Az elfogadhatatlanok

Fotó: magyarellenesseg.com (archív)

Sokan csodálkoznak azon, hogy a két évvel ezelőtti szinthez képest csökkent a magyarok elfogadottsága, pedig már az is elfogadhatatlan, hogy egyáltalán még vannak. Nem volt elég nekik száz év, hogy eltűnjenek, mint rossz színdarabból, az egységes nagy nemzetállamból a balfékek a balfenéken.

Pedig állandóan erre bátorította és biztatta mindig őket a toleráns román nép!Minél kisebb számú egy nemzetiség, annál elfogadóbbak azzal szemben. A zsidókat például, akik már alig vannak, leginkább akceptálják, és ha egy árva zsidó sem lesz, akkor velük szemben teljes lesz a tolerancia. A németek elfogadottságát már meg sem kell kérdezni, hiszen ők is csak nyomokban vannak jelen, mint hús a parizerben.

Egy egytől hétig mérő skálán a magyarok elutasítása a gazdaság növekedésével szép arányosan 4-ről 4,1-re nőtt két év alatt. És mára már a két évvel ezelőtti 26 százalékról 29-re emelkedett azok aránya, akiket legfeljebb látogatóként szeretnének látni az országban. De ezek a magyarok nem értenek a szép szóból, a felszólításokból, hogy takarodjanak az országból, és továbbra is itt rontják a levegőt és a nagy egyesülés ünnepélyes hangulatát. Ezzel ellentétben szépen, 16-ról 12 százalékra csökken azok száma is, akiket nem zavarna, ha magyar szomszédja lenne. Tíz százalékról ötre esett azok aránya, akik a társadalom értékes tagjainak tekintik őket.

Ezek után nem csoda, ha semmi haszon nincs bennük, akkor minek tartanák itt őket? 31-ről 33 százalékra nőtt azok aránya is, akik problémaforrást vagy éppenséggel fenyegetést látnak bennük. A szép eredmények elérésében nagy szerepük van a tévéadóknak, újságoknak, szakértőknek és politikusoknak, akik éjt nappallá téve, halált és magyarokat megvető bátorsággal küzdenek a közvélemény magyarellenes befolyásolása érdekében.

Ez nem csoda, mert a magyarok állandóan azon mesterkednek, hogy elrabolják Erdélyt. Most Antal Árpád sepsiszentgyörgyi polgármester még csak azt mondta, hogy Székelyföldnek azt akarja, amivel Katalónia rendelkezik.

Azt nem mondja, de szerencsére minden okos őslakos tudja, hogy ha netán a román állam autonómiát adna nekik, akkor majd függetlenséget szeretnének, mint a katalánok, végül zsebre vágják Erdélyt és elmennek vele.

Mindezek után mégis vannak olyan magyarok, akik csodálkoznak, mert kiutálják őket az ősi román földről. Közben ráadásul az RMDSZ is elő-előáll egy-egy követeléssel a parlamentben, pedig már rég ki kellett volna tiltani onnan. Kulcsár-Terza József háromszéki (bocs, Kovászna megyei) képviselő sírt egy sort a képviselőházban a magyarok állítólagos sérelmeiről. Szerencsére rögtön került egy Elvira Sarapatin nevű honanya, aki helyretette a dolgokat, és tisztázta, hogy ez itt Románia, nem a nem létező Székelyföld.

Itt elsősorban mindenki román, és nincs jelentősége, hogy minek tartja magát, és megunták, hogy a románságot állandóan szidalmazzák, holott ők mintaszerűen rendezték a kisebbségi kérdést. Elvirke téved, mert ha még mintaszerűbben rendezik, akkor egyáltalán nem lennének magyarok, és nem lenne, aki elégedetlenkedjék. A magyarok most legújabban azt szeretnék, hogy külön ünnepük legyen március 15-e, minden magyarok ünnepe.

Pedig Romániában annyi ünnep van, amelyen mind-mind ünnepelhetnének. Március 15-én államelnök korában Băsescu még köszöntötte őket, de az bizonyosan nagy tévedés volt részéről, és azóta jobb belátásra jutott: már harcol is ellene. Mondta is, hogy vá­lasszanak valami jobbat helyette. És milyen igaza van! Például ott van december elseje, amelyet vállvetve ünnepelhetnének a románokkal. De az sem ízlik nekik, ők állandóan különcködnek és egyebet akarnak.

A jelenlegi helyzetben még mindig a románok isszák meg a levét a magyarok követelőzésének. Ott van például a Sepsiszentgyörgyi Sepsi (Szepszi) labdarúgócsapat, amelynek tagjai döntő többségben románok, és ennek ellenére egy kalap alá veszik őket a magyarokkal. Hogy érezhették magukat a csapatban játszó tősgyökeres román játékosok, amikor azt kiabálták nekik, hogy: Nektek Románia nem otthonotok! Menjetek innen! Szerencsére az ellenfél szurkolóit jól megbüntették ezért, de a Sepsit is szervezési hiányosságok miatt.

Valószínű, mert a molinóra nem lett volna szabad általánosságokat írni, hanem konkrétabban:  csak a magyaroknak kell takarodniuk a tolerancia mintaértékű, hőn szeretett honából.

Kuti János / Háromszék

4 hozzászólás

 1. Antal m.

  A fenti cím alatt megjelent FOTÓT/ transparenst/, többé nem szeretnék látni!
  VALÓM,– engemet nagyon bosszant!
  Vannak okosabb megoldások:–Csehek békességesen elváltak a szlovákoktól, békességesen -kifogástalanul. – – A Németek ledöntötték békességesen a szégyen falat és egyesültek,-kifogástalanul. -A balkánon rengeteg kis ország létre jőtt,-kifogástalanul.
  Ilyen példákból kellene meríteni és MEGOLDANI az erdélyi gondokat! – cirkuszok-gyűlölködések nélkül! ! !
  Az erdélyi őslakók el nem haggyák lakásukat-területüket, de elköltözni se fognak,- soha!
  Minden nemzet saját kultúráján belül érti meg a legjobban, a saját földi életét!
  IGY NEM LENNE VITA-ELLENTMONDÁS ÉS RÁGALOM EGYMÁS IRÁNT!

  Válasz
 2. Mikulás

  “Március 15-én államelnök korában Băsescu még köszöntötte őket, de az bizonyosan nagy tévedés volt részéről, és azóta jobb belátásra jutott: már harcol is ellene. Mondta is, hogy vá­lasszanak valami jobbat helyette.”

  Ha tényleg nem akarják március 15-öt megadni, és azt akarják, hogy valami jobbat válasszunk helyette, hát legyen AUGUSZTUS 20.
  Akkor el lehet magyarázni az Albániából jött migránsoknak akiket manapság románoknak hívnak, hogy Szent István királyunk alatt lett a Magyar Királyság keresztény, akkor lett a keresztény királyság hivatalos államforma Erdélyben ami a Magyar Királyság részét képezte, és ez akkoriban történt több mint 1000 évvel ezelőtt, amikor ők még a Dél-Balkánon élték nomád birkapásztor életüket, ahol Albánia síkságain teleltek, és Görögország, Macedónia, Koszovó hegyeibe hajtották a nyájaikat nyaranta. Így hát igaz, hogy őket AUGUSZTUS 20 eredetileg nem érintette, hiszen ők még itt se voltak Erdélyben amikor Szent István királyunk a Szent Koronát és vele egész Magyarországot Szűz Máriának ajánlotta, amivel Szűz Mária a Magyarok Nagyasszonya lett Magyarország örökös királynője, de hát a Magyarországra befogadott román migráns hazaárulóknak és országrablóknak sem árt tudni, konkrétan kinek az országát bitorolják IDEIGLENESEN manapság.
  Ez pedig bizony Mária Országa, latinul Regnum Marianum, amit ilyen néven, Regnum Marianum néven ismert egész Európa évszázadokon át. Ez az a Mária Országa, amit Szent István királyunk ajánlott Máriának az egész magyar nép nevében, így hát mi erdélyi magyarok augusztus 20-án kettős ünnepet ülünk, mert egyrészt égi védőszentünket Szent István királyt Magyarország királyát ünnepeljük, másrészt Szűz Mária Országát ünnepeljük amit Szent István királyunk az ő oltalmába helyezett, és ekkor kérjük égi védőszenteinket Szűz Máriát és Szent Istvánt, hogy őrizzék meg Magyarországot Istenhez hű magyar népével együtt.
  Kérjük továbbá égi közbenjáróinkat, hogy nyissák meg az eltévelyedettek szemét, legyenek azok akár Istentől elfordult magyarok, Jézust és az ő édesanyját gyalázó nem-keresztény betelepültek, akár pedig hazaáruló és országrabló román migránsok akik betelepültek a Magyarok Nagyasszonyának Országába és szétszaggatták azt, hagyják abba a tévelygést, térjenek le gonoszságaik útjáról, még mielőtt Isten hosszan tartó türelmének és irgalmasságának időszakát felváltják Isten haragjának és a jogos igazságtételnek napjai.
  Ezt mondta Jézus Szent Fausztina lengyel apácának aki Krakkóban élt és 1938-ban halt meg – emlékezetből idézem: “Mielőtt eljönnék úgy, mint az Igazságosság Istene, eljövök úgy, mint az Irgalmasság Istene. Azt ajánlom az emberiségnek, hogy lépjen át Irgalmasságom Kapuján, de aki nem hajlandó azon átlépni, az kénytelen lesz Igazságom Kapuján által menni.”
  Ez vár mindenkire, magyarokra románokra egyaránt, vagy bűnbánatot tartunk és belépést nyerünk Isten Országába az Isten Irgalmasságának kapuján keresztül, vagy pediglen kénytelenek leszünk Isten jogos haragját meglátni és a ránk mért igazságos isteni ítéletet elszenvedni.
  Kérdem én, vajon miféle Igazságos Isteni Ítélet vár arra a Romániára, amely 1916-ban rablógyilkos módon hátbatámadta szövetségesét Magyarországot? Mi lesz az Erdélybe betelepült románok Igazságos Isteni Ítélete, akik Havasalföld és Moldova török megszállása elől, jobb élet reményében menekültek Magyarországra s azon belül Erdélybe, de azután elárulták befogadóikat és elcsatolták azoknak országát?
  Most ünnepre készül a román nép, befogadóinak hátba döfését ünnepelni. A román nép most ünnepelni készül a becstelenséget, a hazaárulást, Magyarország rablógyilkos megtámadását és kifosztását. Közben pedig Isten hosszan tartó türelmének és irgalmasságának napjait, éveit éljük. Ezzel az isteni türelemmel, Isteni Irgalmassággal él most vissza a román nép. A láthatáron már gyülekeznek a viharfelhők, Isten szörnyű haragjának, Isten Igazságának és a jogos büntetésnek hírnökei. Most van itt a bűnbánat és a megtérés ideje, de a gonoszságtól elvakultak bűntetteiket ünneplik mert azt hiszik, messze van még a vihar.
  Isten irgalmazzon nekünk és adjon belátást az elvakultaknak, még mielőtt ütne az Isten haragjának és jogos igazságtételének félelmetes órája!
  Aki egy kis történelmi párhuzamot akar, emlékezzen Jézus jóslatára Jeruzsálemről. Megmondta Jézus a keresztre feszítése előtti vasárnapon, amikor mint a Béke Királya, szamárháton bevonult Jeruzsálembe: a várost le fogják rombolni, kő kövön nem marad benne. Ekkor jött Jézus mint az Irgalmasság Istene, de nem kellett a zsidó nép többségének. Mégis, akik hallgattak Jézusra, tudták és emlékeztek a jóslatra amikor 35 évvel a keresztre feszítés után, 68-ban körbe vették Jeruzsálemet a Római Birodalom hadseregei. Akkor nem rombolták le Jeruzsálemet, de három év múlva 71-ben visszajöttek és Titusz vezetésével szó szerint földig rombolták az egész várost. Ez volt Isten Igazságának szörnyű órája, történészek szerint másfél millió zsidót kaszaboltak le a rómaiak, és még saját hadvezérük Titusz sem tudta megfékezni őket, olyan eszeveszett dühvel támadtak Salamon Király Templomára Jeruzsálem szívében, hulla hegyeken át, a lépcsőkön leomló vér patakokon keresztül csúszkálva, nem kímélve se aggastyánt se nőt se csecsemőt, amíg mindenkit le nem öltek és a Templomot porig égették. A Jézusra hallgató keresztények már 68-ban elmenekültek és nem tértek vissza, de a Jézus keresztre feszítését büszkén ünneplő zsidók számára Isten Haragjának és Isten Igazságának szörnyű napjai és a Templom szörnyű végórája jöttek el 71-ben.

  Válasz
  • speleoursus

   kedves levente, ez itten nem a hittérítés és prédikáció honlapja,engem,mint ateistát mélységesen zavar és sért az ilyen bigott egyházi szőveg, az ájtatós manók, akik a templomból kimennek,. vétkeznek, pedofil papok, terhes apácák,harácsolás és hazudozás…ezt az erma ne engedje meg..

   Válasz
 3. Tóducz

  Ha szeretnének, az lenne csak igazán gyanús.

  Válasz

Szóljon hozzá!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük