Idén is jutalmazza a pedagógusokat és a diákokat az RMPSZAz előző tanévre is ránehezedő világjárvány megnehezítette a közoktatás minden szintjén – a pedagógusok, diákok, szülők, kisegítőszemélyzet – tevékenykedők munkáját. A nehéz év más lehetőségeket, helyzeteket hozott a különböző szakversenyek hazai és nemzetközi megszervezésében, a továbbképzések, szakmai fórumok megtartásában.

Az RMPSZ szaktestületei úgy döntöttek, hogy bár számos tantárgyverseny elmaradt, és a pedagógusok szakmai megnyilvánulásait, lehetőségeit is korlátozta a világjárvány, jutalmazza az elmúlt tanévben kiemelkedő tanulmányi eredményeket elért diákokat, illetve a pedagógusoknak kétévente meghirdetett Apáczai-díjra beérkezett tudományos munkákat.

A járványügyi óvintézkedések betartása okán nyilvános, ünnepi díjátadót nem tud tartani, de a díjakat, a kisplasztikákat és az okleveleket az RMPSZ megyei elnökei helyi, zártkörű rendezvények keretében (betartva a járványügyi előírásokat) fogják átadni.

A 9. alkalommal meghirdetett Apáczai-díjra idén először, a világjárványtól függetlenül online módon lehetett pályázni az előző díjkiosztó – 2018. október – után megjelent tudományos munkákkal – szakkönyvvel (szerzőként vagy fordítóként), tankönyvvel, munkafüzettel, település- és iskolamonográfiákkal, folyóiratban megjelentetett vagy a világhálón közzétett tudományos munkákkal, illetve rendszeresen működtetett tudományos-oktatási portállal a természettudomány, a humántudományok, valamint a pszichopedagógia területéről.

A pályázati kiírásra 40 pályamunka érkezett, melyből 14 az óvodai és elemi oktatást segítő (Humántudományok:10; Pszichopedagógia: 4;), és 26 a közoktatás alsó és felső szintjén oktatóknak (Humántudományok: 21; Természettudományok: 5;). Megyei eloszlásban Hargita 9, Kovászna 13, Szilágy 2, Maros 6, Bihar 2, Kolozs 3, Szatmár 3, Arad és Brassó megyéből 1 pályázat érkezett.

A pályázók életkorát tekintve 1960 előtt születettek 9, 1961–1970. között születettek 6, 1971–1980. között születettek 12, 1981–1990. között születettek 11, 1990–2000. között születettek 2 pályázó.

Az RMPSZ Tudományos Tanácsa Apáczai-díjban részesíti Kormányos László: Nagyvárad krónikája (Bihar megye), dr. Antalka Ágota: Modern világunk népbetegsége a kiégés (Kovászna megye), dr. Tódor Imre: Az iskolaválasztás döntésmechanizmusai. Székelyföldi középiskolások szektorközi metszetben (Hargita megye) tudományos munkákat.

Díszoklevéllel jutalmazta dr. Bencze Mihály: Matematikai tudományos szakkönyvek (Brassó megye) pályázatát, az Apáczai-díj arany fokozatát Török Árpád: Sepsiszentgyörgy városkalauz (Kovászna megye), valamint ezüst fokozatát dr. Borsos Szabolcs: Alkalmazott logika és filozófia Bolyai János gondolatvilágában (Maros megye) pályaművek nyerték el.

A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének Országos Elnöksége a Bolyaiak szellemisége jegyében 2008-ban hozta létre a Bolyai Farkas-díjat a matematika terén kiemelkedő eredményeket elért középiskolás diákok jutalmazására. A kitüntetés, hasonlóan a Kós Károly-díjhoz, emlékéremből, oklevélből és pénzjutalomból áll, amelyet országosan évfolyamonként egy-egy diák nyerhet el. Az előző tanévben matematikából elért összesített eredmények alapján 2020-ben Bolyai Farkas-díjjal jutalmaznak:

 1. osztály: Nagy Zsuzsa – Bolyai Farkas Elméleti Líceum, Marosvásárhely

Felkészítő tanár: Mátéfi István

 1. osztály: Éles Júlia – Kölcsey Ferenc Főgimnázium, Szatmárnémeti

Felkészítő tanár: Ványi Emese

 1. osztály: Árva Norbert Ákos – Ady Endre Elméleti Líceum, Nagyvárad

Felkészítő tanár: Báthori Éva

 1. osztály: Miklós Csenge – Székely Mikó Kollégium, Sepsiszentgyörgy

Felkészítő tanár: Ugron Szabolcs

Az 2011-ben hozta létre a Kós Károly-díjat a magyar nyelv és irodalom, valamint az anyanyelvápolás terén kiemelkedő eredményeket elérő középiskolás diákok számára. A Kós Károly-díjat egy háromtagú bizottság ítéli oda, melynek tagjait az RMPSZ Országos Elnöksége nevesítette. Idén a tantárgyversenyek elmaradása okán a díjat publikációk – elektronikus sajtóban, országos lapokban, folyóiratokban vagy önálló kötetben megjelent egyéni alkotásokkal lehett elnyerni.

2020-ban Kós Károly-díjjal jutalmaznak:

 1. osztály: NAGY ZALÁN – Bolyai Farkas Elméleti Líceum, Marosvásárhely

Felkészítő tanár: Sikó Olga Anna

 1. osztály: SZŐCS NOÉMI – Bethlen Gábor Kollégium, Nagyenyed

Felkészítő tanár: Nagy Egon

 1. osztály: BUNA BLANKA-BORÓKA – Bod Péter Tanítóképző, Kézdivásárhely

Felkészítő tanár: Deák Magdolna

 1. osztály: BÍRÓ SÁRA-GYOPÁR – Bolyai Farkas Elméleti Líceum, Marosvásárhely

Felkészítő tanár: Sikó Olga Anna

A megye legjobb IX., X., XI. és XII. osztályos tanulója címre, azaz a Mákvirág-díjra azon középiskolás diákok pályázhattak, akik kiemelkedő eredményeket értek el tantárgyversenyeken, kulturális és sportrendezvények díjazottjai, valamint példás magatartású tanulók.

A tanulók a díjra megyénként pályázhatnak és elérhetik a bronz, ezüst, arany és gyémánt fokozatokat, aszerint, hogy a pályázó diák egyszeri, kétszeri, háromszori vagy akár négyszeri kitüntetett. Az elismerés odaítélésének szempontjai a kiváló tanulmányi eredmények, hazai és nemzetközi versenyeken, iskolán kívüli tevékenységeken, kulturális tevékenységeken való részvétel, valamint a jó magaviselet.

A 2020-as Mákvirág-díjazottak:

Idén is jutalmazza a pedagógusokat és a diákokat az RMPSZ

Idén is jutalmazza a pedagógusokat és a diákokat az RMPSZ

Idén is jutalmazza a pedagógusokat és a diákokat az RMPSZ

Idén is jutalmazza a pedagógusokat és a diákokat az RMPSZ

APÁCZAI-DÍJ 2020 PÁLYÁZATAINAK JEGYZÉKE

DÍSZOKLEVÉL

Bencze Mihály: Matematikai tudományos szakkönyvek (Brassó megye, Négyfalu);

APÁCZAI-DÍJ ARANY FOKOZAT:

Török Árpád: Sepsiszentgyörgy városkalauz (Kovászna megye, Sepsiszentgyörgy);

APÁCZAI-DÍJ EZÜST FOKOZAT:

Borsos Szabolcs: Alkalmazott logika és filozófia Bolyai János gondolatvilágában

(Maros megye, Marosvásárhely);

APÁCZAI-DÍJ:

Kormányos László: Nagyvárad krónikája (Bihar megye, Székelyhíd);

Antalka Ágota: Modern világunk népbetegsége a kiégés (Kovászna megye, Sepsiszentgyörgy);

Tódor Imre: Az iskolaválasztás döntésmechanizmusai. Székelyföldi középiskolások szektorközi metszetben (Hargita megye, Csíkcsicsó);

Dicsérő oklevélre javasolt:

András Ignác: Hittel és reménnyel (Hargita m., Kászonaltíz);

Balázs Bécsi Attila: A megmaradás falai (Kolozs m., Szamosújvár);

Barabás Andrea: Negyedik osztályos országos kompetenciamérés Kovászna megyei eredményei (Kovászna m., Sepsiszentgyörgy);

Deák Ferenc Loránd: Plugor Sándor (Kovászna m., Sepsiszentgyörgy);

Demeter Csanád: Gyárfoglalás. A Szentkeresztbányai Vasgyár államosítása (1944–1949) (Hargita m., Székelyudvarhely);

Farkas Aladár: Adalékok Borszék történetéhez (Hargita m., Borszék);

Frigy Szabolcs: Az erdélyi/romániai magyar fiatalok társadalmi helyzete és kilátásai (Szatmár m., Szatmárnémeti);

Jáger-Péter Mónika: A kép „nyelve” (Szatmár m., Szatmárnémeti);

Pénzes Lóránd István: Hősi emlékművek Háromszéken (Kovászna m., Sepsiszentgyörgy)

Péter Mónika-Mária: Kalotaszegi vagdalásos mintagyűjtemény (Kolozs m., Kalotaszentkirály);

Pető Mária: Teaching atmospheric physics using Arduino-based tools (Kovászna m., Sepsiszentgyörgy);

Salamon Ferenc: Oktatástörténeti régészkedés Háromszéken 1948-ig (Kovászna m., Torja)

Tankó Molnár Mária: Szeretem Csíkmadarast, nekem a világ közepe, Dédszüleim a gyökerek (Hargita m., Csíkmadaras);

Elismerő oklevélre javasolt:

Ábri Béla, Gyergyai Barna, Keresztessy János: Zene és mozgás – Tankönyv a II., III., IV. o. számára (Kovászna m., Kézdivásárhely);

Balázs Veronka: VeraWorkout sport oldal, életmódtanácsadás (Hargita m., Gyergyóalfalu);

Balázsy Ella, Antal Irma: Comunicare în limba română pentru școlile cu predare în limba maghiară – manual pentru clasa I. (Hargita m., Székelyudvarhely);

Deák Juliánna: Jubileumi krónika – 50 éves a mezőpaniti iskola (Maros m., Mezőpanit);

Ferencz Éva, Kőrösi Csoma Sándor Közművelődési Egyesület: Kőrösi Csoma Sándor – A magyarság rétegei (Kovászna m., Kézdivásárhely);

Kerekes Izabella, Vollancs Szidónia: Magyar nyelv és irodalom a román tannyelvű; iskolákban magyar anyanyelvet tanulók számára – IV. osztályos tankönyv (Kovászna m., Torja);

Kocsis Annamária: Monda és történelem (Kovászna m., Csernáton);

Kocsis Annamária, Kerekes Izabella, Vollancs Szidónia, Kovács István, Pápai Barna: Verskóstoló (Kovászna m., Csernáton);

Köllő Zsolt-Ágoston, Majos Andrea-Aranka: Érettségi bioszból? Megoldva. (Kovászna megye, Sepsiszentgyörgy);

László Andrea: Szivárványjáték (Szilágy m., Kraszna);

László-Fábián Júlia: Mesél a múlt (Maros m., Székelyvaja);

Mureșan Réka, Cseh Emőke: Kukucska (Maros m., Marosvásárhely);

Regéczy Szabina Perle: Költészet, sajtótörténet és műfordítás Beke Sándor műhelyében (Arad m., Arad);

Sánta Salomé-Ibolya: Az óvodás és kisiskolás korú gyermek rajzainak jellemzői (Bihar m., Nagyvárad);

Szabó Beáta, Pop Enikő: Kolos és Karola kalandjai – személyiségfejlesztő munkafüzet (Szilágy m., Szilágysomlyó);

Szabó (Menyhárt) Katalin: A hátrányos helyzetű óvodás gyermekek személyiségének fejlesztése vallásos nevelés által (Maros m., Balavásár);

Szilágyi Mihály: A zene szellemi erőforrás (Maros m., Székelykövesd);

Szász Mária-Magdolna: Iskolához való szülői viszonyulások elemzése a házi feladat témáján keresztül(Hargita m., Kászonaltíz);

Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége

1 Megjegyzés

 1. TÓDUCZ

  Mi az a RMPSZ, egy a sok erdélyi magyar sógyülevész idétlenségek között?

  Válasz

Szóljon hozzá!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük