Erdély.ma
2021-05-08 szombat, Mihály RSS

Bűnös hallgatás

Fotó: Constantin Toma – Facebook

Miközben mi ráérősen szunnyadozunk az otthonunk biztonságosnak hitt falai között, rosszakaróink céltudatos folyamatossággal a kisemmizésünkön és a visszaszorításunkon, végső soron tehát az ellehetetlenítésünkön fáradoznak.

Ezáltal pedig az elvándorlásra vagy beolvadásra való kényszerítésünkön. És hogy ezt elérhessék, a történelemhamisítástól, valamint rágalmazástól sem riadnak vissza, mert ezek a nemtelen eszközök eddig is hatékonynak bizonyultak alantas céljaik elérésében. A következetesen ismételt hazugságok ugyanis az emberek tudatában idővel igazsággá nemesednek.

Ebben a megvilágításban nyilvánvalóvá válik, hogy a dormánfalvi polgármester és az őt támogató hatalmi köröknek az úzvölgyi magyar katonai temetővel kapcsolatos, 2019-ben kezdődött ténykedését nem a román hősök iránti tisztelet váltotta ki. Hiszen ők tudják a legjobban, hogy oda nem 149, hanem legfeljebb 8 román katonát hantoltak el, de még ennek ténye sem bizonyított.

Aljas cselekedeteik egyik oka a magyar kegyeleti hely megszűntetésének, újabb megalázásunknak és a múlt ránk nézve hátrányos elferdítésének a szándéka volt. Erre utal többek között a már említett polgármesternek a haditemetőben 2020. július 3-án tett látogatása a Le Monde nagy példányszámú francia napilap tudósítói kíséretében. Az elöljáró közösségi oldalán tett szűkszavú bejegyzéséből ugyanis megtudhatjuk, hogy a helyszínen a „trianoni szerződésről”, valamint a román hősök emléke ápolásának általuk értelmezett módjáról is szó esett.

A temetőgyalázást követő történésekből és néhány újságcikkből viszont a legendateremtésből származó anyagi haszonszerzés igyekezete is kikövetkeztethető. A Bákóban (Bacău) megjelenő Deșteptarea (Ébredés) nevű napilap 2020. július 2-i számát böngészve például arról értesülünk, hogy Dormánfalva képviselői a magyar haditemető előtt tájékoztatták a Román Televízió Cristian Tabără által vezetett stábját, hogy ők miként tisztelik a hőseiket.

Ugyanakkor a térség turisztikai potenciájának ismertetése során kiderült, hogy már a magukénak tekintik az egykori magyar határőr laktanyákban kialakított ifjúsági tábor jogilag még mindig Hargita megyéhez tartozó területét és épületeit. Szomorú és egyben tragikus, hogy bűnös hallgatásunkkal hozzájárulunk az igazság sikeres elferdítéséhez.

Bedő Zoltán / Székely Hírmondó