Ferenc pápa privát audiencián fogadta Viorica Dăncilă kormányfőt

Privát audiencián fogadta pénteken Ferenc pápa Viorica Dăncilă kormányfőt. A román miniszterelnök kifejezte reményét, hogy a Szentatya ellátogat majd Romániába – közölte a kormány az AGERPRES hírügynökséggel.

A közlemény szerint Dăncilă hangot adott azon óhajának, hogy a modern román állam centenáriumi évét a Vatikánban is román vonatkozású kulturális, akadémiai és vallási rendezvények sorával tegyék emlékezetessé. Ugyanakkor köszönetet mondott azért, hogy a Szentszék a Castel Gandolfo-i Apostoli Palotában adott otthont a „Románia kincsei a Vatikánban” című kiállításnak.

A beszélgetés során szóba került a két állam álláspontjának közelítése Európa jövőjéről, emberjogi kérdések, a vallásszabadság témaköre, valamint az Európa keresztény gyökereihez való viszonyulás.

Agerpres

28 hozzászólás

 1. Mikulás

  Lenne egy kérdésem azokhoz akik ismerik a Csángó vidéket van egy bizonyos Veronika Antal nevű hölgy aki 1935 ben született Nisiporesti faluban és a szomszédos Halaucesti faluba járt szentmisére. ezt a hölgyet 22 éves korában meggyilkolta egy fiatalember aki meg akarta őt erőszakolni és most Veronika Antal ügye a vatikánban van úgy tűnik hogy boldoggá fogják avatni
  Számomra a név nagyon úgy hangzik mintha egy magyar nőről lenne szó akinek Antal a vezetékneve Megköszönném ha ehhez hozzá tudnának szólni akik a környéket ismerik

  Válasz
 2. Mikulás

  Kedves ez van és Tóducz úr
  Szerintem nem lehet összehasonlítani az egyház és a szentírás helyzetét azzal a helyzettel ami Romániában a törvénykezők és a törvénykönyv helyzetét illeti
  Először is ez olyan mintha a szezont kevernénk a fazonnal ugyanis a szentírásnak nem felel meg a törvénykönyv. A katolikus egyháznak saját törvénykönyve van amit úgy hívnak hogy kánonjog jelenleg az 1983 ban megújított kánonjog van érvényben és ezt mindenkinek be kell tartania az egyszerű hívőtől a pápáig. Tehát szó sincs arról hogy úgymond a kánonjog csak egyesekre vonatkozna vagy hogy úgymond a pápa püspökök papok elvárják tőlünk katolikus hívőktől a kánonjog betartását de ők közben maguk nem tartják be azt. Tehát ha erre tetszett célozni szerintem ez egyáltalán nem így van.
  Tóducz úr megjegyzését illetően hogy azt mondta a román pópa ne arra figyelj mit csinál a pópa hanem arra hogy mit tanít azt mondanám még ha így lenne is akkor is érdemes lenne arra figyelni hogy mit mond a popa. Itt egy másik analógia tegyük fel hogy az én orvosom nekem azt mondja hagyjam abba a dohányzást mert tüdőrákot fogok kapni de közben az orvosom erős dohányos és a szemem láttára gyújt egyik cigarettáról a másikra ebből talán azt a következtetést kellene levonnom hogy ne figyeljek arra hogy mit mond az orvosom ne vegyem komolyan az orvost azért mert ő maga is dohányzik miközben engem le akar beszélni a dohányzásról? a helyzet az hogy ha megszívlelem az orvosom tanácsát az az én életemet fogja megmenteni. Ha pedig folytatom a dohányzást akkor lehet hogy valóban tüdőrákot fogok kapni Tehát az orvosomra akkor is érdemes oda hallgatni ha ő a saját tanácsát nem követi. És ugyanez a helyzet a katolikus egyházzal meg általában a kereszténységgel Ha az én papom olyan dolgokra tanít engem amelyek a lelkem üdvösségét szolgálják mert Hiszen az egész egyház arról szól hogy megmeneküljünk és ne a pokolba kerüljünk hanem a mennyországba Tehát ha én a papom tanácsát követően megmenekülök az elkárhozástól akkor mindenképpen jól jártam és nem azzal kell foglalkoznom hogy esetleg a pap bűnös ember Isten őrizz lehet hogy annyira bűnös hogy ő maga el fog kárhozni mert tényleg a saját tanácsait ő maga nem tartja be nem számít ez, az számít hogy nekem jó tanácsot adott olyan tanácsot amely a lelkemnek az üdvösségét szolgálta.

  Válasz
  • Tóducz

   Ön szerint kedves Mikulás.

   Válasz
 3. Senkise

  “A katolikus egyház mindig is azt vallotta hogy a különböző népeket saját nyelvükön kell tanítani ezért a külföldi országokba küldött hittérítők például mindig megtanulták a bennszülöttek nyelvét és a saját nyelvükön tanították őket.”
  “a pápa nagyon is annak a pártján van amit a katolikus egyház mindig is hitt és mindig is vallott, hogy mindenkit a saját anyanyelvén kell megszólítani.”
  “a moldvai csángókat érő hátrányos megkülönböztetés tarthatatlan olyan szempontból is, hogy az egyház kétezer éves hagyományával ellentétes”

  Azt hiszem jó példa ez ellen a múltbéli magyarországi és európai kat. egyházi gyakorlat és persze maguk a lentebb tárgyalt csángó-magyarok is.

  “..a mi hitünk és vallásunk elsősorban nem az újszövetségi szentíráson alapul hanem azon emberek társaságán akik azt a bizonyos újszövetségi szentírást létrehozták ezek az emberek pedig nem mások mint Péter és a többi 11 Apostol majd pedig az ő utódaik a pápák és a katolikus egyház püspökei.”

  Javítson ki ha tévedek kedves Mikulás, de én úgy gondolom egy keresztény ember hitének – tartozzon bármelyik felekezethez vagy szektához is – elsősorban Krisztus szavain kell alapulnia.. és másodsorban is, nem pedig tökéletlen emberi lények tökéletlen megértéséből fakadó kötelező érvényű “igazságain”. Természetesen mindenkinek joga van szabadon eldönteni hogy miben hisz, de ha ön Krisztus és az apostolok tanításainak tanulmányozása helyett beiktat még egy lépcsőfokot (az egyházat), egy ember (önmaga) esetleges tévedései helyett ezrek és ezrek tévedésein és hibáin keresztül lesz kénytelen szemlélni majd a Szentírás üzenetét. A legjobb példa erre a Talmud.

  Vitatkoznék azon állítással, hogy a 11 apostol utódai lennének a pápák és a püspökök.. a tanítványok ugyanis apostolok voltak, míg a pápa csupán apostoli (domnus apostolicus), csupán egy emberek által választott “közönséges” személy, se nem szent, se nem megvilágosodott bölcs.

  “Az ősegyház nagyon Jól elvolt újszövetségi szentírás nélkül 300 évig mert bizony Krisztus után több mint háromszáz évvel került sor arra hogy a katolikus egyház zsinati összejövetelei eldöntötték melyik írások kerüljenek be az úgynevezett újszövetségi szentírás nevű gyűjteménybe.”

  Az őskeresztények idejében a tanok még az apostolok közvetlen tanításain keresztül terjedtek, az ókereszténység korában pedig a még élő tanítványi láncolatokon és a szerzetességen (mint pl a sivatagi atyák). Ez alapjaiban különbözik az egyház gyakorlatától.

  “Hogy egy hasonlattal éljek olyan ez a helyzet mintha én a többi pedagógus kollégámmal együtt írnék egy kémia tankönyvet a diákjaink számára.”

  A hasonlata némileg sántít, hiszen a kémia tankönyv írói és az abból kémiát tanító személyek az ön példájában azonosak, míg az apostolok könyveinek szerzői és az azok tanait ma magyarázó papok különböző emberek, akiket nem mellesleg két évezred választ el egymástól.
  Ha feltételezzük, hogy a kémia tankönyvet (vagyis az Újszövetséget) a kémia legavatottabb szakértői állították össze, akik gyakorlati tapasztalásukból adódóan tudták, és nem csak tanulták az abban foglaltakat, akkor a tankönyv autoritása messze meghaladja az azt később magyarázó személyekét, akik feltehetően valós, megtapasztalt tudásban nem érhetnek fel a könyv eredeti szerzőihez (ezért is tartják szent-nek a szent szövegeket, kinyilatkoztatásokat). A kémia tankönyv szerzőitől eltérően, az abból később tanítók legfeljebb csak annyit fognak tudni átadni a diákoknak, amennyit ők maguk képesek voltak felfogni és gyakorlati tudás szintjére emelni. Minden más elveszett a tanulók számára, amennyiben a tanárok tanítását tekintik elsősorban hitelesnek és érvényesnek. És itt feltételezzük, hogy a könyvből egy-két ezer év múltán tanító tanárok jóhiszemű, tisztességes, lelki emberek, akiket a legjobb szándék vezet, amit a katolikus egyházról – ismerve történelmét és viselt dolgait – nyugodt szívvel nem jelenthetnénk ki.

  “Amit a protestánsok cselekedtek az engem arra emlékeztet mintha egy reggel a diákjaim azzal fogadnának hogy engem kicsaptak a kémia tanári állásomból és nekik nincs szükségük kémia tanárra azért mert van már kémia tankönyvük..”
  “Katolikus szempontból az egyház vagyis a pápák és püspökök által közvetített hagyományok akkor is kötelező erővel bírnak ha történetesen nem kerültek bele abba a bizonyos könyvbe amit újszövetségnek hívunk.”

  Igaza van részben, de azzal hogy az egyház a maga – nem Krisztustól származó – kész, megrágott “igazságát” kötelező érvényű tanként a hívekre erőlteti, azzal egyrészt elveszi az emberektől a saját felismerések és megértés lehetőségét és annak gyümölcsét, vagyis magát a tudást, másrészt, amennyiben az egyház az Újszövetség tanításaitól különböző, eltérő, esetleg össze nem egyeztethető tanokat hirdet (mint amilyen az Ószövetség), azzal az azt feltétel nélkül elfogadó és abban hinni akaró emberekből jó római katolikus válhat ugyan, de jó keresztény már annál nehezebben.

  Az egyház szerepe legfeljebb annyi kellene hogy legyen, hogy egyfajta biztos ácsolatot, állványzatot építsen fel a hívők bensőjében, mit aztán a hívők lelki gyakorlatos életük eredményeként megtölthetnek míg fel nem érnek a Legfelsőbbig. Viszont ha az egyház rosszul, hanyagul építkezik, vagy szándékosan rossz irányba vezeti a hívőket, akkor jön létre a tudatlanság, a kételkedés, a vakhit vagy a fanatizmus.

  “Engem amerikai tartózkodásom nagyon jól kigyógyított abból a protestáns hitből szerintem tévedésből miszerint Sola Scriptura vagyis elegendő csak a Biblia.”

  A megértésnek több szintje van. A szent szövegekből, a Bibliából is mindenki annyit ért meg, amilyen szintű igazságra az adott pillanatban értelmileg és lelkiekben készen áll. Azonban ha Krisztus legalapvetőbb tanait elfogadjuk és őszintén követjük, azzal valószínűleg kisebb eséllyel jutunk tévútra, mint ha az egyház parancsára keresztesháborúra indulnánk, eretnekeket égetnénk meg vagy pénzért árulnánk a bűnbocsánatot, esetleg a bíborosi széket – és ez nem felekezet függő. Mindaddig, amíg közvetítőkre támaszkodunk a hitben, és az ő saját értelmezésüket fogadjuk el legfőbb hitelűnek, el fog veszni valami az eredetiből, (vagy át is alakul), mint ahogy az érték egy része is elvész a kereskedelem közben.

  Tisztelettel

  Válasz
 4. Mikulás

  Idézet Senkise
  “…A római egyház azonban igen, és amelyik hívő Isten szava (Újszövetség) helyett az egyház saját iránymutatásait vagy a judeo-keresztény tanokat követi, az nem fog tudni lélekben közeledni Krisztushoz, ami pedig a cél lenne.”
  Ezt mi katolikusok természetesen másként látjuk mert a mi hitünk és vallásunk elsősorban nem az újszövetségi szentíráson alapul hanem azon emberek társaságán akik azt a bizonyos újszövetségi szentírást létrehozták ezek az emberek pedig nem mások mint Péter és a többi 11 Apostol majd pedig az ő utódaik a pápák és a katolikus egyház püspökei.
  Az ősegyház nagyon Jól elvolt újszövetségi szentírás nélkül 300 évig mert bizony Krisztus után több mint háromszáz évvel került sor arra hogy a katolikus egyház zsinati összejövetelei eldöntötték melyik írások kerüljenek be az úgynevezett újszövetségi szentírás nevű gyűjteménybe. Hogy egy hasonlattal éljek olyan ez a helyzet mintha én a többi pedagógus kollégámmal együtt írnék egy kémia tankönyvet a diákjaink számára. Az egyetemünk szakmai autoritása nem abból származik hogy van egy tankönyv; a szakmai autoritás letéteményesei mi vagyunk vagyis a kémiát oktató pedagógusok. Ehhez képest a kémia tankönyv csak egy eszköz, ugyanígy van a katolikus egyház is – az egyház tanítói hatalma abból származik hogy Jézus megbízta azt a tizenkét embert. Jézus nem diktált nekik semmiféle könyvet le. Ha ez a 12 ember és az ő utódai Úgy döntöttek hogy bizonyos írásokat könyvbe foglalnak és elnevezik újszövetségi szentírásnak akkor továbbra is igaz hogy a tanítói hatalom letéteményesei maguk az emberek vagyis a pápa és a püspökök. A pápa és a püspökök tanításait egyesek aztán leírták és könyvbe foglalták ezt nevezzük újszövetségnek De vannak olyan tanítások is amelyek nem kerültek be az újszövetségbe ilyen például a Szentháromság fogalma vagy Mária mennybevétele. Katolikus szempontból az egyház vagyis a pápák és püspökök által közvetített hagyományok akkor is kötelező erővel bírnak ha történetesen nem kerültek bele abba a bizonyos könyvbe amit újszövetségnek hívunk. Amit a protestánsok cselekedtek az engem arra emlékeztet mintha egy reggel a diákjaim azzal fogadnának hogy engem kicsaptak a kémia tanári állásomból és nekik nincs szükségük kémia tanárra azért mert van már kémia tankönyvük azt pedig nem lennének hajlandóak felfogni hogy az egyetem kémia tanítása nem egy tankönyvre alapozódik hanem miránk a tanárokra és bizonyos kémia tanítások esetleg be se kerültek a kémia tankönyvbe. Azok a diákok akik minket pedagógusokat szélnek eresztettek több szempontból is rosszul fognak járni egyrészt nem lesznek képesek olyan jól megérteni a tananyagot a tankönyv alapján mintha mi a tanárok akik azt a tankönyvet írtuk ott lennénk és elmagyaráznánk számukra másrészt pedig lemaradnak mindazon fontos kémia ismeretekről amelyek kimaradtak a kémia tankönyvből amit mi írtunk. Engem amerikai tartózkodásom nagyon jól kigyógyított abból a protestáns hitből szerintem tévedésből miszerint Sola Scriptura vagyis elegendő csak a Biblia. A protestáns felekezetek olyan alapvető kérdésekben se tudnak egyetérteni hogy meg szabad e ölni abortusszal a meg nem született gyermeket vagy pedig hogy össze lehet e házasítani egy férfit egy másik férfival vagy pedig egy nőt egy másik nővel. például az anglikán egyház amit 8. Henrik angol király alapított most már azt tanítja hogy az abortusz gyilkosság nemcsak hogy erkölcsileg megengedhető de pozitív cselekedetnek tekinthető mert a Föld bolygó túl van népesedve, hasonló módon a kálvinizmusra épített presbiteriánus egyház is abortusz párti de vannak más protestáns felekezetek akik hozzánk katolikusokhoz hasonlóan szörnyű bűnnek tartják az abortuszt. Ez a példa jól mutatja hogy mennyire képtelenek a protestánsok egyetérteni olyan alapvető kérdésekben hogy mi számít gyilkosságnak. Hiába olvassák a Bibliát Nem elég a Biblia Nem elég a sola scriptura ezt így látja a katolikus egyház és én személy szerint nagyon nagyon örülök hogy Amerikában megláttam mennyire tévednek a protestánsok és mennyire csak a katolikus egyházban lehet megbízni.
  Remélem nem sértettem meg senkit, vélemény különbségeink ellenére szeretem a protestánsokat ortodoxokat satöbbi csak hát én úgy látom hogy ők tévednek.

  Válasz
  • Mikulás

   Aki a kémia tankönyv helyett a könyvet megíró kémia tanárok irány mutatásait követi, az nem fogja tudni megtanulni a kémiát.
   Engem a fenti hasonlatra emlékeztet az elgondolás miszerint a Katolikus Egyház helyett a Bibliára van szükség.

   Válasz
  • ez van

   Kedves Mikulás, eszmefuttatása nekem a román politikai folyamatokat juttatja eszembe. Nevezetesen, ne a Törvénykönyvet kövessük betű szerint, hanem annak kezelőit, magyarázóit, kigondolóit, tehát azokat, akiket valakik felhatalmaztak annak értékelésére, gyakorlatba ültetésére, mint pl. Dragnea úr, a miniszterelnök asszony, és a palettán még nagyon sokan kaptak helyet. A szervezet is, amelyik őket segíti és támogatja, ismert (sri). A kérdés csupán az, hogy a Törvénykönyv mi célból íródott, és kiknek szól? Akárcsak a Szentírás (mellesleg az apostolok közül érdekes módon Pál szerepel a legtöbbet, és Péter a legkevesebbet – már akik szerepelnek. Ez véletlen?).

   Válasz
   • Tóducz

    Kedves ez van, van erre egy jó romák ortodox pópa mondás: ne azt nézd, hogy mit csinál a pópa, hanem arra figyelj, hogy mit mond.

    Válasz
 5. Mikulás

  Tisztelt Senkise tanulságos hozzászólásában jól dokumentálta a Vatikán és a külföldről jött olasz püspökök játékait ahol beáldozták a Csángó magyarokat annak érdekében, hogy esetleg ortodox románokat térítsenek át a katolikus hitre és hatalmat nyerjenek az ortodox Romániában. Ez a viselkedés erkölcstelen volt és ellentmond a katolikus egyház saját elveinek.
  A katolikus egyház mindig is azt vallotta hogy a különböző népeket saját nyelvükön kell tanítani ezért a külföldi országokba küldött hittérítők például mindig megtanulták a bennszülöttek nyelvét és a saját nyelvükön tanították őket. Jó példa az amerikai kontinens esete a Texas Kalifornia satöbbi területén szolgáló katolikus szerzetesek az indiánokkal saját nyelvükön beszéltek, éppen a szerzetesek állították elő ezen indián nyelvek első írott formáit és nyelvtanait. Hasonló volt a helyzet például Dél Amerikában Paraguayban ahol a jezsuita katolikus szerzetesek megtanulták a kecsua indiánok nyelvét és ők állították elő a kecsua nyelv első írásos formáját mert addig a kecsuak csak szóban kommunikáltak egymással semmiféle írott kecsua nyelv vagy kecsua nyelvtan nem létezett.
  Ferenc pápa nemrég tett látogatást 3 vagy 4 latin amerikai országban éspedig Ecuador Bolivia Paraguay Chile és minden esetben azt hangsúlyozta hogy az őslakos indiánokkal a saját nyelvükön kell beszélni saját nyelvükön kell szentmisét tartani számukra így például ecuadori látogatásán Ferenc pápa a helyi papok segítségével négy vagy öt helyi indián nyelven misézett tehát ez a pápa nagyon is annak a pártján van amit a katolikus egyház mindig is hitt és mindig is vallott, hogy mindenkit a saját anyanyelvén kell megszólítani.
  Az a piszkos játszma aminek a moldvai Csángó magyarokat alá vetették egyike lesz történelmileg a katolikus egyházban történt olyan visszaéléseknek amikor nem tartották be a katolikus egyház hivatalos álláspontját. Manapság beérett az idő, hogy erre akár személyesen felhívjuk Ferenc pápa figyelmét el kell látogatni a vatikánba vagy amikor idejön csíksomlyóra akkor beszélni kell vele és el kell neki mondani mennyit szenvedtek a csángók többszáz év alatt azért mert nem kaptak magyar papokat.
  Még hozzáteszem én az Egyesült Államokban egy csomó nyelven hallgattam már szentmisét. Nemcsak angol és spanyol de kreol nyelven is szentmiséznek ami a Haiti-ból jött menekültek nyelve valamint brazíliai portugál német lengyel satöbbi nyelveken is vannak szentmisék sőt magyarul is a Chicago-i magyarok számára.
  Szóval tehát a moldvai csángókat érő hátrányos megkülönböztetés tarthatatlan olyan szempontból is, hogy az egyház kétezer éves hagyományával ellentétes és olyan szempontból is, hogy ellentmond a katolikus egyház gyakorlatának manapság világszerte akár az Egyesült Államokat vagy a latin amerikai régiókat illetően amelyek helyzetét én jobban ismerem.
  A csángómagyarok pedig minden bizonnyal őslakosoknak tekinthetők Moldovában olyan értelemben hogy hamarabb voltak ők ott mint azok a románok akik délről a Balkán félszigetről Albánia Görögország satöbbi területéről ide északra felvonultak. De a később érkezett Csángó menekültek akik például a madéfalvi veszedelem után érkeztek ugyancsak magyarul érdemesek szentmisét hallgatni ha abból indulunk ki, hogy például Amerikában a frissen érkezett kubai menekültek számára spanyolul mondanak szentmisét, a vietnami menekültek számára vietnami nyelven, a Haiti menekültek számára kreol nyelven stb.

  Válasz
  • Mikulás

   Amerikában Texas államban olyan Benedek rendi kolostorban jártam ahol Vietnamból érkezett emberek élnek akik Benedek rendi szerzetesek. Részt vettem az imádságaikon és a szentmiseiken, az imákat vietnami nyelven tartják szentmisét pedig vietnámi és angol nyelven is tartanak. Ennek a kolostornak a főnöke rögtön mondta nekem, hogy járt Magyarországon az ezeréves Pannonhalmi Bencés vagyis Benedek rendi apátságban. Ezt is azért említem mert ha a vietnami hívők számára vannak vietnámi nyelvű szentmisék sőt kolostorok Amerikában akkor miért nem lehet magyar nyelvű szentmise a csángók számára.

   Válasz
 6. antal m.

  Mivel nagyon világosan kitetszik, hogy az ország fizikailag-léiekben -erkölcsileg nincs felkészülve egy Papa látogatására, érthető volt a sok téves közlés a Miniszternőasszony látogatása után a médiákban!
  A Pápa látogatásáig rengeteg csak a Kormány teendői is!…
  Az államelnök szájából is hallottam, a Tv. csatornán hogy az ország vállalta, hogy visszaszolgáltatja a múltrendszerben elállamosított-kobzot ingó-ingatlanokat a volt tulajdonosainak,- vagy hozzátartozóinak,– melyet az EU mind elvár!
  Vagy rengeteg egyházi más gondok is megoldásokra várnak,- lásd a magyar nyelvű iskoláinkat-egyetemeinket, stb,stb….!
  A KORMÁNY, AZ ÁLLAMELNÖKSÉG MIND EZEKKEL SZÁMOLNIA KELL EGY PÁPA LÁTOGATÁSA ESETÉN ORSZÁGUNKBAN!

  Válasz
 7. Mikulás

  Mi ellenünk Erdély és Partium-i magyar katolikusok ellen valóban árulás történt 1999 ben vagy legalábbis ügyetlen politizálás miatt jártunk úgy hogy a pápa eljött Bukarestbe és Jászvárosba (Iasi) de Erdélybe nem tehette be a lábát. A román katolikus egyház elárult bennünket na de ezen ne csodálkozzunk. A Bukarest és Jászváros Iasi román katolikus püspökök biztosan egy követ fújnak a román ortodox egyházzal és a román állammal akik kikötötték hogy a pápa be nem teheti a lábát Erdélybe mert azt a románok fenyegetésnek tekintenék. Én olvastam az angol nyelvű katolikus Újságokat és ők 1999 ben csodálkozva tudósítottak arról hogy a románok kikötötték második János Pál pápa nem jöhet Erdélybe. Szóval itt mi magyarok jócskán hibásak vagyunk mert az angol nyelvű újságírók csodálkoztak de mi magyarok nem magyaráztuk el nekik hogy miről van szó, hogy itt Trianon miatt ország rablás történt és most a rablók félnek még attól is, hogy a pápa eljöhet és meglátogatja a rablók által elnyomott kisebbségi sorsba taszított magyar őslakosokat Csíksomlyón. Nem várhatjuk el a románoktól hogy megmondják az igazat. A saját igazunkért nekünk magyaroknak kell kiállni de mi hallgatunk mint szar a fűben.
  Sajnos ez az aljas román rabló nép ügyesebben politizál mint mi magyarok jó példa amit most ez a román miniszterelnök nő művel mert volt pofája azt kérni a pápától hogy a vatikánban rendezvényekkel ünnepeljék a rablók rablását Trianont vagyis ahogyan ő fogalmazott a modern román állam megalakulását. Ehhez pofa kell de a románok ennyire pofátlanok És ha mi magyarok nem szólalunk fel a végén még elérik amit akarnak. Ez ellen nekünk magyaroknak kell felszólalni és tudatni a pápával a Vatikánnal hogy a románok a huszadik század legnagyobb aljasságát akarják a vatikánban ünnepeltetni.
  Ameddig a románok nem egyeznek bele hogy a pápa csíksomlyóra jöjjön meglátogatni Magyar Katolikus híveit, ameddig a katolikus egyház jogos tulajdonát a gyulafehérvári érsekség batthyaneum könyvtárát nem adják vissza amit a román állam elkobzott; amíg a Marosvásárhelyi Katolikus Gimnáziumot nem adják vissza, addig arra kérjük a pápai szentségét hogy ne is jöjjön Romániába látogatóba.
  Ha pedig eljön csíksomlyóra olyan táblákkal kell fogadni hogy Trianon a 20. Század legnagyobb bűncselekménye volt biztosan követni fogja a nemzetközi sajtó a pápa látogatást tudatni kell a pápával a nagyvilággal és a nemzetközi sajtóval hogy bűncselekményt követtek el Magyarország Szent István király Magyarországa ellen trianonban.

  Válasz
 8. Mikulás

  Kedves Dobai
  aggódó érdeklődését hálásan köszönöm. Nem voltam depressziós csak utáltam, hogy nem voltam képes magyar billentyűzettel kommentálni, ezért írtam ilyen röviden.
  Mostanra sikerült rájönnöm, hogyan kell a Magyar billentyűt használni ezen az új telefonon mivel a régi elromlott és kénytelen voltam újat venni. Sőt kiderült, hogy az Android operációs rendszerben van a Gúglinak egy beszéd által működtetett billentyűzete amit úgy hívnak hogy Google Voice Typing vagyis mostantól fogva olyan folytatásos nagy regényeket fogok ide diktálni, hogy ön csak győzze olvasni. Tisztelettel Mikulás
  Utóirat ez a Google beszédfelismerő program vagy billentyűzet a magyar beszédet gyönyörűen felismeri azért írom mert mást is érdekelhet hogy ez létezik és működik. Tehát nem kell billentyűn pötyögni a szöveget hanem be lehet diktálni.

  Válasz
  • Nyilas

   Kedves Mikulás.
   Ismerjük itt az Isten háta mögötti végeken is.

   Válasz
   • Mikulás

    Hát kedves Nyilas én eléggé meglepőnek és nyugtalanítónak tartom hogy a Google ilyen jól felismeri a beszélt magyar nyelvet is ezek szerint akit le akarnak hallgatni azt a mobiltelefonja segítségével könnyedén le tudják hallgatni nem csak akkor ha angolul beszél hanem ki tudja még milyen más nyelveken is. Én már többször leírtam itt az erman hogy a 2001 szeptember 11-i terrortámadás nem oszama Bin Laden műve volt hanem tipikus állam terrorizmus vagyis atombombával rendelkező országok kormányának a műve akik atombombák segítségével rombolták le az ikertornyokat azután erre hivatkozva Amerikában rendőr államot kezdtek kiépíteni külföldön pedig háborúkba fogtak.

    Válasz
 9. Ginko

  Na és szóba került e az ,hogy a katolikus egyház visza kapja e a javait ? (Pl. Romániában )
  Mi lesz az egyházi iskoláink jövője ? ( egyáltalán érdekli e a pápánkat, hogy nagy problémák vannak)
  Mi lesz a háboru miatt a megsemmisülés határán lévő keresztény közösségekkel ?
  Érdekli e ezt a pápát, hogy a keresztény egyházak közötti békekötésnek eljött az ideje, mert a keresztény vallást és a keresztény hívőket egyre nagyobb veszély fenyegeti ?
  Ez a pápa egy Latin Amerikából érkezett olasz nemzetiségü pápa. Többnyire ez utóbbi miatt lett győztes. Csak nem fogja felrugni az plasz hagyományokat és az olasz érdekeket ? Örzi a hagyományokat Mit érdekli őt mind az ami a egyházunkkal történik ? Bizony nem erre irányul az érdeklődése

  Válasz
  • Senkise

   Arról, hogy az egyház és a pápa számára vajon mi a fontos igazából, a nemrégiben elhunyt Kallós Zoltán (Isten nyugosztalja) szavait idézném a moldvai magyar katolikus hívek elrománosításáról: “ez a vatikánnak egy politikája, neki szüksége van román katolikusokra, hogy metörtje a görögkeleti egyház egységét, ezért folyik az elrománosítás évszázadok óta Moldvában”

   Gúzsba kötött kisebbség, Magyarok a 20. századi Romániában:

   “A csángó magyarok századokon keresztül kérvényezték a pápáknál és a magyarországi egyházfőknél, hogy magyar papokat kapjanak a nyelvüket nem beszélő, idegen ajkú szerzetesek helyett. Ebbéli törekvésükben olykor Magyarországról is támogatták őket, ám az olasz misszionáriusok áskálódása következtében legfeljebb ideig-óráig működhettek magyarországi hitküldérek.”

   “A 19. század második felére a magyar papság száma drasztikusan lecsökkent: míg 1852-ben a 32 hitküldér közül 7 volt magyar, addig az 1860-as 1870-es években már csupán ketten maradtak. Ennek következtében a liturgiában egyfajta egyensúlyi helyzet alakult ki a románul prédikáló pap, valamint a magyarul éneklő és imádkozó deák között. Ez a paritás azonban törékenynek mutatkozott, és fokozatosan a pap javára billent el, hiszen a kántor függő viszonyban volt a paptól, a felsőbb egyházi- és állami vezetés pedig a magyar nyelvű vallásosság háttérbe szorításán munkálkodott.”

   “A moldvai katolikus népesség, a csángók tudatos asszimilálása a 19. században figyelhető meg először. Ekkor veszi kezdetét az a gyakorlat, hogy (eleinte csupán bizonyos helyiségekben) betiltják a magyar nyelvű miséket. Az első híradások erről az 1840-es évekből vannak. Jerney János nyelvtudós és Petrás Incze János pusztinai plébános számolnak be arról, hogy felső parancsra (vagyis Paolo Sardi apostoli vizitátor utasítására) az ún. északi csángók legnagyobb településén, Szabófalván minden második vasárnap román nyelven kell tartani a misét. Ugyanez a helyzet Bákóban is – írja Petrás – délen, Ploszkucényban azonban még ennél is rosszabb, mert ott csak minden harmadik vasárnap szabad a kántornak a híveit magyarul énekeltetni. Egyébként a csángó-magyar minorita is felfigyelt arra, hogy az északi csángók oláhosítására fordíttatott, úgy látszik mindenkor a legtöbb és legnagyobb figyelem.”

   “1884-ben a román kormány a Vatikánnál el tudta érni, hogy Moldvában szilárd egyházi struktúrát hozzanak létre: a jászvásári székhelyű római katolikus püspökség megalapítása (1884. június 27.) fordulópontot jelent a moldvai katolikusok történetében. A bukaresti kormány engedékenységének egyik oka az lehetett, hogy tudták: a hitükhöz erősen ragaszkodó csángó-magyarok beolvasztását csak a római katolikus egyház, illetve a helyi papság segítségével lehet véghezvinni. (A másik oka pedig az, hogy az önállóvá vált keresztény román állam megalázónak tartotta, hogy a Szentszék addig – mint egy távoli pogány vidéket – missziós területként kezelte Moldvát. A jászvásári egyházmegye élére a korábban Tamásfalván szolgáló Nicola Giuseppe (Nicolae Iosif) Camilli olasz minoritát nevezte ki XIII. Leó pápa (alárendelve az egy évvel korábban létrehozott bukaresti püspöknek). Az új egyházszervezet megerősítése céljából elengedhetetlen volt lelkészképzés megoldása, amire 1886-ban került sor, amikor az egyházmegye székhelyén felállítottak egy jezsuiták vezette szemináriumot (majd egy másikat 1897-ben Halasfalván, melynek vezetését a ferencesekre bízták). Bár az első években a tanulók jó része moldvai katolikus német és lengyel volt, pár év múlva többségbe kerültek a csángó-magyar fiatalok. Ezekből a részben már román, de részben még magyar anyanyelvű, valamilyen magyar identitású csángó fiatalokból a szigorú képzésnek köszönhetően fanatikus román papokat tudtak nevelni. A módszer az volt, hogy a papnevelő intézetbe 7-8 éves korukban bevették a csángó gyermekeket, akik csak mint felszentelt – de már román tudatú, román nyelvű – papok léphették át az intézet küszöbét. A szülői házba egy napra sem engedték haza őket, és egymás közt is tilos volt magyarul beszélni. (Egy 1934-ben kelt feljegyzés megállapította: Az így kinevelt renegát csángók fogják a jövőben saját fajtájuk vesztét előidézni, hacsak ez az irányzat a magyar papok bevitelével nem ellensúlyoztatik.) A magyar nyelvnek a templomok falai közül, hatalmi szóval történő kitiltására már Camilli püspök idején sor került. 1889-es pásztorlevelében megparancsolta, hogy a plébániák templomaiban a pápai enciklikákban előírt imádságok semmi más nyelven nem mondhatók, csak román nyelven… 1893-ban a két nyelvű katekizmusokat is egynyelvűekre cserélték le. A 20. században a Csángóföld ellátása román nyelvű vallási tárgyú szövegekkel, imakönyvekkel, oktatási anyagokkal és propaganda célokat szolgáló történelmi pamfletekkel a helyszínen nem ütközött különösebb nehézségbe, hiszen a jászvásári nyomda mellett 1924-ben a ferencesek is létrehozták Halasfalván saját könyvnyomdájukat (Serafica). (Az egyházi infrastruktúra további fejlesztése minden bizonnyal felgyorsította a halasfalvi magyar közösség beolvadását, hiszen itt még a 19. század végén is 1500 magyar élt). Az asszimilációs célzatú offenzíva olykor helyi ellenállásba ütközött. Ezt jelzi például az, hogy az olasz származású, de már a román nemzetállami politika eszközének bizonyuló főpap, Camilli 1915 májusában kijelentette lujzi-kalagori magyar ajkú híveinek: …Romániában a nép nyelve román, és nem is lehet más. Saját nemzete elleni jogtalanság, […] szégyen lenne, ha egy román állampolgár az ő országában idegen nyelven akarna beszélni, például magyarul. Most kérdem Lujzi Kaluger lakóit […], ők magyarok vagy románok? Ha magyarok, menjenek Magyarországba, hol a magyar nyelvet beszélik, ha románok, mint ahogy valóban azok, akkor szégyelljék magukat, ha nem tudnak az ország nyelvén.”

   “Amikor a pap áldását majd románul adja rájuk, amikor a kántortanító románul énekel nekik, s amikor az anyák gyerekeiket románul fogják ringatni, célunkat csak akkor fogjuk elérni.”

   “Az asszimilációs politika fő ereje a fenti cikk szerzője, Ioanu Polescu ajánlásának megfelelően – a katolikus papság mellett – a falusi tanítók voltak.”

   “(Az 1870-es évek közepén a bennszülött Petrás Incze János mellett csupán három magyarországi lelkész szolgált Moldvában.) Ráadásul a magyarországi püspöki kar azon törekvése, hogy magyar fennhatóság alá vonják a moldvai katolikus közösséget, megbukott, mert a Szentszék különféle megfontolások miatt inkább amellett döntött, hogy önálló egyházmegyéket hoz létre Romániában, és az 1884-ben felállított jászvásári püspökséget a bukaresti érsek alá rendeli. Ettől kezdve a csángó-magyarok segélyezése is csak a jászvásári püspök engedélyével volt lehetséges.”

   A kiragadott idézetekkel szerettem volna egy kicsit rávilágítani, mi is az ami a pápát valójában érdekli, ebben a román állammal kéz a kézben folytatott játszmában, ahol az egyik fél katolikus híveket nyer és területi befolyást szerez egy ortodox államban, a másik fél pedig “új” román állampolgárokat a 7-8 évszázada ott élő magyar kisebbség kárára és helyébe.

   Tisztelettel

   Válasz
   • Tóducz

    Kedves Senkise, jó, hogy beidézte ide a fentieket. Egy magyar pápista se tiltakozott beidézett passzusai miatt. Jó csíksomlyói búcsút mindenkinek.

    Válasz
    • Senkise

     Egyáltalán nem volt szándékomban senkit sem hitében vagy meggyőződésében megbántani és természetesen soha nem állítanék olyat se, hogy a katolikus kereszténység vagy a katolikus híveket szolgáló papok mind romlottak volnának… a római egyház azonban igen, és amelyik hívő Isten szava (Újszövetség) helyett az egyház saját iránymutatásait vagy a judeo-keresztény tanokat követi, az nem fog tudni lélekben közeledni Krisztushoz, ami pedig a cél lenne.

     A csíksomlyói búcsút személy szerint nagyon nagyra tartom; rendkívüli lélekemelő ereje van és jelképe a magyar nemzeti egység iránti szándék újbóli feltámadásának, ezért felekezettől (sőt vallástól) függetlenül szerintem minél több embernek ott volna a helye.

     Tisztelettel

     Válasz
   • Sorok-Soros

    Most mar ertem a tajekozottsagat Senkise ur. Azt irta,hogy harom nyelven olvas mindennap hireket. Elhiszem,mert a beirasai alapjan a harom kozul az egyik Latin. Es az mindent megmagyaraz.

    Válasz
    • Senkise

     Elnézését kérem kedves Soros Joe, de ezt nem én mondtam. Ginko utólagos engedelmével beidézném az említett sorokat:

     “Ginko 2018-05-12-n 02:00 közelében
     Kedves Soroska ! Tessék elhinni, hogy minden szakértő véleményét legalább úgy ismerjük mint ön. Magam három nyelven olvasok híreket, véleményeket publikációkat.”

     Tisztelettel

     Válasz
     • Tóducz

      Soros Dzsóé, megint lábon lőtte saját magát!

   • Ginko

    Igen.

    Válasz
   • Mikulás

    Ezeket az idézeteket olvasva látható, hogy valami gonosz olasz püspök a Katolikus Egyház iránt engedetlen, ellentétes módon járt el, és sok szenvedést okozott a csángóknak. Most kell majd tájékoztatni Ferenc pápát, hogy a csángó magyarok micsoda igazságtalanságnak vannak kitéve, és azonnal magyar nyelven miséző papokat kérünk számukra.

    Lehet az a pap magyar, román, olasz, vagy hottentotta, DE

    A PAPNAK KUTYA KÖTELESSÉGE MEGTANULNI MAGYAR NYELVEN, ÉS MAGYARUL MISÉZNI A MAGYAR ANYANYELVŰ CSÁNGÓK SZÁMÁRA!!!

    Válasz
 10. L. JÓZSI

  Csodálkozva olvasom a hírt, de még reménykedek, hogy a pápának lesz bokrosabb teendője ennél. Ki kell jelenteni határozottan: még egyáltalán nem érett meg az ideje a pápalátogatásnak. A román lobbi ugyan erős, de nem mindenható. No meg a józan ész és a több oldalról begyűjtött információ kell, hogy érvényesüljön!
  Kár lenne újra elárulni az erdélyi és partiumi katolikusokat. Mint 1999-ben történt.

  Válasz
 11. Mikulas

  Hat ehhez pofa kell.

  Válasz
  • Tóducz

   Há egy kicsit név-napoztak.

   Válasz
  • Dobai

   Hát ez a megszokotnál jóval rövidebbre sikerült Mikulás bácsi.
   Remélem nem depressziós.

   Válasz

Szóljon hozzá!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük