Erdély.ma
2021-04-22 csütörtök, Csilla, Noémi keresés

Kiáltásom halld meg, Isten! – Tőkés László húsvéti üzenete

„Nyomorúságomban az Úrhoz kiálték, és meghallgata engem” – az Úr elől menekülő és Hozzá térő Jónás bizonyságtétele ez, mielőtt a végpusztulás előtt álló Ninivébe menne (Jón 2,3). Intő szavára a „nagy város” is Urához tér, hozzá kiált, hogy el ne vesszen.

A falurombolás korszakának ínségében Erdély népe is ekképpen fohászkodott: „Hallgasd meg, oh Isten, az én kiáltásomat” (Zsolt 61,2). Simon Balázs műalkotásának nőalakja a hitből és reménységből fakadó imádságunk képi megtestesítője.

A koronavírus-járvány sújtotta nagyvilág egyetemes nyomorúságában a halálon győzedelmes Krisztusba vetett, eget ostromló hittel emeljük szavunkat a mindenható Istenhez, akinél van a gyógyulás, a feltámadás és az élet.

Húsvét szent ünnepén azért imádkozzunk, hogy „az Úr áldjon meg és őrizzen meg bennünket”!

2021 nagyböjtjében

Tőkés László