MS Mester: Mária és Erzsébet találkozása

A sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeumban MS Mester: Krisztus születése címmel került sor kedd este az intézmény által indított képzőművészeti témájú ismeretterjesztő-sorozat első előadására, melyet dr. Reisinger János magyarországi irodalomtörténész és bibliakutató tartott. Ugyanakkor bemutatta A Biblia a magyar képzőművészetben cím alatt megjelent művelődéstörténeti kötetét is.

Sántha Imre Géza művészettörténész-muzeológus köszöntő szavai arról biztosították a Bartók-terembe szép számban belépőket, hogy az est témája szakmailag, művészetileg, valamint vallás- és művészettörténetileg egyaránt segít ráhangolódni Krisztus születésének szent ünnepére. És amint erről megbizonyosodhattunk, dr. Reisinger János tudományos alaposságon és megfontoltságon nyugvó, ugyanakkor mély hitet sugárzó előadása valóban beváltotta a házigazda és közönség reményeit.

Az Oltalom Alapítvány kiadásában megjelent könyvel kapcsolatban a szerzőtől megtudhattuk, hogy ez az első, amely az évszázadok alatt magyar mesterek keze alól kikerült rajzok, akvarellek, olajfestmények, domborművek, fafaragványok és szobrok segítségével átfogja a Bibliát a Teremtés könyvétől a Jelenések könyvéig. A bibliai történetek időrendje szerint van összeállítva, és összesen 60, életrajzzal is ellátott szerző 300 alkotásának reprodukciója található meg benne a szükséges magyarázatokkal együtt. Sajnos, a régi magyar művészet gyümölcseinek java elveszett, vagy megsemmisült a történelem forgatagában, ezért a bemutatott gyűjtemény túlnyomó része az utóbbi bő 150 év terméséből való.

Az első magyar művész, akinek az alkotásaiból néhány az utókorra is maradt, 1506 tájékán működött. Az egyik festményén található MS monogram megfejtése szerint M a Mester, míg az S Selmecbánya rövidítése.  A késő gótikus festészet egyik legnagyobb európai képviselőjeként van számon tartva, annak ellenére, hogy mindössze hét táblaképe maradt ránk a selmecbányai Szent Katalin-templom főoltárának szárnyairól. Ezek közül négy az esztergomi keresztény múzeumban, egy a Magyar Nemzeti Galériában, egy másik Hontszentantal (Felvidék, Szlovákia) templomában, a hetedik pedig Lille (Franciaország) múzeumában található.

A hét remekmű közül a szakember elsőként a Vizitáció címűről beszélt, mely a méhében már Jézust hordozó Mária és Keresztelő Jánossal áldott állapotban lévő Erzsébet találkozását ábrázolja, hihetetlen érzékenységgel ötvözött kifejező erővel és színgazdagsággal. A Krisztus születését ábrázoló festmény elemzése során többek között kiderült, hogy a művész az éppen világra jött Jézus arcába belelopta a küldetését, hiszen nem egy öntudatlan csecsemőt ábrázol, hanem az áldásokkal érkező megváltót. Ez viszont azt sugallja, hogy MS Mester ezzel az alkotással tulajdonképpen nem a testi, hanem a lelki születés csodájának hódol.

Bedő Zoltán / Székely Hírmondó