Lezárult a Turulmadár Egyesület Oktatás – Ismeret – Kultúra című kulturális nevelést célzó projektje. A Berde Mózsa Kör keretében megvalósuló projekt célja a művészetek, a kultúra iránti érdeklődés, valamint az esztétikai szépérzék és a kreativitás fejlesztése.

„A szervezet a projekt hatásaként egy célirányos, személyes élményeken és tapasztalaton alapuló kulturális és személyi fejlődést kíván elérni a résztvevő gyerekek körében. Szeretnénk ezen kulturális témákon keresztül hozzájárulni a helyi identitás erősödéséhez, a helyi kulturális értékek iránti érdeklődés fenntartásához és növeléséhez” – emelte ki Furus Levente, az egyesület elnöke.

A projekt tevékenységei során négy kulturális nevelést célzó, köztük dráma- és múzeumpedagógiai műhelyfoglalkozáson vehettek részt a gyerekek, de vizuális nevelés oktatáson megismerkedhettek a fotó és filmezési technikákkal, népi értékek foglalkozáson pedig a pásztorfurulyával. Az interaktív tevékenységek célja a kézügyesség, a kreativitás, az önkifejezés, a kulturális és művészeti ismeretek fejlesztése, iskolán kívüli keretek között. A játékos drámapedagógiai csoporttevékenységek során olyan fiktív, ám valós alapú élethelyzetekkel találkoztak a gyerekek, amelyek megismerése során új tapasztalatra és tudásra tettek szert.

A múzeumpedagógia foglalkozások során a múzeumban felhalmozott anyagi és szellemi javak élményszerű tolmácsolása történt, modern művészeti eljárásokat, alkotásokat ismertek meg a résztvevő gyerekek. Betekintést kaptak a technikai hátterekbe, megismerték a kortárs művészetek fogalmát, annak elemeit, valamint ki is próbálhatták ezeket. A drámapedagógiai és múzeumpedagógiai műhelyfoglalkozások az OSONÓ Színházműhellyel együttműködő szakemberrel, Prezsmer Boglárkával, valamint a MAGMA Kortárs Művészeti Kiállítótér munkatársaival közös partnerségben valósultak meg.

A vizuális nevelésen a gyerekek elmerültek a filmezés és a fotózás rövid történetében, a különböző fotózási és filmezési technikák folyamatában, ugyanakkor találkoztak azokkal az eszközökkel, amelyeket ebben a szakmában használnak. A foglalkozáson legnagyobb élményt a kamerás drón használata jelentette. A foglalkozásokat Raymond Gheorghita kivitelezte.

A népi kultúra területén, a foglalkozások során a gyerek a pásztorfurulya használatával ismerkedhettek meg, népdalokat és egyéb népi hangszereket szólaltathattak meg. A népi hangszerek hangi világával találkoztak, a hangszerek készítési technikájával és különlegességeiről hallottak. A foglalkozásokat a Fabatka Egyesület részéről, Ségercz Ferencz népzenész, népzenekutató, hangszerkészítő vezette.

A projektbe közel százötven 7-14 év közötti gyerek vett részt, hét háromszéki településről: Sepsiszentgyörgy, Kökös, Nagyajta, Gelence, Réty, Kálnok és Középajta. A projekt megvalósításában összesen 12 önkéntes oktató vett részt, akik főként a helyi iskolák tanári, tanítói és egyházi közösségéből származnak.

A projekt partnerei: OSONÓ Színházműhely, MAGMA Kortárs Művészeti Kiállítótér, Fabatka Egyesület, Kriza János Általános Iskola Nagyajta, Benkő József Általános Iskola Középajta, Kökösi Unitárius Egyházközség, Kálnoki Unitárius Egyházközség, Jancsó Bendek Általános Iskola, Antos János Általános Iskola.

A projekt fő támogatója: Román Nemzeti Kulturális Alap, valamint a Bethlen Gábor Alap és a LC Packaging Kft. Sepsiszentgyörgy.

Turulmadár Egyesület