Gazdasági aktivitás, foglalkoztatottság, munkanélküliség: a 2018-as év fontosabb folyamatai Erdélyben

2018-ban a gazdasági növekedés lassulásával párhuzamosan a munkapiaci folyamatok az előző évekhez viszonyítva kevésbé kedvezően alakultak Erdélyben.

A 2018-as évet munkaerőpiaci szempontból alacsony aktivitási szint, Romániához képest kisebb foglalkoztatottsági ráta és alacsony munkanélküliség mellett zajló gyors gazdasági szerkezetváltás jellemezte Erdélyben.

Gazdasági aktivitás, foglalkoztatottság, munkanélküliség: a 2018-as év fontosabb folyamatai Erdélyben

1. Gazdaságilag aktív népesség

2018-ban Erdélyben a gazdaságilag aktívak (foglalkoztatottak és aktívan munkát keresők) összesített létszáma és aránya is csökkenni kezdett. E csökkenés legfőbb hajtóereje demográfiai: a 15–64 éves, úgynevezett munkavállalási korú lakosság létszáma egyetlen év alatt mintegy 49 ezer fővel csökkent Erdélyben, és már csak 4 millió 462,5 ezer főt tesz ki.

A gazdaságilag aktív népesség létszáma azonban még ennél is valamivel nagyobb mértékben (52 ezer fővel) csökkent, így az aktivitási arány is 0,4%-ponttal mérséklődött: 2018 átlagában 64,6%-ot tett ki. Ez egy munkaerőpiaci fordulat első jeleként értelmezhető, hiszen 2016 és 2017 között még jelentős – 1,8%-pontos – javulás volt megfigyelhető.

Mivel Románia Erdélyen kívüli régióiban az aktivitási arány növekedett, így az erdélyi megyék aktivitási szintje Románia többi részétől a korábbi éveknél is nagyobb mértékben elmaradt. Ez annak fényében különösen figyelemreméltó, hogy még az átlagos romániai érték is igen alacsonynak számít nemzetközi összehasonlításban. Romániában a 15–64 évesek aktivitási aránya 2018-ban 67,8%-ot tett ki, mely – Olaszország és Horvátország mögött – a harmadik legalacsonyabb értéket jelenti az uniós országok rangsorában.

Gazdasági aktivitás, foglalkoztatottság, munkanélküliség: a 2018-as év fontosabb folyamatai Erdélyben

2. Foglalkoztatotti létszám és ráta

A 15–64 éves korcsoportban a foglalkoztatottak száma Erdélyben 2018-ban 2780 ezer főt tett ki, ami 1,2%-kal, 35 ezer fővel csökkent 2017-hez képest. Ezzel a 2015 óta tartó növekvő trend tört meg, és jelentős változás ahhoz képest is, hogy 2017-ben még (2,5%-os) emelkedés volt a foglalkoztattak számát illetően. Összességében Erdélyben 2018-ban több mint 100 ezer fővel (3,7%) még mindig kevesebb volt a foglalkoztatottak száma, mint a válság előtti évben, 2007-ben.

A 15–64 évesek foglalkoztatási rátája 62,3%-os értéket mutatott Erdélyben, ami minimális romlást jelent 2017-hez képest. A felzárkózó trend megállása miatt az erdélyi foglalkoztatási ráta 6,3%-ponttal alacsonyabb, mint az uniós átlag, és 2,5%-ponttal marad el a romániai átlagtól (64,8%).

Gazdasági aktivitás, foglalkoztatottság, munkanélküliség: a 2018-as év fontosabb folyamatai Erdélyben

3. Foglalkoztatottság ágazati szerkezete

Az erdélyi foglalkoztatás ágazati szerkezete Romániához képest erőteljes ipari túlsúlyt mutat. A munkaerő-felmérés 2018. évi adatai szerint az erdélyi foglalkoztatottaknak 33,1%-a dolgozott az ipari ágazatban, ez az arány Románia szintjén több mint 10%-ponttal alacsonyabb, 23,0%-os.

A mezőgazdasági ágazat viszont alulreprezentált, és a foglalkoztatottak aránya igen gyorsan esik vissza Erdély megyéiben – legalábbis Romániához képest. 2018-ban a foglalkoztatottaknak már csak 11,5%-a dolgozott a mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat ágazatban, ez az érték Románia-szinten 19,8% volt.

A kereskedelem, szállítás, szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás szektorban az erdélyi foglalkoztatottak jelentős, 24%-a dolgozott, az építőiparban 7,8%, a közigazgatás és közszolgáltatások területén pedig 13,8%.

A 2015–2018-as gazdasági fellendülés időszakában egy gazdasági szerkezetváltás egyértelmű jelei figyelhetőek meg. Az ipari foglalkoztatottak aránya 30,9%-ról 33,1%-ra, létszáma 847 ezer főről 919 ezer főre nőtt Erdélyben. Ezen felül az építőiparban foglalkoztatottak száma és aránya is enyhén nőtt, így 2018-ban az erdélyi munkavállalóknak már csaknem 41%-a az iparban vagy az építőiparban dolgozott. Az ipar mellett jelentős volt a növekedés még a klasszikus szolgáltatási ágazatban, azonban a mező- és erdőgazdaságban dolgozók aránya 14,1%-ról 11,5%-ra, létszáma 387 ezer főről 319 ezer főre csökkent. A mezőgazdaságban foglalkoztatottak aránya, a csökkenés ellenére, 2018-ban így is több mint háromszor akkora Erdélyben, mint az uniós országok átlaga.

Gazdasági aktivitás, foglalkoztatottság, munkanélküliség: a 2018-as év fontosabb folyamatai Erdélyben

4. A foglalkoztatottság demográfiai jellemzői

Az erdélyi munkaerőpiac további jellegzetessége – országos és európai összehasonlításban is – a nők és az alacsonyan képzettek alacsony munkaerőpiaci részvétele, valamint a részmunkaidős foglalkoztatás igen alacsony szintje.

A 15–64 éves nők foglalkoztatási rátája 18,4%-ponttal maradt el a férfiakétól 2018-ban Erdélyben. Ez a különbség csaknem ilyen nagy volt Romániában is (17%), miközben az uniós országok átlaga jelentősen alacsonyabb, 10,5%.
Az alacsony iskolai végzettségűek munkapiaci részvétele szintén igen alacsony. Míg az alapfokú végzettségűek foglalkoztatási szintje több mint 12%-ponttal alacsonyabb, mint az uniós országok átlaga, addig a felsőfokú végzettségűek foglalkoztatottsága Erdélyben meghaladja azt.

Részmunkaidőben a foglalkoztatottak 3,7%-a dolgozott Erdélyben, miközben Romániában 7,5%-os, az uniós országok átlagában 20,1%-os volt ez az arány.

Gazdasági aktivitás, foglalkoztatottság, munkanélküliség: a 2018-as év fontosabb folyamatai Erdélyben

Az Erdélystat részletes elemzése, kiegészítve a munkanélküliségre vonatkozó adatokkal az Erdelystat.ro honlapon olvasható.

Erdélystat.ro

Szóljon hozzá!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük