Búcsúzunk az Orbán Balázs-díjas Beder TibortólMegrendülten értesültünk róla, hogy elhunyt Beder Tibor közíró, kutató, pedagógus, a Julianus Alapítvány létrehozója, földrajztanár, akitől tanítványok százai tanultak nemcsak országokról, hegyekről és növényekről, de a szülőföld szeretetéről és a nagybetűs Emberségről is.

A három székelyföldi megyei tanács 2012-ben Orbán Balázs-díjat adományozott számára.

Beder Tibor a Magyarok Székelyföldi Társaságának lelkes vezetője, Árpád-házi királyunk, Szent László emlékének, történelmi emlékhelyeinknek, hagyományainknak őrzője és cselekvő ápolója volt. Ő alapította a Török–Magyar Baráti Társaságot, és emberfeletti erővel sok ezer kilométert gyalogolt, hogy eljusson fiatalkori álmai színhelyére. Törökországba nemcsak eljutott, elgyalogolt, hanem Rodostóban és Isztambulban székely kapukat is állított.

Beder Tibortól az Orbán Balázs-díj átadására írt méltatással búcsúzunk.

Nyugodjon békében!

Borboly Csaba,
Hargita megye Tanácsának elnöke

Péter Ferenc,
Maros megye Tanácsának elnöke

Tamás Sándor,
Kovászna megye Tanácsának elnöke

Laudáció – írta Papp Kincses Emese, 2012

Beder Tibor. Ki ne ismerné ezt a nevet Székelyföldön? De ki is ő?

Tudós földrajztanár, akitől tanítványok százai tanultak hosszú éveken át, nemcsak földrajzot, hanem a szülőföld szeretetét, emberséget is. Pedagógus, akinek nyíltan vallott ars poeticája, hogy az iskola „nem alattvalókat, hanem királyokat” kell hogy neveljen.

A kommunista diktatúra által elsorvasztásra ítélt, halódó magyar iskoláink egyik megmentője.

Örmény gyökerű székely-magyar közíró, kutató, kilenc nagy sikerű könyv szerzője.

A veszendőben lévő szórvány magyarság nemzettudatának óvója a nemzetközi hírű Julianus alapítvány létrehozójaként. A Magyarok Székelyföldi Társaságának lelkes vezetője, hős, Árpád-házi királyunk, Szent László emlékének, történelmi emlékhelyeinknek, hagyományainknak őrzője és cselekvő ápolója. A Török –Magyar Baráti Társaság alapítója, aki emberfeletti erővel sok ezer kilométert volt képes gyalogolni, hogy eljusson fiatalkori álmai színhelyére. Többszörösen kitüntetett, Rodostóban és Isztambulban székely kapukat állító, „tiszteletbeli” török.

Beder Tibor nem véletlenül született erre a földre. Életfeladatául magyar népének szolgálatát választotta. A vándorló igehirdetők küldetéstudatával megihletett és szolgáló emberként élt és alkotott. Olyan karizmatikus egyéniség, aki a nehéz történelmi időkben is erőt és hitet sugárzott.

Ha kimondta az útmutató szót: JÖJJÖN VELÜNK!, ezrek követték. A csodálatos székely táj az igazi otthona, ahová csak hazaérkezni lehet. Háromszékről indulva Csíkszeredáig. Székelyföld fenyői derekukat kiegyenesítve fogadták őt és társait , a fényes tisztások virágai meghajoltak előttük. Eggyé olvadt a szépséges székely táj és ember.

Beder Tibor meghatározó jellemvonása a hűség. Hűség a nemzetéhez, hűség az alapvető, közösségünket megtartó értékekhez. A székely nép tisztább erkölcsi és vallási tudatának, hagyományainak, szellemének, gyökereinek megőrzése és továbbadása nemzedékről nemzedékre, számára önként vállalt kötelesség. Hitvallás.

Látnok? Próféta ? Apostol? Hírnök?- kérdezhetjük felkavaró, megrendítő vallomásos, lírai könyveit olvasva. Megjósolja a jövőt, soha nem apadó fájdalommal, népünk szétszóratásának féltő aggodalmával.

Az “Őrtállók” közé tartozik, akik szellemi, erkölcsi, örökkévaló értékek alapján vigyázzák a nemzet sorsát.
Megtanulhatjuk tőle, hogyan maradjunk meg székely- magyarnak, még akkor is, ha a súlyos megélhetési gondok más tájakra, idegen nemzetek olvasztótégelyébe tántorogtatnák fiataljainkat. Megtanulhatjuk, hogyan őrizzük meg nyelvünket, lelkünket tisztán magyarnak. Küzdenünk kell, önmagunkért és másokért is – „Az utolsó csata színtere Te magad vagy –. Neked kell eldöntened, hogy magyarnak akarsz-e megmaradni.” – hangzik intő szava.

“Mert kell legyen egy hely, ahol jól érezheti magát az ember. És ez egy olyan Székelyföld, ahol szabadon szárnyal a magyar nyelv, ahol a székelyek határozzák meg, hogy mit kívánnak tanítani az iskolákban, mit kívánnak tenni az erdőikkel, földjeikkel, hegyeikkel, ásványkincseikkel. Kell legyen egy hely Romániában is, ahol otthon érezhetjük magunkat. Ez a hely az autonóm Székelyföld, amelyért harcolni kell. Mert csak így lesz feltámadás. És én hiszek a feltámadásban.”– vallja.

2012-ben Hargita Megye Tanácsa a „legnagyobb székelyről”, Orbán Balázsról elnevezett díjával méltán tünteti ki Beder Tibort. Büszkék vagyunk rá, köszönjük, hogy életét és munkáságát a székely nép szolgálatába állította.
Isten adjon erőt és egészséget munkája folytatásához!

Szóljon hozzá!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük