Izsák Balázs és dr. Dabis Attila

Dr. Dabis Attilát, a Székely Nemzeti Tanács külügyi megbízottját a román határrendészet, meg nem nevezett nemzetbiztonsági okokra hivatkozva, három évre kitiltotta Romániából. Ez az intézkedés sérti az Európai Unió polgárainak szabad közlekedéshez való jogát, teljes mértékben megalapozatlan, törvénytelen, alkotmányellenes, és alapjogsértő.

Dr. Dabis Attila a Székely Nemzeti Tanács döntése alapján, a testület elnökének megbízásából képviselte nemzetközi szinten Székelyföld autonómia törekvését. Minden fellépése, kezdeményezése teljes mértékben bele illik a nemzetközi jog általánosan elfogadott normáiba, azok semmiképp sem sértik Románia alkotmányos rendjét, hanem éppen ellenkezőleg segítik a román hatóságokat, hogy szakítsanak a szekuritátés múlttal, mindazzal a Románia számára káros és veszélyes örökséggel, amelyet a Ceausescu diktatúra hagyott örökül.

Mindezeket figyelembe véve szükségesnek és fontosnak tartom Dr. Dabis Attila külügyi megbízásának a megerősítését a Székely Nemzeti Tanács nevében:

Megbízom Dr. Dabis Attilát, hogy az eddigiek szellemében változatlanul képviselje Székelyföld autonómia törekvését, nemzetközi kapcsolatokban, európai és más nemzetközi fórumok előtt.

Megbízom Dr. Dabis Attilát, hogy képviselje a székelység érdekeit, folyamatosan kövesse a híreket, és tegye szóvá mindazokat a jogsértéseket, amelyek a székely közösséget érik.

Személyesen én, de meggyőződésem, hogy a Székely Nemzeti Tanács minden küldötte mellette áll erkölcsi bátorításban, biztatásban, és lehetőségünkhöz mérten mindent megteszünk, hogy az általa indított jogorvoslati eljárás sikerre vezessen, és a legrövidebb időn belül ünnepélyesen köszönthessük sorainkban, itt, Székelyföldön.

Marosvásárhely, 2018. április 4.

Izsák Balázs