A magyar királyok által Erdélybe telepített szászok autonómiáját évszázadokon keresztül II. András (1205–1235) kiváltságlevele biztosította. Az 1224-ben kibocsátott dokumentum Andreanum néven ismert. Eredetije ugyan nem maradt fenn, de hiteles másolatát I. Károly magyar király (1308–1342) szöveghűen elkészíttette.

Az erdélyi szászok területi autonómiája

Nagyszeben főtere

A napjainkban ismét fellángolt a teljes román politikum elutasító indulata – élén a szász származású elnökkel – egymást túllicitáló tartalommal és jelzőkkel Erdély úgymond Magyarországhoz csatolásának rémképe kapcsán. Mivel a székelyföldi autonómia törvényhozáshoz benyújtott tervének semmi köze nincs a tájékozatlan román többséget félrevezető szándékhoz, akár legyinthetnénk is a már ismerős reakciók­ra. Nem tesszük.

Inkább elővesszük a mintegy 600 éves Andreanumot, amely századokon át az Erdélyt lakó nemzetek békés együttélését biztosította.

Forrásként a FUEN volt alelnökének, Komlóssy Józsefnek tanulmányát felhasználva lássuk, mit tartalmazott öt fejezetben a dokumentum.

Miután meghatározza a Szászföld – Terra Saxonum területi határait (I. fejezet), a következő, II. fejezetben a terület lakóinak kötelezettségeként pontosítja, hogy Szászföld minden egyes lakója a szászok ispánjának (később szász gróf) közvetlen fennhatósága alá tartozik. Ez alól a székely és magyar települések sem képeznek kivételt. Továbbá a szászok nem a vármegye, hanem közvetlenül a király joghatósága alá tartoznak. A szászok maguk közül választanak bírót. A polgári bíráskodás saját jogkörükbe tartozik.

A szászoknak joguk van saját címer és pecsét használatára, joguk van az adókat maguk között beszedni és közvetlenül továbbítani a királyi udvarba.

A III. fejezetben meghatározzák, hogy a szászoknak miként kell kül- és belföldi hadiszolgálatot teljesíteniük a király felhívására. A IV. fejezet szerint a királynak nincs joga Szászföldön birtokot adományozni másnak, mint helybeli lakosnak. Az V. fejezet előírja, hogy papjaikat a szászok maguk választják.

Az évek, évszázadok során a szászok lakta terület fokozatosan kiterjedt. A XV. században a Szászok Egyeteme – Universitas Saxonum nevet vette fel, és ez 1853-ig volt a szászok legfelsőbb adminisztratív és törvényhozó testülete.

Mindez azonban megváltozott 1920 után, majd a II. világháborúban és az azt követő kommunista diktatúrában. Előbb a megtorlás, később a kitelepedés lehetősége miatt a szászok többsége elhagyta Romániát és a Német Szövetségi Köztársaságban telepedett le.

A mai Európa 45 államában mintegy százmillió nemzeti kisebbség él. Köztük a szétdarabolt Magyarországból újonnan létrejött öt állam, illetve az Erdéllyel megnagyobbodott Románia magyar lakossága. A nem a jelenlegi Magyarországban élő magyarok a Magyar Köztársaság alkotmánya szerint részei a magyar nemzetnek, és ott, ahol többséget alkotnak, természet adta joguk saját autonómiát létrehozni.

Mivel az Andreanum jelzett másolatát Nagyszebenben őrzik, amikor hazalátogat Iohannis elnök úr, megnézheti.

Puskás Attila / Háromszék

7 hozzászólás

 1. Aszalós László

  Ebböl kimaradt az 1848- 1920 időszak, amikor a magyar kormányok keményen letőrték a nenzeti kissebségek, köztük az erdélyi szászok autonómia törekvéseit. Ezért álltak a románok oldalára, akiktől annyit sem kapták mint a magyarok.

  Válasz
 2. Sylvain

  Érdemes lenne a románok fogarasföldi, Kővár vidéki, hátszegi és bánsági autonómiáját is bemutatni, hogy lássa a nép, hogy azok tagadják meg tőlünk az autonómiát, és gyaláznak minket, mert kérni merjük, akiknek mi 500 évig autonómiát adtunk…

  Válasz
 3. antal m.

  Egy jó elgondolás-képzelés, hogy emlékeztetik az ország népet és Iohannis elnököt, az ősei történelmi múltjára! A DICSŐSÉG AZ ŐSEI- É, — NEM AZ ELNÖK-É!

  Válasz
 4. TÓDUCZ

  Ioanis már rég nem szász, romákabb a romákoknál!

  Válasz
  • TÓDUCZ

   A Jóisten magtalansággal áldotta meg, hogy ne tudjon szaporodni!

   Válasz
   • János bá

    Szégyen ez az egész Európai Uniónak becézett bratyizás, szégyentelen S gátlástalan vezetőséggel
    Egy nagy pöcegödör …

    Válasz
    • tömrer

     Így van!
     Az EU semmit nem ér, ebben az esetben…

     Válasz

Szóljon hozzá!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük