Bayer Zsolt: Egy szerelem vége

Egy pillanatra csukják be a szemüket, és próbálják elképzelni, milyen lehet levágni egy emberi fejet. Ne, most ne az áldozat helyébe próbálják beleképzelni magukat, az úgyis lehetetlen, hanem az elkövetőébe.

Azt próbálják elképzelni, milyen lélek kell ahhoz, hogy valaki hozzáfogjon levágni egy emberi fejet. Hogy fogja a kést, és addig vágjon, csiszatoljon vele, addig hallgassa a csont, a porcok, az inak recsegését, nézze a kiömlő, kifröccsenő vért, ameddig a fej elválik a törzstől, aztán tartsa a kezében egy embertársa fejét, üvöltve, hogy „Allahu akbar!”, és megelégedve önmagával és tettével nyugodtan várja az elkövetkezendő sorsot, legyen az bármi is: agyonlövés vagy élethosszig tartó rabság.

Nos? Sikerült elképzelni? Tudom, hogy nehéz és iszonyatos, de nem elkerülhető. Ugyanis ezekkel él együtt Európa. Emlékeznek még, micsoda felszabadító érzés volt a rendszerváltás hajnalán együtt énekelni Varga Miklóssal, hogy

„Ezért értsd meg, szeretem őt, / A vén Európát, a büszke nőt! / Nagyon kérlek, becsüld meg őt, / A vén Európát, a gyönyörű nőt!” Vagy Vincze Lillával ezt: „Látod, vár rád, tudom, hogy vár, még rád vár, / Karját nyújtja feléd, magához ölel és újra élhetsz. / Vár rád, tudom, hogy vár, még rád vár, / Karját nyújtja feléd, Európa visszavár.”

Szerelem volt ez. Szerelem egy álomba, egy érzésbe, egy már nem létező ideába – és most vége van.

Egy csecsen vágta le a francia tanár fejét. És kérdezzük, nem cinikusan, de a legnagyobb kétségbeeséssel: hát nem mindegy? Csecsen, afgán, pakisztáni, marokkói, tunéziai, iraki, szudáni, nigériai – de igen: teljesen mindegy. A világ sötét, iszonytató, érthetetlen helyeiről özönlik be Európába az emberi löcsedék, a roncstársadalom, a borzadály. Egyet tudhatunk biztosan erről az emberpépről, azt, hogy muszlim. És ők egy dologban biztosak és megingathatatlanok: abban, hogy muszlimok. Bigottan, a térítők, a hódítók magabiztosságával, elszántságával és gyűlöletével.

Egy normális, magabízó és magabiztos Európában nem lenne helyük és maradásuk. De az az Európa nincsen többé.

Egy nyavalygó, hisztérikus, belterjes, lélektelen, elasszonyosodott, köpedék Európa van. Ezt a mi Európánkat, egykori szerelmünket megfosztották vallási identitásától, nemzeti identitásától, és éppen most fosztják meg nemi identitásától is. Ez a mi egykori Európánk az affektáló melegek földrésze lett, és ezekre özönlik rá a vallásában bigott, nemzeti identitásában nem megingott, nemi identitásában pedig megkérdőjelezhetetlen emberlöcsedék.

Ott ülnek minden egyes csónakban, amit összeszednek a Földközi-tengeren és behurcolnak Európába az affektáló idióták, akik jódolgukban már régóta nem tudják, mit cselekszenek. Ott bóklásznak a kerítésünk szerbiai oldalán, alagutat ásnak, mint a földikutyák, és lesik az alkalmat, hogy ideszökhessenek. Ott vannak a gyönyörű görög szigeteken – Leszboszon, értitek, ugye? –, gyújtogatnak, tönkretesznek mindent, maguk alá piszkolnak, üvöltöznek, semmibe vesznek bennünket, hozzák sötét, érthetetlen, rettenetes világuk minden mocskát, és nem menedéket kérnek, alázatosan és békességesen, nem alkalmazkodni akarnak és hozzánk idomulni, hanem hódítani és bennünket beletörni érthetetlen, sötét, rettenetes világuk embertelen, iszonytató törvényeibe és szokásaiba.

Egy csecsen levágta egy tanár fejét Párizs mellett, egy békés, csöndes, álmos kertvárosi részen. Hosszan, lassan, módszeresen, hallgatva és élvezve a csontok, a porcok, az inak ropogását, aztán elégedetten felnézett az égre, ráüvöltött az istenére, hogy „látod, mit tettem, megtettem érted!”, aztán nyugodtan és boldogan várta a halált. Otthon hagyott egy hozzá hasonló lelkületű rokonságot – egy nagy csomó felesleges és kártékony és pusztító és emberpépet.

Holnap pedig majd egy pakisztáni fog levágni egy fejet, holnapután egy nigériai hajt majd bele autóval a tömegbe, aztán egy afgán banda fog megerőszakolni egy gyereklányt valahol az éjszakában, aztán majd iraki suhancok vernek zsidót valahol a „németnek” nevezett semmilyen országban – és… És? És nem fog történni semmi sem.

Európa azzal van elfoglalva, hogy az affektáló melegek gyereket nevelhessenek, s hogy lehetőleg már óvodás korukban megfossza gyermekeit a nemi identitásuktól (is), elvegye tőlük a mesék egyértelmű és kikezdhetetlen és megkérdőjelezhetetlen szimbolikáját, a jó és a rossz szétválasztását, a királyfi és a királykisasszony egymásra találásának gyönyörűségét. (A háttérben ezer pszichológusnak csúfolt szerencsétlen ostoba éppen aláír…)

Levágták egy tanár fejét valahol Franciaországban. Az izgága, nyughatatlan, csodálatos és rettenetes Franciaországban, a felvilágosodás honában – ó, édes Istenem, micsoda szimbólum!

Reformáció, felvilágosodás – az európai szellem hatalmas csodái és teljesítményei, amelyek naggyá tették ezt a földrészt, de egyszersmind e két csoda volt a pusztulás felé vezető út első két lépése, és erről nem Luther és Rousseau tehet, hanem az ember tragédiája (nem dicsérhetjük eléggé zseninket, Madáchunkat!). Vagyis: Ha az ember elég ideig bíbelődik vele, akkor a legmagasztosabb, legcsodálatosabb, leghumánusabb, legfelségesebb eszméből és ideából is valami szörnyűséget, valami rettenetet fog farigcsálni.

A felvilágosodásból jakobinus diktatúra lett és Marat és Vendée majd a legvégén bolsevizmus, a reformációból pedig vallástalanság, ateizmus, az ember Isten helyére került, és el is hitte, hogy ott van az ő helye.

Egy csecsen alak a kép közepén, egyik kezében zöld muszlim lobogó, másikban egy francia tanár frígiai sapkás levágott feje; a központi alak körül muszlim emberlöcsedék, söpredék. Így néz ma ki Delacroix híres képe, a Szabadság győzelemre vezeti a népet. (Üzenjük egyszersmind azoknak a hülye gyerekeknek is, akik éppen ezt a festményt formázták meg élőképnek az SZFE előtt, és akik most éppen forradalmasosdit játszanak, mert egy üres és jellegtelen és reflektált korban hősök akarnának lenni. Lehettek hősök, ha majd rádöbbentek, nincs ma nagyobb forradalom, mint a normalitás és a konzervativizmus forradalma, nincs ma nagyobb hősiesség, mint szembeszállni a korszellemmel és a muszlim hódítókkal.)

Franciaországnak vége. Németországnak vége.

Az angolok még megmenekülhetnek, mert otthagyták a süllyedő hajót az utolsó pillanatban, jöhet a splendid isolation, jöhet a no-go zónák és a muszlim hordák felszámolása. Benelux államok? Ugyan kérem, egy önmagát túlélt rettenetes és morbid vicc az egész, az összes mocskos pénzükkel és gazdagságukkal együtt. Skandinávia? Nézzétek meg, mivé lettek a rettenthetetlen vikingek. Talán Dánia még megmenekülhet, ha Hamlet (és atyjának szelleme) visszatér még a helsingöri vár fokára. Spanyolországban sem bízok már. Portugáliából talán még lehet valami, a luzitánok még feltámadhatnak. Olaszország a nagy reménység. Olaszország még nem veszett el. Egyszer muszáj lesz kiírniuk a választást, amit Salvini meg fog nyerni. És akkor Olaszország visszatér a normális világ fogyatkozó maradékához.

És maradtunk még mi, a mindig lenézett, mindig kiröhögött, mindig megvetett és semmibe vett közép-európaiak. Mi maradtunk még, s az egymásra találásunk reménye. Nekünk kell majd folytatni és megmenti Európát, Európa szerelmét és az európai álmot.

„Mi dolgunk a világon? küzdeni / Erőnk szerint a legnemesbekért. / Előttünk egy nemzetnek sorsa áll. / Ha azt kivíttuk a mély sülyedésből / S a szellemharcok tiszta sugaránál / Olyan magasra tettük, mint lehet, / Mondhatjuk, térvén őseink porához: / Köszönjük élet! áldomásidat, / Ez jó mulatság, férfi munka volt!”

Bayer Zsolt / Magyar Nemzet

18 hozzászólás

 1. Mikulás

  Kedves Nyilas, ön elindult a falu alsó végéből a falu felső végébe, de menet közben annyira túltolta a biciklit, hogy háromszor megkerülte a Földet, mint egy szovjet szputnyik, és végül Új Zélandon kötött ki!

  Én se akarok egyetlen szál migránst sem Magyarországon, DE ELŐTTE sürgősen véget kell vetni a bűnrészességünknek Irak és Afganisztán igazságtalan megszállásában, hogy legyen rá megfelelő erkölcsi alapunk!!!

  Olyan nehéz ezt megérten?

  És igenis egész Afrika joggal árasztja el most Franciaországot, Belgiumot stb, azután amit ezek az országok művelnek Afrikában. Tizenhat afrikai ország még mindig francia gyarmat!

  Válasz
 2. wa1907

  A franciák ezt a jelenlegi sokszínű és sokfelekezetű társadalmat és annak összetételét, csakis saját magunknak köszönhetik.
  A betonszilárd jogi államból lett egy laza “törzsi” füzetecske. . Az elmúlt évek politikájuknak a gyümölcse beérett. Itt a szüret ideje.

  Válasz
  • TÓDUCZ

   Kedves wa1907 művész úr, a franciáknál a betegség 1789-ben kezdődött, s azóta fertőzik vele (most már nem csak ők) a keresztény világot. A muszlimosokat nem hatotta meg a francos ideológia.

   Válasz
  • TÓDUCZ

   Kedves Isten szék alatti wa1907, nem indok nélkül született meg a közhasználatban az a kívánás, hogy: menj a francba!

   Válasz
  • Mikulás

   Hihihi – (menj a francba)

   Franciaország már Mohács előtt stratégiai szövetséget kötött az Ottomán Birodalommal. 1526-ban Mohácsnál a magyar, pápai katolikus (horvát, spanyol, cseh, német) seregeket francia tüzérek lőtték modern francia ágyúkkal.

   Később Magyarország 150 éves török megszállása alatt is, a Pápa többször próbált keresztes hadjáratot szervezni, hogy felszabadítsák Magyarországot, de ha sikerült volna német, cseh, lengyel, spanyol stb seregeket toboroznia, akkor Franciaország megtámadta volna azokat a védtelenül maradt országokat, akik hadakat akartak küldeni a keresztes hadjáratba.

   Aztán Bécs ostroma idején, a pápai diplomácia mégiscsak meggyőzte a francia királyt, hogy ha már nem akar a pápa által szervezett keresztes háborúban részt venni a török ellen, legalább ne támadja hátba a spanyolokat, németeket stb amikor azok elmennek háborúzni a pápa hívására. Így sikerült Bécset megmenteni 1683-ban, és Budapestet felszabadítani 1686-ban, ez volt a Katolikus Egyház által szervezett utolsó keresztes háború, Jan Sobieski lengyel király vezette, és ennek is a franciák akadékoskodása lett volna az akadálya, ha a pápa meg nem győzi őket. Meg hát, sajnos, protestáns erdélyi magyar seregek harcoltak a törökök oldalán Bécsnél.

   Na ennyit ért az “ünnepelt” Protestáns Reformáció, Luther Márton eltévelyedése, hogy protestáns magyarok harcoltak katolikus pápai lengyelek, magyarok ellen, 1683-ban.

   A Protestáns Reformáció, a Felvilágosodás, 1793-as Francia Forradalom, ezeket én katolikus szemmel értelmetlen züllésnek tartom, amik vérontásba torkollottak.

   Válasz
   • Nyilas

    Kedves Mikulás úr. pápai dicshimnuszában ne zavarja az a tény, hogy ennek a pápai szent ligának következtében vszitette el Magyarország az államiságát, szakitotta el Erdélyt a Magyar királyságtól, ami, ideológiailag, még az erdélyi fejedelemség idején sem történt meg, és hogy e “felszabaditó háború” a pápa által létrehozott hadsereg áldásos tevékenységének köszönhetően, Magyarországot gazdaságilag jobban tönkretette, mint a 150 éves török uralom.
    E, pápa által kezdeményezett felszabaditó háború következtében változtak meg az etnikai viszonyok Délvidéken, Báckában, Baranyában, a Temesközben, ennek köszönhetően kerültek román tömegek Erdélybe, Sváb telepesek tizezrei Tolna, Baranya, Pest megyébe, Azaz a volt megszállási területeken gyakorlatilag kicserélődött a lakosság, mert az Osztrák adminisztráció nem engedélyezte a török hódoltság területéról elmenekült magyar lakosság visszatelepülését
    Az a baj az ön történelemi kultúrájával Mikulás, hogy ami a bigott katólikusságát igazolja, azt figyelembe veszi, ami meg árnyalja ezt, azt meg nem történtnek veszi.
    Ezért képtelen megérteni, hogy sem Apafi Mihály, sem Thököly Imre (mellesleg egyikük sem volt Lutheránus) nem a Proestáns Reformásió miatt vett részt a Katólikus Habsburg Bécs elleni hadjáratban, hanem a katólikus Bécs magyar nemzetvesztő politikája miatt, ami a Vasvári- béke megkötésével egyértelmüvé vált, hogy I Lipót, kész Magyarországot Fláldozni a vélt biztonsága oltárán.

    Válasz
    • Mikulás

     Kedves Nyilas,
     Ön valamiféle maszlag súlyos hallucinogén hatása alatt áll nyilvánvalóan, ezért hord össze tücsköt bogarat.

     A pápának semmi köze nem volt hozzá, hogy a Habsburgok románokat és szerbeket telepítettek be Magyarországra. Ha így folytatja, legközelebb már a koronavírusért is a pápát fogja vádolni.

     Az pedig igenis Bayer Zsolt cikkéhez tartozik, hogy a cikk szerzője a Reformációt mint valami pozitív dolgot akarja beállítani, szerintem pedig hatalmasat téved, mert éppen a Reformáció volt az első tragikus ballépés, ami Európa katolikus keresztény egységét tönkretette.

     Válasz
   • ez van

    Szegény Móricka. Neki mindig mindenről az a csepp jó jut eszébe.

    Válasz
 3. Mikulás

  Bayer Zsoltot tisztelem, de itt most rossz vadra lőtt, számos tárgyi hibát vétett.

  Indulásból: bárcsak Magyarország bűnös részvételét támadná így Amerika bűnös háborúiban. Ez a lefejezés vagy igaz, vagy sem. Lehet újabb fék nyúz (fake news), hamis hír, hazugság. De az tény, az biztosan igaz, hogy a magyar honvédek továbbra is részt vesznek Irak és Afganisztán igazságtalan megszállásában, a bűnös Amerika oldalán. Hogy nem sül le a bőr a Fidesz kormány képéről, Izrael-Amerika parancsára háborúztatni magyar honvédeket idegen földön, idegen hatalmak bűnös érdekében? Akkor most miben különbözik a Fidesz az SZDSZ-től és az MSZP-től? VALÓDI RENDSZERVÁLTÁST!!!

  Válasz
  • László Ferenc

   Mikulás 2020. október 18.-n 23:55 közelében
   Mikulás bácsi!
   Kedves Joulupukki!
   Bizonyára messzi Lappföldről, Rovaniemi-ből írta hozzászólását és úgy tűnik, ott nincs internet! Vélem ezt azért, mert maga annyira tájékozatlan, hogy kár volt befogni a rénszarvasokat, hogy a városi postára vigye a levelét.
   Azon kívül, hogy kissé bújtatva szidja a Fideszt – joga van hozzá – de ha már a politikában ennyire tájékozatlan (mondhatnám, buta) akkor legyen annyi önkontrollja, hogy visszafogja magát és nem szól hozzá.
   Nos, ha hiszi, ha nem, én egy oldalon bizony láttam (kitakaratlanul) a levágott véres fejet – tehát biztosan nem fake news! – mint ahogy azt is félremagyarázza!
   Továbbá, amikor azt állítja, hogy Izrael és Amerika parancsára mennek a honvédek Afganisztánba – akkor nem veszi tudomásul (direkt nem akarja? vagy megint csak annyira buta, hogy nem is tudja) Magyarország a NATO tagja és mint egyik tagállam, kötelezettségei vannak – úgy mint a többi tag államnak!
   Ezek egyike, hogy minden tagállam, a lehetőségéhez mérten részt vesz – az ENSZ által megszavazott “műveletekben”!
   Megmondaná, vagy adna egy javaslatot arra, ha Magyarország kihúzná magát, sőt, még 1-2 további közös műveletben sem venne részt – mi lenne?
   Hamar kitennék Magyarországot a NATO-ból! Vagy magának van valami OKOS? javaslata?!
   És egy utolsó megjegyzésem lenne. Maga az alábbi mondattal zárja a beírását: “Akkor most miben különbözik a Fidesz az SZDSZ-től és az MSZP-től? VALÓDI RENDSZERVÁLTÁST!!!”
   Kedves Joulupukki!
   Ha magának egyik magyar párt sem jó (én is különbséget teszek köztük) akkor javaslom, alapítson egy új pártot, péld: “Mikulás párt” néven. Dolgozzon ki egy programot, ami bizonyára jobban megfelel a magyar választóknak, mint a felsorolt pártoké – és ha megnyeri a választásokat – akkor alakítsa úgy az ország politikáját, hogy az mindenki kedvére legyen – de legalább 2/3-nak!
   Itt és most kijelentem, ha maga és pártja olyan politikát tudna folytatni – ha megválasztanák? – hogy az az ország NAGY RÉSZÉNEK a szavazatát elnyerné – akkor én is a maga pártjára szavaznék!
   Addig viszont csak egy otthon, a fotelben ülő és onnan vagdalkozó, “észt osztani akaró” embernek gondolom magát!

   Válasz
   • TÓDUCZ

    László úr, az igen tisztelt Mikulás dr. úr Ámerikában lopja a napot. Innen Erdélyből származott el oda, via Magyarország. Szegeden is állomásozott egy ideig. Annyi köze van a Lappföldhöz, mint Robin Hoodnak Tasmaniához vagy Dobó Istvánnak a nándorfehérvári várhoz, vagy stb. Megrögzött csurkista, aki leragadt az azóta már rég letünt MIÉP-es okoskodásnál. Ő is egyféle Sz.A.: amikor felteszed neki a kérdést, hogy jó-jó, ha nem jó, akkor tessék megmondani, hogy-hogy lenne jó, elnémul és önkéntes száműzetésbe vonul.

    Válasz
   • Nyilas

    “Hamar kitennék Magyarországot a NATO-ból!”
    Kedves László Ferenc.
    Bele sem kellett volna lépni.
    Az 1949-ben az USA által , a Szovjet fenyegetés állindokával létrehozott, gyakorlatilag máig, az USA világhatalmi törekvéseit szolgáló, katonai szövesség a Sovjetúnió szétesésével végképp elveszitette azt a létjogosultságát, amit az alapitásakor, mellesleg hazugul, megfogalmaztak. Nem hogy külső ellenségtől nem képes megvédeni a szövetséges tagállamokat (hangzatos megfogalmazások ellenére nem is célja) de belső konfliktusok kezelésére sem alkalmas, ékes bizonyiték erre a ciprusi konfliktus.
    Mára egyértelmüen bebizonyosodott, hogy a NATO nem más, mint az USA politikai érdekérvényesitésének fegyveres ereje, megosztva a pénzügyi, és erkölcsi felelősséget a tagországok között.
    Ilyen szempontból nézve, Mikulásnak akár igaza is lehet (ne), ha a következtetése nem menne el odáig, hogy nekünk kötelességünk befogadni a beözönlő muszlim tőmegeket, mert “magyar honvédek továbbra is részt vesznek Irak és Afganisztán igazságtalan megszállásában, a bűnös Amerika oldalán”.
    Ezen véleménye pontosan egyezik a 45 utánni magyar kommunisták szólamaival, amelyek szerint minden atrocitás, beleértve a máleykij robotra elhurcolt 700000 magyar, férfi, nő, a komplett gyárak leszerelése, múkincsek, kulturális javak elrablása és elhurcolása, a szabad rablás, a Jóvátétel iszonyu mértéke, a több mint 250000 magyar nő megerőszakolása, (ezek csak az orvosilag igazolt,vérbajjal megfertőzött esetek), tejesen jogos volt, hiszen a magyar honvédek részt vettek a szovjetúnió megszállásában .
    Mikulás úr tehát ideológiailag egy szinten van Rákosiékkal, Magyarország megitélésében

    Válasz
  • Sztrogoff Mihály

   ,,Ez a lefejezés vagy igaz, vagy sem. Lehet újabb fék nyúz (fake news), hamis hír, hazugság.” Ez a lefejezés ha igaz, akkor ki az imposztor, a cikk írója vagy a Mikulás nick név alatt gyűlölködő hozzászólás szerzője?

   Válasz
  • Mikulás

   Nahát, kedves László Ferenc, ön látta a levágott fejet? Mondja, milyen anyagból készült, poliuretánból? Vagy újabban más műanyagot használ a Hollywood-i kellékgyár? Valamikor régen paradicsom szószt használtak az ilyen Drakula, hóhér, háborús filmek forgatása közben, de újabban valami színtelen művér por a divat, azt kell vízzel összekeverni, és akkor piros színűre változik.

   Mondja, mit látott még? A Jurassic Park filmet, rohangáló dinoszauruszokat látott-e már? Ufókat, kis zöld emberkéket, repülő csészealjat?

   Válasz
 4. marczy

  Az angolok? Dehogy menkülhetnek meg…
  Egy esetben talán igen, ha a muszlimok időben megtanulják, hogy nem Vilmos herceg jár Szaúd-Arábia valamelyik medreszéjébe, hanem a szaúdi hercegek Oxfordba. Úgyhogy egy-egy. Nem vicc, én ismerek embert, aki ott tanít.
  Tunézia a kevés normális muszlim ország egyike, őrájuk talán nem vonatkozik a cikk. Az arab tavaszból effektíve csak ők jöttek ki jól.
  Irán is amúgy normális ország, ha az embereket nézzük, de full tudathasadás az egész, mert az iráni értelmiségnek tele van a töke a klérussal.
  A gazdag arab országok java meg még tudathasadásosabb állapotban leledzik: technikai és gazdasági fejlettség 25. század, társadalmi közgondolkodás 15. század…
  Vannak normálisan gondolkodó muszlimok is, csak nem arrafelé, mert az arabok nem bírják a kritikát, a törökök sem igazán.
  Nemcsak azért nem bírják, mert muszlimok, hanem azért sem, mert arabok, és te ha egy arab férfit kritizálni mersz, azzal úgymond a becsületébe gázolsz.
  Az iszlám előtti korhoz képest a mai arabok már kezes bárányok, az iszlám pont arra kellett kvázi, hogy a törzsi háborúskodásokat és öncélú öldökléseket korlátok közé szorítsa. Úgyhogy még mindig jobb, hogy van az iszlám, mert különben már az egész Szahara vérben fürdene. Az iszlám, annak is a szunnita ága tehát az egyetlen, ami az arabokat valamennyire összeköti, de így is mennek a törzsi villongások Líbiában…

  Válasz
 5. antal m.

  Valósan látó és író szerző!
  Érdemes rá figyelni, mert a vész közelit!

  Válasz
 6. jozsef

  Amit foznek azt eszik ,megerdemlik a sorsukat mit kell ezen csodalkozni lessz ez meg rosszab is -nem lazonganak a bevandorlok ellen vagyis minden ok-.

  Válasz
 7. Eröss

  Nagyszerű gondolatok.
  Olvassa el mindenki

  Válasz

Szóljon hozzá!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük