Igazi ünnepnap volt vasárnap Bardocon. Az idei falunap keretében, a délelőtti órákban népes közönség jelenlétében, a nevét viselő iskola előtt avatták fel a falu nagy szülöttének, Benkő József református lelkésznek, teológusnak, botanikusnak a mellszobrát, melyet Miholcsa József marosvásárhelyi szobrászművész készített.

Benkő Emőke és Tókos Jenő leleplezik a szobrot

Benkő Emőke és Tókos Jenő leleplezik a szobrot

A szoboravatáson ünnepi beszédet mondott Balázsi Dénes, Bardoc község polgármestere, továbbá Tókos Jenő, a helybéli általános iskola igazgatója, Szabó Csilla tanítónő, Benkő Emőke nyugalmazott tanárnő, aki néhai testvérével, Benkő Hajnalka Eszterrel együtt kezdeményezői voltak a szoborállításnak, mi több, elkészítésének költségét is felvállalták.

Az erdélyi magyar tudományos kutatás úttörőjének tekintett Benkő József életútjáról, munkásságáról a beszélők közül mindnyájan szép szavakkal emlékeztek meg, aláhúzva, hogy azokból annyi év után is van mit tanulniuk a mai nemzedékeknek: „Kitartása, szorgalma, egyszerűsége, alázata ma is követendő példa mindnyájunk számára” – húzták alá.

A polgármester arról tett említést, hogy a nagy tudós emlékét Bardoc falu ez idáig sem mellőzte: szülőházán, a református papilakon előbb emléktáblát, majd domborművet helyeztek el, 2008 óta pedig, a bardoci önkormányzatnak köszönhetően, Budapesten, az erdélyi halottak kertjében is plakett őrzi Benkő József emlékét.

A most avatott szobor, mint említette, összefogás eredményeképp készülhetett el: az elöljáró köszönetet mondott az alkotónak, Miholcsa Józsefnek, Benkő Hajnalka Eszternek és Benkő Emőkének, a szobor talapzatát kivitelező Boda Gábornak, a helyi RMDSZ-nek, a tanácstagoknak és a református egyházközségnek is, akik mindnyájan hozzájárultak ahhoz, hogy a mű elkészülhessen. Végül kiemelte: „adjon ez a szobor hitet, erőt, reményt a mindennapok munkájához.”

Az ünnepi beszédek után Tókos Jenő igazgató és Benkő Emőke leleplezték a szobrot, majd Balázsi Zoltán helybéli tiszteletes mondott áldást. A szoboravatón közreműködött a Benkő József-iskola Fehér Orsolya vezette kórusa, illetve ifjú Kolumbán Sándor, aki gitáron játszott és énekelt.

Később az ünneplők – köztük a Bardoc testvértelepüléséről, a magyarországi Gesztről érkezettek is – a papilakon található Benkő-emléktáblát is megkoszorúzták ez alkalommal.

Böjte Ferenc / Székely Hírmondó