Erdély.ma
2021-05-08 szombat, Mihály RSS

Az idei Vándorgyűlés fókuszában: a siker

A Vándorgyűlés hat szekciójában arra törekszik, hogy értékeinket, helyi sikereinket, valamint lehetőségeinket feltérképezze és bemutassa. Jövőképesség és sikeresség mottóját követve szükségünk van arra, mint erdélyi és székelyföldi vállalkozóknak, hogy ösztönözzük egymást helyi példákkal is.

A globalizáció szerves része lett az életünknek és ezt a vállalkozói környezetünkben is érezhetjük. Alapvetően jövőnket az határozza meg, hogy miként és milyen ütemben vagyunk képesek együttműködni a változásokkal, így kijelenthetjük, hogy esélye csak annak a vállalkozónak vannak, aki képes és hajlandó lépést tartani az aktuális technológiákkal. Ez számára folyamatos fejlődést eredményez, valamint újabb perspektívákat nyit meg előtte.

Az információs technológiák segítségével ma már a kapcsolódás kialakítható életforma és számos kutatás bizonyítja azt, hogy bárhol lehetünk a világban, ezek hatékony és megfelelő használatával esélyeink ugyanolyan mértékben adottak.

Előtérbe helyezve ezeket az álláspontokat, 2019-ben a Vándorgyűlés szervezői olyan témákat ragadtak meg, melyeket mindenki tapasztal a hétköznapokban és nem csak egy vállalkozónak van szüksége ezek megértésére. A Helyi sikerek szekció is egy ilyen témakört dolgoz fel, hangsúlyt fektet majd arra, ami saját erőforrásainkat és helyi eredményeinket helyezi előtérbe.

Nem utolsó sorban, nem szabad megfeledkeznünk arról sem, hogy számos olyan sikertörténet van környezetünkben, melyekről nincs tudomásunk. Talán nem használtuk eléggé az információs technológiák páratlan lehetőségeit vagy csak talán nem voltunk eléggé nyitottak a körülöttünk lévők felé.

A Helyi sikerek szekcióban székelyföldi vállalkozók mesélnek tapasztalataikról. Vendégünk lesz Godra Zsolt, Csete Zoltán, Buzogány Csaba, valamint Sándor István vállalkozók.

A XXVIII. alkalommal megszervezett Vándorgyűlés célja, hogy olyan sikeres és hozzánk közel álló vállalkozástörténeteket bemutasson, melyekből erőt meríthetünk és helyet adhatunk a kölcsönös tapasztalatcserének.

A RMKT éves Vándorgyűlése egyre több jelenlévőt tudhat magáénak, részvevőinek száma ma már meghaladván a 250-et. Rendezvényének célja a kapcsolatteremtés, valamint a tudományos és üzleti tapasztalatcsere. 2019-ben október 4. és 6. között lesz Csíkszeredában melyen előzetes regisztrációval lehet részt venni: www.rmkt.ro/vgy/regisztracio/ . (közlemény)