Allah vagy Isten?Vajon benne van-e a Bibliában, hogy „Nincs Isten!”? A válasz egyértelmű. Igen, a Bibliában benne van, hogy nincs Isten. S aki ennek igazságtartalmában kételkedik, elég, ha elolvassa a Zsoltárok könyvét. Igen ám, csakhogy ez a kijelentés bizony kontextusából kiragadott, hiszen a teljes idézet így szól: “Azt mondja a balgatag az ő szívében: Nincs Isten.” (Zsolt. 14,1) Tehát mindent, de mindent a maga teljes, valós megjelenési környezetében kell vizsgálnunk. Tegyünk így Vona Gábornak az állítólagos Allahot éltető kijelentésével is.

Az előkerült videó

Mindig bosszankodással vegyes mosolygásra késztet, amikor úgymond „előkerül egy eltitkolt videó” az internet mélyebb bugyraiból. Bosszankodásomnak oka egyszerű. Ez a videó se nem hirtelen került elő, se nem „szupertitkos”, hiszen a YouTube video-megosztó csatornára 2013, november 3-án feltöltött videót mindezidáig közel 21 ezren tekintették meg.

A felvételen Vona Gábor közel fél órás beszéde tekinthető meg, s az ominózus Allahot éltetés ennek utolsó perceiben történik. Senki nem vádolható tehát azzal, hogy dugdosta, rejtegette ezt a felvételt, mert egyszerűen fenn volt az interneten, bárki számára megtekinthető, általános megosztású állapotában. Hogy a kampány finisére időzítve egyesek most találták elérkezettnek az időt a Mandiner számára elküldeni a hivatalos videó egyik, rosszabb minőségű mobilos felvételét, az csakis azt bizonyítja, hogy a Jobbik ellenes erők stratégiai időzítéséről van szó.

Az is egyértelművé és világossá válik, hogy a jelen politikai közfelfogás szerint mindenki csak akkor, ott és oly mértékben bűnös, amikor, ahol és amennyire az a leginkább célravezető a hatalom megszerzése, avagy megtartása tekintetében. E tényeket elmismásolni felesleges lenne, hiszen gondolkodó ember a fenti adatok birtokában egyszerűen nem juthat más végkövetkeztetésre.

Allah vagy Isten?Vona és az iszlám

Mielőtt rátérnénk magára a felvételre, valamint a pártelnök azt követő nyílt és szintén egyértelmű állásfoglalására, vizsgáljuk meg, hogy a Jobbik elnökének muszlim imádata miből táplálkozik. Sietve szögezzük le, hogy minden, amit mostantól leírunk, szigorúan vélelmezés. Fontos ezt egyértelműsítenünk, hiszen köztudott, hogy a Jobbik Magyarországért Mozgalom a mostani financiális gondjait kormány-közeli sajtóorgánumok és magánszemélyek perbe fogásával, s sérelemdíjak begyűjtésével kívánja orvosolni. Ennek a dicstelen fülemüle peres metódusnak pedig épeszű író, vagy sajtóorgánum nem igazán kíván részesévé válni.

Vona egy szintetizáló filozófiai irányzaton, a mostanság László András és Baranyi Tibor Imre neve által fémjelzett tradicionalista metafizikán keresztül került közel az iszlámoz. E filozófiai ág vallásfilozófiai mellékágának tanulmányozása mondatta ki vele azt a felismerést, miszerint az iszlám az emberiség utolsó reménye.

S e felismerés vezette el őt oda, hogy az úgynevezett nemzeti oldalon komoly hagyományokkal bíró turáni rokonság ürügyén mélyebb kapcsolatokat próbáljon kialakítani a török nacionalisták egyes szervezeteivel. Így és ezért lett tehát tető alá hozva Vonának a videón is látható előadása a török egyetem.

Fontos hozzátennünk, hogy a Vona által preferált, László és Baranyi féle tanok az iszlámot nem teljességében vizsgálják. Hanem annak alaptéziseiből válogatva, csipegetve, az általánosan elfogadható részeket ragadják ki, emelik piedesztálra. Nem térnek ki olyan kulcsfontosságú részekre, mint az iszlám fő törekvésének számító religionista kormányzás fontossága, mely kormányzásban az adminisztráció teljességgel aláveti magát a vallási tanoknak.

Nem szerepel továbbá ebben a fajta szintetizálásban a sajátos iszlám törvénykezés, a saria felülrendelése a nemzetközi jognak a joggyakorlatban és jogérvényesítésben. Szintén nem taglalja a muszlim hitet szélsőségesen, és félreértelmezve gyakorlóknak azon veszélyes és káros tevékenységét, melynek elsődlegesen fontos pontja más népek békés, vagy erőszakos iszlamizációja. Úgy összességében a szépet, a jót, az egyetemlegeset kiragadva próbál hamis képet festeni, a tetejébe nem is magáról az iszlámról, hanem annak egyik különösen veszélyes, ultra-nacionalista ágáról. Vona tehát úgy foglal állást egy világvallás egy bizonyos vadhajtása mellett, hogy annak valós formáját vagy nem ismeri, vagy a nem kívánt részeket egyszerűen eltagadja. De valóban nyílt állásfoglalás-e, amit a videóban látunk?

Allah vagy Isten?Allah az Allah!

Vélelmezésünk szerint nagyon is. A formális logika útját követve egyértelműen és cáfolhatatlanul az. Mert mi is történik az előadás során, valamint az előadás végeztével? Vona török egyetemistáknak tart beszédet, mely szónoklat során fél órán keresztül annyi populista szólamot é semmitmondó frázist pufogtat el, amennyi csak harminc percbe belefér.

Beszéde végén pedig – mint Attila unokája – Allahot dicsőíti. Ne kövessük el azt a hibát, hogy a Google Translate mindenhatóságába vetett hitüket észérvként projektáljuk mások felé! S abba a másik hibába se essünk, hogy nem hallgatjuk meg Vona védekezését. Mert tökéletesen igaz, hogy a muszlimoknak más szavuk van mások isteneire, és más szavuk van a maguk istenére.

Ugyanakkor az sem tagadható, hogy egyes őskeresztény egyházak (pl. az egyiptomi koptok) a mai napig Allahnak nevezik Istent. Az alapkérdés megválaszolása tehát nem várható el szimpla nyelvészkedéssel. hanem, ahogyan fentebb említettem, a közlés közegét, valamint a közeg reakcióját, valamint a történések utóéletét kell vizsgálnunk. Vona beszéde és Allah nevének kimondása után a fiatal egyetemisták tömege hangos üdvrivalgásban tör ki. A hangos éltetésben a fiatalok a következőket skandálják: „Bozkurt Gábor! Bozkurt Gábor!”.

A bozkurt nem más, mint annak a szélsőséges, nacionalista török terrorszervezetnek a közszájon forgó neve, melyet mi úgy ismerünk, Szürke Farkasok. Ez a szervezet tehető felelőssé számos törökországi terrorcselekményért elkövetéséért, valamint az 1981. május 13-án a II. János Pál pápa elleni merényletért. Legújabban pedig ugyancsak e nacionalista szervezetet gyanúsítják a 2015. október 31-én lezuhant orosz A321 utasszállító repülőgép felrobbantásával.

Jelképek és jelképrendszerek

Vajon mit gondolhatunk arról a meghívott szónokról, aki a Hitlerjugend (das Deutsche Jungvolk) találkozóján Heil Hitlerrel fejezi be a beszédét, majd az előadás végeztével náci karlendítéssel vigyázzban álló fiatalok gyűrűjében pózol a fotósok előtt, méghozzá úgy, hogy nyakában horogkeresztes sál van? S mennyire árnyalhatja a képet, hogy hazatérve pártlapjában, nyomtatásban megjelentet egy horogkeresztet, valamint egy olyan fotót, amelyen náci módon kart lendít?

Vajon releváns-e az a védekezés, miszerint ez az előadó csupán a régi rómaiak imperator-üdvözlő karlendítését mutatta, s utána az Indus menti Mohendzso Daro kultúrában (i. e. 2500-1500) ismert szvasztikát, a jó szerencse jelét osztotta meg párttársaival?

Allah vagy Isten?Mindezeket csak azért tartottam fontosnak elmondani, mert Vona a lelkes „Bozkurt Gábor”, azaz „Szürke farkas Gábor” skandálásokat mosolyogva, örömmel, büszkén fogadja. Aztán a Szürke farkasok jelét mutató fiatalok karéjában fotózkodik, nyakában egy olyan sállal, mely ruhadarab felén a török címer, másik felén a Szürke farkasok címere látható.

Ezt követően Vona Gábor hazatér Magyarországra, ahol Facebook közszereplői oldalára kirakja a Szürke farkasok logóját, valamint egy képet magáról, mely képen farmerben és pólóban állva a Szürke Farkasok jelét mutatja. Azon persze lehet vitatkozni, hogy Vonát a fiatalok közfelkiáltással maguk közé választották-e, vagy csak elismerték szimpatizánsuknak.

Allah vagy Isten?De az kétségtelen tény (s ez esetben nem vélelmezés), hogy egyetlen szélsőséges szervezet jelképeit sem használhatja büntetlenül egy teljesen kívülálló. Legyen az a bizonyos szervezet a török ultra-nacionalista Szürke farkasok, vagy – teszem azt – a kézjelükben rájuk hasonlító, puerto ricoiakból álló, chicagói Latin Kings, a „csendes gyilkosok” bűnbandája. Aki tehát e jelképeket használja, az mindenképpen közülük való.

Végkövetkeztetés

Erős alapokon nyugszik tehát az a vélelmezés, miszerint Vona Gábor egy iszlám országban, iszlám nacionalisták gyűrűjében a muszlim istent, Allahot éltette.

Doó János               

     

12 hozzászólás

 1. Nyilas

  Tisztelt Doo úr
  Amit most ön leírt, annak a töredéke, másfél éve már 2.5 millió ft-jába került a Fidesz médiának. Biróssági döntés alapján. Igaz, bírjuk mi fizetni.
  Igaz, Ön meg nem perelhető.

  Válasz
 2. Névtelen

  Ez a kötözködés primitív kampány duma.

  Válasz
  • hÍMES TOJÁS

   Névtelen 2018-01-28-n 00:21
   “NÉVTELEN” jól tudja: kampányidőszak van. Ezt már négy évvel előre sejteni lehetett, hogy mostanában majd kampány lesz. És kampányban minden POLITIKUS minden TETTE előkerülhet./!/ Vona Gábor szerencsés politikus, mert róla nem hazug állítások, rágalmak kerülnek elő. Hanem filmek és hangfelvételek megtörtént eseményekről./!!!/
   Ezért nekem “NÉVTELEN” beírása a primitív, mert az igazságot kötözködésnek mondja!!!
   Amit fentebb olvashatunk, az a valóság egy szelete, és nem kötözködés, nem kampány duma!!!
   Tehát jó lenne ha Simicska és a JOBBIK szerelmesei megfontoltabban ítélnének meg valódi helyzeteket!!!

   Válasz
 3. Szekely Attila

  A Fidesz bedobott egy ujabb gumicsontot es a media altal lebutitott ostobak ragodnak rajta.

  Válasz
  • hÍMES TOJÁS

   Szekely Attila (2018-01-27-n 20:25) “SZEKELY” nagyon tévedett!
   Nem az ostobák rágódnak a gumicsonton, hanem a “lebutított” MAGAFAJTÁK, meg SIMICSKA most ébredtek rá, hogy “rossz lóra tettek”./!/ Bizony! Ostobák voltak és rossz lóra tettek… és ez a fálydalmas felismerés láthatóan erős kínokkal jár együtt. Ugye “SZEKELY” erről van szó???
   Kiderült, hogy VONA csak egy közepes színész, egy ripacs, aki egy év alatt teljesen “lebontotta” a sok év alatt a színészkedve felépített “nemzeti radikális” VONÁT.

   Válasz
   • Nyilas

    Fájdalmas. Kedves himes. a hülyét írjuk LY-al.
    Hadd idézzek önnek egy fideszestől elhangzott Pár modatot.

    “Beszéljünk a Jobbikról! Há’ megállt a szárnyalás. Ennyi volt. Persze erre a Fidesz is rájátszik, hiszen azokat a témákat, amelyeket a Jobbik mondott – hozzá kell tenni, hogy a témaválasztás és a problémafelvetés az valóságos volt, azt gondolom, a választások előtt -, azért valljuk be őszintén, hogy odafigyelünk, hogy mit mond a Jobbik, és hát próbáljuk azt megcsinálni a parlamentben. Ilyen egyszerű. Így aztán fogy a levegő, meg fogy a téma.”
    Tállai András.
    A youTube-on ön is meghallgathatja. “fálydalmas” felismerés lesz.

    Válasz
 4. Csiby Károly

  A többször látható kézjel a sátán jele! Amelyet a szabadkőműves gyökerő Ifjú Törökökböl Fehér Farkasokká átkozmetikázott társaság, valamint a “lázadó” rockzenészek is használnak!

  Válasz
  • Dobai

   A fenti kézjelnek(sign of the horns) többféle jelentése van.
   Kulturánként váltózik. Pl. a rockban a zene iránti szeretetet.
   Van ahol a sátán és van ahol az sátán elleni gyözelmet jelenti.
   Volószinű a törököknél is más a jelentése.
   A Székelyföldön helló, szia, szevasz, szerbus stb. jelent.
   Így integetnek egymásnak. No, nem azért mert imádják az ördögöt,
   hanem azért mert többségben ácsok, asztalosok és hiányzik a két
   középujjuk.

   Válasz
   • Csiby Károly

    Vicces kedvében van, kedves “Dobai”! A “sign of the horns” magyarul “a szarvak jelét” jelenti. A sátán szarvairól van szó. Mert a mellébeszéléses farkasoknak nincs szarvuk. Baphomet szarvairól van szó, uram!

    Válasz
 5. Gorcsa

  Ez mind szép! De mi lesz akkor, amikor majd változik a konjunktúra – és változik bizony, mert az már csak ilyen – s akkor nem lesz sikk muszlimnak lenni? Kitér? Amennyire én ismerem az iszlámot, kitérni nem lehet. Mert akkor hitehagyó lesz, aki közprédának számít, s akárki, akárhol, akármikor megölheti. Ez az iszlám törvénye. És szerintem jó törvény. A kevés (vagy tán nem is kevés9 jó törvények közül való. Máshol is elkelne néha!

  Válasz
  • Csiby Károly

   Kedves “Gorcsa”! Zázrivecz-Vona úrfi ősei számára az ilyen kaméleonkodás már fajtajellegű. Annak idején a színleg (érdekből) kereszténnyé áttért, de a mózesi vallásukat titokban tovább gyakorló bevándorlókat Spanyolországban “marannusoknak” (disznóknak) nevezték és őket bárki büntetlenül agyonüthette. Ezt nevezik jogos önvédelemnek. Amúgy pedig a sokat szidalmazott inkvizíció éppen ezeknek a belső ellenségeknek az eltakarítására jött létre. Hogy megkínozták őket? Ajvé! Másképp nem tettek volna töredelmes vallomást, a bizonyítékok ellenére! Mert, Schopenhauer szerint is “a … a hazudozás nagymestere!” És a Talmud szerint a gójnak hazudni, a gójt becsapni, kifosztani, sőt megölni – nem bűn!

   Válasz
 6. Tóducz

  Nem tudja szegény, hogy mit vartyog. Szekely Attila majd lefordítja nekünk zulura.

  Válasz

Szóljon hozzá!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük