„Igent mondunk az életre, a családra, az időn és téren átívelő összetartozásra” – így fogalmazta meg hitvallását tíz évvel ezelőtti megalakulásakor az ERGO Európai Regionális Szervezet. A kitűzött céljainak megfelelően azóta is az egészséges életkezdet, az ifjúság, a család, az emberi jogok védelme és a mindezt károsan befolyásoló tényezők elleni küzdelem szolgálatában álló, a Kárpát-medence és a világ magyarságára egy egységként tekintő budapesti szervezet október 5–8. között Torockón a Duna Házban Áldás, népesség a Kárpát-medencében 2017 címmel nagyszabású konferenciát rendez. A tanácskozás céljáról és általában az ERGO tevékenységéről Ékes Ilona elnök asszonyt kérdeztük.

Áldás, népesség címmel konferencia lesz Torockón a Duna Házban

Duna Ház, Torockó

– Áldás, népesség a Kárpát-medencében címmel 2015 júniusában az ERGO már rendezett konferenciát, akkor a Lakiteleki Népfőiskolán. A torockói tanácskozás ennek a folytatása?

– Két évvel ezelőtt Lakitelekre a Kárpát-medence több pontjáról érkeztek fiatalok, a téma iránt érdeklődők, Erdélyből azonban nemigen voltak részt vevők. Ezért gondoltuk, hogy most elvisszük a programot hozzájuk, és megismerjük, milyen gondokkal küszködnek, milyen szakmai segítségre volna szükségük, mit tehetünk egymásért. Szakembereinkkel megpróbáljuk erdélyi kapcsolati körünket – amit számunkra mások mellett a Csíki Anyák Egyesülete, a kézdivásárhelyi Szentkereszty Stephanie Egyesület, a Gyulafehérvári Főegyházmegye Családpasztorációs Irodája vagy a Böjte Csaba testvér nevével fémjelzett Dévai Szent Ferenc Alapítvány jelent – az együttműködés szándékával továbbszélesíteni.

– A demográfiai mutatók alakulása sokakat érdekel. Kiket, milyen konkrét célcsoportot akar megszólítani a torockói konferencia?

– Az előadásokra elsősorban fiatalokat és fiatalokkal foglalkozókat várunk, olyan érdeklődőket, akik hiteles információkat keresnek, akik szeretnék továbbadni, hogy a serdülés, a családalapítás és a gyermekvállalás, a szülés és a születés természetes dolog, és hogy az apává, anyává érésre már serdülőkorban meg kell kezdeni a felkészülést. A serdülőkortól a felnőtté váláson át egészen a világra hozott gyermek hároméves koráig öleljük fel a család témakört. Közös gondolkodásra, párbeszédre hívjuk az érdeklődőket arról, mennyire fontos, hogy a várandósság és a szülés-születés a lehető legtermészetesebb módon, háborítatlanul történjék, majd a kisbaba hároméves koráig olyan kötődés alakuljon ki anya, apa és gyermek között, ami meghatározza a gyermek későbbi életét, azonosságtudatát, gondolkodását, értékrendjét. Böjte Csaba testvér több munkatársa is részt vesz a konferencián. Szeretnénk az ő problémáikat is megismerni. Arra számítunk, hogy nagy lesz az érdeklődés, és az elhangzó előadásokon túl kellően élénk eszmecsere, netán vita is elindul.

– Milyen előadások hangzanak majd el és kik lesznek az előadók?

– A konferenciát első nap, október 5-én, csütörtökön este 17 órakor szentmisével kezdjük, amit Szénégető István-Barnabás atya, a marosvásárhelyi Remete Szent Antal-templom plébánosa, a Gyulafehérvári Főegyházmegyei Családpasztorációs Iroda vezetője mutat be. Az elkövetkező két napra igyekeztünk a témában hiteles, fiatal előadókat hívni. Október 6-án, pénteken reggel 9 órától, a megnyitószavak után a TeenSTAR nemzetközi szexuálpedagógiai személyiségfejlesztő programról hangzik el egy előadás, majd Dervarics-Boros Ágnes ismerteti a meddőség kezelésével foglalkozó Creighton-modell és a NaPro Technológia lényegét. Lakner Zsófia Családdá válunk című előadása után a napot a felmerülő kérdések megválaszolása és végül kötetlen beszélgetés zárja.

Az október 7-i, szombati nap programja Csomóné Lindmayer Katalin Bonding – minden kötődés alapja című előadásával kezdődik, amelyben a szakember a várandósság és a szülés mellett a születést követő kötődés kialakulásának a fontosságáról is beszél majd. Eljön hozzánk egy otthonszülést Magyarországon hivatalosan is vezető bába, Schanda Mónika, aki IBCLC szoptatási tanácsadó is; az ő előadásának címe: Az élet kapujában. Szülés-születés. A Németországból érkező Sipos Írisz szintén a kisgyermekkori kötődéssel foglalkozik, a téma jó ismerője, Kötődés, kapcsolat és identitás című előadása igencsak érdekesnek ígérkezik. Ezt a napot a tapasztalatcserét követően táncház zárja. A konferencia negyedik, zárónapján nem lesznek előadások, ez a nap a hazautazásé és reményeink szerint sokak számára az új kezdeté.

A nyilvánosságban többnyire került, tabuként kezelt témákról folytatott párbeszéd kezdeményezése és a magyar nyelvterületen kevéssé ismert módszerek, programok ismertetése mellett az is célunk, hogy a világhálón keringő szakmaiatlan, torz gondolatokat megvitassuk és kiigazítsuk. Hálásak vagyunk Dobos Menyhértnek, a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatójának, hogy a Duna Ház rendelkezésünkre bocsátásával támogatja rendezvényünket, és úgyszintén köszönetünket fejezzük ki a Nemzetpolitikai Államtitkárságnak és a Bethlen Gábor Alapkezelőnek az anyagi támogatásért, Potápi Árpád János államtitkár úrnak pedig a védnökségért külön is.

A konferenciára regisztrálni szükséges egyesületünk honlapján. Várjuk a környékbeli, kolozsvári vagy akár távolabbról érkező érdeklődőket!

Áldás, népesség címmel konferencia lesz Torockón a Duna Házban

Ékes Ilona: A biztonságunkért, a megmaradásunkért dolgozunk

– Idén fennállásának tízedik évfordulóját ünnepli az ERGO. Milyen alapvető célokkal alakult meg a szervezet 2007-ben?

– Kezdetben Civil Egyeztető Fórum volt a neve. Amikor 2010-ben az elnökséget átvettem, az arculatváltás mellett a nevünket is ERGO Európai Regionális Szervezetre módosítottuk. A célunk az, hogy megteremtsünk egy olyan polgári réteget a társadalomban, amelynek tagjai érzékenyek egymás problémáira, kíváncsiak egymás életére, segítik egymást, különös tekintettel az emberi jogokra és a hiteles információkhoz való hozzájutásra. Nagyon hangsúlyosan segítjük a családokat, azok motorjait: a nőket, a gyermekeket és a fiatalokat. Ahogy a honlapunkon is olvasható, „azért fogtunk össze, hogy megismerve egymás életét, gondjait, problémáit, erőt merítsünk a találkozásból, hogy reményt, biztatást, örömet vigyünk otthonainkba, kisebb és nagyobb közösségeinkbe. Hogy a kapcsolatok, mint kis patakok, csermelyek, behálózzák a Kárpát-medencét – Európát”.

– Milyen aktivitások voltak jellemzők a szervezet életében az elmúlt tíz év alatt?

– Munkánkat azzal kezdtük, hogy összegyűjtöttük és kapcsolatokat építettünk a magyarországi civil szervezetekkel, hogy egyáltalán tudjunk egymásról. Ez az időszak meglehetősen forráshiányos volt, emiatt nehéz volt a működésünk. A kormányváltás után nagyobb lehetőségek tárultak fel előttünk, attól kezdve tudtunk jelentősebb programokat, projekteket megvalósítani.

Magyar nők a nagyvilágban címmel 2014-ben a Magyar Parlament felsőházi termében konferenciát szerveztünk, amelyre 17 országból érkeztek magyar hölgyhonfitársak. Ezzel is szerettük volna demonstrálni, hogy összetartozunk, hogy fontosak számunkra a világban szétszórtan élő magyar nők és családok. Meg akartuk ismerni, hogyan élnek, milyen örömeik és nehézségeik vannak, miben tudjuk egymást segíteni. A konferencia utódkiadványaként egy könyvet is megjelentettünk és ezzel a címmel kéthavi hírlevelet is szerkesztünk azóta.

A Rejtett kincs Európában: az aktív nő európai uniós programba hét ország kapcsolódott be. Konferenciánkat ezúttal a Magyarság Házában tartottuk. Ebben az időszakban indult el a Nyitott szemmel az ifjúság védelmében projektünk, amely a prostitúció megelőzésének, fiatal lányok megsegítésének a fontosságára hívta fel a döntéshozók figyelmét, törvénymódosítást is elérve. Az egészséges életkezdettel összefüggő törekvéseink jegyében többek között Áldás, népesség-konferenciákat szervezünk és kiadványokat jelentetünk meg.

Elfogadta meghívásunkat és ez év májusában eljött hozzánk a test teológiájának egyik világhírű előadója, Christopher West; Budapesten a Jégpalotában tartott, Isten, szex és az élet értelme című hatalmas sikerű előadását kétezer fiatal hallgatta.

Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy elnyertük az ENSZ ECOSOC státust. Ez a kiemelt konzultatív státus feljogosít arra, hogy részt vegyünk az ENSZ civil munkájában és ajánlásokat fogalmazzunk meg. Idén májusban ott voltunk New Yorkban az ENSZ Nők Helyzetével Foglalkozó Bizottságának 61. ülésén. Sok hasznos kapcsolatot építettünk hasonló értékrendű civil szervezetekkel – reméljük, hogy a későbbiekben ez gyümölcsözővé is válik.

– Vajon milyen megvalósítások határozzák majd meg az elkövetkező időszakot, éveket?

– Sikerült Magyarországra hoznunk a TeenSTAR szexuálpedagógiai személyiségfejlesztő programot, amelynek keretében 9-től 19 éves korú fiatalokkal foglalkozó oktatókat képezünk. Felvidékről, Kárpátaljáról, Délvidékről már eddig is többen bekapcsolódtak, és abban bízunk, hogy a program pozitívumait a közeljövőben erdélyiek is felfedezik. Szeretnénk a TeenSTAR-t kiépíteni és megszilárdítani magyar nyelvterületen. Ez egy nemzetközi program, a Linzi Egyházmegye különösen is támogatja az iskolákba való eljuttatását. A német nyelvű tananyag nagy részét már lefordítottuk. Kifejezetten transznacionális pályázatot nyújtottunk be erre, osztrák, német, szlovákiai és romániai partnerekkel. Ha sikerül a támogatást elnyernünk, az elkövetkező években ez jelenti majd a tevékenységünk legfőbb területét.

Egy másuk pályázatunk a miskolci Nőközpont létrehozására irányul, ahová összpontosítani szeretnénk valamennyi ilyen irányú és tartalmú aktivitásunkat.

Addig is 2017. december 4-én, hétfőn Budapesten a Magyar Tudományos Akadémián a The Centre for the Study of New Security Challanges Ltd (UK) szervezettel közösen Az emberkereskedelem aktuális kérdései, különös figyelemmel a magyar helyzetre címmel nemzetközi konferenciát szervezünk, amelyre már most hívjuk az érdeklődőket.

A biztonságukért, a megmaradásunkért dolgozunk. Erre pedig nagy szükség van, mert hagyományos értékeink, amelyek az emberiséget, nemzetünket eddig a pillanatig megtartották, napjainkban komoly veszélyben forognak.

Varga Gabriella / Nemzeti Regiszter

Szóljon hozzá!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük