Jó képességű diákok is hátrányba kerültek a román vizsga miatt - Ismét bebizonyosodott, hogy szükség van a román nyelv oktatásának reformjára

Hargita megyében összesen 2632 diák vett részt a nyolcadik osztályosok záróvizsgáján, ebből 404 román, 2228 magyar anyanyelvű. A román diákok közül 2,2%, a magyar diákok 3 százaléka nem vett részt a vizsgán.

A magyar anyanyelvű diákok eredményének átlaga 5,83 a román nyelv és irodalom jegyekkel együtt, 6,52 a román jegyek nélkül. A román nyelv és irodalom jegyekkel együtt a magyar anyanyelvű diákok 68,8%-a ment át a vizsgán, ezek a román vizsga nélkül az átmenési arány 84 százalék lenne.

A magyar anyanyelvű vizsgázók közül 89 diák 9-nél nagyobb jegyet kapott magyar nyelv és irodalomból, és 5-nél kisebb jegyet román nyelv és irodalomból. A magyar nyelv és irodalomból, matematikából, illetve román nyelv és irodalomból vizsgázó magyar anyanyelvű diákoknak csupán 0,90%-a érte el a 9-es osztályzat fölötti összeredményt.

A kisérettségi Hargita megyei eredményeinek összesítését Hargita Megye Tanácsának elemzőcsoportja készítette.

– Jelentős hátrányt jelent a magyar diákoknak, hogy román nyelv és irodalomból ugyanolyan szinten kell vizsgázzanak, mint román anyanyelvű társaik. Mindenki az anyanyelvén tudja a legjobban kifejezni magát, mindig előnyben lesz az, aki az anyanyelvét használhatja, nem pedig egy idegen nyelven kell kifejeznie magát. Évek óta hangsúlyozzuk, hogy differenciált vizsgára van szükség a magyar és a román anyanyelvű diákok esetében, illetve hogy szükség van a román nyelv oktatásának reformjára, hiszen az eredményekből is kitűnik, hogy vannak jó képességű diákok, akik a román vizsgán mégsem tudnak jó eredményeket elérni. A román nyelvet idegen nyelvként kell tanítani a magyar anyanyelvű diákoknak, és vizsgáztatni nem lehet őket ugyanazon a szinten a nyelvismeretből, mint anyanyelvű társaikat. A magyar anyanyelvű diákok ebből származó hátránya évről évre bebizonyosodik a kisérettségin és az érettségin – hangsúlyozta ismételten Borboly Csaba.

Az eddigi oktatáspolitika nem vette figyelembe a törvény adta lehetőségeket és a kisebbség speciális nyelvi igényeit, és nem biztosította, hogy a magyar ajkú diákok a többségi nyelvet második nyelvként (nem anyanyelvként) tanulhassák minden szinten.

Az oktatási tárca válaszlevelei és ütemterve alapján 2021-ig lesz kidolgozva/bevezetve az új tanterv a VIII. osztályosoknak, és csak ezután kerül sor az új tanterv kidolgozására/bevezetésére a líceumi oktatásban részt vevő diákok számára.

– A szaktárcához intézett levelezéseink során kértük, hogy törvény adta jogaink figyelembe vételével történjen a román nyelv oktatása, és számonkérése, új programok/tantervek/tankönyvek alapján minden szinten, az előkészítő osztályoktól a XII. osztályig. Figyelembe véve, hogy a szaktárca ütemterve szerint csak 2021 után lesz biztosítva minden szinten a román nyelv sajátos, specifikus tanterv szerinti oktatása a magyar tannyelvű iskolákban tanuló diákok számára, fontosnak tartjuk, hogy helyi szinten, ezen iskolákban olyan intézkedéseket, tevékenységeket bevezetni, amelyek segítik a román nyelv oktatásának az erősítését. Úgy gondoljuk, hogy a szaktárca mellett, indokolt megyei és helyi szinten is intézkedéseket hozni a helyzet javítása érdekében, ehhez pedig szükséges az érintettek, a helyi és a megyei hatóságok, a tanfelügyelőség, a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége, a román tanárok, a szülők és nem utolsó sorban a diákok közötti hatékony együttműködés – számolt be Hargita Megye Tanácsának elnöke.

Bár a megyei tanácsnak nem hatásköre ez a tevékenység, évek óta kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a térségben élő magyar diákok megfelelő módon elsajátíthassák az állam nyelvét, hogy társadalmi szempontból értékes, hasznosítható tudást kapjanak a gyerekek, és ezáltal javuljanak az országos felmérőkön és az érettségi vizsgákon elért eredményeik is.

Ezért a megyei tanács ifjúsági tevékenységeket támogató programjának keretében román nyelvoktatást elősegítő tevékenységeket is támogat, mint például: kommunikációs táborok, román nyelvtáborok, cseretáborok szervezését, az országos és érettségi vizsgákra való felkészítők szervezését. A cél az, hogy ezeket a lehetőségeket maximálisan kihasználják a Hargita megye területén ifjúsági tevékenységet folytató alapítványok, egyesületek, szervezetek, egyházak, hiszen az említett tevékenységi területekre még mindig kevés pályázat érkezik.

A Hargita Megyei Tanács közleménye

26 hozzászólás

 1. antal m.

  Ha egy becsületes felmérést végeznének az országban, a kisebbségben élők idegen nyelvi
  általános ismeretei, – sokkal nagyobbak mint a többségi románok idegen nyelvi ismereteik! BIZTOS?! / 79 évi élet tapasztalatomból/

  Válasz
 2. Mikulás

  Meg kell nézni a bukaresti brit és amerikai iskolák működését, ahol idegen nyelvként tanítják a románt, és azt se kötelező módon, csak azoknak akik igényt tartanak rá. Lefogadom, hogy a bennfentes bukaresti román politikusok mind oda járatják a csemetéiket, az Amerikából, Nagy-Britanniából stb jött nagykövetek csemetéivel együtt.

  Tehát máris van jogi precedens.

  Nekünk magyaroknak meg kell tagadni a román nyelvvel való terrorizálást. Ahogy Árus Zsolt írta máshol, alapvető emberi jogunk, hogy senki semmiféle idegen nyelv megtanulására ne kényszeríthessen minket. Márpedig számunkra magyar őslakosok számára idegen nyelv az Albániából jött latinizált nyelvű nomád pásztorok nyelve, ez az albán szubsztrátummal és balkáni szláv, görög elemekkel rendelkező latin nyelv, vagyis a wlach/oláh/román nyelv. Itt mi magyarok vagyunk az őslakosok, bennszülöttek, pont mint Amerikában az indiánok, Ausztráliában az aborigin nép, vagy Új Zélandon a maori nép. A románok migránsok és bevándorlók akik a Dél Balkánról jöttek (a Bizánci Birodalom területe, ami megfelel a mai Albánia, Koszovó, Macedónia vidékének, és Görögország északnyugati sarkában a Pindus Hegységnek).

  Nem tudok róla, hogy a navajo indiánok, apacsok, dakota és lakota indiánok, cherokee (csiroki) indiánok az Egyesült Államokban, az irokéz és sziú indiánok Kanadában eltűrnék, hogy őket angol vagy francia nyelvek megtanulására kötelezzék.

  Mexikóban pedig jelenleg is 200 őshonos indián törzs él, saját nyelvvel, saját kultúrával. A Guadalupe-i Szűz Mária ünnepét minden évben december 12-én tartják Mexikó városban, a Tepeyac Dombon ahol a Szent Szűz egy szegény azték indiánnak megjelent 1531-ben, azték királynőnek öltözve, azték királynői ruhát viselt, azték nyelven szólt a Szűz Mária az azték indiánhoz, és az indián kaktusz rostból szőtt köpenyén (tilma = kaktusz rost köpeny) rajta hagyta a képmását. Ez az 500 éves tilma, aminek 20 év alatt szét kellett volna esnie a kaktusz rostokra vonatkozó természeti törvények szerint, mai nap is ott van kiállítva Mexikó városban, a Tepeyac Dombon épült bazilikában, és ide jön minden december 12-én kb 2 millió mexikói ember a Szűz Mária tiszteletére, hogy megemlékezzék és megcsodálja a híres képet, amit nem emberi kéz festett, és ismeretlen technológiával készült hiszen nincsenek festék pigmentek (festékek kémiai összetevői) a tilmán. Rá lehet keresni a képre a gúgliban, lásd Our Lady of Guadalupe címszó, vagy Guadalupe Mária címszó. Körülbelül 200 őslakos indián nép jön el ide zarándokolni évente, és jó részük NEM BESZÉL EGY KUKKOT SE SPANYOL NYELVEN!!!

  Na ennyit arról, hogy milyen jogon terrorizálnak bennünket oláh bevándorlóink az oláh nyelv és irodalom tanulással. Az indiánokra nem lehetett rá erőltetni se az angol, se a francia vagy spanyol nyelveket Amerika kontinensen, és ha ellenállunk, ránk se lehet majd többé ránk erőltetni a Dél Balkánról jött wlach/oláh bevándorlók nyelvét.

  Válasz
  • Dobai

   Miki bácsi, 89-től 2000-ig minden évben 1-2 hetet
   töltöttem a Cherokee indián rezervációban, oda
   jártam halászni. Csak azért nem megyek többet,
   mert mikor utoljára ott jártam miután megvettem
   a halászengedélyt kezembe nyomtak egy térképet,
   amin be volt jelölve, hogy a folyó melyik szakaszán
   (mettől-meddig) halászhatok. A Seminole indiánokat is jól
   ismerem, barátaim is vannak köztük. Én még eddig
   sosem hallottam egyetlen indiánt sem más nyelven
   beszélni csak angolt.

   Válasz
   • Nyilas

    A románok is csak ennyit akarnak az őslakosoktól, hogy ne beszéljenek más nyelven csak az ő nyelvükön.. Ebben tökéletes az egyetértés román, és Amerikába emigráltak között

    Válasz
   • Mikulás

    Hol találkozott velük Dobai bátyám, az ősi Cherokee és Seminole vidéken (Cherokee – Georgia, Tennessee, North Carolina, Seminole – Florida), vagy pedig Oklahoma államban, ahová erőszakkal kitelepítették őket saját földjükről az angolszász “honfoglalók”?

    Válasz
   • Mikulás

    Még egyszer kérdem, Oklahomában találkozott velük Dobai?

    Okádmány ország Amerika, ahol az embernek a szemébe néznek, és úgy hazudják, hogy törvény és igazság, meg a népek önrendelkezése…

    …kivéve persze minket magyarokat az Amerika által aláírt Trianon diktátum esetében…

    …és kivéve a Cherokee, Seminole indiánokat, akiket kisemmiztek, elűzték őket őseik földjéről, ahol felmenőik csontjai nyugszanak a földben. Mert az a föld Angliából jött telepeseknek kellett, hát a Cherokee, Seminole stb indiánokat elűzték, kényszerlakhelyre telepítették Oklahoma államba. Már aki túlélte az erőltetett menetet, mert sokan meghaltak útközben…

    Ne áltassuk magunkat, ez az okádék, álszent, szembe hazudó Amerika döntött Magyarország sorsa felett a Trianon palotában, ez az okádék banda játszotta el az “igazságos bíró” szerepét, ezek prédikáltak nekünk a népek önrendelkezéséről.

    Válasz
    • Mikulás

     Kedves Tóducz,
     Én igyekszem bemutatni az amerikai democsokráciát úgy ahogy innen látom.

     Jó humorérzéke lehetett Woodrow Wilson amerikai elnöknek is, és víziló vastagságú bőr a pofáján, hogy ott ült a Trianon palotában Párizsban, és előadta, hogy Amerika az igazságos bíró, meg népek önrendelkezése, azok után amit Amerika művelt az őslakos indián népekkel!

     Érdekes, hogy más Amerikába szakadt hazánkfiai ezt nem így látják.

     Válasz
     • Tóducz

      Kedves édes és aranyos Mikulás bácsi, ezekért az információkért nem kellett volna Ámerikába szakadni, elég lett volna, ha itthon kézbe vesz egy hiteles, semleges történész által írt történelemkönyvet. Csak a kalandorok igyekeztek megkóstolni személyesen az ámerikai “kosztot”. A rendesebbeket majd hazahozzák urnában, ha az egykori családtagjaik mellett óhajtanak örök pihenni. Az állandóan koslató liberokomcsiknak mindegy, hogy milyen földbe vermelik el őket, csak dőljön a lé, addig amíg, szén-dioxiddal terhelik a környezetet.

     • Mikulás

      Kedves Tóducz Úr,
      Az is nagyot hibázik, aki vízbe megy, azért, hogy megtanuljon úszni. Elég ahelyett, ha az ember otthon a fotelben ülve kézbe vesz egy hiteles, semleges úszásoktató által írt úszólecke könyvet.

      De aki úszólecke könyvet írt, remélhetőleg az se fárasztotta sohase magát olyan felesleges dolgokkal, hogy vízbe menjen, ahol az ember vizes lesz, és utána meg is kell szárítkoznia. Úszásoktatónk, aki úszólecke könyvet írt, remélhetőleg valódi úszás helyett maga is beült az otthoni kényelmes fotelbe, elolvasott egy-két úszólecke könyvet, amit hozzá hasonló, valódi vizet és úszást sohasem tapasztalt könyvmolyok írtak, aztán könyvből szerzett ismeretei alapján írt ő maga is egy úszólecke könyvet, persze gondosan ügyelve arra, hogy “hiteles” és “semleges” legyen.

      Na leülhet, Tóducz diák, most elégtelenre felelt.

      Az amerikai kontinens őslakos indián népeinek helyzete releváns a Kárpát medencében őslakos magyarság számára, és ezt pontosan így kell a nemzetközi közvélemény számára elmagyarázni. Annyira még az amerikai kontinenset gyarmatosító angolok se voltak pofátlanok, hogy az általuk mindenféle atrocitásoknak alávetett őslakosoktól elvárják, saját nyelvüket, irodalmukat, kultúrájukat, történelmüket feladva és elfeledve, helyette angol nyelvet, irodalmat, kultúrát és történelmet tanuljanak.

      Ahogy utólag belegondolok, nemcsak a román nyelv és irodalom erőltetése pofátlanság, de az is, hogy nekem az iskolában Atilla, Árpád, Szent István király helyett bocskoros hazudott történelmet kellett tanulnom bocskoros tankönyvekből.

      Az indiánok ellen nem vetettek be ilyen agymosást az angol gyarmatosítók, és nekünk se szabad tovább tűrnünk a bocskoros agymosást.

      A bocskoros hazug történelemkönyveket nyilvánosan kell elégetni városaink főterén, és kijelenteni, hogy magyar iskolába járó magyar gyermekeinket MI MAGYAROK fogjuk történelemre tanítani, az univerzális magyarság által írt és elfogadott történelem könyvekből!

  • Mikulás

   Ajánlom Dobai bátyámnak, menjen el december 12-én Mexikó városba, a Guadalupe-i Szűz Máriának szentelt bazilika éves ünnepére, ott 200 különböző indián népcsoporttal találkozhat, akik valamennyien őseik nyelvét beszélik.

   Ha Amerikában eddig még minden indián csak angolul beszélt Dobai bátyámmal, az véletlenül sem azt jelenti, hogy az indiánok elhagyták volna saját anyanyelvüket, csak arra utal, hogy az indiánok látták, az ő ősi földjükre tévedt, migrált és menekült, vagy egyszerűen csak rabolni és gyilkolni jött angolszász migráncsokhoz hasonlóan, Dobai bátyám sem éppen egy őshonos amerikai nyelvekből doktorált nyelvész, akivel Cherokee vagy Seminole nyelven lehetne társalogni a halászatról.

   Én, aki ugyancsak az ő kontinensükre migráltam és menekültem huszonvalahány évvel ezelőtt, hallottam navajo indiánokat, lakota indiánokat saját nyelvükön beszélni, énekelni. Mindenesetre nem rajtuk múlt, ha nem tudtam velük saját nyelvükön beszélgetni… az én nyelvismereti hiányom kényszerítette őket arra, hogy a kölcsönösen ismert idegen nyelven, vagyis angolul beszéljünk egymással.

   Itt van addig is egy videó Dobai bátyám számára, hátha ez meggyőzi róla, hogy tudnak még az indiánok indián nyelven beszélni Amerikában – egy jól ismert lakota indián aktivista, amint lakota nyelven mutatkozik be az amerikai szenátusi bizottságban 1989-ben – videó címe a jútúbon:

   1989 – American Indian activist Russell Means testifies at Senate hearing

   Elérhető a C-SPAN televízión is, jutubon is, keressen rá.

   Válasz
   • Dobai

    Miki bá ahelyett, hogy a miniatom bullshitjeit fejlesztené,
    hogy reszkessenek tőlünk cáránkucáek,
    a néma indiánok üvöltéseit tanulmányozza.

    Válasz
   • Mikulás

    Dobai bátyám még mindig azzal áltatja magát, hogy Amerika valamiféle demokrácia, ahol nem fordulhat elő, hogy az amerikai kormány szántszándékkal amerikai polgárokat gyilkolászik.

    Pedig hát 2001 szeptember 11-én pontosan ez történt, azt a terrortámadást az amerizraeli kormány követte el az amerikai nép ellen. Nemcsak azt a 3000 embert ölték meg, akik aznap meghaltak. Mivel az Iker Tornyokat épületromboló atombombákkal robbantották szét, azóta több tízezer helyi lakos, tűzoltó, romeltakarító munkás kapott atombomba típusú rákot, pajzsmirigy rákot, mieloma multiplexet, leukémiát, limfómát, prosztata rákot stb, és a rákokban elhalálozók száma még mindig csak egyre növekszik, lesz New York városban is annyi halott, mint Hiroshima és Nagaszaki városokban, mivelhogy az Iker Tornyok atombombái igen sűrűn lakott területen robbantak, igen sok ember lett a radioaktív porfelhőnek kitéve, és nem kaptak specifikus védőfelszerelést, orvosi kezelést.

    Dobai bátyám pedig csak tagadja gyermeteg módon a tényeket, vagy mint egy hisztériás amerikai nőszemély, akivel nem lehet értelmesen beszélni…

    Válasz
   • Mikulás

    “Baby boomer” korosztálybeli (második világháború után született) amerikai nőszemélyek, a legsötétebb agyú hisztériás idióták, ezek annyira meghibbantak, hogy ilyet nem is lehet kitalálni, hangyaeszű tyúkok akik őrültségeket kotkodácsolnak, elsorvasztotta az agyukat az 1968-as tobzódás a kábítószerben, szexben, abortuszban, abortuszban, és még több abortuszban, saját gyerekeiket gyilkoló állatvédők, vegetáriánus és vegán étrenden élő, környezetvédő állatvédő erkölcscsőszök, védik a kismacskákat de elabortálták saját gyermekeiket, most macskákkal osztják meg lakásukat, ágyukat és eledelüket, miközben a tömeggyilkos, háborús bűnös Izraelt ajnározzák, védik, dicsőítik, és olyan ökörségeket beszélnek, hogy “bízzunk az amerikai kormányban”, ezeknek megváltás lesz az Alzheimer kór, mert akkor végre majd úgy elhülyülnek, hogy nem tudnak többé beszélni és nem mérgezik többé szavaikkal a levegőt, ezekkel akar vetélkedni Dobai bátyám?

    Válasz
    • Tóducz

     Na, háborúznak egymás között az ámerikai beírótársaink. Nagy az “egyetértés” közöttük!

     Válasz
    • Névtelen

     Tóducz Uram is nagyot hibázik, ha azt hiszi, az erdélyi magyarság nincs abban a veszélyben, hogy ugyanilyen agymosottá váljon.

     Intő példának ott van a katolikus Írország, amely sokáig erősen ellenállt az angolszász protestáns plusz zsidó agymosó szövetség befolyásának, de napjainkban Írország elveszni látszik, ijesztő dolgok történnek ott. Most legalizálták az abortuszt Írországban, az ír miniszterelnök egy Leo Varadkar nevű, félig ír, félig indiai buzi akinek férfi létére “férje” van, Sinéad O’Connor ír énekesnő, aki katolikus családban született és nevelkedett, pedig tetőtől talpig muszlim vallásba öltözött. Hogy a protestáns brit (angol) nők tömegestül tódulnak a mecsetbe, hogy önként és dalolva térjenek muszlim vallásra, az egy dolog, de most már a hagyományosan erős katolikus gyökerekkel rendelkező, Írországban vagy Amerikában élő ír nők sincsenek biztonságban.

     E. Michael Jones, korunk egyik legfontosabb “antiszemétita” katolikus értelmiségije, akinek videóit a jutubon mindenkinek ajánlom, még mielőtt a zsidó cenzúra mindenestül betiltja és minden szavát, írását leradírozza az internetről, ez a félig ír, félig német családból származó katolikus értelmiségi meséli, nemrég beszélgetett egy Maureen nevű ír nővel, aki katolikus családból származik, de most muzulmán hitre tért. Maureen élettörténete igen tanulságos, a katolikus ír nép talaj vesztését mutatja be, és ez a veszély az erdélyi fiatal magyar nemzedékre is ott leselkedik, még a protestánsoknál erősebb gyökerekkel rendelkező katolikus magyarokra is.

     Íme Maureen története: katolikus ír családban nevelkedett, de amikor egyetemre ment 18 évesen, ott éppen tombolt a szexuális forradalom. Katolikusnak lenni, szűznek maradni a templomban kötött házasság napjáig, gúny tárgya volt. Hát Maureen is sutba dobta katolikus vallását, és fejest ugrott a szexuális forradalomba. Öt éven belül számos pasija és négy (4) abortusza volt, megutálta a férfiakat, megutálta saját gyermekeit abortusszal gyilkolászni, hát átment leszbikusba és egy másik nővel élt 14 éven át. Végül a természetellenes leszbikus életmódot is megutalta

     Válasz
    • Mikulás

     …folyt.
     Végül a természetellenes leszbikus életmódot is megutálta, és valami erkölcsi rendre, szilárd törvényekre és élet szabályokra vágyott Maureen. Ekkor kezdte el a muszlim nőket figyelni, akik nem kurválkodtak, nem öltöztek úgy, hogy a bugyijuk kint legyen a miniszoknya alól, és szemmel láthatóan jól rendezett, szilárd szabályokat betartó életmódot éltek. Szóval a muszlim vallás, kőkemény fegyelmével, hirtelen vonzóvá vált Maureen az ír nő számára, aki korábban 20 éven át önsors rontó életet élt a szexuális forradalom, alkohol, drog, abortuszok, leszbikus életmód jegyében. Sajnos annyi esze már nem volt a katolikus családban nevelkedett ír Maureen-nek, hogy Jézus szelíd igáját vegye magára és Jézustól kérjen orvoslást sebeire, ehelyett elment és magára vette Mohammed muszlim vallásának vas igáját.

     Úgy sejtem Sinéad O’Connor ír énekesnő életében is valami hasonló történhetett, ezért ment át ő is muzulmánba.

     Az pedig tény, hogy az egykoron keresztény, Anglikán Egyház uralta Protestáns brit nők egymást taposva tódulnak az Iszlám vallásba.

     Lesz-e Iszlám vallás divat a magyarországi, erdélyi magyar nők között? Vagy csak Mikulás festi az ördögöt a falra, mert a magyar nők immunisak az ilyen tendenciákkal szemben?

     Adja a Jó Isten, hogy a magyar nők immunisak legyenek, de én NEM TENNÉM TŰZBE A KEZEMET ÉRTÜK…

     Az ír, katolikus nőktől többet vártam, s lám, őket is rendesen félrevezette a Sátán. Van ám abban valami, hogy a Biblia szerint is Éva evett először abból a tiltott gyümölcsből, mielőtt Ádámot is bűnbe vitte volna…

     A lánc is ott szakad el, ahol a leggyengébb, férfi és nő társadalmában pedig a nő a leggyengébb láncszem. Láttuk Ádám és Éva esetében a Bibliában a tiltott gyümölccsel, és láthatjuk most a keresztény brit, ír nők esetében, akik muszlim vallásra térnek. Az egész ezzel a feminista egyenjogúsdi marhasággal kezdődik, ahol a feleség megtagadja Isten által megszabott alárendelt szerepét férjével szemben, a feminista egyenjogúsdi pedig már odahaza Erdélyben is úgy terjed, mint a sertéspestis…

     Válasz
     • Tóducz

      Nyugi kedves, édes és aranyos Mikulás bácsi, ez a veszély már nem fenyeget, a beírásaim tanúk az agymosottságomra. De, ha már az agymosásról esett nagyba szó, akkor ezt a hírportált olvasó és beíró közösség észrevehete, hogy Önt nagyon agy mosták a róm. kat. egyház dogmái és propagandája. De ez is belefér a világ rendetlenségébe!

     • Mikulás

      Tóducz Úrnak szemmel láthatóan halvány lila gőze sincs arról, mit jelent a “dogma” szó. Pedig én már elmagyaráztam egy nemrégi alkalommal, amikor ugyancsak a dogma szót használta Tóducz Úr, ugyancsak helytelenül.

      Most lusta vagyok ismét begépelni… talán csak az időmet vesztegetném…

      Mondja Tóducz Úr, mi értelme MAO gátlókról beszélni olyan embernek, aki azt hiszi, hogy Mao Ce Tung kínai kommunista elvtársról van szó, mert nem tanulta meg farmakológiából, hogy mi fán teremnek a monoaminooxidáz gátló gyógyszerek?

     • Tóducz

      Kedves, édes és aranyos Mikulás bácsi, Önnek sötét lila gőze sincs, de ez legyen az Ön szerencséje. Jómagam MAO bénítókat (gátlókat) írogattam fel betegeimnek, nem tudtam, hogy Önnek is szüksége van rájuk a zúg depressziója leplezése végett. Erőt, egészséget.

     • Mikulás

      Próba új email címről.

      Kedves Tóducz Úr, bocs, egyelőre technikai problémáim vannak.

     • Tóducz

      Drága, kedves és aranyos Mikulás bácsi, Önnek mindig az volt, nem tudott meglepni!

 3. Tóducz

  Elfelejtésére és meg nem tanulására!

  Válasz
  • Dobai

   Miki bátyám, most melyik dogmáról beszél? A politikai, bölcseleti vagy
   az egyházi, teológiai? Ha már előkerült a kínai Mao Ce Tung, akkor
   megjegyzem, hogy egy nagy dogmatikus idióta volt. De azt beszélik,
   hogy a felesége, Csöcse Künn Csüngg, nagyon rendes volt.

   Válasz
   • Tóducz

    Pardon, az Csicse Kin Log volt.

    Válasz
  • Mikulás

   Kedves Tóducz Úr,
   Nyergelem a rénszarvast és jövök a MAO bénító gyógyszeremért.

   Önnek pedig hozom Ludwig Ott 600 oldalas könyvét, Grundriss der Dogmatik (A katolikus dogma alapjai), amit világszerte a katolikus dogmatika alapművének tekintenek és teológiai főiskolai, egyetemi képzésben használnak.

   Nekem ugyan kémiából van doktori fokozatom és szélesebb körben a természettudományok, műszaki tudományok érdekeltek egész életemben óvodás korom óta, de újabban megértettem, hogy a Katolikus Egyház, amely Európa tudomány egyetemeit kitalálta, létrehozta több mint 900 évvel ezelőtt (Bologna, Párizs), és ezzel az európai tudományos forradalom jelenségét megteremtette és útjára bocsátotta, ez a Katolikus Egyház amely a modern tudomány édesanyja, az összes tudományok közül a teológiát tekinti a tudományok királyának. A katolikus dogmatika pedig a többezer éves, tudományok királyának, a teológiának oszlopos tagja, fontos résztudománya.

   (Zárójelben jegyzem meg, röhögnöm kell, amikor Nyilas beíró társunk a Katolikus Egyház európai megvalósításait úgy akarja beállítani, mintha a Fehér Ember megvalósításai lennének.

   Például itt van Roger Bacon, a tudományos módszer atyja. Ő katolikus, ferences rendi angol szerzetes volt az 1200-as években, és 4.-ik Kelemen pápa felkérésére írta műveit. Most a 21-ik században közhelynek tekintjük a Roger Bacon által javasolt és népszerűsített “tudományos módszer” eljárást, amelynek lényege, hogy

   állítsunk fel egy tudományos hipotézist,

   jósoljuk meg, hogy hipotézisünk alapján milyen jelenségek és mérési eredmények várhatóak,

   tervezzünk és hajtsunk végre kísérleteket, végezzünk kísérleti méréseket,

   majd végül elemezzük mérési eredményeinket, és hasonlítsuk össze azokat a tudományos hipotézisünk alapján várt, jósolt eredményekkel.

   Európa tudományos forradalmát a Katolikus Egyház által létrehozott egyetemek, pld. Bologna, 1088, és a katolikus tudósok alkotásai, például a Roger Bacon által javasolt tudományos kísérleti módszer, alapozták meg és indították útjára. Mára a nem-katolikus országok, pld. Japán és Kína, Izrael is felzárkóztak, tudományos egyetemeik vannak, Roger Bacon katolikus szerzetes tudományos módszerét alkalmazzák kutatásaikban. De akár elismerik, akár nem, valamennyien a Katolikus Egyház nevű óriás vállain állnak, azért látszanak nagyoknak. Hiszen se a tudományos egyetemet, se a tudományos módszert nem ők találták ki, hanem a Katolikus Egyház. Ők csak átvették és alkalmazni kezdték azt, amit a Katolikus Egyháztól tanultak.

   Nyilas Úrral szemben pedig, aki mindezt az európai Fehér Ember megvalósításának tartja, én azt vetem ellen, hogy mindez a Katolikus Egyház megvalósítása volt. Mind Roger Bacon szerzetes, mind pedig 4-ik Kelemen pápa KATOLIKUSOK voltak, és ez a lényeg, nem pedig az, hogy fehér volt a bőrük színe.).

   De a természeti és társadalmi tudományok felett ott trónol A TUDOMÁNYOK KIRÁLYA, A TEOLÓGIA.

   Annak pedig része a dogmák tudománya, a katolikus dogmatika.

   Válasz
  • Mikulás

   …Miért éppen a TEOLÓGIA a tudományok királya? És hol a dogmatika helye a teológia tudományon belül?… folyt. köv.

   Válasz

Hagy egy Válaszot Névtelen-ra Kilépés a válaszból

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük