A Székely Köztársaság beadványai az ukrán nyelvtörvény ellen

Kép: Facebook

Csibi (Váradi) Barna szerkesztőségünkhöz eljuttatott ukrán nyelvtörvény elleni beadványait közöljük változtatások nélkül:

Ukrajna megsértette a magyar-ukrán alapszerződést – ideje felbontani azt

Közérdekű bejelentésben kéri a Székely Köztársaság a magyar kormányt, hogy tekintettel a botrányos ukrán nyelvtörvényre, tegyenek intézkedéseket a magyar-ukrán alapszerződés felmondásának irányába. A közérdekű bejelentésre a törvény értelmében 30 napon belül válaszolni kell.

A kérvény szövege:
“Magyarország Kormányához
Alulírott ……………………….., a 2013. évi CLXV törvény a panaszokról és közérdekű bejelentésektől, 1. cikk (1) pont értelmében a következő közérdekű bejelentéssel fordulok az önök intézményéhez:

Tényállás:

2017. szeptember 5-én az ukrán törvényhozási fórum, az ukrán parlament vagy Ráda elfogadott egy nyelvtörvényt, amely értelmében az országban élő nemzetiségek (kisebbségek), köztük így a hivatalosan elismert magyar kisebbség is, kizárólag ukrán nyelven tanulhatnak a középiskolákban és a felsőoktatási intézményekben.

Törvényi alap:

Btk. XIII. Fejezet 144. § (2) bekezdésben meghatározott apartheid bűncselekmények:

“(2) Aki egyéb apartheid bűncselekményt követ el, öt évtől tizenöt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.”

Az 1976. évi 27. számú törvényerejű rendelet az apartheid bűncselekmények leküzdéséről és megbüntetéséről szóló, New Yorkban, az Egyesült Nemzetek Szervezete Közgyűlésén, 1973. november 30-án elfogadott nemzetközi egyezmény kihirdetéséről, II. Cikk c):

“Az Egyezmény alkalmazása szempontjából az „apartheid bűncselekmények” kifejezésen, amely magában foglalja a faji elkülönítésnek és megkülönböztetésnek ahhoz hasonló politikáját és gyakorlatát is, amelyet Dél-Afrikában gyakorolnak, az emberek valamely faji csoportja által az emberek egy másik faji csoportja feletti uralom megszerzése és fenntartása, illetőleg a másik faji csoport rendszeres elnyomása céljából elkövetett következő embertelen cselekményeket kell érteni: c) bármely törvényhozási, vagy egyéb intézkedés, amelynek az a célja, hogy szándékosan megakadályozza valamely faji csoportot, vagy csoportokat az ország politikai, társadalmi, gazdasági és kulturális életében való részvételben, valamint olyan feltételek szándékos előidézése, amelyek megakadályozzák az ilyen csoportnak, vagy csoportoknak teljes fejlődését különösen azáltal, hogy megtagadnak valamely faji csoport vagy csoportok tagjaitól alapvető emberi jogokat és szabadságokat, ideértve a munkához való jogot, elismert szakszervezet létrehozásához való jogot, a művelődéshez való jogot, azt a jogot, hogy az országot elhagyhassák és oda visszatérhessenek, az állampolgársághoz való jogot, a szabad mozgáshoz és letelepedéshez való jogot, a szabad véleménynyilvánításhoz való jogot, valamint a békés gyülekezés és társulás szabadságához való jogot;”

A Btk. 3. § (1) ac) pont alapján, amely kimondja:

“A magyar büntető törvényt kell alkalmazni

ac) a XIII. vagy a XIV. Fejezetben meghatározott bűncselekmény, vagy egyéb olyan bűncselekmény, amelynek üldözését törvényben kihirdetett nemzetközi szerződés írja elő”

és mivel a fenti tényállásban rögzített bűncselekmény a Btk. XIII. Fejezet 144. § (2) bekezdésben, hivatkozással az 1976. évi 27. számú törvényerejű rendelet c) pontjában meghatározott apartheid bűncselekmény tényállási elemeit kimeríti, kérvényezve volt az illetékes hatóságnál büntetőeljárás foganatosítása ebben az ügyben.

Jelen közérdekű bejelentésben, a 2013. évi CLXV törvény a panaszokról és közérdekű bejelentésektől, 1. cikk (3) pont értelmében a következő javaslattal fordulunk Magyarország Kormányához:

Tekintetbe véve Ukrajnának a fent említett, kisebbségi nyelvű iskolákat célzó, apartheid jellegű törvényi intézkedését, ami az ukrajnai kisebbségek, köztük a magyar kisebbség művelődéshez való jogát korlátozza emberiesség elleni bűncselekményi szinten, valamint azt, hogy az 1995. évi XLV törvény által jóváírt, Magyar Köztársaság és Ukrajna között a jószomszédság és együttműködés alapjairól szóló ú.n. magyar-ukrán alapszerződés 17 pontjában vállalt kötelezettségek ezennel egyoldalúan, Ukrajna által emberiesség elleni bűncselekmény szintjén meg lettek sértve, követeljük, hogy Magyaroszág állapítsa meg a szerződésszegést és azonnali hatállyal, egyoldalúan bontsa fel az 1995. évi XLV törvény által jóváírt, Magyar Köztársaság és Ukrajna között a jószomszédság és együttműködés alapjairól szóló ú.n. magyar-ukrán alapszerződést.

Tisztelettel                                                                                                2017.09.17
…………………………………………………”

Ukrajnai nyelvtörvény – APARTHEID!

Feljelentést tett a Székely Köztársaság az Országos Rendőrfőkapitányságon a botrányos ukrajnai nyelvtörvény kapcsán, ugyanis az Apartheid bűncselekmények leküzdéséről és megbüntetéséről szóló nemzetközi egyezmény értelmében apartheid bűncselekménynek minősül az olyan törvényhozási intézkedés, amely egy más népcsoport művelődéshez való alapvető jogát korlátozza.

A feljelentés teljes szövege:

“Országos Rendőrfőkapitányság

Büntető feljelentés

Alulírott …………………………………., feljelentést kívánok tenni ismeretlen elkövetők ellen a a Btk. 144. § (2) bekezdés pontban meghatározott apartheid bűncselekménye tárgyában.

Tényállás:

2017 szeptember 5-én az ukrán törvényhozási fórum, az ukrán parlament vagy Ráda elfogadott egy nyelvtörvényt, amely értelmében az országban élő nemzetiségek (kisebbségek), köztük így a hivatalosan elismert magyar kisebbség is, kizárólag ukrán nyelven tanulhatnak a középiskolákban és a felsőoktatási intézményekben.

Törvényi alap:

Btk. XIII. Fejezet 144. § (2) bekezdésben meghatározott apartheid bűncselekmények:

“(2) Aki egyéb apartheid bűncselekményt követ el, öt évtől tizenöt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.”

Az 1976. évi 27. számú törvényerejű rendelet az apartheid bűncselekmények leküzdéséről és megbüntetéséről szóló, New Yorkban, az Egyesült Nemzetek Szervezete Közgyűlésén, 1973. november 30-án elfogadott nemzetközi egyezmény kihirdetéséről, II. Cikk c):

“Az Egyezmény alkalmazása szempontjából az „apartheid bűncselekmények” kifejezésen, amely magában foglalja a faji elkülönítésnek és megkülönböztetésnek ahhoz hasonló politikáját és gyakorlatát is, amelyet Dél-Afrikában gyakorolnak, az emberek valamely faji csoportja által az emberek egy másik faji csoportja feletti uralom megszerzése és fenntartása, illetőleg a másik faji csoport rendszeres elnyomása céljából elkövetett következő embertelen cselekményeket kell érteni:

c) bármely törvényhozási, vagy egyéb intézkedés, amelynek az a célja, hogy szándékosan megakadályozza valamely faji csoportot, vagy csoportokat az ország politikai, társadalmi, gazdasági és kulturális életében való részvételben, valamint olyan feltételek szándékos előidézése, amelyek megakadályozzák az ilyen csoportnak, vagy csoportoknak teljes fejlődését különösen azáltal, hogy megtagadnak valamely faji csoport vagy csoportok tagjaitól alapvető emberi jogokat és szabadságokat, ideértve a munkához való jogot, elismert szakszervezet létrehozásához való jogot, a művelődéshez való jogot, azt a jogot, hogy az országot elhagyhassák és oda visszatérhessenek, az állampolgársághoz való jogot, a szabad mozgáshoz és letelepedéshez való jogot, a szabad véleménynyilvánításhoz való jogot, valamint a békés gyülekezés és társulás szabadságához való jogot;”

A Btk. 3. § (1) ac) pont alapján, amely kimondja:
“A magyar büntető törvényt kell alkalmazni

ac) a XIII. vagy a XIV. Fejezetben meghatározott bűncselekmény, vagy egyéb olyan bűncselekmény, amelynek üldözését törvényben kihirdetett nemzetközi szerződés írja elő”

és mivel a fenti tényállásban rögzített bűncselekmény a Btk. XIII. Fejezet 144. § (2) bekezdésben, hivatkozással az 1976. évi 27. számú törvényerejű rendelet c) pontjában meghatározott apartheid bűncselekmény tényállási elemeit kimeríti, tisztelettel kérem büntetőeljárás foganatosítását.

2017.09.12                                                                                                          ………………….

Csibi (Váradi) Barna

5 hozzászólás

 1. csíki

  Csibi (Váradi) Barna arról híres, hogy 2014-ben levelet írt a Hargita megyei prefektusnak, kérvén, hogy vétesse le a korondiak rovásírásos helységnévtábláját. Tehát Csibi egy feljentő kollaboráns. Más “akciói” pedig valóban nem csak provokáló, hanem olyan cselekedetek amelyek joggal hívhatják fel a pszichiáterek figyelmét.

  Válasz
 2. csíki

  Ez a pasas egy közönséges feljelentő.

  Válasz
 3. puci pardalian

  Az, aki székelyföldet KÖZTÁRSASÁGNAK tartja, mondja, írja bármilyen időben is ne csodálkozzon, hogy ön és közveszélyes őrültként kezelik bárhol , bármikor, vagy tényleg egy degenerált, aljas provokátor!

  Válasz
 4. Tóducz

  Há ezt az úriembert rég nem láthatta orvos.

  Válasz
 5. Antal m.

  Nem volt unalmas elolvasni a fenti beterjesztést!
  Okos fontolkodás. Szórakoztató!

  Válasz

Szóljon hozzá!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük