Fotó: emnt.org

Az Európai Parlament e heti ülésszakának Romániáról szóló mai vitáját egyetlen órányi időre korlátozták, kevés teret engedve ezáltal a hozzászólásoknak. Írásban letett hozzászólalásában Tőkés László mindenekelőtt azt üdvözölte, hogy az eddigi kettős mércével ellentétben végre nem csupán a jobboldali kormányzatú Magyarországgal és Lengyelországgal szemben alkalmazzák az ún. jogállamisági mechanizmust, hanem a baloldali-liberális kormány vezette Románia jogállamiságát is vizsgálat tárgyává teszik.

Előterjesztésében Frans Timmermans, az Európai Bizottság első alelnöke jelentősen megszelídült formában adta elő az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság (LIBE) hétfői ülésén hangoztatott, a romániai jogállamiság állapotát bíráló vádjait. Az igazságügyi reformok, a büntetőjogi kódexek módosítása, valamint a korrupció bírálata nyomán megkövetelte a romániai igazságszolgáltatás függetlenségének a biztosítását és a korrupcióellenes harc folytatását, engedékenyen szorgalmazva ugyanakkor jobb sorsra érdemes országunk visszatérését az eredeti – európai – útjára.

Vasilica Viorica Dancila román miniszterelnök a parlamenti vita meghívottjaként tartott militáns hangvételű beszédet. Egészében véve visszautasította a Románia ellen irányuló súlyos kritikákat, és a román állampolgárok érdekeire való hivatkozással részrehajló egyoldalúsággal vádolta meg az EU együttműködési és ellenőrzési mechanizmusának (CVM) országáról szóló jelentéseit. Ugyanakkor erőteljes bírálatban részesítette a titkosszolgálatoknak a korrupcióellenes harc ürügyén végzett tevékenységét és az ennek összefüggésében elkövetett visszaéléseket.

A frakciók nevében megszólaló képviselők, szinte pártállástól függetlenül, egészében véve kemény kritikával illették a romániai állapotokat. Egyes román szocialista képviselők durván támadták Monica Macovei és Cristian Preda kollégáikat. Laurențiu Rebega volt szocialista, jelenleg konzervatív párti képviselő személy szerint a román kormányt kezében tartó Liviu Dragnea pártelnökre hárította a romániai jogsérelmek felelősségét, azt kérve, hogy az Unió miatta ne a román népet büntesse.

Az EP tagjaihoz eljuttatott hozzászólásában Tőkés László két olyan, kirívóan magyarellenes ügyet vetett fel, amelyek nyilvánvaló módon és súlyos mértékben sértik a jogállamiságot. A kettőnek az a közös nevezője, hogy a kommunista diktatúra idejéből örökölt viszonyokról van szó.

Politikai foglyok csak egy diktatórikus rendszerben léteznek. Beke István és Szőcs Zoltán börtönbevetése teljes mértékben beleillik a román igazságszolgáltatás és a titkosszolgálatok kollaborációjának azon rendszerébe, melyről az általuk kötött titkos megállapodások árulkodnak. Koholt vádak alapján való kirakatperes elítéltetésük módszertana is a kommunista időkre vall – arról nem is beszélve, hogy három hónap után a bírósági végzés indoklása még mindig késik, lehetetlenné téve ezáltal, hogy jogorvoslattal éljenek.

Szintén a Ceaușescu-időket idézi a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem botrányos esete. Minekutána valahogyan mégiscsak túlélte a nacionálkommunista elrománosítási folyamatot, a 2010-es tanügyi törvény hiába írta elő a multikulturális keretében a teljes körű magyar nyelvű képzés intézményes bevezetését, mivel a soviniszta egyetemi vezetőség, fittyet hányva az ország törvényeire, ezt mindmáig nem hajtotta végre. Jelenleg pedig teljes gőzerővel folyik a tanintézet végleges beolvasztása a román tannyelvű, nagy létszámú Petru Maior egyetembe, ami előbb-utóbb az önálló magyar orvos- és gyógyszerészképzés végét jelentené Romániában.

Hogy nyomatékot adjon az erdélyi magyarság orvoslásra váró jogsérelmeinek, Tőkés László – hozzászólását mellékelve – levélben kereste meg Antonio Tajani EP-elnököt, valamint Frans Timmermans bizottsági alelnököt, annak reményében, hogy a romániai jogállamiság számonkérése rendjén magyar ügyeink megoldásához is hozzájárulnak.

A romániai jogállamiságról szóló mai vitát november elején európai parlamenti határozathozatal fogja követni.

Tőkés László EP-képviselő sajtóirodája

HOZZÁSZÓLÁS

a romániai jogállamiság vitájához

Elégtétellel üdvözölhetjük, hogy szakítva az eddigi kettős mércével az Európai Parlament nem csupán a jobboldali kormányzatú Magyarországgal és Lengyelországgal, hanem a baloldali-liberális kormány vezette Romániával szemben is alkalmazza a jogállamisági mechanizmust.

Mai felszólalásomban két olyan kisebbségi magyar ügyre szorítkozom, melyek nyilvánvaló módon durva sérelmét jelentik a romániai jogállamiságnak, sőt a Ceaușescu-korabeli kommunista diktatúra kisebbségellenes gyakorlatát idézik.

Miként a kommunizmus idején: ismét politikai foglyok ülnek börtönben Romániában. Köztudott, hogy az igazságszolgáltatás intézményei törvénytelen titkos megállapodások tucatjait kötötték a hírszerző szolgálatokkal. Ez történt a Román Hírszerző Szolgálat (SRI), valamint a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) között is, aminek következtében koholt vádak alapján, bizonyítékok nélkül, terrorizmus vádjával a titkosszolgálat befolyása alatt álló bíróság Beke István és Szűcs Zoltán magyar közéleti vezetőket ártatlanul öt–öt évi börtönnel sújtotta.

A maga nemében hasonló eset a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem ügye. A rangos magyar tanintézetet Ceaușescu diktátor idejében románosították el. A mostani demokráciában a román tanügyi törvény mindhiába írta elő a teljes körű magyar nyelvű képzés intézményes bevezetését, a soviniszta egyetemi vezetőség ezt mindmáig nem hajtotta végre. Most viszont az egyetem végleges beolvasztása, megszüntetése van folyamatban.

Határozottan követeljük ezen diszkriminatív magyarellenes jogsértések haladéktalan orvoslását!

Tőkés László EP-képviselő