Erdély.ma
2021-05-14 péntek, Bonifác RSS

Kihallgatják a koronatanút (Székelyföldi terrorvád)

Fotó: pest.hvim.hu

Február 8-án, pénteken újabb tárgyalásra került sor a bukaresti Legfelsőbb Ítélő- és Semmítőszéken a „székelyföldi terrorperben”. A 9 órakor kezdődő, és bő fél órát tartó tárgyalás egyetlen figyelemre méltó újdonságot hozott az ügyben.

Az ügyész kardoskodása a védett tanú újra kihallgatása ellen nem győzte meg a bírói testületet, nem másították meg korábbi döntésüket, így a védett tanú kihallgatására március 14-én ismét sor kerül.A vád képviselőjének érvelése abban merült ki, hogy két vádlott, Beke István és Szőcs Zoltán megpróbálta megtudni, felfedni a védett tanú kilétét, ezért kérte a bíróságot, hogy utasítsa el kérésüket.

Beke és Szőcs a védett tanú újra kihallgatását azért kérte, mert a védelem és a bíróság egyetlen kérdésére sem vá­laszolt, kizárólag csak az ügyésznek volt hajlandó válaszolni. Állításai valóságát vagy valótlanságát, igaz vagy hamis tanúzását bizonyítsák azok, akik „megalkották”, odatették és felhasználták – mondotta tegnap Beke István.

A bizonyítékok letárgyalását, Szőcs Zoltán eset­leges újbóli kihallgatását elhalasztották március 23-ra, a halasztást Szőcs Zoltán ügyvédje kérte, aki egészségi okok miatt nem vett részt a tárgyaláson. A vádlottak a bizonyítékok letárgyalását még tavaly októberben kérték, azt igényelve a bíróságtól, ellenőrizzék, hogy a védett tanú azonos-e az egyik tanúval, az ügyészség végre bocsássa rendelkezésükre az eredeti vevőeszközt, az eredeti hanganyagot, az eredeti hanganyag átírását magyarul, határozzák meg  térben és időben a beszélgetés valódi időpontját, az eredeti hanganyag kriminalisztikai elemzését, a résztvevők azonosítását, akiket a nyomozó hatóság fordítója és egy tanú azonosított, több esetben helytelenül és szakmai felkészültség mellőzésével.

Iochom István / Háromszék