Bonyodalmak az autonómia-tervezet benyújtása körül - Mikor időszerű?Kulcsár-Terza József (képünkön), a Magyar Polgári Párt (MPP) háromszéki elnöke és az RMDSZ jóvoltából parlamenti képviselője azon ritka erdélyi magyar politikusok egyike, aki mandátumhoz jutva igyekszik a kampányban tett ígéreteit valóra váltani.

Ezek legfontosabbika a Székelyföld területi autonómiájára vonatkozó törvényjavaslatnak a román parlamentbe történő benyújtása volt.

– Miért tartja fontosnak Székelyföld területi autonómiáját?

– Ha tömören akarok rá válaszolni: azért, mert a jelenlegi helyzetben ezt tartom az erdélyi magyar megmaradás egyetlen biztosítékának. Éppen ezért nem véletlen, hogy az MPP is a Székelyföld területi autonómiájának megvalósítása érdekében jött létre. Így ennek képviselete nem csak becsületbeli ügye, hanem egyben feladata is a párt tagjainak és tisztségviselőinek. Rám vonatkoztatva pedig ennek az elvárásnak kétszeres súlya van, ugyanis a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) küldötteként 2010-ben Budapesten, a Szent Korona előtt is fogadalmat tettem az autonómia ügyének szolgálatára.

– Ön szerint az autonómiát hogyan lehet megvalósítani?

– Elsősorban a kérdés megvitatásával és folyamatos napirenden történő tartásával a román parlamentben, hiszen ez az egyetlen módja a mibenléte megértetésének a román közvéleménnyel. Ehhez viszont nemzeti összefogásra van szükség. Ezért az MPP legfontosabb feladata az, hogy erről meggyőzze az RMDSZ politikusait.

– Lát arra lehetőséget, hogy ez sikerüljön?

– Természetesen, hiszen egykor a székely jelképek nyilvános használatától is elzárkóztak, néhány éve viszont már ők is erre biztatják polgármestereiket.

– Mi az oka annak, hogy az RMDSZ ezúttal sem támogatta az autonómia-tervezet benyújtását?

– Nem tartották időszerűnek, mert szerintük ez fokozta volna az országban amúgy is uralkodó magyarellenességet. Én ezzel az érveléssel nem értek egyet, mert egy ilyen súlyú kérdést nem szabad a közhangulat függvényévé tenni. Székelyföld területi autonómiája tegnap is időszerű volt, ma is időszerű, és holnap is az lesz, mindaddig, amíg meg nem valósul.

– Tettek kísérletet a benyújtása megakadályozására?

– Az RMDSZ-frakció és Kelemen Hunor szövetségi elnök megpróbált erről lebeszélni, viszont miután belátták, hogy ez nem fog sikerülni, tudomásul vették a döntésemet. Csupán arra kértek, hogy a marosvásárhelyi katolikus iskola újraindításáról folytatott tárgyalásokra való tekintettel az időpontot egyeztessem velük. Ez pedig meg is történt.

– Mi a véleménye arról, hogy az MPP országos elnöke, Biró Zsolt sem írta alá az ön által benyújtott autonómia-tervezetet, így az egyéni törvénykezdeményezésként került a román parlament asztalára?

– A párt vezető testületei, így az elnökség, választmány, illetve kongresszus hatásköre és kötelessége, hogy erről állást foglaljon. Remélem, az MPP felnőtt a feladathoz, és bölcs döntést fog hozni ebben a kérdésben. Én csak annyit fűzök hozzá, hogy egy választmányi döntés az autonómia-tervezet 2017-ben történő benyújtására kötelezte az MPP mindkét parlamenti képviselőjét, így Biró Zsoltot is.

Bedő Zoltán / Székely Hírmondó

12 hozzászólás

 1. Dobai

  “Szász Károly
  “Szép volt fiúk, egyidősök vagytok a…”

  Toduczal???

  Válasz
 2. antal m.

  Kedves TÓÓÓDUCZ!
  A cinikusság éltetője,- érdemben hát,- mennyen! Ki tartja-fogja kezét?
  Az agybaj súlyos betegség.

  Válasz
  • Sorok-Soros

   Nem minden esetben antal m ur. Van enyhebb arnyalata is.

   Válasz
 3. antal m.

  Matyi igazságot írt. Személyesen hallottam M. vásárhelyen a Postaréten a ki
  fűtyűlést!

  Válasz
 4. matyi

  Mit csinált Kulcsár-Terza József Úr 2017-ben a román parlamentben? Egy év eltelte után jutott el odáig, hogy ha
  egyedül is, de benyújtotta a parlamentnek a SZNT autonómia statútumát. Ha nem tévedek, mint választott képviselőnek
  jogában állt volna a megválasztása pillanatától,kezdődően a parlament elé terjeszteni a választói által rábízott feladatokat, többek közt az autonómia iránti igényünket. Miért nem tette ezt egy egész éven keresztül, akár minden- nap ?! Na de mielőtt ezt én megfejteném, egy kis visszatekintést megérdemel ez a téma.
  1918-as évvel kell kezdenem. A gyulafehérvári határozatban többek közt a következőket ígérték: “Teljes nemzeti szabadság az összes együtt élő népnek. Minden nép számára a saját nyelvén biztosít oktatást, közigazgatást és ítélkezést az illető néphez tartozó személyek által, és a lakosok számának arányában minden nép képviseleti jogot fog kapni a törvényhozó testületben és a kormányzati szervekben.”
  Nagy hiba, hogy az 1989-es változás óta az RMDSz egyszer sem említette meg a parlamentben azt, hogy a törvényhozó testületben és a kormányzati szervekben való részvételünket a gyulafehérvári határozat értelmében kérjük biztosítani. Ugyanis a parlamenti választásoknál nekünk a létszámunkkal arányos képviselethez lenne jogunk és akár két-három magyar párt is bekerülhetne a parlamentbe, természetesen nem parlamenti küszöbhöz kötve (5 %), kiküszö-
  bölve ezzel a kommunista rendszertől örökölt egypártrendszert.
  Nagy hiba az is, hogy Kulcsár-Terza József Úr nem említi meg, hogy az MPP azért jött létre, hogy az RMDSz-nek legyen
  alternatívája vagyis hogy adva legyen a választás szabadsága. Ha valakinek nem tetszik az RMDSz, akkor majd az MPP-re
  szavaz. És azt sem említi meg, hogy egy idő után elfelejtették, hogy milyen céllal alakult meg az MPP, és nagy csindarttá-val, “összefogással” odasimultak a magyar- és autonómiaellenes RMDSz-hez. Ezek után éljen az egypártrendszer, megy
  minden a maga rendjén.
  Nagy hiba az is, hogy Kulcsár-Terza József Úrnak nincs saját véleménye arról, hogy sem Kelemen Hunor sem Bíró Zsolt
  nem támogatta az autonómia statútum benyújtását a parlamentnek. (Nem véletlen fütyülték ki Bíró Zsoltot, most 3 éve március 10-én Marosvásárhelyen) .
  Segítek a véleményalkotásban:
  Az ilyen embereket árulóknak hívják. Ezt pedig ki kell mondani és fel kell őket szólítani hogy mondjanak le a tisztségükről.
  Az MPP pedig legjobban tenné, ha rájönne hogy ez az “összefogás” nem összefogás és visszatérne az eredeti
  célkitűzéséhez. Legyen az RMDSz alternatívája, ne szolgálója.

  Válasz
  • Nyilas

   Kedves matyi.
   Miért kérnek számon az MPP-n olyat, amit önök akadályoztak meg?
   Az MPP, az RMDSZ alternatívájaként jött létre. Írja. Önök pedig elutasították azzal, hogy nem szavaztak rá a választásokon, hanem továbbra is az RMDSZ-re bizzák a képviseletüket. Most felrója nekik, hogy odasimultak ahhoz a párthoz, amelyhez önök 28 éve odasimulnak ?

   Válasz
   • matyi

    Kedves Nyilas!
    Tisztelettel jelzem Önnek, hogy nem vagyok RMDSz szavazó. Kezdetben, mint bármelyik erdélyi magyar,
    az RMDSz-re szavaztam, de hamar rájöttem, hogy nem bennünket képviselnek. Az én véleményem az
    RMDSz-ről röviden annyi, hogy egy baloldali párt és nem az erdélyi magyarságot szolgálja, hanem a min-
    denkori román kormány magyarellenes tevékenységének a hűséges kiszolgálója.
    Ha megpróbálom elemezni azt, hogy a ma létező erdélyi magyar pártok közül melyikről mit lehet mondani akkor röviden ezt úgy tudom megfogalmazni, hogy az erdélyi magyarságnak nincs megfelelő képviselete(!!!). függetlenül attól hogy a parlamentben vagy azon kívül van az illető párt.
    – Így az RMDSz-t már minősítettem, de miután most az autonómiáról van szó, kiderült hogy az RMDSz
    következetesen elutasítja az autonómiát. Hogy lehet például olyant mondani közel 100 évvel a gyulafehérvári határozat után, hogy nem időszerű az autonómia stb.
    – Az MPP szavazói jó ha tudják az eddigi történéseket: az MPP azért jött létre, hogy alternatívát nyújtson az erdélyi magyarságnak. Az alrernatíva szó értelme: “kényszerű választás két lehetőség közül”
    (WikiSzótár.hu). Egyszerűbben szólva. két lehetőség közül lehet csak választani. Ha nem tetszik az RMDSz
    akkor ott van mint lehetőség az MPP.
    Miután 2008 január 29-én bejegyezték az MPP-t, 2008 június 1-én már indultak is az önkormányzati
    választásokon, külön az RMDSz-től(!!!!!!), űgy ahogy az eredeti célkitűzéseikben ezt megfogalmazták.
    Az RMDSz-re kb 400.000-en, míg az MPP-re kb 80.000-en szavaztak. Ezután jött az MPP első ballépése:
    2008 november 30- nem indult a parlamenti választásokon, azért hogy az RMDSz kerüljön be a parlamentbe. Az MPP független jelölteket indított, de ezek közül senki sem jutott be. Gyakorlatilag itt
    az MPP megszűnt az RMDSz alternatívájaként labdába rúgni, azaz nem mérettette meg magát a válasz-
    táson. Megszűnt az alternatíva, elkezdődött az MPP beolvadása az RMDSz-be. A 2016-os parlamenti
    választásokon már két képviselőt (Bíró Zsoltot, Kulcsár-Terza Józsefet) az RMDSz juttatott be a parlamentbe, Ez a nagy összefogás azt jelenti, hogy megszűnt az alternatíva és maradt az egypártrendszer.
    – AZ EMNP hasonló hibába esett, mint az MPP. A 2016-os parlamenti választásokon lemondott az RMDSz javára, hogy ne veszélyeztesse annak a parlamentbe való bejutását.
    Kedves Nyilas remélem világos, hogy az MPP-nek van kiigazítani valója. Az MPP-nek kell leválnia az
    RMDSz-ről és megszabadulnia Bíró Zsolttól. Az MPP-nek kell rájönnie, hogy akivel összefogott az nem
    akar autonómiát!!!!
    Kulcsár-Terza József Úr egyedül az aki képviseli az MPP eredeti és helyes célkitűzését.
    Tisztelettel Matyi

    Válasz
 5. antal m.

  Én kissé egyoldalúnak találom a fenti képviselő ki nyílvánításait!
  Térjenek észhez politikus elitjeink!:–mit köntörfalaznak?
  Hány évnek kell még eltelnie ahhoz, hogy már egy nyelven-közös értelemmel egyeztessenek a fenti ügyben! EGYIK A MÁSIKÁRA HIVATKOZNAK! ! !?
  A parlamenti kormányi közös koaliciós /mindenkivel kötött/ egyezményeiket is hozzák nyilvánosságra, tegyék publikussá a nép elött!

  Válasz
  • Tóducz

   Kedves 120 éves antal m., akkor Ön menjen lelkiismeret furdalás nélkül a …ba! Ön minden erdélyi magyar törekvést korainak tart, megfontolást javasol, hogy még gondolkozzunk rajta, addig amíg már nincs min gondolkoznunk. Szégyen érzete sincs! Tán nem ide beíró romák? Kap valami juttatást a romák szolgálatoktól is?

   Válasz
 6. Rozsnyai László

  Bátor ember.

  Válasz
 7. Várközi

  Bizony, hány “magyar” képviselőnek kellett volna eddig benyújtania a román parlamentnek az autonómia tervezeteket, természetesen a választási igéreteiknek megfelelően. Ez kötelezettség-szegésnek nevezhető. És vajon hol vannak az akadályozó főkolomposok és csicskásaik. A Bahamákon és a Beluban viszont süt a nap.

  Válasz
  • Tóducz

   Há mondom kedves Várközi, hogy feledés ne essék: Király Károlynak, Sütő Andrásnak, Domokos Gézának, Tőkés Lászlónak, Gigi Frundának, Borbély (Frizér) Vaszinak,, Verestóy (Druzsba) Attilának, Markó Bélának, Tokayinak, Seresnek, Biró Rozinak, Kerekes Károlynak, Márton Árpádnak, és még sokan vannak a be nem nyújtók közül, akik jól megéltek az erdélyi magyarokból eddig.

   Válasz

Szóljon hozzá!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük