Erdély.ma
2021-05-14 péntek, Bonifác RSS

Fenyegetés és jogsértés

Wass Albert / Forrás: irodalmijelen.hu

A 2002/31-es sürgősségi kormányrendelet 5. cikkelye szerint 3 hónaptól 3 évig terjedő börtönnel és bizonyos jogok megvonásával büntethető az emberiesség elleni népirtásért, illetve háborús bűncselekményekért elítélt személyek kultuszának nyilvánosság előtt történő népszerűsítése, illetve fasiszta, legionárius, rasszista vagy xenofób doktrínák, ideológiák és gondolatok nyilvános terjesztése.

A 6. cikkelye értelmében pedig 6 hónaptól 3 évig terjedő börtönnel büntethető a népirtás, az emberiesség elleni bűncselekmények és a háborús bűnök nyilvánosság előtt bármilyen eszközzel történő tagadása, kétségbe vonása, az ilyen bűnökkel való azonosulás, azok igazolása vagy kisebbítése.

Minderről pedig Kovászna Megye Rendőr-felügyelőségének a 121.832 számmal szombaton, 2018. 02. 17-én iktatott levele tájékoztat, amelyet annak parancsnoka, valamint bűnügyi osztályának vezetője írt alá.

Idáig rendben is lenne, hiszen a bűnmegelőzés is a rendőrség kötelezettségei közé tartozik. A levélből azonban az is kiderül, hogy megírását a Sepsiszentgyörgyön február 17-én esedékes Wass Albert megemlékezésre való felhívás váltotta ki. És mivel ezt mindkét háromszéki napilap leközölte, az sem véletlen, hogy a rendőrségi küldemény a Háromszék és Székely Hírmondó elektronikus postaládájában landolt.

Az utóbbiaknál ugyanakkor a szervezőkkel valószínűleg azonosítható feladó(k) kiléte után is érdeklődtek. Az sem véletlen továbbá, hogy homályban marad, ki(k)nek is szánták a figyelmeztetést, hiszen ebben a formában az említett napilapok szerkesztőségének, valamint a főhajtás szervezőinek és résztvevőinek egyaránt szólhat. Ez utóbbi feltételezést erősíti a szervek két civil ruhás küldöttének a megemlékezésen való jelenléte és az esemény rögzítése.

Mindezek tudatában egyértelművé vált, hogy a szóban forgó átirat a Wass Albert emléke előtti főhajtást és beszámolójának a sajtóban történő megjelenését volt hivatott megakadályozni. Így viszont a sajtó- és szólásszabadságot, valamint gyülekezési jogot durván sértő fenyegetésként is értelmezhető, amire a kommunista diktatúra felszámolása óta nem volt példa! Éppen ezért határozottan tiltakozni kell az ilyen és hasonló rendőrségi túlkapások ellen.

Annál is inkább, hogy Wass Albert állítólagos bűntettei nem esnek az általuk említett sürgősségi jogszabály hatálya alá, amint azt 2013-ban keltezett átiratában Crudu Irinel Valeriu gyergyószentmiklósi ügyész megállapította.

Bedő Zoltán / Székely Hírmondó