Czakó Gábor: Létezhet-e iszlám Európa?Az igenlő válasz támogatói elvi alapon állnak a Wall Streeten, de ők maguk nem bolondok belelépni. Az 1789-es francia forradalom óta tartó Nagy Kísérlet mai tervezői és végrehajtatói személy szerint nem kérnek belőle. Robespierre-ék is csak egy darabig örültek a guillotine-nak… Az Ügy fizetett helyi ügynökei pedig nem is sejtik, hogy a megvalósítás mivel jár, hiszen Európa szellemi korcsosulása fölgyorsult az ún. fölvilágosodással, ráadásul a kulturális-politikai eszme-izmusok folyamatos viharai általános zűrzavart kavartak a fejekben
.
Mostanára a kontinens bennszülötteinek zöme elvesztette vallását, saját nemzeti kultúráját, közösségeit, erkölcs és szépség iránti fogékonyságát.

Legfőképp pedig igazságérzékét. E nélkül pedig gazdasági-pénzügyi sikerei gőgössé tették más kultúrák iránt. Oly­annyira, hogy szellemi dolgok iránti érdeklődése szinte kihunyt. Többségüknek sejtelmük sincs arról, hogy elődeik gyarmatosítókként mekkora károkat okoztak a „feketéknek” meg a különféle „színeseknek” és másoknak, és hazájuknak mekkora a felelőssége az afgánok vagy az afrikaiak nyomora, Európa-ellenessége, elmaradottsága miatt.
Az végképp nem fordul meg a fejében, hogy „szupermodern” és „liberális” világszemlélete nevetséges, ha ugyan nem ostoba, szórakozása pedig éppenséggel undorító sok analfabéta bevándorló szemében. Az erkölcstelen szót is használhatnánk, ha a kortárs kontinenslakók értenék, de már nem értik, mert a múlttal együtt az erkölcsöt is „végképp eltörölték”, továbbá kinek a pap, kinek a papné…

Aki más véleményen van, az maradi, reakciós, fasiszta. Anélkül, hogy ennek a cikknek a kereteit szétfeszítenénk, hadd említsünk néhány gondolatot a Koránból.

Talán sokan tudják, hogy az iszlám Szentkönyv hasonlít az ószövetségi Bibliára, amennyiben hívei számára általános jogkönyv: alkotmány, polgári, családjogi és büntetőtörvény, eljárásjog stb. Alakilag különbözik tőle, mivel meg sem kísérli visszaadni annak mifelénk a görög tudományosság óta megszokott leíró-történeti vázát.

Hagyjuk is ezt, vágjunk a közepébe, illetve az elejére, vegyük a Korán második és legnagyobb fejezetét, mely A tehén címet viseli, és 286 bekezdésből áll. Rejtett és jelképes üzenetei, példázatai megértése, sőt, az olvasó-imádkozó lelki rezdülései nélkül alig értelmezhető, akárcsak a mi Szentírásunk. Ezért néhány olyan mondatot választottam, amelynek lényege észelvűvé szikkadt gondolkodásunk számára is fölfogható, talán.

[127] A Próféta (szava) azt mondta: „Allahra, ha bárki közületek kitart egy olyan eskü betartása mellett, amely saját családja kárára van, Allah szemében nagyobb bűnt követ el, mintha felbontaná esküjét, és olyan megbánást tanúsítana, amelyet Allah megparancsolt.” (Sahih Al-Bukhari, Vol.8, HadithNo.621) Lásd még: 5:89.
E különös szembeállításon tessék egy kicsit elmélkedni! És fontolgatni a muszlim szavahihetőséget. Nem oda tereli-e az igazhitűt, hogy a hátránnyal fenyegető szerződést rúgja föl, esküjét tagadja meg, mert az anyagi káron túl a pokolba juthat, ha kitart esküvel megpecsételt szava mellett? Az pedig nem jó hely, mert ugyan szinte minden bekezdés végén olvassuk, hogy „Allah Sokat Megbocsátó, Felettébb Irgalmas”, ámde ugyanakkor azt is, hogy „Allah szigorú a kínzásban”. (2:165) A kínzással való isteni fenyegetés egyedül A tehén című fejezetben 19 alkalommal szerepel.

Nézzük a férfi-nő viszonyt! A tehén fejezet 2:228. bekezdése különösen érdekelheti liberális-feminista benyomulás-párti mozgalmárainkat, legkivált az Allah záródicsérete előtti utolsó mondat. „A válás alatt lévő nőknek háromhavi tisztulást kell kivárniuk! Nem megengedett számukra, hogy eltitkolják azt, amit Allah a méhükbe teremtett, amennyiben hisznek Allahban és az Utolsó Napban. Férjeik a leginkább jogosultak a visszafogadásukra ez alatt (a várakozási idő alatt), ha jót akarnak tenni. Az asszonyokat ugyanaz illeti meg (férjük részéről), mint amivel ők tartoznak (férjüknek) illő módon.[130]” És itt bukkan föl a kereszténység és az iszlám közt egy hatalmas különbség: „Ám a férfiak a nőknél egy fokkal feljebb vannak.[131] Allah Legyőzhetetlen, Bölcs.”

A nemek közti megkülönböztetés a 4. szúrában – A nők – is olvasható. Egyebek között ez rendelkezik arról, hogy a „fiúgyermeket (az örökség elosztásakor) annyi illeti meg, amennyi két leánygyermek része. Ha csak nők vannak, akkor a hagyaték kétharmada illeti meg őket, ha egy nő marad, akkor a fele.” A gyermektelen örökhagyó után két szülője örököl, az anya csak egyharmad részt. Ha fivérek is maradtak, akkor az anyának csak egyhatod rész jár. (11. vers) „Titeket illet a fele annak, amit feleségeitek örökül hagytak akkor. Ha nincs nekik gyermekük. Ha van gyermekük, akkor hagyatékuk egy negyede illet benneteket.” Mindez természetesen „Allah rendelkezése.”

Nagyarányú iszlám beáramlás után mi történne az európai jogrenden alapuló élettel? A forradalmak szülte-formálta emberi jogokkal? Azoknak az egyetemes és nemzeti nyilatkozataival? A különböző forradalmak követeléseire meg emberi gyöngeségeinkre-vágyainkra épült alkotmányokkal? Az alkotmányokban és egyéb törvényekben sokszorosan rögzített férfi-női jogegyenlőséggel? A divattal? A nyilvános helyeken való viselkedéssel? Talán ennyi elég ahhoz, hogy ki-ki eldönthesse: elfogadható-e önmaga és házastársa számára.

A lista korlátlanul bővíthető. Nem tesszük, csak egy jelenségre hívjuk föl a figyelmet: a nemzetközi óriástőke minden jogra, erkölcsre fütyülő hatalmára.

A muszlimok számára a Korán nem holmi vallási irat. Szentkönyv és legfőbb jogforrás – Mohamed szájával maga Allah rendelkezik benne! Éppen ezért a kalifák, elnökök, főmuftik nem alkudozhatnak. Allah ellenében az államot a vallástól nem választhatják szét, jottányit sem engedhetnek a Korán előírásaiból. „Ekképpen tettünk benneteket (muszlimokat) középúton járó (90) közösséggé, hogy (az Ítélet Napján) tanúk legyetek az emberek ellen, a Küldött pedig tanú legyen mellettetek.”(2:143)

A keresztények nem akarnak „tanúk lenni az emberek ellen”, noha kezdettől tudják, hogy vannak ellenségeik, hiszen történetük minden gazságra képes világunkban is példátlanul kegyetlen, hosszadalmas üldöztetéssel kezdődött, és ez máig lankadatlan. Jézus Krisztus követőjének legnagyobb föladata nem a túlélés, hanem az ellenségszeretet. Nem mindig sikerül. De akinek igen, az a szentek, tehát az üdvözültek közé kerül, mert hű maradt az Igazsághoz.

Háromszék

20 hozzászólás

 1. marczy

  Európa már rég nem keresztény sajnos, de sokkal nagyobb baj az, hogy nyíltan megtagadta a keresztény gyökereit. Én ezt a minap egy angol embertől hallottam, hogy az uniós jog nem az isteni tíz parancsolaton alapul. Na de könyörgöm, az egész európai jogtörténelem mi máson alapulna? Le lehet tagadni, el lehet jelentékteleníteni, de attól még igaz marad. Az Unió fix 12 csillagának a keresztülverésekor nagyon óvatosnak kellett lenni a keresztényi érveléssel, de hál’ Istennek sikerült átrugdosni az egyértelmű utalást a Jelenések könyvére. A probléma nem önmagában a kereszténységgel vagy csak az iszlámmal van, hanem azzal, hogy az ilyen és hasonló Wall Street-i meg angol emberkék tűzzel-vassal elkezdték irtani mindazt, ami keresztény. De még zsidónak sem mondanám őket, mert ha nem azok, nincs miről beszélni, gyökerüket vesztett emberekről van szó, akiket, bár filozófiájuk gyakran inkoherens, nem lehet meggyőzni, a keresztényi érvek rájuk nézve teljesen hatástalanok. Ha meg azok, akkor meg önnön zsidóságukkal totál szembe mennek, de azért ha bírálják őket, egyből farkast és antiszemitizmust kiáltanak, erőszakos eszközökhöz folyamodva. Egy kongruens személyiséggel bíró, saját zsidóságával és annak értékeivel tisztában lévő zsidó embernek se jutna ilyesmi eszébe.

  Válasz
  • Mikulás

   “filozófiájuk gyakran inkoherens”
   Ez az amit 16. Benedek pápa úgy hívott, hogy a relativizmus diktátorsága (dictatorship of relativism). Valaki, nem emlékszem ki, ezt a relativizmust ami most elhatalmasodott Ny-Európán, úgy is jellemezte, hogy “feet planted firmly in mid-air” vagyis, hogy a relativisták “két lábbal állnak a levegőben”.
   Ennyire őrültség elszakadni az erkölcsi világrend Isten által lefektetett alapjaitól. Aki nem akar az isteni alapokra építkezni, az egy őrült aki nemhogy két lábbal állna a földön, hanem két lábbal áll a levegőben. Nyilván az ilyesminek nem lesz jó vége, mint ahogy az ateista-“tudományos-szocializmus”-kommunizmus kísérletnek se lett jó vége, hiszen Istentől elszakadva az is őrült és gyilkos ideológiát hajszolt.

   Válasz
   • Sorok-Soros

    Aki pedig masoknak akarja megszabni,es kotelezni,hogy az egyen milyen alapokra epitkezzen,az nemcsak orult,hanem gazember is,diktator is!!!! Kitol van neki ilyen hatalma,hogy masokra eroltesse azt ami a szeme mogotti ures terben kovalyog. Az ilyen eszmek eroszakossaga miatt haltak,es halnak meg milliok. Attol hogy ezt vannak emberek,- emberek?? ketlem!!! akik, hirdetik es masokat akarnak raeroltetni sajat buta bigott felfogasu eszmek elfogadasara,azok nem a levegoben allnak,hanem sajnos a foldon. Es sokuknak sajnos hatalmuk is van. Azoknak tenyleg a levegoben kellene legyenek mind a ketlabukkal. Az ilyen emberek nem is akarnak hallani a szabadsagrol,egyenei jogokrol,tudasrol,masok megbecsuleserol. Aztan hirdetik a szeretetet,amelyik olyan mint a sundisznoe. Minel jobban szoritsa magahoz annal jobban szur a tuskeje.

    Válasz
    • Mikulás

     Hatéves koromban ért először üldöztetés amiért gyakorló keresztény voltam. A Sorok-Soros szavaival élve “őrült gazember és diktátor” tanító néni azzal kezdte, hogy harmadik elemista nővéremet és jómagamat aki első elemi osztályos voltam, kiállított a tábla elé és nyilvánosan megszégyenített az egész osztály előtt. De ez csak a kezdet volt, mert utána több napon – sőt talán heteken át zaklatott minket, a szomszéd osztály tanító nénijével együtt pirongattak, veszekedtek ránk, majd az iskolaigazgatót is ránk hozták, aki egy nagy román ösbocskoros tahó bunkó kommunista elvtárs volt és magyar-gyűlölő, valahonnan a Kárpátokon túlról szalajthatták, mert bunkó is volt és a magyarokat is utálta. De ezt a román tahót a magyar tanító nénik hozták ránk, akik valamiért a fejükbe vették, hogy egy nyolcéves kislányon és a hatéves kisöccsén fognak példát statuálni az egész iskola előtt, hogy lám így jár akit meglátunk templomba menni.
     Ugyan honnan volt a tanítónőknek és az iskola igazgatónak hatalmuk arra, hogy ismét Sorok-Sorost idézve nővéremre és énrám “erőltessék azt, ami a szemük mögötti üres térben kóválygott”?
     Még tovább tudnék mesélni a harmadik osztályban kapott üj tanítónőm vallás-üldözéséről, ő is magyar volt.
     Aztán elmondhatnám, amikor egy Erdély-szerte elég jól ismert magyar haverom édesanyját hallottam a vallásos gyerekeket pirongatni és vallatni, hogy kik és miért voltak templomban. Haverom édesanyja is pedagógus, azóta felhagyott a vallásüldöző ateizmussal. sőt oszlopos tagja lett a helybeli református keresztény gyülekezetnek.

     Válasz
     • Sorok-Soros

      Mikulas, ,,ahol a hit eros,ott az elme gyenge,,.. Regi kianai mondas. Maga a bizonysag. Ugylatszik,hogy a demonok,mar gyermekkoratol uldozik amikor mar ,,gyakorlo,, kereszteny volt. Hamar elkezdte gondolom mar egyeves koraban elkotelezett hivo volt. Maga gyermek koraban mikulas inas volt? Azt hiszem inkabb fizetett troll,aki kiforgatja az ember szavat.

     • Tóducz

      Szomorú sorsa lehetett kedves Mikulás, ha ilyen tragikusan élte meg a kiskorát. Érdekes hogy én 1958 és 1965 között hetente többször jártam vallásórára, mint iskolába a mai Keresztelő Szent Jánosra keresztelt plébániára, s ráadásul évente sokszor ministráltam is Lestyán Ferenc miséin és nem szenvedtem ezért üldöztetést, se az iskolában se máshol. (A vallásórák végén kedves vallásos diafilmeket vetitett Petres Kálmán akkori kispap.) Az ördög nem olyan fekete, ahogy Ön látta és megélte, s ahogy most előadja.

     • Mikulás

      Sorok-Soros, maga szerencsétlen… engem nem a démonok üldöztek, hanem a bunkó tanító nénik és az iskola igazgató… a családomat pedig a munkahelyi főnökök zaklatták és zárták el előttük a szakmai előrelépés útját, mert a főnökök is kommunista párttagok voltak, akik azzal foglalkoztak, hogy ki jár és ki nem jár a templomba munkaidőn kívül…
      …mondja maga előre bepiált Karácsony előtt, hogy ennyire nem érti amikor magyarul beszélek, vagy magát talán tényleg a démonok üldözik? És ha igen, milyen formában üldözik magát, boszorkányok seprűnyélen lovagolva, vagy netalán fekete macska formájában üldözik a démonok Sorok-Sorost? Ember, menjen feküdjön le és aludja ki magát, józanodjon ki, mert zagyvaságokat ír.

     • Tóducz

      Kedves Mikulás, keresztény elvtárs, há azért a 2017-12-24: 09:57-i beírása elég karácsonyiasra sikeredett, van benne: nyugalom, mértéktartás, lelki alázatosság, békésség, felebarát szeretet, irgalmasság, meg egyéb hasonló.

     • Mikulás

      Kedves Tóducz, úgy-e, hogy tele volt a hozzászólásom irgalmassággal és felebaráti szeretettel? Örülök, hogy így észrevette. Látszik, hogy maga sokat járt hittan órára.
      Ugyanis, lássuk a Katolikus Egyház tanítását a testi és a lelki irgalmasság cselekedeteiről.
      Idézetek- innen-onnan ollózva:
      2016 – Idén kezdődött az irgalmasság jubileumi éve. Az Egyház az irgalmasságnak 7 testi és 7 lelki cselekedetét ismeri.

      Az irgalmasság cselekedetei

      Az irgalmasság testi cselekedetei:
      1. az éhezőknek ételt adni,
      2. a szomjazóknak italt adni,
      3. a szegényeket ruházni,
      4. az utasoknak szállást adni,
      5. a betegeket és
      6. a börtönben levőket látogatni,
      7. a halottakat eltemetni.

      Az irgalmasság lelki cselekedetei:
      1. a bűnösöket meginteni,
      2. a tudatlanokat tanítani,
      3. a kételkedőknek jó tanácsot adni,
      4. a szomorúakat vigasztalni,
      5. a bántalmakat békével tűrni,
      6. az ellenünk vétkezőknek megbocsátani,
      7. az élőkért és holtakért imádkozni.

      Szóval én itt az irgalmasság lelki cselekedeteit gyakoroltam Sorok-Soros felebarátunkkal, nevezetesen,
      1. a bűnösöket meginteni,
      2. a tudatlanokat tanítani.
      Én már mondtam, ennek a Mikulásnak a zsákjában VIRGÁCS is van, ajándékul a rossz gyerekek számára. Jézus is a lelki irgalmasság cselekedeteit gyakorolta, amikor folyton, szemtől-szembe képmutatóknak és viperák fajzatának nevezte a farizeusokat, majd amikor kötelekből korbácsot font, és azzal űzte ki a pénzváltó kufárokat kétszer is Isten templomából.

  • Gorcsa

   No igen tisztelt marczy, az angolnak igaza volt. A tízparancsolattal mindenképp baj van. Sok helyen már nem érvényes a “Ne ölj”! Romániában már rég nem érvényes a “Ne lopj”. És most hallom, hogy allah akbárék szerint lassan világszerte érvénytelenné válik a “Ne kívánd felebarátod feleségét”. És még ki tudja, mit hoz a jövő? Az apák és anyák tiszteletéről pl. már nem is gondolkozhatunk, mert az “középkori” szokás. Alighanem valami ilyesmire gondolhatott az az ánglius. Ő jobban tudja, lehet, hogy még különbekre is.

   Válasz
  • speleoursus

   kissé idióta érvelés, mert ugye köztudomású,hogy az európai jogrendszer a brilliáns és nagyhatású római jogon alapul, már 3500 éve! és ez mindannyiunk szerencséjére, mert miféle jogrendszer lenne az, amit papok találnak ki és prédikálnak??? a pedofilia, rablóhadjáratok,kolostorok és inkvizició jogrendszere??a skárlát betűk jogrendszere?? vagy a hazug tordai dekrétumokra hÍvatkozással a jezsuiták háromszori kiűzetése Erdélyből, utána pedig a protestáns prédikátorok gályarabságra való elhurcolása??? mert ugye mindenki csak kussol az unitárius hazugságra és elhallgatják,hogy János Zsigmond parancsára lerombolták Váradon a várban a püspöki székesegyházat,széttörték a márvány szerkofágokat és szétszorták a királysÍrokat, ma sem tudjuk,hol vannak Szent László csontjai!!! ezt a kereszténységet sajnálod???

   Válasz
   • Mikulás

    Kissé idióta érvelés a római jogot dicsőiteni, olyan mintha én az angolszász birodalmak (Nagy-Britannia, Amerika) világot leigázó, gyarmatosító, háborúzó, tömeggyilkos, minden külföldi országot és annak polgárait sárba tipró, kirabló, rabszolgaságba hajtó “megvalósításait” dicsérném. Annyi igaz az egész római jogból, hogy a Rómában élő római állampolgársággal rendelkező lakosok EGY RÉSZE jól élt és viszonylagos biztonságban élt, jól éltek mások vére és verejtéke árán. De azért a nincstelen öreg koldus ott se élt olyan jól, az újszülött leánygyermek fejét pedig sziklához csapták ha apuka úgy döntött, hogy most éppen nem kell leánygyermek a családba. Akit pedig Róma külföldi rabló hadjáratain ejtettek fogságba és hurcoltak rabszolgaságba, az annyit látott a “brilliáns és nagyhatású” római jogból, hogy jobb lesz ha sürgősen bezsírozza a végbélnyílását amint a ház ura feléje közeledik, mert hogy a rabszolgatulajdonos római polgár bármit megtehetett a rabszolgával, megerőszakolhatta, férfit, nőt egyaránt, megölhette a rabszolgáját tetszése szerint, ha pedig a rabszolga fellázadt, halottra korbácsolták az ólmos és csontszilánkos végű ostorral, vagy keresztre feszítették. Mind az ostor, mind a keresztre feszítés a római állampolgársággal nem rendelkezők számára voltak fenntartva, úgy mint ahogy manapság a CIA vízbefulladás élményt biztosító kínzó kamrái, a Guantanamo Bay rabtelep ahol a rabok teljes pszichés megtörésének leghatásosabb módozatait igyekeznek kikísérletezni, valamint a Pakisztánban, Jemenben köröző drón repülőkről való távirányított gyilkolászás, azok is az amerikai, brit állampolgársággal nem rendelkező idegen emberek számára vannak fenntartva. Szóval a véres kezű Római Birodalomnak körülbelül annyi köze volt a joghoz, igazsághoz, emberbaráti szeretethez, mint a Trianont Magyarországra erőltető brit, francia, amerikai gyarmatosítóknak, vagy napjaink anglo-amerikai birodalmának.

    Válasz
 2. Sorok-Soros

  Meg a legokosabb ember is mond neha butasagot. A vilagon minden ket dolog miatt tortenik meg: 1, olyan kenyszerito korulmeny van,hogy nincs mas kiut. 2, akik kenyszeritve vannak nincs mas valasztasuk,mint elfogadni. Lenyegeben ugyanaz. Hol van meg a vilag attol,hogy egy vallas legyen a vilagon? Talan hamarabb lesz vallastalansag,ami lenyegeben az is egyfajta vallas. A pro es kontra hirdetok mindig jol megeltek belole. Mindig lesznek hivok mindenre. Csak az elso ezer elbuvolese nehez,utanna mennek a juhok begetve,akarhova vezetik is oket,meg a tomeges halaba is. Volt mar pelda ra eleg a tortenelemben.

  Válasz
  • Tóducz

   Igaza van kedves S.S, gondolom, hogy az elmélete Önre is érvényes. Ön kivétel lenne?

   Válasz
   • Sorok-Soros

    Az elmelet mindenkire ervenyes,mar ami a kenyszerhelyzetet illeti. Csak, es itt van az hogy a szemely kihasznalja-e azt a lehetoseget,amikor a kenyszerhelyzet gyengul,es megprobalja az altala elkepzelt dolgokat kihasznalni. Mert neha a nyomas gyengul. Vagy esetleg a szelep nem zar jol. Egesz biztos vagyok,hogy On erti.

    Válasz
    • hÍMES TOJÁS

     Azt érdemes tudni, hogy két “külföldi”, két “amerikás” okostojás áll itt heves vitában “MIKULÁS” és “SOROK-SOROS” néven. Mindketten most is alaposan elrugaszkodtak a valóságtól és már “éteri magasságokat döngetnek”…
     (SOROK-SOROS szerintem JOE reinkarnációja.)

     Válasz
     • Tóducz

      Kedves h.T., s Önről mit lehetne érdemes tudni? Azt, hogy DK-ás irodából írkál fidesze-es szővegeket? (Okos)Tojás csak egy van ezen a honlapon, s az Ön.

     • Mikulás

      Most az egyszer egyetértek Hímes Tojással abban, hogy Sorok-Soros azonos Joe-val. A reinkarnációban nem hiszek, de abban igen, hogy Joe nevet váltott.
      A tyúk pedig ugyanazon a nyíláson (kloákán) keresztül kakál, amelyiken a tojást is tojja. Nemcsak, hogy nem mind arany ami fénylik, de nem is mind hímes tojás ami cifra. A tyúxar is tud fényleni, meg cifra is szokott lenni általában. Szóval én alaposabban megvizsgálnám azokat az internet hozzászólás nevű tojományokat, mielőtt aranyköpésnek vagy hímes tojásnak titulálnám őket.

  • Mikulás

   “Mindig lesznek hivok mindenre. Csak az elso ezer elbuvolese nehez,utanna mennek a juhok begetve”
   Sorok-Soros talán saját tapasztalatból beszél? Sorok-Soros is követte bégetve Marx, Engels, Lenin elvtársakat annak idején, ment a Kárpátok Géniuszát, Csaucseszku elvtársat követve építeni Románia Fénykorszakát, Epoca de Lumina, Epoca de Aur, a kommunizmus aranykorszakát építeni? Aztán rájött, hogy nem mind arany ami fénylik, sőt a friss tyúxar is fénylik, ha éppen olyan szögből süt rá a nap?
   Ami pedig Sorok-Soros kommentárját illeti, miszerint
   “1, olyan kenyszerito korulmeny van,hogy nincs mas kiut. 2, akik kenyszeritve vannak nincs mas valasztasuk,mint elfogadni”,
   na hát az én felmenőimet is próbálták kényszeríteni, aztán MÉGSE FOGADTÁK EL. Egy embert meg lehet büntetni, meg lehet alázni, derékba lehet törni a szakmai karrierjét, de az aljas istentelen kommunizmus elfogadására mégse lehet rákényszeríteni – én ezt tanultam kisgyermek korom óta a családban felnőve, mert hogy én ilyen családból származom.

   Válasz
 3. Tóducz

  Ez az ember nem szokott butaságokat mondani.

  Válasz

Szóljon hozzá!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük