Eva Maria Barki levele Frans TimmermansnakTisztelt Timmermans Alelnök Úr !

Köszönöm, hogy  felszólalásában az Európa Parlamentben    az 56-os forradalom utáni  magyar menekültek spontán fogadását  összehasonlította a mai migrációval.

Ön ezzel fején találta a szöget.

Magyarország 1956 példája nagyon jól mutatja, hogy sem nemzetközi, sem állami törvény nem szükséges –  akkor a Genfi Menekültügyi Konvenciónak érvényességi körét még nem bővítették ki és semmilyen állami menedékügyi törvény nem volt – ha tényleg menekültekről van  szó.

A majdnem 200.000 menekült akik néhány  hónap alatt Ausztriába jöttek osztatlan fogadtatásra – és segítőkészségre találtak, mert az osztrákok az üldöztetésüket közelről a magyarokkal együtt élték át és olyan népről volt szó  amely több száz éve történelmileg és kulturálisan Ausztriával a legszorosabb kapcsolatban volt.

Tehát nem olyan emberekről volt szó, akik több ezer, de akár tízezer kilométeren át több országon keresztül  jöttek volna, anélkül hogy az első lehetséges országban védelmet kértek volna. Nem olyan emberekről volt szó, akiket ezeken az utakon át a legjobban szervezett és együttműködő bűnöző bandák csempésztek volna be .

Nem olyan emberekről volt szó, akiknek az  identitása és emiatt a menekülésük okai ellenőrizhetetlenek lettek  volna.

Az összeállítás egyértelműen mutatja: A menekültek önkéntes fogadása csak akkor működik és csak akkor indokolt, ha az egész lakosság akarata áll mellette  és az egész lakosság belegyezésével jár.

Jóllehet a Genfi Menekültügyi Konvenció területi és időbeli hatálya már tágabb, mégis a mai migrációhullámokra nem alkalmazható. Sem háború, sem polgárháború, sem rossz életviszonyok, vagy gazdasági okok nem jogosítanak fel a menedékjoggal élni. Az egyezmény 1951-ben egészen más politikai feltételek mellett, más céllal jött létre, és  ma már nem használatos.

A felmondása  megfelelne nemcsak a politikai és jogi  adottságoknak, hanem  megakadályozná, hogy hamis ígéretekkel csalogassák  a migránsokat, de azt is megakadályozná, hogy a politikusok a jogi helyzetről való tudatlanságuk miatt állandóan figyelmeztessenek az egyezmény betartására.

A szubszidiáris védelem nemzetközi definíciója és kötelezettségének  hiánya miatt a bevándorlók befogadása kizárólagosan a tagállamok kompetenciájába esik. Ezen a 2011/95/EU irányelve sem változtat, amely a menedékjogi egyezményt azokra a személyekre akarja kibővíteni, akik nem esnek az egyezmény alá. Ez az irányelv jogellenes és nem is érvényes minden tagállamban (Nagy- Britannia, Írország, Dánia).

Tisztelt Alelnök Úr,  ahelyett, hogy a jogos kritikákat ignorálják  és ahelyett, hogy azokat megrendszabályoznák, akik betartják a jogot, szükséges lenne,  a „szabadság, biztonság és jog területét“ az EU- ban nemcsak megígérni, hanem meg is kell valósítani  és annak  előre haladó bomlását megakadályozni. Neves jogászok intő figyelmeztetését jó lenne  komolyan venni, főleg Udo di Fabio szakvéleményét a Bajorországi Kormány számára.

Tisztelt Alelnök Úr, a magyar forradalomnak nemzetközi jogi következményei  is voltak. A forradalom impulzust adott  nem csak a Genfi Menekültügyi Konvenció körének időbeli és területi bővítéséhez. Az 56-os forradalom a II. világháború utáni Európában az első nagy harc volt az önrendelkezésért  és – az önrendelkezési követelésekkel Algériában és  több afrikai országban – hozzájárult ahhoz, hogy 1966- ban felvették az önrendelkezési jogot mind a két ENSZ Emberi Jogi Paktum I. cikkelyébe és ezzel az önrendelkezési jog nemcsak nemzetközi alapelv, hanem kötelező nemzetközi norma lett.

Ez a jog, amely tartalmazza „ a népek szabadon határozzák meg politikai rendszerüket és szabadon biztosítják gazdasági, társadalmi és kulturális fejlődésüket“ minden demokratikus jogrend alapja kell hogy legyen.
Ezt a minden alapvető jogi normának a  lemondhatatlan és elidegeníthetetlen alapjogát világszerte semmibe veszik és előnyben részesítik a hatalmat a jog előtt. Az Európai Unió ebben nem kivétel.

Az önrendelkezési jog megvetése a világon minden regionális konfliktusnak  az oka és –  a második kötelező nemzetközi normával, az erőszak tilalmával  együtt  – a menedékáradatoknak is az oka.

A népek önrendelkezési jogának a tiszteletben tartása , amely az államok szuverenitásával elválaszthatatlanul összetartozik, a jog és a szabadság és ezzel a béke alapfeltétele.

Ez az Európai Unióban is érvényes kell hogy legyen, ha az Európai Unió a jövőben
is fenn akar maradni.

Kiváló tisztelettel
Dr. Eva Maria Barki

Szóljon hozzá!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük