A szerző felvétele

A bálványosi Vár Panzió otthonos kényelmével, befogadó melegével a már megszokott időpontban, január 19-én és 20-án ismét vendégül látta a nyolcadik Huszárakadémia keretében Erdély és az összmagyarság katonai hagyományőrzőit.

A hétvégi rendezvényen a Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség tisztikarát Grubics Róbert hagyományőrző huszárkapitány, alelnök, Vass László hagyományőrző honvédezredes, a tanácsadó testület tagja, Nagy József hagyományőrző huszárkapitány, erdélyi kapcsolattartó és Farkas Tibor hagyományőrző tüzér százados, tüzérségi törzstiszt képviselte.

Szombaton Bálványosfürdőn a Vár Panzióban elméleti képzésen vehetett részt a több mint százötven anyaországi és erdélyi huszár és hagyományőrző. Vidékünket a torjaiak, az uzoniak, a barótiak, a mikóújfalusiak, az olasztelekiek, az árkosiak, a kőröspatakiak, a kálnokiak, a gidófalviak, a sepsiszentgyörgyiek, a Székely Virtus Hagyományőrző Egyesület huszárjai, honvédtüzérei, a kézdiszéki huszár hagyományőrző egyesület tagjai, a kézdiszéki határőr zászlóalj, a Szilaj hagyományőrző egyesület tagjai képviselték. Jelen voltak huszárok Budapestről, Kecskemétről, Zalaegerszegről, Budakesziről, Szegedről, Vácról, Veresegyházáról, Csíkszékről, Szovátáról, Zetelakáról, a Homoród mentéről, Gyergyóból, Székelyudvarhelyről, Szentegyházáról, Mogyoródról és Somogyból.

Hazai és magyarországi szakemberek – Csikány Tamás ezredes, hadtörténész, tanszékvezető egyetemi tanár, Bordi Zsigmond Loránd régész, muzeológus, Kádár Barna lovas szakedző, fogathajtó, Vass László hagyományőrző honvédezredes, Kádár László hagyományőrző huszár alezredes, Nagy Zoltán történész – tartottak előadást az 1849-es évi szemerjai ütközetről, a Székely Hadosztályról, a szabadságharc lovairól, Bem József tábornok életéről, a 11. Székely Határőr Huszárezred öltözetéről és felszereléséről. Az első nap tisztikari gyűléssel, az idei esztendő programjainak egyeztetésével és éjszakába nyúló huszárbállal ért véget.

Vasárnap délelőtt Bálványosfürdőről Torjára utaztak a huszárok, ahol a felvonulás után részt vettek a Szent Miklós római katolikus templomban a Hatos Mihály plébános, tábori lelkész, hagyományőrző főhadnagy által celebrált ünnepi szentmisén. Ezt követően Daragus Attila, Torja polgármestere, hagyományőrző huszárkapitány házigazdaként köszöntötte az egybegyűlteket. Elmondta: lényegében a magyar nyelv tartja össze a Kárpát-medencei magyarságot. Tamás Sándor, a megyei önkormányzat elnöke rövid köszöntőbeszédében az összetartás és összetartozás fontosságát hangsúlyozta. A szentmise nemzeti imánk közös eléneklésével ért véget.

Ezt követően a huszárok és hagyományőrzők élükön torjai lovas huszárokkal Erdély egyetlen huszárszobrához vonultak, ahol előléptetési ceremóniára került sor – az uzoni hagyományőrző huszárcsapat és a kézdiszéki huszár hagyományőrző egyesület több tagját altisztté, illetve tisztté léptették elő –, majd a csapatok képviselői megkoszorúzták a szobrot. Délután Bálványoson még két előadás hangzott el, majd az idei huszárakadámia közös bajtársi ebéddel ért véget.

Daragus Attila hagyományőrző huszárkapitánytól, főszervezőtől megtudtuk, hogy idén voltak a legtöbben, 153-an, harmincegy településről huszonnégy csapat jött el, ami rekord jelenlétnek számít. Hatos Mihály plébános, tábori lelkész elmondta: a nyolcadik akadémia sikeresnek mondható. A plébános azt is elmondta, hogy az előadások évről évre egyre színvonalasabbak.

Iochom István / Háromszék