Felszentelték az új püspököt

A szentmisét az új érsek celebrálta / Fotók: Bedő Zoltán

Az esemény súlyához méltó ünnepélyességgel és külsőségek közepette, több ezer zarándok, két bíboros, hét érsek, 21 püspök, 8 segédpüspök, 4 nyugdíjas püspök, papok százai, valamint magyarországi és romániai világi méltóságok jelenlétében szentelték fel püspökké és iktatták be az erdélyi római katolikus főegyházmegye érsekévé február 22-én a gyulafehérvári Szent Mihály székesegyházban Kovács Gergelyt.

Felszentelték az új püspököt

A székesegyház előtti tér is megtelt zarándokokkal

Bár borongós volt a reggel, a szertartás közeledtével felszakadoztak a fellegek, és a Nap rámosolygott a Kárpát-medence különböző szögleteiből az egykori fejedelmi székhelyre érkezőkre. És erre nagy szükség volt, mert a hozzávetőlegesen 6000 fős sokaság túlnyomó része a székesegyház falain kívülre szorult, ahol óriáskivetítőn követhette a történéseket.

Felszentelték az új püspököt

A székesegyház előtti tér is megtelt zarándokokkal

A tömegben örömmel fedeztük fel Kövér Lászlót, a magyar Országgyűlés elnökét, Potápi Árpád Jánost és Soltész Miklóst, a Miniszterelnökség nemzetpolitikai, illetve egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkárát. Jelen voltak továbbá a Romániában tevékenykedő magyarországi diplomaták is, továbbá Kelemen Hunor RMDSZ-elnök. Háromszékről ft. Kató Béla erdélyi református püspököt, Tamás Sándor megyetanácselnököt, Bokor Tibor kézdivásárhelyi polgármestert, Fejér László Ödön szenátort és gróf Kálnoky Tibort pillantottuk meg, mellettük számos hívőt és a Szent Gellért Lovagrend tagjait.

Felszentelték az új püspököt

Msrg. dr. Kovács Gergely gyulafehérvári püspök köszöntő beszédet mond. Jobboldalon Soltész Miklós államtitkár, Tóth László csíkszeredai főkonzul, Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes, Kövér László házelnök és Szász Jenő foglalnak helyet

Átitatva az ökumenizmus szellemével

A 11 órakor kezdődő szentmise főcelebránsa és a főszentelő Gianfranco Ravasi bíboros, a Kultúra Pápai Tanácsának elnöke, Kovács Gergely érsek egykori római elöljárója volt. Társszentelők pedig Jakubinyi György leköszönő gyulafehérvári érsek, valamint Miguel Maury Buendía apostoli nuncius, a Szentszék romániai és Moldova köztársaságbéli nagykövete. Jakubinyi György nyugalmazott érsek olasz, magyar, román és német nyelven köszöntötte a híveket és mutatta be az új főpásztort, aki a szentmise eucharisztikus imájának „Őáltala, Ővele és Őbenne” részét választotta mottójául.

Felszentelték az új püspököt

Az új érsek

A püspökszentelés ősi szertartása az evangélium felolvasása után vette kezdetét. Ennek nyitányaként Gianfranco Ravasi bíboros bemutatta és méltatta a jelöltet. Rámutatott, hogy a református apától és katolikus anyától származó Kovács Gergely személyes élettörténete át van itatva az ökumenizmus szellemével, amit most a püspöki székbe is magával hoz. Ugyanakkor a Kultúra Pápai Tanácsának tagjaként (1997) „megismerte korunk társadalmának a keresztény hittel kapcsolatos kihívásait”, és „megtapasztalta az új, digitális kultúrába való beilleszkedés szükségességét.”

Felszentelték az új püspököt

Tamás József nyug. püspök és Jakubinyi György nyug. érsek üdvözli a felszentelt püspököt

Ezt követően a pápai nuncius latinul, míg Tamás József ny. segédpüspök magyarul olvasta fel a kinevezésről szóló pápai bullát. Ebben a szentatya többek között így fogalmazott: „Ezért, szeretett Fiam, Tekintetünket reád emeltük, és mivel türelmesen, okosan és bátran tettél tanúságot Krisztus mellett, úgy tűnt Számunkra, hogy rendelkezel azokkal a szükséges erényekkel, amelyekkel a szent dolgok főpásztori hivatalát el tudod látni.”

Felszentelték az új püspököt

balról – jobbra Gianfranco Ravasi bíboros, Kovács Gergely érsek és Miguel Maury Buendía apostoli nuncius

Az első szentmise főpásztorként

A homília, valamint ígérete és vállalása elhangzása és a felszentelendő püspök teljes önátadását kifejező földre borulása után, a felavatási kézrátétel, felszentelési imádság, fejének krizmával való megkenése, valamint szolgálati eszközei – a gyűrű, süveg és pásztorbot – átadása következett. Ezután a püspöki székhez vezették, és a jelenlévő főpásztorok békecsókkal, a hívek tapssal köszöntötték az 1011 éves múltra visszatekintő egyházmegye 83. püspökét. A szentmisét az új főpásztor celebrálta, aki a szent áldozást követően áldást osztva vonult végig a székesegyházban és előtte tartózkodó hívek között.

Felszentelték az új püspököt

balról – jobbra Jakubinyi György nyug. érsek, Gianfranco Ravasi bíboros, Kovács Gergely érsek és Miguel Maury Buendía apostoli nuncius

Beköszöntő beszédében msgr. dr. Kovács Gergely érsek köszönetet mondott az őt szolgálatba hívó Jóistennek, az őt ezzel megbízó Ferenc pápának és jelenlévő képviselőjének, valamint a szentelést végző Gianfranco Ravasi bíborosnak. Továbbá Jakubinyi György érseknek és Tamás József püspöknek az egyházmegye élén évtizedeken át végzett odaadó munkájukért, a felszentelésén részt vevő püspököknek az együtt imádkozásért. Köszöntötte a testvéregyházak és felekezetek jelen lévő képviselőit, a szülővárosából, Kézdivásárhelyről érkezett édesanyját, testvéreit, rokonait, barátait, osztálytársait, ismerőseit, valamint a helyi és a központi világi vezetőket.

Felszentelték az új püspököt

A szentmisét az új érsek celebrálta

Egy népet megéltetni

„Meg kell tanulnunk, hogy egymásért munkát vállaljunk, és tudjunk együtt dolgozni az élet minden területén” – idézte az általa szeretett és tisztelt Márton Áront, kezében az ő püspöki pásztorbotjával, arra utalván, hogy a nagy előd nyomdokain akar haladni. És Kányádi Sándor Játszva magyarul című versének soraival („Aki megért s megértet, egy népet megéltet”) az általa követendő utat is kijelölte. Végezetül megnevezte új munkatársait, Lukács Imre Róbert általános helynök és Hurgoi János irodaigazgató és érseki titkár személyében.

Felszentelték az új püspököt

balról – jobbra Jakubinyi György nyug. érsek, Gianfranco Ravasi bíboros, Kovács Gergely érsek, Erdő Péter bíboros és Miguel Maury Buendía apostoli nuncius

Kivonulás előtt egyházi és világi méltóságok köszöntői hangzottak el. Elsőként Claudiu-Lucian Pop fogaras–gyulafehérvári kuriális püspök tolmácsolta Lucian Mureşan bíboros, fogaras–gyulafehérvári görögkatolikus metropolita, nagyérsek üzenetét, majd Erdő Péter bíboros, esztergom–budapesti érsek és Irineu Pop gyulafehérvári ortodox érsek beszélt, aki Dániel ortodox pátriárka jókívánságait is közvetítette.

Felszentelték az új püspököt

Kivonuláskor az új érsek megáldja a híveket

 

Felszentelték az új püspököt

Kivonuláskor az új érsek megáldja a híveket

Klaus Iohannis román államelnök üzenetét Sergiu Nistor elnöki tanácsadó, és Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke üzenetét Semjén Zsolt, miniszterelnök-helyettes adta át. A román kormány nevében Victor Opaschi vallásügyi államtitkár beszélt. A felemelő ünnepség a pápai himnusz és nemzeti imánk közös eléneklésével ért véget.

Bedő Zoltán / Székely Hírmondó

1 Megjegyzés

  1. TÓDUCZ

    Szórakoztató előadás volt. Többek között, láthattuk Kalányos Ottó-Ottókár kispap buzgalmárságát, Kató ref. püspök szundikálását, Borbély (Frizér) Vaszi UDMR-és neptunos őskövületet, Udvarhely egykori Döbrögijét, Semjén fővadászt. Enyhén megmosolyogtató volt a legfrissebb róm. kat. érsekünk IGENJE, arra a kérdésre, hogy “Megfogadja-e, hogy hitét megőrzi?, hisz egyszer már 17 éves korában vallást váltott! Csak sejtem, hogy miért kellett kinevezni egy 20 évig Rómában idegenlégióskodó egyént, egy helyben szolgált, a helyi körülményeket jól ismerő és felkészült pap helyett. Érdemes elmélázni az új érsek antropológiai jellegzetességein is.

    Válasz

Szóljon hozzá!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük