Forrás: csalad.hu

A Bibliában ez áll: „Isten megteremtette az embert, saját képmására, az Isten képmására teremtette őt, férfinak és nőnek teremtette őket.” (Ter 1,27)

A romániai Polgári Törvénykönyv 258-as cikkelyének 1. bekezdése kimondja: (1) „Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimțită între soți, pe egalitatea acestora, precum și pe dreptul și îndatorirea părinților de a asigura creșterea și educarea copiilor lor. (2) Familia are dreptul la ocrotire din partea societății și a statului. (3) Statul este obligat să sprijine, prin măsuri economice și sociale, încheierea căsătoriei, precum și dezvoltarea și consolidarea familiei. (4) În sensul prezentului cod, prin soți se înțelege bărbatul și femeia uniți prin căsătorie.

Ez nem a család meghatározása („definiție”), csupán annak megállapítása, hogy a család alapja a férfi és nő szabadon meghozott döntésére épül („se întemeiează”). Tehát, nem a család meghatározása, hanem annak alapja, a házasság meghatározása a tét és cél.

A Polgári Törvénykönyv más együttélési formákat is felsorol és szabályoz: együttélés („vadházasság”, „concubinaj”), válás, örökbefogadás stb.

Az Alkotmány módosításához kétharmados többség vagy referendum (népszavazás) szükséges a választópolgárok 30%-os részvételével (ettől lesz érvényes), és azok felének „igen” szavazatának többségével (ettől lesz eredményes, sikeres). A Polgári Törvénykönyv bármely cikkelyét egyszerű többség módosíthatja a parlamentben.

2017-ben Görögországban az azonos neműek házasságáról három órás (sic!) parlamenti vita után egyszerű többség született, így abban az országban az állampolgárok megkérdezése nélkül a férfi és a nő eredeti házassága mellé új társas létformák csatlakoztak, esetenként ugyanolyan jogokkal.

Alulírott, e cikk írója ezt nem szeretném Romániában! Hárommillió keresztény állampolgár, köztük én is, most a házasság meghatározását ezért szeretnénk Alkotmányba iktatni.

Az Alkotmányban rögzített elvek egy nemzet identitását körvonalazzák, az alkotmányos renden senkinek sem lehet egyszerű manőverekkel túllépni. Ezért akarom, hogy abban az országban, ahol születtem, ahol édesanyám és édesapám testvéremmel együtt Székelyföldön felnevelt, Alkotmányba rögzítsük az élet forrásának bölcsőjét, a házasságot, mint egy férfi és nő kapcsolata.

Mik az előzmények?

Kezdettől tagja vagyok a polgári kezdeményezésnek. Baptista és más neoprotestáns szülőktől indult el – nem ortodox kezdeményezésre. 2013-ban a Polgári Törvénykönyben biztosított jogot, hogy ti. minden gyermeknek joga van saját felekezetű vallásórára az iskolában, az éppen akkor kormánypárt egyetlen tollvonással megváltoztatta. A szülőknek akkor jelezniük kellett: akarják, kérik, hogy iskolai keretek között gyermekük vallásos nevelésben részesüljön heti rendszerességgel megtartott órák keretében. Ekkor született a keresztény szülőknek egy szövetsége (Asociatia Parintilor pentru Orele de Religie – APOR), akik tárgyalni kezdtek különböző fórumokon és nekik köszönhető, hogy az iskolai vallásórák státusa ma legalább az, ami.

Később ugyanez a keresztény szülői bizottság (többnyire neoprotestánsok) azt mondta, tegyünk meg mindent, amíg nem késő, hogy Romániában Alkotmányba iktassuk, hogy a házasság egy férfi és egy nő életszövetsége. Ehhez egyre nagyobb számban és egyre nagyobb meggyőződéssel zárkózott fel az ortodox és a többi történelmi egyház. 2015-ben indult el a folyamat, kb. 10 civil szervezet társult hozzá. Ebből született a hárommillió aláírás a referendum érdekében. A kezdeményezést számos szervezet és fórum többszörösen akadályozta, de végül 2018. szeptember 11-én a szenátus döntése alapján szabad utat kapott.

Ha a referendumon az igenek győznek, akkor az alaptörvény 48-ik cikkelye a következőképpen módosul: „A család egy férfi és egy nő szabadon választott házasságán, egyenlőségükön, a szülők azon jogán és kötelességén alapul, hogy felneveljék, oktassák és képezzék a gyermekeiket”.

Ez nem érinti a családjogot sem önmagában, sem jogkövetkezményeiben. Ahogy ma van a Polgári Törvényköny családokra (pl. az egyszülős, csonak családokra) vonatkozó cikkelye, úgy marad október 7-e után is. Azzal semmi dolgunk. Azzal a politikusok kellett volna foglalkozzanak az elmúlt években, de véleményem szerint átfogó családpolitikája ma egyetlen pártnak sincs.

A hárommillió állampolgár kezdeményezése tehát megalapozott, nem spekulatív és tendenciózus, senki ellen nem irányul, jogilag korrekt, senkit ki nem rekesztünk. Átfogó családpolitikával, fokról-fokra bevezetett intézkedésekkel, a Polgári Törvénykönyv módosításával képviselőink és szenátoraink teremtsenek olyan feltételeket, hogy minden más, a házassághoz és családhoz hasonlító vagy abból származó társas életállapot is minden szükséges állami és egyéb támogatást megkapjon.

Miért szükséges tehát a referendum?

• Mert a Polgári Törvénykönyvet egyszerű többséggel a parlament bármikor megváltoztathatja (pl. a román szaktanárok esetében igen, két hét múlva megváltozik, és lesz belőle nem)
• Mert a liberális és LGBT, illetve gender ideológia annyira erőszakos, hogy egyszerűen, de határozottan védeni kell a normalitást
• Mert pl. Kanada, Svédország, Finnország, Dánia, Franciaország egyes bevezetett gyakorlata számunkra nem követendő (először az azonos neműek házassága, később az az azonos nemű párok gyermekneveléshez való joga, aztán a nemváltoztató műtéthez való jog, 14 éves gyermek beleegyezése esetén felnőttel szabadon létesíthet szexuális kapcsolatot stb.).
• Mert szeretnénk olyan erkölcsi rendet és családbarát társadalmat, mint Magyarországé vagy Lengyelországé

Ez az ügy az egyik legszentebb ügy, amióta papként szolgálok. Ha nem mennék el „igen”nel szavazni, ha nem mozgósítanék, ha ma nem írom le most a véleményemet, úgy érzem, bűnt követnék el.

Az egyszülős, csonka családokért aggódókat nem tudom komolyan venni. Van olyan párt, aki az elmúlt időszakban a „csonka családokat” szerette volna egyesíteni? Volt ilyen törvény-módosító javaslat?

Hívjuk haza a külföldön dolgozó román állampolgárok millióit! Teremtsünk itthon új munkahelyeket! Egyesítsük a „csonka családokat”! Eddig ezt melyik párt tűzte zászlajára? Melyik pártnak van a legátfogóbb, minden családra és minden életállapotra kiterjedő családpolitikája? De ha ez néhány európai országnak legalább részben sikerült, nekünk miért ne sikerülne?

„Én és az én házam népe” részt veszek az októberi szavazáson és „igennel” voksolok – a a bibliai Teremtés Könyve 1,27 értelmében.

Érdekképviseletünk hivatalos álláspontja a mai napig, úgy érzékelem, megosztott ebben a kérdésben. A Romániai Magyar Demokratikus Szövetség politikusainak nagyobb része az eredeti házasságot védelmezi és „igennel” szavaz, de ma még csendesen meghúzódnak. A tartózkodó vagy „nemmel” szavazó hangosabb oldal más álláspontot képvisel.
Szeretettel kérem az „igennel” szavazó képviselőket és szenátorokat, nyilatkozzanak, érveljenek, mondják el nekünk álláspontjukat, álljanak ki a referendum mellett. A házasság minden politikai párt fölötti kérdés. Isten adja áldását erre az országra!

Marosvásárhely, 2018.09.19

Szénégető István-Barnabás
a Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegye családreferense,
a marosvárhely-remeteszegi Szent Család Templom plébánosa