A törvénytelen migrációt le kell állítani! Az ukrajnai nemzeti kisebbségeket meg kell védeni!

Fotó: euparl.eu

Az Európai Parlament idei utolsó ülésszakának második napján tűzte napirendjére az emberi jogok és a demokrácia világbeli helyzetéről szóló 2017. évi jelentést, valamint az EU–Ukrajna közötti csatlakozási szerződésről szóló jelentést.

A határozathozatalt előkészítő vitákban Tőkés László európai képviselő is részt vett. Első hozzászólását élőszóban adta elő, a másodikat pedig – szólási idő hiányában – írásban nyújtotta be.

Az emberi jogok és a demokrácia helyzetéről szóló jelentésben a migráció kérdése is teret nyert, éspedig abban a megfogalmazásban, hogy az Uniónak „a migránsok és menekültek védelmére vonatkozó kereteket kell kidolgoznia és jobban végrehajtania, többek között biztonságos és legális migrációs útvonalak biztosítása és humanitárius vízumok kiadása révén”. Ezzel együtt a jelentés „üdvözli a biztonságos, rendezett és szabályos migrációra vonatkozó globális megállapodással kapcsolatos ENSZ-kezdeményezést”. Hozzászólásában európai képviselőnk a hivatalos magyar álláspontot képviselte, mely szerint a nevezett ENSZ-dokumentum, valamint az aznap délelőtt áterőltetett EP-határozat elfogadása egyaránt azt tükrözi, hogy az ENSZ és Brüsszel akarata ugyanaz, éspedig: az illegális bevándorlás minden áron való legalizálása. A világszervezet és az Unió eme diktátumát Magyarországgal egyetemben tíz ország – köztük az Egyesült Államok és a V4-ek – eleve nem hajlandók elfogadni. „Meg kell védenünk Európát és országainkat a népességi összetételüket és szuverenitásukat, kultúrájukat és identitásukat fenyegető illegális migrációtól!” – zárta szavait képviselőnk.

Az egyre fokozódó kisebbség- és magyarellenesség, valamint az EP-jelentésbe foglalt más hiányosságok miatt Ukrajna távol áll attól, hogy az EU-val megkötött társulási megállapodásba foglalt követelményeknek eleget tegyen. A kisebbségeket megnyomorító tanügyi törvényt és az ukrán parlament napirendjén szereplő, súlyosan diszkriminatív nyelvtörvény-tervezetet bírálva erdélyi képviselőnk elégedetlenségét fejezte ki az ukrajnai országjelentés kisebbségekkel kapcsolatos „mérsékelt” megfogalmazásai, másfelől az Unió és más nemzetközi szervezetek érdektelensége iránt, nyomatékosan kérve a Parlamentet és a Bizottságot a létükben veszélyeztetett kisebbségek – köztük a magyarok – védelmében való fellépésre.

A két jelentést párhuzamba állítva, szembeötlő az a kettősség, illetve ellentmondás, hogy miközben az Európai Unió és az Egyesült Nemzetek Szervezete az illegális migránsok millióit kitüntető figyelemben és támogatásban részesíti, ezzel szemben a szülőföldjükön élő és megmaradni akaró őshonos kisebbségeket diszkriminatív módon elhanyagolja.

Tudnivaló, hogy a migránsokkal kapcsolatos felvetés előző héten az EP néppárti frakciójának külügyi munkaülésén is vita tárgyát képezte. Ennek rendjén kiviláglott, hogy az Európai Néppárt olyan vezető politikusai is, mint Elmar Brok, Othmar Karas és David McAlister az Unió elhibázott migrációs politikáját pártolják. Az „áldemokratikus” és „populista” politikusokat szapuló hozzászólásaikban ők maguk is ellentmondást nem tűrő módon védelmezték az ENSZ migrációs kompaktját, és támadták a magyar álláspontot. A kérdés tehát nem csupán a parlamentet, hanem az európai kereszténydemokratákat is végletesen megosztja.

A sors iróniája az, hogy miközben az európai törvényhozásban éles viták folynak az illegális migráció kérdéséről, a balliberális képviselők pedig éppen egy, a Terrorizmus Különleges Munkabizottságáról szóló jelentés megvitatása rendjén tagadták a migráció és a terrorizmus közötti nyilvánvaló összefüggést, ezzel szinte egyidőben – sajnos – Strasbourgra is rátört a terrorizmus réme, amikor is a békés „kisváros” központjában kedden este egy váratlan terrorcselekményre került sor.

Az emberi jogi, illetve a demokráciáról szóló 2017. évi jelentést a mai végszavazáson a magyar néppárti küldöttség – az előadott okok miatt – nemmel voksolt. Az ukrajnai jelentést viszont – kisebbségi vonatkozásainak fontosságára való tekintettel – végül is megszavazta. Mindkét jelentést nagy szótöbbséggel fogadta el a parlament plénuma.

Tőkés László EP-képviselő sajtóirodája

H O Z Z Á S Z Ó L Á S az EU–Ukrajna közötti társulási megállapodásról szóló jelentés vitájához

Magyarország kezdettől fogva elkötelezett támogatója Ukrajna európai integrációjának. Ennek ellenére keleti szomszédja az utóbbi években a volt szovjet-kommunista elnyomást több tekintetben felülmúló brutális kisebbségellenes politikát folytat a mintegy százötvenezres magyar közösségével szemben. Az ukránosító asszimilációs politika leplezetlen szándékával törekszik nemcsak a magyar, hanem a bukovinai román és a besszarábiai bolgár nyelvű oktatási rendszer felszámolására, valamint a nemzeti kisebbségek anyanyelvhasználatának a drasztikus korlátozására. A magyarságot bűnbaknak kiáltja ki, és nemcsak jogaiban korlátozza, hanem verbális agresszióval felérő megfélemlítő propagandát folytat ellene.

Az ukrajnai országjelentés rendkívül mérsékelt formában veti fel a kisebbségek súlyos problémáit. A nemzetközi szervezetek – köztük az Unió is – jobbára hallgatásba burkolóznak a kisebbségi jogsérelmeket illetően. Ennek következtében védtelen nemzeti közösségeink nacionalista belpolitikai játszmák, a közelgő elnökválasztási kampány, nem utolsó sorban pedig nemzetközi geopolitikai érdekek vétlen áldozataivá válnak.

Megköszönve Antonio Tajani elnök úr közbenjárását a magyar közösség érdekében, nyomatékosan kérem a Parlamentet és a Bizottságot, hogy erélyesen és hatékonyan lépjenek fel a létükben veszélyeztetett ukrajnai kisebbségek – köztük a magyarok – védelmében.

Tőkés László EP-képviselő

H O Z Z Á S Z Ó L Á S az emberi jogok és a demokrácia világbeli helyzetéről szóló 2017. évi jelentés vitájához

Marakesben tegnap elfogadták az ENSZ globális migrációs csomagjának szövegét. Ma délben viszont – másodszori nekirugaszkodásra – az EP is kellő szótöbbséggel megszavazta a humanitárius vízumról szóló jelentést.

A maga helyén mindkét dokumentum az illegális bevándorlás legalizálásának az útját egyengeti. Globális, illetve kontinentális szinten az ENSZ és az EU nem feltartóztatni, hanem elősegíteni akarja a migránsok invázióját. Emberi jogi jelentésünk az ENSZ-kezdeményezés, valamint az ún. humanitárius vízum támogatásával sajnos ugyanerre törekszik.

Üdvözlöm azokat az országokat, amelyek Magyarországgal egyetemben elutasítják az ENSZ-paktumot. Meg kell védenünk Európát és országainkat a népességi összetételüket és szuverenitásukat, kultúrájukat és identitásukat fenyegető illegális migrációtól!

Tőkés László EP-képviselő

 

 

2 hozzászólás

  1. Névtelen

    Európa az európaiaké!!!!!!!!-bárkit mind turista szivesen látunk de ne feledje hogy itt csak vendég,legyen az muzulmán,afrikai,közel ázsiai vagy akárki itt nem lessz soha otthona!!!!-mindenki ragaszkodik az identitásához és nem adja fel!!!!!Azonnal lezárni Európa határait és minden illegális migránst visszaküldeni!!!!!!!!!!!!!

    Válasz
  2. Tóducz

    Sajnos az enszokratákat és az eukratákat nem érdekli az őshonos kisebbségek sorsa: migránsvízumoznak.

    Válasz

Szóljon hozzá!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük