Egy vers, egy kép, egy érzés címmel szervezett megemlékező ünnepséget tegnap, a száz éve elhunyt Ady Endre születésnapján a költő nevét viselő sepsiszentgyörgyi általános iskola. Az alkalomból állított kopjafa mellett méltatták a költő életművét, a diákok verses-zenés műsort mutattak be, majd egy tuját ültettek Ady emlékére.

Ady Endre születésnapja - Megemlékezés a költő nevét viselő iskolában

Kopjafát avattak Ady emlékére. Fotó: Albert Levente

Vajon Ady halála után száz esztendővel érti-e, átérzi-e a mai ember a ránk hagyott költészet üzenetét, születnek-e manapság Adyhoz hasonló nagyok, ha igen, miről szólnak az ő verseik, és korunkban mennyire befolyásolhatja a haza, a szülőföld a költészetet – vetette fel ezeket a kérdéseket az iskola igazgatója. Grüman Rozália kiemelte, Ady Endre költészete világirodalmi jelentőségű, nekünk, maiaknak felelősségünk, hogy ezt az értéket megismertessük a fiatalokkal. Az iskolai megemlékezés arra kíván rávilágítani, hogy mi az, ami a költő halála után egy évszázaddal élővé teszi az ő költészetét, ezért az esemény a megértést segíti, a jelen lévő Adyt hozza közelebb hozzánk – mondotta.

Ady Endre és Octavian Goga barátsága példa az iskola magyar és román közössége számára, ezért nem véletlen, hogy a nagy magyar költő nevét viseli a tanoda – hangsúlyozta Anda Paraschiv aligazgató. Bartók Enikő tanfelügyelő azt kívánta az iskolának, őrizzék hűen az Ady-örökséget, Ungvári László Zsolt magyar szakos tanár pedig Kosztolányi Dezső Ady Endre című esszéjéből olvasott fel egy részletet, és elmondta az Elbocsátó szép üzenet című Ady-verset.

A házigazda iskola diákjai mellett verset mondtak a helyi Váradi József Általános Iskola és az uzoni Tatrangi Sándor Általános Iskola tanulói, zenés összeállítást mutattak be a Plugor Sándor Művészeti Líceum növendékei, a Napsugár Óvoda kicsinyei pedig egy-egy szál virágot helyeztek el a kopjafánál. Az említett három sepsiszentgyörgyi iskola diákjainak rajzaiból, festményeiből az iskola előcsarnokában Ady-emlékkiállítást rendeztek be, az Ady-emléksarokban a költő verseiből készült egy csokorra való válogatás. Az ünnepség Ady-fa ültetésével ért véget, amivel az iskola a költő halhatatlanságára kívánja felhívni a figyelmet.

Fekete Réka / Háromszék