtök, február 28. (13.00-13.30) – ismétlés

Írónők háza  – Január 15-én töltötte hetvenedik életévét Balla Zsófia költő, író. Ebből az alkalomból tűztük újra műsorra a 2017- es szárhegyi írótáborban készült összeállításunkat, amelyben Balla Zsófia többek között alkotásaiból is felolvasott.

Péntek, március 1.  (13.00-13.30) – ismétlés

Találkozások címmelnyílt Kányádi Sándor emlékkiállítás Székelyudvarhelyen, a Haberstumpf villában. A tárlat előzménye a 16. Budavári Könyvünnepen nyílt kiállítás, amely a költő családi és baráti kapcsolatait mutatta be fotókon, kéziratokon és különböző tárgyakon keresztül. Az udvarhelyi tárlat újabb anyagokkal gazdagodott, a modern múzeumpedagógia eszközeivel szólítja meg a fiatalokat, valamint egy videomontázst is tartalmaz a Román Közszolgálati Televízió Magyar adásának archív felvételeiből.

És azt tudta… maszlag.

Videoklip

A szerkesztőség fenntartja a műsorváltoztatás jogát.

Rögzített műsorainkat megtalálják a magyaradás.ro honlapon.

Szívesen várjuk érdeklődésüket a Magyar Adás facebook-os profilunkon.

———————————————————————————————————————————–

A Román Televízió bukaresti magyar adásainak műsora 2019. február 18. – február 22. között

TVR1: MAGYARADÁS AZ EGYESEN

Hétfő, február  18.  (15.00 -16.50)

Heti Krónika – a legfontosabb hírek háttérrovata.

Létkérdések: Itt né, székelyföldi…

Márdirosz Ágnes a Csíki Játékszín színésze, férje, Fazakas Levente, zenész a Háromszék Táncegyüttesnél. Egyik sem túlfizetett szakma, mégsem panaszkodnak. Vallják, hogy a keveset beosztva, az igényeket nem túltolva és persze nem egyik napról a másikra, itthon is ki lehet alakítani élhető teret. Nem tartják magukat tudatos közösségépítőknek, de értékrendjükkel, vidámságukkal mégis befolyásolják környezetüket.

Sütő bútorfestő család Vargyason – Hagyományos bútorokat készítenek nemzedékek óta Vargyason a Sütő család mesterei. A bútorfestés és faragás tradícióját 15 nemzedék adta apáról fiúra 1568-tól egészen napjainkig. Az 1972-ben írt néprajzi tanulmányában dr.Kós Károly többek között megrajzolta a 400 éves családfát, amely azóta is bővült. Riportunkban a Sütő család egyik legifjabb leszármazottját, Sütő Istvánt keressük fel, aki különös gondot fordít arra, hogy a család hírneve megmaradjon.  A beszélgetés során többek között azt latolgatjuk, hogy milyen nyomás nehezedik napjainkban az ifjabb nemzedékre a hagyomány megőrzésében, továbbá egy időutazásnak is tanúi leszünk, hiszen magunkkal vittük a dédapával készült archív felvételt is, 1975-ből.

Kedd, február  19. (15.00-16.50)

„Fogy a virág…”- az író-újságíró, a Brassói Lapok legendás főszerkesztője, Kacsó Sándor emlékének adózunk. Kisebbségi létünk és erdélyi magyar irodalmi életünk jelentős közéleti személyisége 35 éve hunyt el.

Út, Igazság, Élet – Nemrég Besztercére látogatott el a Magyar Adás forgatócsoportja. A református és katolikus egyházközségben jártunk, ahol a lelkészek a város és a vidék egyházi közösségeinek hányattatott múltjáról csakúgy szót ejtettek, mint az erdélyi magyar szórványvidékek “közös nevezőként” felbukkanó negatív demográfiai jelenségeiről: az elöregedésről, kivándorlásról, következésképp a rohamos lélekszám-apadásról. De betekintést nyerhetnek nézőink a város magyar kulturális életének szervezésébe is, az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület besztercei elnöke, Plesch Katalin jóvoltából.

Napórák –  Az „Erdély napórái” sorozat XV. része a Hegyi Bánságtól délre levő dunamenti napórákat mutatja be. Valóságos történelmi nyomozás révén bukkantunk rá régi napórák nyomaira. Egyik már a víz alá került, amikor megépítették a vízierőmű völgyzáró gátját. A másik – Ómoldován – alig ismerhető fel, hogy egyáltalán napóra lenne. Hányatott sorsára hívjuk fel a figyelmet, ugyanis nem múzeumban, hanem egy utcasarkon hever a földön.

TVR3: MAGYARADÁS válogatás

Kedd, február  19. (11.00-12.50) – ismétlés

CineMa – Lengyel Balázs, Lovas Balázs. A bukaresti  Magyar Fimhéten bemutatták a Lajkó – cigány az űrben című játékfilmet. Itt beszélgettünk a rendezővel és a forgatókönyvíróval.

Balázs Ferenc,a próféta – „Ha az élet diktál, akkor írni kell” – vallotta a mészkői unitárius lelkész, író, költő, közösségszervező, utazó. Balázs Ferenc bejárta a kerek világot, élményeit megírta, hazaértekor a külföldön szerzett tapasztalatait, közösségformálás céljából kamatoztatta. Benczédi József dokumentumriportja a rövid, de annál gazdagabb életutat mutatja be.

Út,Igazság,Élet – Bűnbocsánat és búcsú – valóság, botrány és félreértés a történelem tükrében.    “Az dobja rá az első követ, akinek nincs bűne” – olvashatjuk a bibliai tudósítást arról, miként szégyenítette meg Jézus a házasságtörő asszony fölött ítélkezni kész álszenteket. Úgy tűnik azonban, a személyes bűnökkel való szembesülésnek számos változata lehet. Vallási rovatunk az intézményes egyházi bűnbocsánat és a történelem folyamán képződött sokféle bűn-felfogás kuszaságát próbálja megérzékíteni nézőink számára.

TVR2-Cultural: MAGYARADÁS A KETTESEN

Csütörtök, február 21. (13.00-13.30) – ismétlés

Balázs Antal tanító –  a sepsiszentgyörgyiek Anti bácsija, évtizedek óta  kopjafa faragással, kórusban való énekléssel és sikeres vőfélykedéssel, a fiatalokat is meghazudtoló energiával teszi tartalmassá nyugdíjas éveit.

És azt tudta… A pénznek nincs szaga.

Péntek, február 22.  (13.00-13.30) – ismétlés

Az „Erdély napórái” sorozat XIV. része a Hegyi Bánság, vagyis Krassó-Szörény megye napóráit mutatja be. Resicabányán a több mint 100 éves festett napóra már utolsó óráit éli. Érdekes módon a bozovicsi ortodox templomon is találunk egy 150 éves napórát. A film bemutatja Szászkabányát is, hiszen ott is volt egy napóra, de az sajnos mára már eltűnt.

És azt tudta… Leesett a tantusz.

Dzsessz – Bende Kvartett.

A szerkesztőség fenntartja a műsorváltoztatás jogát.

Rögzített műsorainkat megtalálják a magyaradás.ro honlapon.

Szívesen várjuk érdeklődésüket a Magyar Adás facebook-os profilunkon.

————————————————————————————————————————————

A Román Televízió bukaresti magyar adásainak műsora 2019. február 11. – február 15. között

TVR1: MAGYARADÁS AZ EGYESEN

Hétfő, február  11.  (15.00 -16.50)

Heti Krónika – a Magyar adás hírháttér rovata.

Tünde története megható és tanulságos. Az orvosok lemondtak róla, az édesanyja megmentette a csecsemőt, aki mára mozgássárült egyetemista lány. Mindketten mesélnek  B. Nagy Veronika és Sánta Ádám riportjában.

Beszélgetés Kávéházban

Kedd, február  12. (15.00-16.50)

Pódium –

Ki ne ismerné a világirodalom egyik leg­emlékezetesebb medvéjének történetét! A Temesvári Csiky Gergely Állami Magyar Színház ebben az évadban 7 és 100 év közötti nézőinek ajánlja Alen Alexander Milne két Micimackó-regényének zenés-színházi adaptációját. A varázslatos erdő látványvilágát a Balázs Gyöngyi által megálmodott díszletek és jelmezek mellett Bertóti Attila projekciója egészíti ki. Az előadásban elhangzó dalokat Csorba Lóránt, Lóci írta – főképp a dramaturg, Bertóti Johanna szövegeire. A produkciót Kedves Emőke rendezte.

„Egy lezáratlan életmű dokumentumai”

Emlékkiállításon mutatták be Siklodi Zsolt műveit.  Olyan munkákat is szemügyre vehetett a közönség, amelyeket még művésztársai sem ismertek. Kísérletező játékossággal alkotott, grafikáit néha klasszikus eszközökkel, máskor új technológiák alkalmazásával hozta létre, de láthatóan más képzőművészeti műfajokban is kitérőket tett. A lezáratlan életműről, Siklódi Zsolt személyéről vallanak „utódai”: Ferencz S. Apor képzőművész, az emlékkiállítás kurátora, aki a Székelyföldi Grafikai Biennálé felügyelését folytatta Siklodi halála után, és Ferencz Zoltán grafikus, aki a gyergyószárhegyi művésztelepen folytatott tevékenységét vitte tovább. Munkáit méltatja emellett Turos Eszter művészettörténész is.

Zenészgenerációk koncertje

Zenészgenerációk évfordulós koncertjére került sor Kolozsváron. Egy jó hangulatú estén, együtt zenéltek, szülők és gyerekek, rokonok, tanárok és tanítványok. A zene szeretetn kívül, még az volt a közös bennük, hogy mind a 70 éves Sigismund Toduta zeneiskola diákjai voltak.

TVR3: MAGYARADÁS válogatás

Kedd, február  12. (11.00-12.50) – ismétlés

Játsszuk újra! – Műsorunkban Boros Zoltán beszélget Virányi Attilával, az éppen 50 éves Metropol Együttes vezetőjével. Sok zene és nemcsak rocktörténet, hanem az eltelt esztendők keresztmetszete is kirajzolódik a 70 perces műsorban.

Út,Igazság,Élet – 2018-ban ünnepelhette volna a Zsil völgye a nevével egybeforrott bányászat 150. születésnapját. Ünnepelhette volna, ha egyfelől az itteni szénbányászat nem jutott volna egyértelmű és végzetes lejtmenetbe, másfelől meg, ha több büszkeség maradhatott volna meg a szakmának, miután az 1990/91-es bukaresti bányászjárások, az ún. “mineriádák” nem épp a Zsil völgyének nevét árnyékolták volna be a mai napig hatóan.

A Zsil völgyében a 19. század második felétől letelepített, 14 nemzethez tartozó vájárok többsége katolikus volt. A katolikus közösségek létszáma azonban mára jelentősen megfogyatkozott. Mégis van lelkesedés, sőt vannak hosszú távra számító elképzelések is, miközben váltig a demográfiai statisztikák árnyékolják be ezeket a tervezgetéseket. Riportunk elkészítésekor a legnagyobb Zsil völgyi településkbe, Petrozsényba, Petrillára, Vulkánba, Lupényba és Aninószára látogattunk el, meglátogattuk az ottani katolikus közösségeket.

TVR2-Cultural: MAGYARADÁS A KETTESEN

Csütörtök, február 14. (13.00-13.30) – ismétlés

Erdélyben Bóklászva 6/1. – Furcsa is lett volna, ha az idők folyamán az erdélyi ember pont az erdeink fájából nem alkotott volna monumentálisat vagy maradandót. Nos alkotott: itt vannak, még léteznek, állnak falusi templomaink mellett az egykori ácsmesterek tervrajz nélkül, egyetlen vasszeg nélkül összerótt alkotásai, a haranglábak. Ezek közül mutatunk be néhányat.

És azt tudta…. Pusztába kiáltott szó

Péntek, február 15.  (13.00-13.30) – ismétlés

Erdélyben Bóklászva 6/2. – A régi erdélyi ácsmesterek két-háromszáz éves alkotásait, a haranglábakat bemutató riportsorozatunk második, befejező része a Mezőségen, illetve a Székelyföldön készített haranglábak típusait mutatja be. A sugárzás ideje: február 26, hétfő.

És azt tudta…. A pénznek nincs szaga

A szerkesztőség fenntartja a műsorváltoztatás jogát.

Rögzített műsorainkat megtalálják a magyaradás.ro honlapon.

Szívesen várjuk érdeklődésüket a Magyar Adás facebook-os profilunkon.

———————————————————————————————————————————

A Román Televízió bukaresti magyar adásainak műsora 2019. február 4. – február 8. között

TVR1: MAGYARADÁS AZ EGYESEN
Hétfő, február 4. (15.00 -16.50)

Kopernikusz II.rész – A „Megmozdul a Föld” dokumentumfilmünk első részében láthattuk, hogy a XVIII. század végén, akárcsak Nyugaton, Erdélyben is a földközpontú naprendszer élt a köztudatban. Ezt ábrázolja a dióshalmi görög-katolikus fatemplomban levő mennyezet-festmény is. De akkor hogyan volt lehetséges, hogy ugyanakkor az oklándi unitárius templomban mégis a napközpontú rendszert ábrázolták egy festett kazettán? Erre keresi a választ dokumentumfilmünk második, befejező része.

Létkérdések – Ismeretlenül is ismerős dallamok, hangszerek, ételek vártak annál a családnál, ahol napjainkban élik meg azt, milyen lehetett, amikor a magyaroknak és udmurtoknak még közös volt az életterük. Szerintük a két nép rokonsága nyilvánvaló, összecsengnek a szavak, hangulatok, érzések. Demeter Miklós magyar-néprajz szakot végzett, Anasztázia Petrova pedig udmurt- magyart. A pécsi egyetemen ismerkedtek meg, lányaikkal, Gyöngyivel és Katával éltek már Magyarországon és az oroszországi Udmurt Köztársaságban, most pedig a Sepsiszentgyörgy melletti Bikfalván telepedtek le. Kézműves vásárokban, táborokban lehet már találkoztak velük. Most történetüket is megismerhetik.

Kedd, február 5. (15.00-16.50)

Aranyszalagtár: A Magyar Adás archívumában őrzött felvételekkel emlékezünk a 90 évvel ezelőtt született Köllő Béla színész, rendezőre, a Szatmárnémeti északi Színház Harag György Társulatának örökös tagjára.

Erdély régi templomai – Az Erdély régi templomait bemutató sorozatunkban ezűttal Kalotaszeg egyik jellegzetes, régi templomát, a magyargyerőmonstorit kereste fel forgatócsoportunk.. A helység neve jelzi, hogy valamikor rég, az erdélyi kereszténység első századaiban kolostor állott itt. A kolostorépületek valószjnűleg fából épültek, mára nyomuk sem maradt, a kőtemplom viszont áll, és falai ma is őriznek hajdani építészeti elemeket.

Találkozások címmel – nyílt Kányádi Sándor emlékkiállítás Székelyudvarhelyen, a Haberstumpf villában. A tárlat előzménye a 16. Budavári Könyvünnepen nyílt kiállítás, amely a költő családi és baráti kapcsolatait mutatta be fotókon, kéziratokon és különböző tárgyakon keresztül. Az udvarhelyi tárlat újabb anyagokkal gazdagodott, a modern múzeumpedagógia eszközeivel szólítja meg a fiatalokat, valamint egy videomontázst is tartalmaz a Román Közszolgálati Televízió Magyar adásának archív felvételeiből.

Echinox 50 – Tavaly decemberben múlt ötven éve, hogy megjelent a Babeş-Bolyai Tudományegyetem diákjai által szerkesztett háromnyelvű kulturális folyóirat, az Echinox. A bukaresti Balassi Intézetben Karácsonyi Zsolt irodalomkritikus, Balázs Imre József irodalomtörténész és Ion Pop, a lap korábbi főszerkesztője az Echinox-jelenség történetéről és eredményeiről beszélgettek.

TVR3: MAGYARADÁS válogatás
Kedd, február 5. (11.00-12.50) – ismétlés

Pódium – A gyergyószentmiklósi Figura Stúdió Színház Nagy Botond rendezésében mutatta be Tennessee Williams klasszikusát, A vágy villamosát. A rendezőnek A Homokszörny és az Anyegin után ez a harmadik munkája a társulattal. Az előadás a belső szörnyetegeinkkel szembesít, valamint azzal a kérdéssel, hogy hogyan élünk túl az általunk valóságnak nevezett világban?

A Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes megalakulásától kezdve a magyar népi kultúra ápolását és továbbadását tűzte ki célul. Ez érhető tetten az Örökség – Dalok és táncok Csík vármegyéből című előadásukban is, amely a hagyományos székely falu életének jeles történéseit idézi fel. A darab vezérfonala egy falusi asszony, Csibi Istvánné Siklódi Marika önéletrajzi visszaemlékezésein alapszik és az első világháború századik évfordulója kapcsán emléket állít a hősi halált halt katonáknak is.

TVR2-Cultural: MAGYARADÁS A KETTESEN
Csütörtök, február 7. (13.00-13.30) – ismétlés

Erdély régi templomai – Felcsíkon, a Gyimesi-szoros közelében több régi, a maga nemében páratlan építészeti műemléknek számító templom vészelte át a századokat. Ezek egyikének, Csíkszentmihály katolikus templomának falain XV. századi falkép töredék is látható: Szent László és a leányrabló kun legendáját örökítette meg a hajdani művész.

Péntek, február 8. (13.00-13.30) – ismétlés

Haáz Rezső portré – 1906. szeptemberében egy magas, a rajztanári főiskolát frissen elvégzett fiatalember szállt le a vonatról a székelyudvarhelyi állomáson . Haáz Rezső volt, aki nagy mértékben befolyásolta a kisváros további életét. Hogy miben is? A róla szóló riportból megtudhatják.

A szerkesztőség fenntartja a műsorváltoztatás jogát.
Rögzített műsorainkat megtalálják a magyaradás.ro honlapon.
Szívesen várjuk érdeklődésüket a Magyar Adás facebook-os profilunkon.

___________________________________________________________________________

A Román Televízió bukaresti magyar adásainak műsora 2019. január 28. – február 1. között

TVR1: MAGYARADÁS AZ EGYESEN

Hétfő, január  28.  (15.00 -16.50)

Tünde története megható és tanulságos. Az orvosok lemondtak róla, az édesanyja megmentette a csecsemőt, aki mára mozgássárült egyetemista lány. Mindketten mesélnek  B. Nagy Veronika és Sánta Ádám riportjában.

Erdélyben Bóklászva 6/2. – A régi erdélyi ácsmesterek két-háromszáz éves alkotásait, a haranglábakat bemutató riportsorozatunk második, befejező része a Mezőségen, illetve a Székelyföldön készített haranglábak típusait mutatja be.

Az orgonaművész Kozma Zsombor, a Bagossy Brothers Company zenekar billentyűse szabadidejében Gyergyószárhegyen ad zeneórákat, a zongora mellett egyéb, többek között népi hangszerek megszólaltatását is tanítja. De a zenekari életen kívüli foglalkozások közül ez csupán az egyik, a fiatal zenészt egészen más műfajban fedezhette fel nemrég a közönség, miközben kiderült, magával a hangszerek királynőjével is mesterien bánik.

Kedd, január  29. (15.00-16.50)

Zenekincsház 1. A Magyar Adásban egy havonta jelentkező új zenei sorozatot indítunk (terveink szerint minden hónap utolsó keddjén). A 20. század és az utóbbi húsz év legjelentősebb erdélyi vagy Erdélyhez kötődő zeneszerzőjének egy-egy reprezentatív alkotását ajánljuk Nézőink figyelmébe. Azon túl, hogy e műveket koncertfelvételeken hallhatják-láthatják (a Kolozsvári Magyar Opera zenészeinek előadásában), az egyes szerzeményekről átfogó ismertetéseket is kaphatnak e sorozat gazdájától, Selmeczi György zeneszerzőtől. A felvételek a “Száz év kolozsvári magyar zenészei” című programsorozat keretében készültek. Az első részben Farkas Ferenc Kárpáti rapszódia című munkáját ajánljuk.

In memoriam Ady Endre – 100 évvel ezelőtt, 1919. január 27-én halt meg Ady Endre. Franyó Zoltán 1975-ben a költőről beszél, míg egy 1976-os felvételen Szenthy Magda néni, aki személyesen is ismerte Adyt, érdekes történeteket mesél Ady Endre életéből. Az évek során több Ady verset is rögzített a Magyar Adás,  ezekből is hallhatnak néhányat. Bogdán Zsolt, a Kolozsvári Állami Magyar Színház művésze pedig néhány verset mond el önálló Ady estjéből.

Írónők háza  – Január 15-én töltötte hetvenedik életévét Balla Zsófia költő, író. Ebből az alkalomból tűztük újra műsorra a 2017- es szárhegyi írótáborban készült összeállításunkat, amelyben Balla Zsófia többek között alkotásaiból is felolvasott.

TVR3: MAGYARADÁS válogatás

Kedd, január  29. (11.00-12.50) – ismétlés

Könyvek között – Gárdos Péter. Egyre több magyar könyvet fordítanak román nyelvre. Ezek egyike Gárdos Péter, eddig filmrendezőként már ismert író kötete, a Hajnali láz. A Trei kiadónál megjelent és Andrei Dósa által román nyelvre fordított regényt a bukaresti Balassi Intézetben is bemutatták, majd levetítették a könyv alapján készült játékfilmet is. A rendezvényen mi is ott voltunk, az író-filmrendezővel Kacsó Edith beszélgetett.

Várak: Keresdi kastély – a Bethlen grófok várkastélya a XVI. sz.-ban épült hatalmas öreg tornyával s árkádos tornácával a legszebb erdélyi műemlékek egyike. Mikszáth Kálmán részletesen megírta a történetét. Az ő írása nyomán mutatjuk be a Keresdi kastélyt.

Út,Igazság,Élet – 1968 őszén két, pár héttel korábban összeházasodott holland lelkész, Sally és Henk van de Graaf érkezett Kolozsvárra. Ők voltak az “első fecskék”, akik az Erdély és Hollandia közötti önképzési-tanulmányi vándorutak (régies kifejezéssel a peregrináció) legújabbkori intézményes sorozatát megnyitották. Ennek pontosan ötven esztendeje. Sally és Henk azóta is évente visszajár Erdélybe, de hozzájuk hasonlóan még sok más holland teológus és lelkész is, akik — Juhász Tamás professzor kifejezésével élve — beleszerelmesedtek Erdélybe. De persze honi fiatal lelkészek, illetve teológiai hallgatók is rendszeresen látogatnak Németalföldre, hogy alapítványi támogatással a nagy tekintélyű egyetemeken, a sokszínű holland protestáns hittudomány műhelyeiben csiszolják szaktudásukat. Ők, ötven év hollandiai és erdélyi egykorvolt peregrinusai találkoztak a kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben, hogy emlékezzenek. Mert tervezésről sajnos egyre kevésbé esik szó.

TVR2-Cultural: MAGYARADÁS A KETTESEN

Csütörtök, január 31. (13.00-13.30) – ismétlés

Képzőművészeti kiállítás a Cotroceni-i palotában – A nagyenyedi képzőművészeti tábor alkotásaiból immár másodszor nyílt kiállítás a Cotroceni-i palotában. Épp december 18-án, a kisebbségek napján. A tárlat a romániai kisebbségek képzőművészeinek alkotásait mutatja be.

Gyimesi szilveszteri “harsogtatás” – A szilveszteri és újévi szokások célja többnyire, hogy biztosítsa a következő esztendőre az emberek egészségét, szerencséjét, az állatállomány szaporaságát és a termés bőségét. Gyimesben felelevenítették a „harsogtatás” szokását: a fiúgyerekek, legények óesztendő délután köszöntő versükkel, énekükkel felkeresik a házakat. Az egyik szereplő az ún. “pap”, aki a ház előtt mondja el a búza élettörténetét, a gabonaszemek elvetésétől az aratáson át a kalács megsütéséig, miközben a szokás többi résztvevői kolompokkal, ostorral nagy zajt csapnak a gonosz erők távoltartására.

Péntek, február 1.  (13.00-13.30) – ismétlés

Klézsei csángó “hejgetés/urálás” – A  hejgetés vagy urálás a legények óévbúcsúztató, köszöntő, bőségvarázsló szokása volt Moldvában, melyet napjainkra már csak néhány településen gyakorolnak, de ma már asszonyok, gyerekek és férfiak is részt vesznek a szokásban. 2018 január 1-én Klézsén a csoport szereplői a házakba belépve termékenységvarázsló céllal jókívánságokat mondanak a ház népének.

A szerkesztőség fenntartja a műsorváltoztatás jogát.

Rögzített műsorainkat megtalálják a magyaradás.ro honlapon.

Szívesen várjuk érdeklődésüket a Magyar Adás facebook-os profilunkon.

____________________________________________________________________________

A Román Televízió bukaresti magyar adásainak műsora 2019. január 21. – január 25. között

TVR1: MAGYARADÁS AZ EGYESEN

Hétfő, január  21.  (15.00 -16.50)

Erdélyben Bóklászva – Haranglábak (1. rész). Furcsa is lett volna, ha az idők folyamán az erdélyi ember pont az erdeink fájából nem alkotott volna monumentálisat vagy maradandót. Nos alkotott: itt vannak, még léteznek, állnak falusi templomaink mellett az egykori ácsmesterek tervrajz nélkül, egyetlen vasszeg nélkül összerótt alkotásai, a haranglábak. Ezek közül mutatunk be néhányat.

Haáz Rezső portré – 1906 szeptemberében egy magas, rajztanári főiskolát frissen elvégzett fiatalember szállt le a vonatról a székelyudvarhelyi állomáson. Haáz Rezső volt, aki nagymértékben befolyásolta a kisváros további életét. Hogy miben is? A róla szóló riportfilmből ezt is megtudhatják.

Létkérdések – Újragondolunk dolgokat…

Marosvásárhely egyik forgalmas utcasarkán van egy kis műhely, ahova belépve – bár az utca zaját nem mindig képes elnyomni a kellemes muzsika – mégis mintha egy vidámabb helyen találná magát az ember. Utazásaik hangulatát is becsempészte ide Kutasi Bíborka és Csaba, színessé varázsolva mindent maguk körül. Azt pedig, hogyan lehet átfesteni a bútortól a falig szinte bármit, szívesen megtanítják másoknak is.

Kedd, január  22. (15.00-16.50)

Cine-Ma – beszélgetés Breier Ádám dokumentumfilmessel. A bukaresti Magyar Filmhét egyik vendége Breier Ádám, a Havanna, csak oda című dokumentumfilm rendezője volt. Vele Kacsó Edith beszélgetett.

TVR3: MAGYARADÁS válogatás

Kedd, január  22. (11.00-12.50) – ismétlés

Létkérdések – Az Ezerjófű Tanya egy alig egyhektáros domboldal egy hangulatos kis faluban, Feldobolyban. Itt egy sepsiszentgyörgyi házaspár: Klárik László volt politikus, közigazgatási szakértő, egyetemi tanár és Éltes Enikő könyvtáros, elfogadva a hely előnyeit és hátrányait, összhangban a természettel kezdtek el gazdálkodni, vad és ültetett, ismert és kevésbé szokványos növényeknek, kisállatoknak teremtenek itt ideális körülményeket. Ökofarmjuk tapasztalatait szívesen megosztják azokkal, akik egy élhetőbb élet lehetőségeit keresik.

Út, Igazság, Élet  A “kincses Kolozsvár” megnevezés az  önálló Erdélyi Fejedelemség korából származik. Az utóbbi egy évben nem kevesebb, mint három egyházi jellegű kiállítás nyílt Erdély fővárosában, amelyek igazi kincseket és valóságos szellemi értékeket mutatnak be.  A protestáns reformáció 500. évfordulójának 2017-es ünneplése volt az az alkalom, amely az Erdélyi Református Egyházkerület egy impozáns, Bocskai-téri épületében elhozta egy csodálatos egyháztörténeti kiállítás megnyitását. Az unitáriusok viszont inkább a 1568-as, tordai vallásszabadság-nyilatkozat, az unitarizmus egyik legsajátosabb öntudatformáló fejleményének 450. évfordulóját állították a középpontba. 2018 nyarán nyílt meg a Kolozsvár második legrégebbi lakóépületeként számon tartott egykori püspöki rezidenciában a Vallásszabadság Háza, benne egyháztörténeti kiállítással. Ami pedig a katolikusokat illeti: a Szent Mihály templom több évet igénylő, átfogó felújítása-restaurálása is közrejátszott abban, hogy a 2018-as Kolozsvári Magyar Napok egyik kezdő programja a Szentegyház utcai Ars Sacra Claudiopolitana című egyházművészeti kiállítás megnyitása volt. Az itt látható dokumentumok, oklevelek, műtárgyak és iparművészeti remekek a Szent Mihály főtemplom, a jezsuita-piarista templom és az egykori kolozsmonostori konvent tárgyi hagyatékából származnak.

Puliszka-kulissza – A gyimesi Hidegségben tizenharmadik alkalommal megszervezett Csángó Túrós puliszka fesztiválon a Magyar adás újra jelen volt, ezúttal társzervezőként is. Idén másként néztünk az üst aljába. A fesztivál hát-, és előterében hidegségiekkel beszélgettünk a mindennapokról.

TVR2-Cultural: MAGYARADÁS A KETTESEN

Csütörtök, január 24. (13.00-13.30) – ismétlés

A Frenák Pál Társulat, a Trafó és az M stúdió közös produkciójaként született meg a W_all című előadás, amely különböző asszociációk és lazán kötődő jelenetek sorával járja körbe a körülöttünk és bennünk lévő falak témáját, a korlátokét, amelyeket hol felépítünk, hol meg lebontunk. Az egymás után sorjázó impulzív jelenetek elgondolkodtatnak.  Nem tudjuk megkerülni a kérdést: mit teszünk, ha egy másik ember másságával szembesülünk? Közömbösek maradunk vagy megpróbáljuk átérezni a helyzetét? Az előadás egyik vállalása éppen az, hogy megmutassa, hogyan lehet megtalálni a látszólag lehetetlen helyzetekben a lehetséges utakat. A különböző kulturális közegekből érkező színészek saját bőrükön tapasztalhatták meg a próbafolyamat alatt, hogy mit jelent falakat lebontani, kapcsolatot teremteni, együtt létezni egy helyzetben. Az előadást november elején mutatták be a Trafóban, majd november közepén az M Studióban.

Péntek, január 25.  (13.00-13.30) – ismétlés

A szentegyházi meteós – Kevesen mondhatják el magukról, hogy saját, független meteó állomással rendelkeznek, mint Nagy István meteorológus, aki amúgy az országos meteorológiai hálózat csíkszeredai állomásának munkatársa, de szabadidejében is ennek a foglalkozásnak hódol. Riportunk során egy szenvedély története rajzolódik ki, miközben a szakma korszerű és hagyományos kellékeiről is tájékozódhatunk.

És azt tudta…

A szerkesztőség fenntartja a műsorváltoztatás jogát.

Rögzített műsorainkat megtalálják a magyaradás.ro honlapon.

Szívesen várjuk érdeklődésüket a Magyar Adás facebook-os profilunkon.

______________________________________________________________________________

A Román Televízió bukaresti magyar adásainak műsora 2019. január 14. – január 18. között

TVR1: MAGYARADÁS AZ EGYESEN

Hétfő, január  14.  (15.00 -16.50)

Zsögödből a világSzékedi Ferenc igazi médiamunkás: újságíró, szerkesztő, műfordító, publicista, de volt tévés és jegyzeteit most is hallhatjuk néha a rádióban. Nyugdíjas, de dolgozik, teszi, amire szükség van, amire felkérik vagy megkérik. Csíkszeredában szinte nincs olyan esemény, ahol ne lenne ott. Tárlatok, könyvbemutatók, színházi események moderátora, házigazdája, krónikása. Családi házuk nyári konyháját átalakította, ablakot vágott, hogy láthassa a Hargitát, a természet változásait, közben pedig igyekszik rálátni sokakat érintő történésekre. Barátságos dolgozószobájában ezúttal az életéről mesél.

Beszélgetések a kávéházban – Mindannyian találkozunk előbb utóbb a gyermeknevelés kérdéseivel. Sokszor tanácstalanok vagyunk. A Beszélgetések a kávéházban c. rovatunkban B. Nagy Veronika kérdéseire Vekerdy Tamás pszichológus válaszol.

Kedd, január  15. (15.00-16.50)

Útilapu – Természetbarát rovatunkban Erdély egyik legnépszerűbb túrázó helyére, a Retyezát hegységbe látogatunk el. Tavak, csúcsok, tengerszemek mellet egy nem mindennapi házaspárt is megismerhetnek, ők ugyanis a Kis-Retyezát egyetlen menedékházánál több mint negyven éve várják a turistákat.

Képzőművészeti kiállítás a Cotroceni-i palotában – A nagyenyedi képzőművészeti tábor alkotásaiból immár másodszor nyílt kiállítás a Cotroceni-i palotában. Épp december 18-án, a kisebbségek napján. A tárlat a romániai kisebbségek képzőművészeinek alkotásait mutatja be.

TVR3: MAGYARADÁS válogatás

Kedd, január  15. (11.00-12.50) – ismétlés

Útilapu – Természetbarát rovatunkban Hargita-megye érdekes hegyvidéki településére, Székelyvarságra hívjuk önöket, oda, ahol egy fővárosnyi területen kisfalunyi lakos él, ahol kilátóra kell felmászni, ha az ember látni akarja a szomszédait, ahol nem csak forrásokhoz lehet kisétálni, hanem vízeséshez is, és ahol még működik egy régi vízimalom.

Jön az üstökös! – Az üstökösök az égbolt legfeltűnőbb objektumai közé tartoznak. Teljesen hirtelen, és váratlanul jelennek meg. Mozgásuk kiszámíthatatlan, alakjuk is sokszor meglepő. Hogyan vizsgálták régen, és ma az üstökösöket, és mi a jelentőségük? Ezeket a kérdéseket is körüljárja Miholcsa Gyula dokumentumfilmje.

Kálmán Imre lánya Erdélyben – A Vásárhelyi Forgatagon mutatták be Kálmán Imre A chicagói hercegnő című operettjét.  A Budapesti Operettszínház előadásának egyik szereplője Dancs Annamari volt. Vele, valamint Kálmán Yvonne-nal, Kálmán Imre lányával beszélgettünk.

TVR2-Cultural: MAGYARADÁS A KETTESEN

Csütörtök, január 17. (13.00-13.30) – ismétlés

A Kemecse Manufaktúra 2013 elején indult, fa- és kerámia termékek, lakásdekorációk, természetes anyagokból készült játékok, kisebb bútordarabok létrehozásával. Sepsizentkirályi műhelyükben használati kerámiákat készítenek. Ottjártunkkor éppen a Karácsonyi vásárra készültek a szebbnél szebb alkotások.

És azt tudta…

Péntek, január 18.  (13.00-13.30) – ismétlés

Ritka szakmák – A hajdani, mára jószerint elfeledett régi szakmák – az idegenforgalomnak vagy a divatnak köszönhetően – reneszánszukat élik. Hanem vannak Erdélyben vidékek, ahol a régi mesterségek újraéledése még nem érezteti hatását. A Mezőség északi részén, Mócson a hetivásárban találkoztak kollegáink Juhos Zoltán mezőkeszüi szűcsmesterrel.

Aranyszalagtár – vers. 1982-ben rögzített felvételen hallhatják Csokonai Vitéz Mihály egyik legismertebb versének megzenésített változatát Fábián Enikő színművész tolmácsolásában. Gitáron Jancsó Sándor kíséri.

A szerkesztőség fenntartja a műsorváltoztatás jogát.

Rögzített műsorainkat megtalálják a magyaradás.ro honlapon.

Szívesen várjuk érdeklődésüket a Magyar Adás facebook-os profilunkon.

__________________________________________________________________________

A Román Televízió bukaresti magyar adásainak műsora 2019. január 7. – január 11. között

TVR1: MAGYARADÁS AZ EGYESEN

Hétfő, január  7.  (15.00 -16.50)

Klézsei csángó “hejgetés/urálás” – A  hejgetés vagy urálás a legények óévbúcsúztató, köszöntő, bőségvarázsló szokása volt Moldvában, melyet napjainkra már csak néhány településen gyakorolnak, de ma már asszonyok, gyerekek és férfiak is részt vesznek a szokásban. 2018 január 1-én Klézsén a csoport szereplői a házakba belépve termékenységvarázsló céllal jókívánságokat mondanak a ház népének.

A mecénás – Báró Kemény Jánosról jobb esetben azt tudjuk, hogy a Helikon irodalmi mozgalom létrejötténél bábáskodott, írt egy pár könyvet, de azt már nem, hogy az ő anyagi támogatásának köszönhetően menekült meg a csődtől a kolozsvári Magyar Színház, és a II. világháború után a vásárhelyi Székely Színház megszervezésében is fontos szerepet töltött be. A kétrészes dokumentumfilmben erről is szó lesz.

Kedd, január  8. (15.00-16.50)

Erdély régi templomai – Felcsíkon, a Gyimesi-szoros közelében több régi, a maga nemében páratlan építészeti műemléknek számító templom vészelte át a századokat. Ezek egyikének, Csíkszentmihály katolikus templomának falain XV. századi falkép töredék is látható: Szent László és a leányrabló kun legendáját örökítette meg a hajdani művész.

Balázs Antal tanító –  a sepsiszentgyörgyiek Anti bácsija, évtizedek óta  kopjafa faragással, kórusban való énekléssel és sikeres vőfélykedéssel, a fiatalokat is meghazudtoló energiával teszi tartalmassá nyugdíjas éveit.

Soó Zöld Margit portré – A hangulatos, jó humorú és beszélni szerető Munkácsy-díjas festőművész és grafikus, Soó Zöld Margit egének horizontján nem egyszer tűntek föl sötét fellegek. De sohasem annyira sötétek, hogy képesek lettek volna elhomályosítani azt a „belső napot”, amely lényéből sugárzik. S amely kiapadhatatlan művészi erejének, kitartásának és vitalitásának biztosítéka. Sőt a veszedelmesen tornyosuló felhőket művészi eszközökkel megzabolázó alkotó általuk egy-egy új világ kapuját tárja föl önmaga és művészetének hívei előtt. „Felhők honából, ég guzsalyából” merítve építkezik. Gyermek- és ifjúkoráról, barátairól és tanárairól, kagylókról, gyökerekről, arcokról és az elmúló életről beszél a 2016-ban készült portréfilmben.

TVR3: MAGYARADÁS válogatás

Kedd, január  8. (11.00-12.50) – ismétlés

A Báthoryak vára – A magát a Szilágyságból eredeztető Báthory-család fontos szerepet játszott Erdély történetében. A család több tagja fejedelmi méltóságra is emelkedett egykor. A család birtokközpontja Szilágysomlyón volt. Várkastélyuk – romokban – ma is áll.

Teutonok a Barcaságon – Erdély története bővelkedik olyan eseményekben, amelyek az adott korban jelentősen meghatározták vidékünk történelmét, s melyek olykor máig éreztetik hatásukat. Ilyen volt például 1211-ben a Német Lovagrend betelepítése Erdélybe, a Barcaságra. A teuton lovagok ma is fellelhető nyomait kerestük fel Sófalvi András régész kalauzolásával.

A medve másik arca – A magyarországi származású Szin Jánost úgy ismeri mindenki, mint a medvepásztor, aki, Tusnádfürdőn és a Szent Anna tó  környékén kialakított medvelesekhez vezeti a turistákat, és személyesen ismeri a vidéken bóklászó medvéket.  Szívesen mesél nekünk a Kárpátok királyáról, és egy csapat kíváncsi turista kíséretében megmutatja nekünk a medve másik arcát.  A medvelesen a vadon törvényeit tiszteletben tartva, biztonságos keretek között nyerünk bepillantást a medvék élővilágába.

Vakációs tanulás  – Román tábor

Tömbmagyar környezetben az egyik legnehezebb tantárgy a gyerekek számára a román nyelv. Elsajátításához sokszor nem bizonyul elegendőnek az iskolai oktatási program. Egy alternatív megoldást jelenthet a román tábor, ahol intenzív nyelvtanulásra van lehetőség. A Hargita Megyei Sport és Ifjúsági Igazgatóság több korosztály részére is szervezett nyári román tábort a marosfői Nagyhagymás Villában, azzal a céllal, hogy a gyerekek a román nyelvet vakációs jó hangulatban gyakorolhassák.

CAMP 2018 – Augusztus 20–26. között zajlott Sepsiszentgyörgyön az egyre nagyobb népszerűségnek örvendő CAMP (Contemporary Artistic Movement Platform) mozgásművészeti és kortárstánc-tábor második kiadása. A tavaly kialakított koncepció nyomán a CAMP idén is sok izgalmas programot kínált a táborozóknak és a város közönségének egyaránt, és ezúttal  egy új médiaművészeti forma, a videóművészet is képviseltette magát a szabadtéri eseményeken.

TVR2-Cultural: MAGYARADÁS A KETTESEN

Csütörtök, január 10. (13.00-13.30) – ismétlés

Népzene és néptánctalálkozó – 30. alkalommal rendezték meg  idén a Népzene és Néptánctalálkozót Sepsiszentgyörgyön, a Sepsi Arénában. A rendezvényen bemutatkoztak a Kovászna megyei gyermek és ifjúsági néptáncegyüttesek, a találkozó két  fotókiállításnak  és  egy könyvbemutatónak is helyet adott, volt  jótékonysági koncert öreg zenészek megsegítésére, jelen voltak a hagyományőrzők,  a rátermettebb fiúk pedig  küküllőmentit táncolva mérhették össze tudásukat az  5. Székelyföldi  Legényesversenyen.

És azt tudta…

No Sugar videoklip

Péntek, január 11.  (13.00-13.30) – ismétlés

VI.Hargitai Szalon – Hargita megyében élő, a környékkel rokonszenvező, vagy innen elszármazott képzőművészek mustrája zajlik évente a  Hargita Megye Tanácsa, a Hargita Megyei Kulturális Központ és a Cultura Nostra Egyesület szervezésében.  Idén a VI. Hargitai Szalonra a Gyökereink témában vártak munkákat. Márton Árpád festőművész, Koszti István Miklós grafikus és Botár László képzőművész értékelték a szemlére jelentkezett 32 alkotó több mint negyven alkotását.  A szervezők a zsűri döntése alapján két érdemdíjat osztottak ki.

És azt tudta…a pénznek nincs szaga.

Kőhalom – Mikszáth Kálmán Magyarország lovagvárai című könyvének a Kőhalom című írása nyomán mutatjuk be a Brassótól nem messze fekvő, a Homoród völgyéből kiemelkedő bazalthegyen álló Kőhalom várát.

A szerkesztőség fenntartja a műsorváltoztatás jogát.

Rögzített műsorainkat megtalálják a magyaradás.ro honlapon.

Szívesen várjuk érdeklődésüket a Magyar Adás facebook-os profilunkon.

_______________________________________________________________________

 

A Román Televízió bukaresti magyar adásainak műsora 2018. december 31. – 2019. január 4. között

TVR1: MAGYARADÁS AZ EGYESEN

Hétfő, december  31.  (15.00 -16.50)

Gyimesi szilveszteri “harsogtatás” – A szilveszteri és újévi szokások célja többnyire, hogy biztosítsa a következő esztendőre az emberek egészségét, szerencséjét, az állatállomány szaporaságát és a termés bőségét. Gyimesben felelevenítették a „harsogtatás” szokását: a fiúgyerekek, legények óesztendő délután köszöntő versükkel, énekükkel felkeresik a házakat. Az egyik szereplő az ún. “pap”, aki a ház előtt mondja el a búza élettörténetét, a gabonaszemek elvetésétől az aratáson át a kalács megsütéséig, miközben a szokás többi résztvevői kolompokkal, ostorral nagy zajt csapnak a gonosz erők távoltartására.

Játsszuk újra! – Szilveszter délutáni műsorunkban Boros Zoltán beszélget Virányi Attilával, az éppen 50 éves Metropol Együttes vezetőjével. Sok zene és nemcsak rocktörténet, hanem az eltelt esztendők keresztmetszete is kirajzolódik a 70 perces műsorban.

Kedd, január  1. (15.00-16.50)

A Román Televízió ünnepi műsorai miatt adásunk elmarad.

TVR3: MAGYARADÁS válogatás

Kedd, január  1. (11.00-12.50) – ismétlés

Erdély-Menyegző, a Háromszék Táncegyüttes előadása. Erdélynek a magyar kultúrában, történelemben, művelődésben, tudományban elfoglalt szerepe, egyáltalán az erdélyiség, mint összmagyar kérdés egy nagyon univerzális, nagyon mélyre ható és magasságokba emelkedő közösségi problematika – fogalmazott Mihályi Gábor, a táncszínházi produkció rendezője, rávilágítva, hogy a házasság ezzel szemben a lehető legszemélyesebb téma és „legalább annyira az életünkről szóló, az élet lényegét megfogalmazni kívánó lehetőségeket rejt magában”. Az előadásban, ahogyan a címe is előrevetíti, Erdély és a menyegző fonódik össze, az otthon, haza és a házasság, mint két organikus világ szövődik át egymáson.

Létkérdések: Újragondolunk dolgokat…- Marosvásárhely egyik forgalmas utcasarkán van  egy kis műhely, ahova belépve mintha egy vidámabb helyen találná magát az ember. Utazásaik hangulatát is becsempészte ide Kutasi Bíborka és Csaba, színessé varázsolva mindent maguk körül. Azt pedig, hogyan lehet átfesteni a bútortól a falig szinte bármit, szívesen megtanítják másoknak is.

TVR2: MAGYARADÁS A KETTESEN

Csütörtök, január 3. (13.00-13.30) – ismétlés

Erdély régi templomai – Kézdiszentlélek. Különös alakú védőfal keríti Felsőháromszék egyik legjelentősebb katolikus templomát, a kézdiszentlélekit. Az idegenvezetőnk ezúttal Bordi Zsigmond Loránd régész, akivel felfedezzük a templom más érdekes látnivalóit is.

Volna még – Kányádi Sándor megzenésített versét Szilágyi Enikő énekeli.

Péntek, január 4.  (13.00-13.30) – ismétlés

25 éves a Gaudeamus Alapítvány – A segesvári alapítvány célja segíteni a helyi magyar oktatást és különböző kulturális eseményeket szervezni. Az alapítványt működtető segesvári magyarok, mindemellett igazi lokálpatrióták is!

És azt tudta…. pusztába kiáltott szó.

A szerkesztőség fenntartja a műsorváltoztatás jogát.

Rögzített műsorainkat megtalálják a magyaradás.ro honlapon.

Szívesen várjuk érdeklődésüket a Magyar Adás facebook-os profilunkon.

____________________________________________________________________________

A Román Televízió bukaresti magyar adásainak műsora 2018. december 24. – december 28. között

TVR1: MAGYARADÁS AZ EGYESEN

Hétfő, december  24.  (15.00 -16.50)

Karácsonyváró – Az ünnep előestéjén, ha van időnk kicsit magunkba merülni, jó lenne a karácsony jelentését felidéznünk, talán még felszínes hiedelmeinkkel is szembenéznünk. Mint minden ünnepnek, karácsonynak is amolyan “hagymaszerű” rétegszerkezete van. Ha a sajátos családi szokásokat, az angyaljárás mikéntjét, nagymama mákos kalácsát és az ajándékbontogatást tekintjük a karácsonyünnep külső rétegének, akkor a településközösségi, társadalmi szokások (így a vallási tartalmú néphagyományok is) már egy réteggel beljebb vannak. Mint ahogy még beljebb az egyház liturgikus gyakorlatai. Legbelül pedig – és a legbensőségesebben átélhető módon – a hitigazság, az, amit végső soron és leginkább ünnepelnünk érdemes: Isten megtestesülésének egy újszülött világra jöttében megmutatkozó misztériumát.

A Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes megalakulásától kezdve a magyar népi kultúra ápolását és továbbadását tűzte ki célul. Ez érhető tetten az Örökség – Dalok és táncok Csík vármegyéből című előadásukban is, amely a hagyományos székely falu életének jeles történéseit idézi fel. A darab vezérfonala egy falusi asszony, Csibi Istvánné Siklódi Marika önéletrajzi visszaemlékezésein alapszik és az első világháború századik évfordulója kapcsán emléket állít a hősi halált halt katonáknak is.

Kedd, december  25. (15.00-16.50)

Évek Karácsonya  – A Magyar adás ünnepi különkiadással jelentkezik. Az évek során készült karácsonyi műsorokból közvetítünk részleteket. Stúdiónkban pedig Szilágyi Gödri Ildikó beszélget meghívottaival, Bukarestben élő magyarokkal, arról, hogy ki hol, hogyan, miként teremti meg magának az ünnepi hangulatot, a változó világban hogyan őrizzük, továbbítjuk a Karácsony üzenetét.

TVR3: MAGYARADÁS válogatás

Kedd, december  25. (11.00-12.50) – ismétlés

Karácsonyi gondolatait Dávid István kolozsvári egyetemi lelkész osztja meg nézőinkkel.

Elengedhetetlen ünnepi kellék a csokoládé, épp találó az időzítés, hogy felkeressünk egy eredeti kézműves csokoládégyárat. Riportunkban megmutatjuk, hogyan készülnek Gálfi Dezső szemet gyönyörködtető csoki költeményei, hogyan jutott a székelyudvarhelyi vállalkozás olyan szintre, hogy nemcsak a környék, de a külföldi megrendelők figyelmét is megnyerte.

Evilági együttes  – Egy zentai fesztiválról első  díjjal hazatérő zenészek  álmodtak egy nagyot és Sepsiszentgyörgy fennállásának 550. évfordulójára elkészült az első Evilági lemez, amelyen 120 zenész muzsikált. Azóta 5 lemezt adtak ki. Különböző felállásokban zenélnek, de mindig hatalmas lelkesedéssel. Felvételünk az együttes 5. születésnapján tartott koncertsorozatának  egyik állomásán készült.

Zetelakán az aprószentekelés még napjainkban is élő hagyomány. A legények december 27-én éjjel zenész kíséretével – kezükben fenyőágakkal, úgynevezett „borsika ágakkal” – járják be a települést. Ezekkel a leányokat és a háziakat is megveregetik, hogy egészségesek legyenek a következő esztendőben.

Volt egy ilyen álmom… – Két zenetanár, Ványolós  Orsolya és András Kolozsvár zsúfoltságába és albérletek sokaságába belefáradva költöztek Csíkba, Madéfalvára, pontosabban a falu határába, a mezőbe. Veteményesük van, állatot is tartanak. Házukban nincs villany és víz, viszont csend van és nyugalom. Ebben a csendben talán még szebben szól a négy gyermekes család életét meghatározó csodaszép muzsika.

TVR2: MAGYARADÁS A KETTESEN

Csütörtök, december 27. (13.00-13.30) – ismétlés

140 évvel ezelőtt született Keöpeczi Sebestyén József, aki arról híres, hogy ő rajzolta meg a Magyar Királyság 1915-ös közép-címerét és ugyancsak az ő alkotása a Román Királyság 1921-es címere. A neves címerművész alkotásait és művészettörténeti munkásságát Dr. Szekeres Attila István heraldikus méltatja.

Péntek, december 28.  (13.00-13.30) – ismétlés

Makár Alajos kiállítás – A bukaresti Balassi Intézetben a nagykárolyi Makár Alajos festőművész alkotásaiból nyílt kiállítás. A tárlat az alkotó hagyatékából válogat és mindezidáig részben kiállítatlan anyagot szemléz.

Madaras Péter kiállítás – Madaras Péter szobraiból nyílt kiállítás november 9-én a Lábas Házban, Sepsiszentgyörgyön.

A Plugor Sándor Művészeti Líceumban érettségizett, a nagyváradi képzőművészeti egyetemen diplomázott képzőművész már a középiskolában foglalkozott szobrászattal. Jobbára fából dolgozik, modulos, szimmetrikus kompozíciói letisztultak és elegánsak, az ősi, nemes egyszerűség jellemzi őket. Ihletője saját élete, azt próbálja megfogalmazni, ami vele történik.

A szerkesztőség fenntartja a műsorváltoztatás jogát.

Rögzített műsorainkat megtalálják a magyaradás.ro honlapon.

Szívesen várjuk érdeklődésüket a Magyar Adás facebook-os profilunkon.

________________________________________________________________________________

 

A Román Televízió bukaresti magyar adásainak műsora 2018. december 17. – december 21. között

TVR1: MAGYARADÁS AZ EGYESEN

Hétfő, december 17. (15.00 -16.50)

Kisebbségi Konferencia Kolozsváron – Kolozsváron rendezték a „Magyar kisebbségi közösségek: küzdelmek és lehetőségek” című nyílt konferenciát. Itt tájékoztatták az ENSZ kisebbségügyi különmegbízottját Fernand de Varennest a kárpát-medencei kisebbségi magyar közösségek problémáiról és jogainak érvényesüléséről.

In memoriam Kós Károly – Az építész, író, politikus Kós Károly műveit az 1970-es években betiltották, később a tankönyvekből is törölték. Emiatt is értékesek azok az archív felvételek, amelyek vele készültek. Csibi László dokumentumfilmje ezek alapján vázolja fel a közéleti személyiség, Kós Károly életét és munkásságát.

Könyvek között – Vendégünk Horváth Andor esszéíró, műfordító, akivel életpályájáról, a bukaresti létről, mindnyájunk életét megatározó eseményekről, valamint legújabb, román nyelven írt kötetéről beszélgetünk, amelyben rendhagyó és vállaltan szubjektív magyar irodalomtörténetet kínál a román olvasóközönségnek.

Kedd, december 18. (15.00-16.50)

Balázs Ferenc,a próféta – „Ha az élet diktál, akkor írni kell” – vallotta a mészkői unitárius lelkész, író, költő, közösségszervező, utazó. Balázs Ferenc bejárta a kerek világot, élményeit megírta, hazaértekor a külföldön szerzett tapasztalatait, közösségformálás céljából kamatoztatta. Benczédi József dokumentumriportja a rövid, de annál gazdagabb életutat mutatja be.

Pódium – A gyergyószentmiklósi Figura Stúdió Színház Nagy Botond rendezésében mutatta be Tennessee Williams klasszikusát, A vágy villamosát. A rendezőnek A Homokszörny és az Anyegin után ez a harmadik munkája a társulattal. Az előadás a belső szörnyetegeinkkel szembesít, valamint azzal a kérdéssel, hogy hogyan élünk túl az általunk valóságnak nevezett világban?

Januártól nő a minimálbér – Többszöri nekifutásra a kormány eldöntötte: január elsejétől újra növelik a minimálbért. A lépésnek, amely az alkalmazottak 30 százalékát érinti, nem mindenki örül: a munkavállalók már kilátásba helyezték, hogy a bérnövekedés elbocsátásokhoz vezethet.

TVR3: MAGYARADÁS válogatás

Kedd, december 18. (11.00-12.50) – ismétlés

Erdélyben bóklászva – Kolozs megye északi része Erdély régi templomokban leggazdagabb vidéke. Sajnos ellenben az, hogy ezeknek a templomoknak a jó része hívek híján romladozik. De ez még nem ok arra, hogy e műemlékek az arrajárók figyelmét elkerüljék. Összeállításunk második, befejező részét sugározzuk.

Bányai László Bukarestben – 110 éve született Șerban Țițeica fizikus, a román elméleti fizika megteremtője. Ebből az alkalomból jelent meg munkásságáról könyv, amelynek egyik szerzője a Németországban élő dr. Bányai László. Vele készült beszélgetésünk a Fizika Egyetem tanszékén készült.

Kőhalom – Mikszáth Kálmán Magyarország lovagvárai című könyvének a Kőhalom című írása nyomán mutatjuk be a Brassótól nem messze fekvő, a Homoród völgyéből kiemelkedő bazalthegyen álló Kőhalom várat.

140 évvel ezelőtt született Keöpeczi Sebestyén József, aki arról híres, hogy ő rajzolta meg a Magyar Királyság 1915-ös közép-címerét és ugyancsak az ő alkotása a Román Királyság 1921-es címere. A neves címerművész alkotásait és művészettörténeti munkásságát Dr. Szekeres Attila István heraldikus méltatja.

Makár Alajos kiállítás – A bukaresti Balassi Intézetben a nagykárolyi Makár Alajos festőművész alkotásaiból nyílt kiállítás. A tárlat az alkotó hagyatékából válogat és mindezidáig részben kiállítatlan anyagot szemléz.

Madaras Péter kiállítás – Madaras Péter szobraiból nyílt kiállítás november 9-én a Lábas Házban, Sepsiszentgyörgyön. A Plugor Sándor Művészeti Líceumban érettségizett, a nagyváradi képzőművészeti egyetemen diplomázott képzőművész már a középiskolában foglalkozott szobrászattal. Jobbára fából dolgozik, modulos, szimmetrikus kompozíciói letisztultak és elegánsak, az ősi, nemes egyszerűség jellemzi őket. Ihletője saját élete, azt próbálja megfogalmazni, ami vele történik.

TVR2-Cultural: MAGYARADÁS A KETTESEN

Csütörtök, december 20. (13.00-13.30) – ismétlés

A Kemecse Manufaktúra 2013 elején indult, fa- és kerámia termékek, lakásdekorációk, természetes anyagokból készült játékok, kisebb bútordarabok létrehozásával. Sepsizentkirályi műhelyükben használati kerámiákat készítenek. Ottjártunkkor éppen a Karácsonyi vásárra készültek a szebbnél szebb alkotások.

És azt tudta…

Péntek, december 21. (13.00-13.30) – ismétlés

Erdélyben bóklászva – Kolozs megye északi része Erdély régi templomokban leggazdagabb vidéke. Sajnos ellenben az, hogy ezeknek a templomoknak a jó része hívek híján romladozik. De ez még nem ok arra, hogy e műemlékek az arrajárók figyelmét elkerüljék. Összeállításunk második, befejező részét sugározzuk.

Klasszikus zene a Quarto d’Oro előadásában.

A szerkesztőség fenntartja a műsorváltoztatás jogát.
Rögzített műsorainkat megtalálják a magyaradás.ro honlapon.
Szívesen várjuk érdeklődésüket a Magyar Adás facebook-os profilunkon.

____________________________________________________________________________
A Román Televízió bukaresti magyar adásainak műsora 2018. december 10. – december 14. között

TVR1: MAGYARADÁS AZ EGYESEN

Hétfő, december 10. (15.00 -16.50)

Képzelt Kávéház – A tizenöt éves Képzelt kávéház műsorunkban a bánatról fogunk beszélgetni ismert és kevésbé ismert erdélyi értelmiségiekkel. B. Nagy Veronika és Sánta Ádám műsora hétfőn a tévéadásban, majd azt követően interneten is elérhető lesz.

A Kemecse Manufaktúra 2013 elején indult, fa- és kerámia termékek, lakásdekorációk, természetes anyagokból készült játékok, kisebb bútordarabok létrehozásával. Jelenleg használati kerámiákat készítenek, idén szeptembertől saját műhelyük is van Sepsiszentkirályban. Ottjártunkkor éppen a Karácsonyi vásárra készültek a szebbnél szebb alkotások.

A mesélő szálak – Nyár elején a bukaresti Irodalmi Múzeumban és a Balassi Intézetben rendezett, A mesélő szálak, valamint a Szál változatai című kiállításokon a Magyar Kárpitművészek Egyesülete néhány tagjának alkotása tanúskodott a kárpitművészet több mint 50 éves múltjáról. Egy csendes hétköznap délelőttjén látogattunk el a két helyszínre, hogy nyugodtan lencsevégre kaphassuk a klasszikus kárpitoktól az alternatív textilművészetig felsorakoztató válogatást. A séta jó alkalomnak bizonyult arra, hogy kísérőnkkel, Orbán Anna-Mária textilművésszel, egyetemi előadóval betekintsünk a kárpitművészet rejtelmes világába.

Kedd, december 11. (15.00-16.50)

CineMa – Lengyel Balázs, Lovas Balázs. A bukaresti Magyar Fimhéten bemutatták a Lajkó – cigány az űrben című játékfilmet. Itt beszélgettünk a rendezővel és a forgatókönyvíróval.

Út,Igazság,Élet – 2018-ban ünnepelhette volna a Zsil völgye a nevével egybeforrott bányászat 150. születésnapját.

Ünnepelhette volna, ha egyfelől az itteni szénbányászat nem jutott volna egyértelmű és végzetes lejtmenetbe, másfelől meg, ha több büszkeség maradhatott volna meg a szakmának, miután az 1990/91-es bukaresti bányászjárások, az ún. “mineriádák” nem épp a Zsil völgyének nevét árnyékolták volna be a mai napig hatóan.

A Zsil völgyében a 19. század második felétől letelepített, 14 nemzethez tartozó vájárok többsége katolikus volt. A katolikus közösségek létszáma azonban mára jelentősen megfogyatkozott. Mégis van lelkesedés, sőt vannak hosszú távra számító elképzelések is, miközben váltig a demográfiai statisztikák árnyékolják be ezeket a tervezgetéseket. Riportunk elkészítésekor a legnagyobb Zsil völgyi településkbe, Petrozsényba, Petrillára, Vulkánba, Lupényba és Aninószára látogattunk el, meglátogattuk az ottani katolikus közösségeket.

TVR3: MAGYARADÁS válogatás

Kedd, december 11. (11.00-12.50) – ismétlés

Gyermekeink az interneten – Az internet és a technikai eszközök fejlődése jelentősen megkönnyíti az emberek életét, de fontos, hogy tudatosan, felelősségteljesen használjuk, ismerve a veszélyeit is. Gyakran a szülők nem is tudnak arról, hogy a gyermekük mivel, kivel játszik a neten, milyen oldalakat néz, kikkel cseveg és milyen információkat tesz nyilvánossá magáról, esetleg kompromittáló fényképeket, videókat oszt meg, és akár elektronikus zaklatás áldozatává vagy tettesévé válik. A Pro Educatione Egyesület és a Spektrum Oktatási Központ szervezésében a magyarországi Safer Internet munkatársai szülőket, nevelőket tájékoztattak a csíksomlyói Jakab Antal Házban a gyermekek internetes biztonságát érintő kérdésekről.

Alter–Native – Magyar alkotás nyerte a marosvásárhelyi Alter-Native Nemzetközi Rövidfilm Fesztivál fődíját. Ripotunkban bemutatjuk a legjobb alkotásokat és érdekes fesztiválozókkal is beszélgettünk. Alter-Native 26.-ik alkalommal!

Népzene és néptánctalálkozó – 30. alkalommal rendezték meg idén a Népzene és Néptánctalálkozót Sepsiszentgyörgyön, a Sepsi Arénában. A rendezvényen bemutatkoztak a Kovászna megyei gyermek és ifjúsági néptáncegyüttesek, a találkozó két fotókiállításnak és egy könyvbemutatónak is helyet adott, volt jótékonysági koncert öreg zenészek megsegítésére, jelen voltak a hagyományőrzők, a rátermettebb fiúk pedig küküllőmentit táncolva mérhették össze tudásukat az 5. Székelyföldi Legényesversenyen.

Fenntartható textilipar – A Fenntartható Fejlődés Főosztálya divatbemutatóval egybekötött szimpóziumot szervezett figyelemfelkeltő szándékkal. Ugyanis a termelési hulladékok és a felhasznált vegyi anyagok mennyisége miatt az egyik legkárosabb iparágnak tartják a textilipart, bár fenntartható módon is működhetne. A rendezvényen fiatal divattervezőkkel beszélgettünk arról, hogy hogyan, miként öltözhetünk egészségesen, környezet kímélően, milyen előnyei vannak az újrahasznosított anyagokból készült készített ruhadaraboknak.

TVR2-Cultural: MAGYARADÁS A KETTESEN

Csütörtök, december 13. (13.00-13.30) – ismétlés

“Csak a derűs órákat számolom” – Az Erdély napórái sorozat XIII. része Temes megye napóráit mutatja be. A bánsági sváboknál divat volt napórát készíteni templomaik déli falára, ahol az egész falu láthatta, mennyi az idő. A film bemutatja a nagyszentmiklósi napórát is, amely mára már eltűnt.
És azt tudta…lóvá tesz.

Jónás Vera – Borzongásaim – videoklip.

Péntek, december 14. (13.00-13.30) – ismétlés

Ritka szakmák – A hajdani, mára jószerint elfeledett régi szakmák – az idegenforgalomnak vagy a divatnak köszönhetően – reneszánszukat élik. Hanem vannak Erdélyben vidékek, ahol a régi mesterségek újraéledése még nem érezteti hatását. A Mezőség északi részén, Mócson a hetivásárban találkoztak kollegáink Juhos Zoltán mezőkeszüi szűcsmesterrel.

Aranyszalagtár – vers. 1982-ben rögzített felvételen hallhatják Csokonai Vitéz Mihály egyik legismertebb versének megzenésített változatát Fábián Enikő színművész tolmácsolásában. Gitáron Jancsó Sándor kíséri.

A szerkesztőség fenntartja a műsorváltoztatás jogát.
Rögzített műsorainkat megtalálják a magyaradás.ro honlapon.
Szívesen várjuk érdeklődésüket a Magyar Adás facebook-os profilunkon.

___________________________________________________________________________

TVR1: MAGYARADÁS AZ EGYESEN

Hétfő, november 19. (15.00 -16.50)

Heti Krónika – a Magyar adás hírháttér rovata.
14. EHTET – Az erdélyi magyar hivatásos táncegyüttesek évente találkoznak egy vándor fesztiválon, melynek idén a Maros Művészegyüttes volt a házigazdája és a marosvásárhelyi színház a helyszíne. A négy nap alatt különböző műfajú előadásokkal mutatkozott be az öt profi táncegyüttes, telt házak előtt. A produkciókat szakmai bizottság értékelte és a programot kiállításmegnyitók, közös műhelymunka, táncházak és szakmai előadások egészítették ki.

Kedd, november 20. (15.00-16.50)

40 a kilencediken – 76 évvel ezelőtt született Ferencz Zsuzsa írónő. A magyar adás negyvenedik születésnapján, 2009-ben beszélgetett a volt munkatárssal Kacsó Edith. Ezt a felvételt láthatják újra.

Fenntartható textilipar – A Fenntartható Fejlődés Főosztálya divatbemutatóval egybekötött szimpóziumot szervezett figyelemfelkeltő szándékkal. Ugyanis a termelési hulladékok és a felhasznált vegyi anyagok mennyisége miatt az egyik legkárosabb iparágnak tartják a textilipart, bár fenntartható módon is működhetne. A rendezvényen fiatal divattervezőkkel beszélgettünk arról, hogy hogyan, miként öltözhetünk egészségesen, környezetkímélően, milyen előnyei vannak az újrahasznosított anyagokból készült készített ruhadaraboknak.

Pódium – A színházi standard-művek között kétségkívül ott a helye a Szentivánéji álomnak, William Shakespeare tündérjátékának, és nincs rendező, aki előbb vagy utóbb kísértést ne érezne e többszólamú, a drámai regiszterek mindegyikét megpendíteni alkalmas színmű újraalkotására. Nagyváradon Shakespeare remekét nemrégiben Tarnóczi Jakab rendezésében láthatta viszont a közönség. A rendezővel, a fordítóval (Nádasy Ádámmal), az egyik színművésszel – és egyúttal sound-designerrel – (Trabalka Cecíliával) és a zeneszerzővel (Selmeczi Györggyel) járjuk körbe a váradi Szentivánéjit.

Kőhalom – Mikszáth Kálmán Magyarország lovagvárai című könyvének a Kőhalom című írása nyomán mutatjuk be a Brassótól nem messze fekvő, a Homoród völgyéből kiemelkedő bazalthegyen álló Kőhalom várat.

TVR3: MAGYARADÁS válogatás

Kedd, november 20. (11.00-12.50) – ismétlés

25 éve működik Segesváron a Gaudeamus Alapítvány. Célja segíteni a helyi magyar oktatást, és kulturális események szervezője is. Az alapítványt működtető segesvári magyarok mindemellett igazi lokálpatrióták is!

Erdély régi templomai – Különös alakú védőfal keríti Felsőháromszék egyik legjelentősebb katolikus templomát, a kézdiszentlélekit. Idegenvezetőnk ezúttal Bordi Zsigmond Loránd régész, akivel felfedezzük a templom más érdekességeit is.

Útilapu – Régi hagyományt elevenített fel az Erdélyi Kárpát Egyesület, néhány éve ugyanis honismereti turistabált is tartanak. A kolozsvári kezdetek után idén Gyimesközéplokra, a borospataki Skanzenbe hívták a természetjárókat. Az Apahavasra vezető túra pedig méltó bemelegítője volt a hajnalig tartó EKE mulatságnak.

VI. Hargitai Szalon – Hargita megyében élő, a környékkel rokonszenvező, vagy innen elszármazott képzőművészek mustrája zajlik évente a Hargita Megye Tanácsa, a Hargita Megyei Kulturális Központ és a Cultura Nostra Egyesület szervezésében. Idén a VI. Hargitai Szalonra a Gyökereink témában vártak munkákat. Márton Árpád festőművész, Koszti István Miklós grafikus és Botár László képzőművész értékelte a szemlére jelentkezett 32 alkotó több mint negyven alkotását. A szervezők a zsűri döntése alapján két érdemdíjat osztottak ki. Ezen az őszön három székelyföldi helyszínen is látható a képzőművészeti vándorkiállítás.

Idén 5. alkalommal rendezik meg a Székelyföldi Grafikai Biennálét Sepsiszentgyörgyön – Az idei biennálé a hagyományos- és a digitális technikai megoldások közötti kölcsönhatások bemutatására összpontosított. Milyen ponton és hogyan találkozik a pixel alapú kép a tradicionális grafikával, mindezek az átfedések milyen megjelenítési formákat eredményezhetnek, illetve milyen aktuális szellemi tartalmakat generálnak. A szervezők felhívására 58 országból, több mint 900 művész közel 2300 alkotást küldött be.

Nagybányai Főtér Fesztivál – A nagybányai magyarok életében fontos szerepet játszik a Főtér Fesztivál. Adásunk munkatársai, az évek folyamán többször is részt vettek a rangos rendezvényen, az idén elsősorban a képzőművészeti eseményeket követték.

TVR2-Cultural: MAGYARADÁS A KETTESEN

Csütörtök, november 22. (13.00-13.30) – ismétlés

A 90 éves Dávid Gyulát egy ünnepi kötettel köszöntötték Magyarország Kolozsvári Főkonzulátusán. Író barátok, kollégák, egykori harcostársak közreműködésével, meglepetésszerűen született meg a könyv.
A Szárhegyi Alkotótábor kiállítása – a nagynevű, nemzetközi alkotótábor több évtizedes munkáiból nyílt kiállítás a Parlament Brâncuși termében.

RMKT Vándorgyűlés – Idén, október 5-7. között a Romániai Magyar Közgazdász Társaság (RMKT) 27. alkalommal rendezte meg éves Vándorgyűlését Sepsiszentgyörgyön „Versenyképesség 2020 – kié legyen a 21. század?”- címszó alatt. A különböző ágazatok szakemberei arról tanácskoztak, hogy az olyan területek, mint a pénzügy, az IT, a mezőgazdaság, a turizmus, a marketing és a fintech (digitális pénzügytechnikai eszközök) milyen módon tudnak hozzájárulni a versenyképesség javításához

Péntek, november 23. (13.00-13.30) – ismétlés

Székelyföldi Grafikai Biennálé Sepsiszentgyörgyön – Az idei, ötödik biennálé koncepciója a hagyományos- és a digitális technikai megoldások közötti kölcsönhatások bemutatására összpontosított. Milyen ponton és hogyan találkozik a pixel alapú kép a tradicionális grafikával, mindezek az átfedések milyen megjelenítési formákat eredményezhetnek, illetve milyen aktuális szellemi tartalmakat generálnak. A szervezők felhívására 58 országból, több mint 900 művész közel 2300 alkotást küldött be.
És azt tudta… Monitor.

A szerkesztőség fenntartja a műsorváltoztatás jogát.
Rögzített műsorainkat megtalálják a magyaradás.ro honlapon.
Szívesen várjuk érdeklődésüket a Magyar Adás facebook-os profilunkon.

Szóljon hozzá!

Az email címet nem tesszük közzé.