Kulcsár-Terza József (képünkön), a Magyar Polgári Párt (MPP) háromszéki elnöke és az RMDSZ jóvoltából parlamenti képviselője azon ritka erdélyi magyar politikusok egyike, aki mandátumhoz jutva igyekszik a kampányban tett ígéreteit valóra váltani.

Ezek legfontosabbika a Székelyföld területi autonómiájára vonatkozó törvényjavaslatnak a román parlamentbe történő benyújtása volt.

– Miért tartja fontosnak Székelyföld területi autonómiáját?

– Ha tömören akarok rá válaszolni: azért, mert a jelenlegi helyzetben ezt tartom az erdélyi magyar megmaradás egyetlen biztosítékának. Éppen ezért nem véletlen, hogy az MPP is a Székelyföld területi autonómiájának megvalósítása érdekében jött létre. Így ennek képviselete nem csak becsületbeli ügye, hanem egyben feladata is a párt tagjainak és tisztségviselőinek. Rám vonatkoztatva pedig ennek az elvárásnak kétszeres súlya van, ugyanis a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) küldötteként 2010-ben Budapesten, a Szent Korona előtt is fogadalmat tettem az autonómia ügyének szolgálatára.

– Ön szerint az autonómiát hogyan lehet megvalósítani?

– Elsősorban a kérdés megvitatásával és folyamatos napirenden történő tartásával a román parlamentben, hiszen ez az egyetlen módja a mibenléte megértetésének a román közvéleménnyel. Ehhez viszont nemzeti összefogásra van szükség. Ezért az MPP legfontosabb feladata az, hogy erről meggyőzze az RMDSZ politikusait.

– Lát arra lehetőséget, hogy ez sikerüljön?

– Természetesen, hiszen egykor a székely jelképek nyilvános használatától is elzárkóztak, néhány éve viszont már ők is erre biztatják polgármestereiket.

– Mi az oka annak, hogy az RMDSZ ezúttal sem támogatta az autonómia-tervezet benyújtását?

– Nem tartották időszerűnek, mert szerintük ez fokozta volna az országban amúgy is uralkodó magyarellenességet. Én ezzel az érveléssel nem értek egyet, mert egy ilyen súlyú kérdést nem szabad a közhangulat függvényévé tenni. Székelyföld területi autonómiája tegnap is időszerű volt, ma is időszerű, és holnap is az lesz, mindaddig, amíg meg nem valósul.

– Tettek kísérletet a benyújtása megakadályozására?

– Az RMDSZ-frakció és Kelemen Hunor szövetségi elnök megpróbált erről lebeszélni, viszont miután belátták, hogy ez nem fog sikerülni, tudomásul vették a döntésemet. Csupán arra kértek, hogy a marosvásárhelyi katolikus iskola újraindításáról folytatott tárgyalásokra való tekintettel az időpontot egyeztessem velük. Ez pedig meg is történt.

– Mi a véleménye arról, hogy az MPP országos elnöke, Biró Zsolt sem írta alá az ön által benyújtott autonómia-tervezetet, így az egyéni törvénykezdeményezésként került a román parlament asztalára?

– A párt vezető testületei, így az elnökség, választmány, illetve kongresszus hatásköre és kötelessége, hogy erről állást foglaljon. Remélem, az MPP felnőtt a feladathoz, és bölcs döntést fog hozni ebben a kérdésben. Én csak annyit fűzök hozzá, hogy egy választmányi döntés az autonómia-tervezet 2017-ben történő benyújtására kötelezte az MPP mindkét parlamenti képviselőjét, így Biró Zsoltot is.

Bedő Zoltán / Székely Hírmondó