Parlamenti képviselőként, élve a házszabály által biztosított jogommal, a mai nap folyamán politikai nyilatkozat formájában a bukaresti parlament elé terjesztettem a március 10-én, Marosvásárhelyen a Székely Szabadság Napja alkalmával összegyűlt több ezer résztvevő által közfelkiáltással elfogadott, Románia kormányához és parlamentjéhez, valamint államelnökéhez intézett petíciót.

Mivel a petíció hűen tükrözi a Székely Szabadság Napján kinyilvánított népakaratot, amely ismételten Székelyföld területi autonómiája mellett foglalt állást, meggyőződésem, hogy ez a dokumentum is alapját képezheti annak a román politikai osztállyal történő, nacionalista felhangoktól mentes párbeszédnek, amely oly régóta várat magára.

Minderre most esély mutatkozik, különösen annak ismeretében, hogy a parlament szakbizottságaiban hamarosan napirendre kerül az elmúlt év decemberében törvénytervezet formájában benyújtott autonómia statútum.

Bukarest, 2018. március 14.

Kulcsár-Terza József

parlamenti képviselő