Kopjafa a volt igazgató-tanító emlékére - Zalánpatak ünnepe

Préda Barna (balra) és Szima Csaba a leleplezett kopjafa előtt

Falunapot tartottak hétvégén Zalánpatakon. Ennek keretében szombat délben a falu római katolikus templománál kopjafát avattak Bedő László igazgató-tanító, volt honvéd zászlóstiszt emlékére, akinek köszönhetően – mint elhangzott – a zalánpatakiaknak 1944 szeptemberében sikerült elkerülniük azt, hogy a Szárazajtán vérengző Maniu-gárdisták az ő falujukra is rátörjenek.

Az ünnepséget a helybéli Préda Barna vezette hagyományőrző honvéd egyenruhában, bevezetőképpen elmondva, hogy a falunap időzítése nem véletlen: szeptember 8-a ugyanis Zalánpatak legfontosabb ünnepe, hiszen 1859-ben Kisboldogasszony tiszteletére építették közadakozás révén a ma is álló templomot. Miután tavaly az 1848–49-es forradalom, valamint a két világháborúban elhunyt hősök előtti tisztelet jeléül lepleztek le emléktáblát, idén úgy döntöttek, kopjafa-állítással hajtanak főt egy olyan ember emléke előtt, aki ugyan nem halt hősi halált, de hőstette révén kivívta a zalánpatakiak tiszteletét.

„Bedő László zászlóstiszt az 1944. augusztus 23-i román átállás után az akkor a húszas éveik elején járó zalánpataki fiatalembereknek (az 1923-as korosztályról van szó, akiket frontszolgálatra akartak behívni) megtiltotta, hogy elhagyják a falut, mert tudta, a veszély a közelben leselkedik, otthon nagyobb szükség lesz rájuk, mint másutt. Megszervezte a falu védelmét, és csak ennek volt köszönhető, hogy Zalánpatak nem került Szárazajta sorsára, ugyanis a kivégzendők névsora itt is elő volt készítve – mondta Préda.

Később Bedő László a fronttal nyugat felé vonult, Ausztriáig harcolt, majd szovjet fogságba került. Szabadulása után egy ideig Zalánpatakon volt igazgató-tanító diákjait a hatalom szigorú tiltása ellenére is magyar történelemre, vallásra tanítva. „Bedő tanító bácsi munkássága példaértékű, a jövő generációknak pedig igenis szükségük van ilyen példaképekre” – mondta róla Kelemen Tibor, a kopjafaállítást kezdeményező Vitézi Rend tagja.

Az ünnepségen jelen volt Szotyori Angéla, Málnás község polgármestere is, aki a jelenlevőket szintén a példát mutató elődök cselekedeteinek követésére, de összefogásra is buzdította, köszönetet mondva ugyanakkor Balázs Antal nyugalmazott tanítónak a kopjafa elkészítéséért, többeknek pedig azért, hogy hozzájárultak, segítettek Zalánpatak falunapjának megszervezésében.

A kopjafát Hegedűs Jenő, Zalánpatak testvértelepülése, Kaposgyarmat polgármestere, valamint Kelemen Tibor leplezték le, áldást mondott ft. Gábos Zoltán málnásfürdői plébános. Szabó Lajos és Petkei Júlia – mindketten a Vitézi Rend tagjai – szavalattal, a helybéli hagyományőrző csoport pedig magyar katonadalokkal tette ünnepélyesebbé a kopjafaavatást, melyen Préda Barna mellett ugyancsak korhű bakaruhában vett részt Szima Csaba, a Kézdivásárhelyi Székely Tanács elnöke. A 85. Hagyományőrző Honvéd Zászlóalj tagjai ugyancsak tisztelegtek az eseményen.

Délután a zalánpataki nap huszárbemutatóval, zenével, jókedvvel folytatódott, bográcsban tokány is készült, mellyel mindenkit megkínáltak.

Böjte Ferenc / Székely Hírmondó