A Felföldi Dalia Szövetség kiadásában jelent meg 2020-ban Gömörpéterfalván Kopecsni Gábor: Népi harci testkultúra a Barcaságon című könyve, ami egyben a szerző 13. megjelent könyve.

Harcosok könyve - Fejezetek a barcasági magyar harci testkultúra történetéből

Kopecsni Gábor nyilazás közben

A szerző 1981-ben született Dunaszerdahelyen, jelenleg Gömörpéterfalván él. 2005-ben a Baranta magyar harcművészet kiemelkedő személyisége lett, 2007-ben a II. Magyar Nemzeti Bajnokság első helyezettje, amit 2008-ban sikeresen megismételt. A tizenöt év alatt négy alkalommal nyerte meg a Balassi kupa szablyavívó versenyt, háromszor a Felvidéki Baranta Bajnokságot, szintén három alkalommal a Thury György Kupát. 2006-ban Bencze Mikolt megalapítja a brassói Áprily Lajos Főgimnáziumban a Kiss Sándor Barantacsapatot, amit 2010-ig vezet. Ez idő alatt Gábor is képezi az itteni csapatot, valamint előadásokat tart Erdély több városában a Barantáról, és az Ázsiában elő torgaji magyarokról. 2013-ban feleségül veszi Mikoltot, és megalapítják Gömörben a Baranta Völgyet, amelynek tevékenysége tőlük független okok miatt 2017-ben megszűnik. Rá egy évre Gábor megalapítja Gömörpéterfalván a Felföldi Dalia Iskolát. Ettől az évtől Gábor a magyarországi Magyar-Turán Alapítványnak a munkatársa és felvidéki képviselője. Ezzel a csapattal jár Kirgizisztánban, Törökországban és Kazakisztánban. Besegít a nagy Kurultaj és az Ősök Napja szervezésébe, illetve saját rendezvényeket is szervez Felvidéken.

Harcosok könyve - Fejezetek a barcasági magyar harci testkultúra történetéből

A könyv elején Gábor bemutatja a Barcaság történetét, hagyományait, népszokásait. Fejezetenként tárgyalja a Barcaságban gyűjtött magyar népi birkózási formákat, a karikásostorral kapcsolatos témákat, majd a kőhajítások rendszerének, és a botos játékoknak a bemutatása következik. Az íjászat fejezete is különleges, nem beszélve a parittyázásról. A bicskázás, a baltadobás, és még számtalan érdekesség teszi olvasmányossá ezt a könyvet. Mindegyik fejezetnél ott vannak az adatközlők nevei és fényképei. Az adatközlők névsora hosszas lenne, így csak néhányat említenék meg: Csabai János, Deák Sala András, Girás István, Taizs István, Kökösi Kálmán, Szebeni Miklós, Keresztes János, Hochbauer Gyula, Sipos Gaudi István, Peltán András, Bencze Nimród, Koszta István, Istók József, Erzse István, Dinka István, Simon András, és még sokan mások.

Harcosok könyve - Fejezetek a barcasági magyar harci testkultúra történetéből

Munkájáról így vall a szerző: „Célom a magyar harci testkultúra, s annak származékainak kutatása, amelyeket legfőképpen a gyermekjátékokban találtam meg a legtöbb helyen. Élő gyűjtések során elsősorban a népi elemeket, azaz a nem reguláris, nem rendszerbe foglalt elemeit sikerült fellelni.(…). Azt hozzáteszem, hogy jómagam harcművészként, rendszerbe foglalt iskolaként szemlélem ezeket a gyűjtéseket, s ennek tükrében, edzés módszertani felépítésben képességfejlesztő játékokat is ide sorolok, amelyek kiváló elemei a speciális gyakorlatoknak, edzéseknek. A Felföldi Dalia Iskola, mint magyar nemzeti harcművészet célja pedig többek között az, hogy ezeket a kutatott anyagokat feldolgozza, beépítse a rendszerbe, majd a fiataloknak átadva újra beforgassa az életbe, hogy annak gyümölcsöző jövője legyen! Barcaságon gyakorlatilag az összes magyar lakta településen sikerült gyűjtéseket végezni, 36 adatközlő segítségével. Hanganyag, fényképek és filmfelvételek is készültek, amelyek a Felföldi Dalia Szövetség Kutatási Központ adattárába vannak elhelyezve. Szolgáljon ez a munka elsősorban a barcasági fiatalok számára útmutatásként, de a Kárpát-medence magyarjai számára is egy érték a saját, harci testkultúránk területén!”

A szerzőnek további sikert kívánunk a munkájához, a könyv iránt érdeklődők a 0723-609909 telefonszámon jelentkezhetnek.