Borboly Csaba: a törvény mindenkire vonatkozik - Három szinten kell lépni az úzvölgyi temető meggyalázása ellen

Fotó: Bethlendi Tamás

Winkler Gyula európai parlamenti képviselő és Tánczos Barna szenátor társaságában látogatta meg az úzvölgyi katonai temetőt szerdán reggel Gergely András, a temetőt évek óta gondozó csíkszentmártoni polgármester, valamint Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke.

Borboly Csaba: a törvény mindenkire vonatkozik - Három szinten kell lépni az úzvölgyi temető meggyalázása ellen

Fotó: Bethlendi Tamás

Az elmúlt munkaszüneti napokban Dormánfalva önkormányzata telekkönyveztette a területet, a sírhantokat, és síremlékeket állított az I. világháborúban elhunyt magyar katonák sírjára – ez indokolta a május elseji látogatást.

– Ez egy első világháborús temető, ahova főként a 39-es kassai hadosztály katonáit temették, de német katonákat is, és itt nyugszanak a 10-es miskolci hadosztály elhunyt hősei is. A terület dokumentálva van, minden itt eltemetett katona neve felkerült a temető kerítésén levő márványtáblára. Később, néhány éve a második világháborús hősök emlékére épült a temető közepén levő emlékmű – ismertette a hely történetét Gergely András. A csíkszentmártoni polgármester azt is elmondta, hogy a hadisírokat mindig a csíkszentmártoniak gondozták, az önkormányzat már 2007-ben a közvagyonába foglalta a területet. Ugyanakkor fontosnak tartotta tisztázni, hogy a világháborúkban elhunyt román katonákat nem ide temették, ezért is indokolatlan a „csendes térfoglalás” Dormánfalva részéről.

Borboly Csaba: a törvény mindenkire vonatkozik - Három szinten kell lépni az úzvölgyi temető meggyalázása ellen

Fotó: Bethlendi Tamás

A temetőben friss, befejezetlen munkálatok nyomai láthatók: a dormánfalvi önkormányzat sírhantokat készített, betonkereszteket állított a miskolciak sírjaira, műemléket a bejárat közelébe.

– A genfi egyezmény szabályozza egész Európa területén az emlékhelyek, a haditemetők gondozását. Hogyha a törvény betűje is és a keresztény kötelezettség is azt írja elő, hogy nekünk főhajtással kell tisztelegni, nem pedig váratlan és ellenséges lépésekkel, akkor azt gondolom, hogy a következő időben legalább három szinten kell lépéseket tennünk. Ezek a lépések elő is vannak készítve, és jogi háttérrel rendelkeznek: helyi, tehát megyeközi, országos és nemzetközi szinten is fel kell lépni – mondta Winkler Gyula EP-képviselő.

– Szót fogunk emelni ez ellen Korodi Attila képviselőtársammal együtt, de a nemzetközi visszhangra is nagy szükség van, hiszen minden ország ismeri ezeket az írott és íratlan szabályokat – emelte ki Tánczos Barna szenátor.

Borboly Csaba: a törvény mindenkire vonatkozik - Három szinten kell lépni az úzvölgyi temető meggyalázása ellen

Fotó: Bethlendi Tamás

Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke elismeréssel szólt a csíkszentmártoniak és Gergely András évek óta végzett önzetlen munkájáról, hiszen gondozzák, rendezik a temetőt, márványtáblákat állítottak, hogy méltó emlékük legyen az elhunytaknak. Ugyanakkor arról is beszélt, hogy az elmúlt pár munkaszüneti napban a dormánfalvi önkormányzat telekkönyveztette a temető területét.

– Remélem, hogy ebben az országban a törvények mindenkire egyformán vonatkoznak. Ezért is kértem minden iratot a szomszédos megye vezetőségétől, lássuk, milyen dokumentumokkal sikerült nekik ezt a gyors telekkönyvezést megoldani – tette hozzá Borboly Csaba.

Hargita Megye Tanácsának elnöke ugyanakkor arra kért mindenkit, ne engedjen az uszításnak, ne hagyja, hogy provokátorok indulatokat gerjesszenek, etnikai feszültséget szítsanak. Az úzvölgyi temető ügyében is a törvények mentén kell keresni a megoldást helyi, országos és európai szinten – nyomatékosított a megyei tanács elnöke.

Politikailag tűrhetetlen, közigazgatásilag törvénytelen, hogy román katonasírok parcelláját hozták létre Úzvölgye katonai temetőjében anélkül, hogy engedélyt kértek volna a temető tulajdonosától, Csíkszentmárton önkormányzatától. Erről Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke levélben tájékoztatta Viorica Dăncilă miniszterelnököt, akitől azt kérte, hogy közigazgatási eljárás útján állítsa le az építkezést az ügy tisztázásáig.

Borboly Csaba: a törvény mindenkire vonatkozik - Három szinten kell lépni az úzvölgyi temető meggyalázása ellen

Fotó: Bethlendi Tamás

A temető területét már 2007-ben Csíkszentmárton község közvagyonába foglalták, ez 2010-ben jelent meg Románia Hivatalos Közlönyében (az erről szóló dokumentum megtekinthető itt: https://drive.google.com/open?id=1HLjxtpBYqIdl7X07mXvEIP48KqlQDgPm). Ennek ellenére egy hónappal ezelőtt a dormánfalvi tanács elkezdte a területnek a saját közvagyonába foglalását, amelynek első lépése a helyi tanács vonatkozó határozata, közben pedig emlékművet emelt az úzvölgyi temetőben. (A megyei tanács honlapján külön oldal foglalkozik a vitatott megyehatárszakaszokkal, és a Bákó megyéről szóló résznél található Úzvölgye ügye: https://hargitamegye.ro/litigii/bako-megye/uzvolgye.html)

A helyszínen készített videó:

A Hargita Megyei Tanács közleménye