„Ti azért kutatjátok az Írásokat, mert azt gondoljátok, hogy azokban van az örök életetek, pedig azok rólam tesznek bizonyságot” (Ján.5.39) – János evangéliumának igéje hívta egyházmegyénk lelkipásztorait, presbitereit, diakónusait Koltóra a második alkalommal szervezett munkatárs képzésre, és ismét nagyon szép számban válaszoltak a meghívottak (150).

Nt. Ecsedi Árpád, Koltó-Katalin lelkipásztora nyitó áhitatában Máté 5.13-16 verseit olvasta és magyarázta az egybegyűlt keresztényeknek. Kiemelte, hogy az állandó változó világban szükség van a fejlődésre, a tudás gyarapítására, és ezek a képzések ezt teszik lehetővé a presbiterek számára. A keresztény ember munkáját csendben végezze, gyülekezetében legyen nélkülözhetetlen, mint só az ételben, világítson úgy, mint a gyertya, ami egyformán árasztja a maga világosságát, fényét mindenkire, de csak akkor, ha nem rejtik véka alá. Legyünk a tettek, cselekedek emberei, mindenki a maga helyén végezze feldatát.

Lakatos Nella elnökasszony köszönti a Sárospataki Református Teológiai Akadémia professzorát, Dr. Enghy Sándort, lelkipásztorát, Nt. Pásztor Gyulát, D. Szabó Dánielt, a MRPSZ tiszteletbeli elnökét, az egyházmegye lelkipásztorait, presbitereit és a Zilahi Egyházmegye presbitereit. Kívánja, hogy minden presbiter égő, fényt és meleget árasztó gyertya legyen a saját gyülekezetében, és ezért nyitott szívvel kövesse tudásának gyarapításáért az előadásokat.

Dr. Enghy Sándor bibliaismereti előadásában beszélt a Biblia születésének titkairól, az Írás logikájáról, a Biblia fordításának fontosságáról. A Biblia minden darabja az emberi értelemre épül, könnyen szerzett tudás a Bibliában nincs, minden része az adott kor problémáira ad választ. Ézsaiás próféta könyvét ismertette, akinek neve szabadítást jelent, és akit az Ószövetség evangélistájának neveznek. 66 fejezetet tartalmaz a könyv, tele van vígasztalással. Az Újszövetségben találkozhatunk Ézsaiás nevével a János evangéliumában, Pál leveleiben amit a rómaiakhoz és a galatákhoz írt. Sőt a 41.10 verse – „Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened! Megerősítelek, meg is segítelek, sőt győzelmes jobbommal támogatlak” – Bach zeneszerzőt is komponálásra ihlette.

D. Szabó Dániel a kereszténység kiterjedéséről, a misszió történetéről tartott előadást, kiemelve, hogy Isten mindig ott van mellettünk az életünkben, igéivel erősíteni akar bennünket. Reményik Sándor „A fordító” című versét is elszavalta, kiemelve Károly Gáspár személyének fontosságát, aki lefordította magyarra a Bibliát.

Nt. Pásztor Gyula lelkipásztor „A gyülekezet missziói szolgálata” címmel tartott előadást .

A misszió szó jelentése hívatás, küldetés, megbízás. Isten az egyedüli, aki ezt a feladatot el tudja végezni és ebbe a munkába embereket is bevont. A miszszió szolgálata az egyház szolgálata. Isten segíteni akar nekünk, hogy közösségeinkben ezt a munkát, amit presbiterként ránk bízott, eredményesen elvégezhessük. A missziói munka áldozattal jár, de kövessük Jézus tanításait, aki a tanítványait képezte ki az evangélium szavainak hírdetésére. Megkért, hogy az elkészített missziói terv alapján munkálkodjunk a gyülekezetünkben.

Fülöp Gábor egyházmegyei zenei előadó énektanítása és Sziszik József, Kőszegremete lelkipásztora áldásával fejeződött be a képzés.

Isten gazdag áldása legyen a résztvevő előadók, lelkipásztorok, presbiterek életén!

Találkozunk február 9-én!

Lakatos Nella, megyei elnök / újszó.ro

Szóljon hozzá!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük