Magyar szakemberek hozzájárulása a román mezőgazdaság fejődéséhez - konferencia KolozsváronSikeres konferenciát tartott hétvégén a Romániai Magyar Gazdák Egyesülete Kolozsváron, az Agrártudományi Egyetem „Biodiverzitás” épületében.

A konferencia része az RMDSZ által kezdeményezett 100 év Ev Romániában – 1000 év Erdélyben programsorozatnak és célja bemutatni azokat az értékeket, amelyekkel az erdélyi magyarok gazdagították Romániai kulturális, társadalmi -gazdasági életét.

Az RMGE több mint húsz éve szervez év végi agrár-gazdasági konferenciát, melyet múlt évtől a kolozsvári egyetem didaktikai gyümölcsöskertjének megalapítója emlékére „Veress István” emlékkonferenciának neveznek.

Mivel az elmúlt században az erdélyi magyar mezőgazdasági szakemberek aktívan jelen voltak Romániai agrárszektorában, fajtákat hoztak létre, kutattak, tanítottak, könyveket, szakmai cikkeket írtak, tanfolyamokat szerveztek és nem utolsó sorban teljesítették a foglalkozásukból eredően rájuk bízott feladatokat a téeszekben, vagy állami gazdaságokban.

Magyar szakemberek hozzájárulása a román mezőgazdaság fejődéséhez - konferencia KolozsváronA román centenárium éve jó alkalomnak számított bemutatni ennek az alkotó munkának egy részét, felhívni a figyelmet azokra az emberekre, akik többnyire magyarul tanultak, de románul kellet tanítsanak, anyanyelvükön fejlődtek szaktekintélyekké, de román és a nemzetközi érdemeket is szereztek a mezőgazdág és hozzá kapcsolódó ágazatok területén.

Ezért a Romániai Magyar Gazdák Egyesülete úgy döntött, hogy az idei „Veress István” emlékkonferencia témájaként a „MAGYAR SZAKEMBEREK HOZZÁJÁRULÁSA A ROMÁN MEZŐGAZDASÁG FEJLŐDÉSÉHEZ” címet választja.

A Kolozsvári Agrártudományi Egyetem, ahol néhány kivétellel a nagy mezőgazdászaink végeztek bizonyult a legmegfelelőbb helyszínnek egy ilyen tematikájú eladássorozat lebonyolításához. Erdély majdnem minden megyéjéből mintegy száz szakember, gyakorló termelő, gazda, tanár stb érkezett a konferenciára meghallgatni a neves szakemberek bemutatóit a még nevesebb szaktársaikról.

Magyar szakemberek hozzájárulása a román mezőgazdaság fejődéséhez - konferencia KolozsváronKiss Károly bevezető előadása után, amelyet Sebestyén Csaba elnök, parlamenti képviselő tolmácsolt a közönséggel olyan előadások hangzottak el, mint:

– Dr. Bartók Katalin Nyárádi Erazmus Gyula életének és munkásságának bemutatása,

– Dr. T. Veress Éva: Csávossy Györgyöt, Nagy Endrét, Palocsay Rudolfot és édesapját Veress Istvánt mutatta be

– Farkas Zoltán: Nagy Miklós, Pap István, Páter Béla és Szász Pál szakmai és szervező munkáit méltatta, míg

– Szabó Zsolt:vKós Károly mezőgazdasági tevékenységről értekezett.

Sebestyén Csaba RMGE elnök és képviselő elmondta: „ezknek a szakembereknek a bemutatása csak töredéke annak a felbecsülhetetlen munkának, amit a sok száz erdélyi magyar szakember végzett és értékként maga után hagyott.

Néhány órás konferencián csak ízelítőt nyújthattunk abból a kitartásból, a szakma és népük iránt érzett hűségből, amit az agráriumban dolgozók tettek: az idők nehézre fordulásával, nem vonultak vissza, nem váltottak szakmát, nem külföldre vitték szellemi értékeiket. Mai is példaértékű mellállásuk de eredményeik hasznos kincse, nemcsak az erdélyi magyarságnak, hanem Romániának, világnak.

Magyar szakemberek hozzájárulása a román mezőgazdaság fejődéséhez - konferencia KolozsváronDe, ha erről a témáról beszélünk nem hagyhatjuk szó nélkül a Románia Magyar Gazdák Egyesületét”, amely a két háború ellénére egészen az 1947-es -es erőszakos beszüntetéséig szervezte és szolgálta az erdélyi gazdatársadalmat. 1990-ben amint a civil szervezkedés ismét lehetségessé vált újjászerveződött és végzi tovább a nagy elődök elkezdett, de be nem bejezett munkáját. És nem feledkezhetünk meg az egyesület lapjáról, az Erdélyi Gazdáról, amelyet az RMGE-vel együtt kényszerszünetre köteleztek, de az 1993-ban újraindult, épp az újjászületésének 25 éves születésnapját ülő gazdalap, hónapról-hónapra tanítja az erdélyi gazdát jobban, a mai körülményeknek megfelelően gazdálkodni, jövedelmezően termelni. És még hordoz valamit ez a két intézmény, az RMGE és a lapja, az Erdélyi Gazda: azt a mezőgazdasági magyar nyelvezetet, amely nélkül sem nemzetünk, sem nyelvünk nem lenne teljes. „

Megtartotta első (alakuló) ülését a Romániai Magyar Gazdák Egyesülete által foglalkoztatott falugazdászok testülete

Kolozsváron az Agrártudományi Egyetem „biodiverzitás” termébe hívta össze Sebestyén Csaba RMGE elnök, parlamenti képviselő, először azt a 15 + 3 (összesen 18) falugazdászt, akik az elkövetkező időszakban a gazdák és a vidéki lakósság érdekében népszerűsítési, szaktanácsadási és agrár-információs tevékenységet fognak végezni az RMGE szakmai felügyeletével.

A Romániai Magyar Gazdák Egyesülete, a jelenleg Agrárminisztérium nevet viselő magyarországi kormányhivatal által leosztott területi képviselet által ARAD, TEMES, SZATMÁR, BIHAR, HUNYAD, KRASSÓ-SZÖRÉNY, FEHÉR, SZEBEN, BESZTERCE-NASZÓD ÉS KOLOZS megyékben láthatja el a „falugazdász” szolgálatot.

A Romániai Magyar Gazdák Egyesülete közel harminc éve végzi ezt a munkát, többnyire apostoli munkaként, meghatározó szerepvállalással a területek visszaszolgáltatásában, a jövedelmező gazdálkodás kialakításában, a támogatások maximális igénybevételében folytatott tanácsadásban eljárásbeli gyakorlati segítségnyújtásban.
Főleg a szórványságban végzendő feladatok kiviteleyése a legnagyobb kihívás, hiszen ezeken a területeken a magyar gazdák a legkiszolgáltatottabbak, nem jutnak megfelelő tájékoztatáshoz a pályázatok, a közösségi és hazai támogatások megszerzésének területén.

Sebestyén Csaba RMGE elnök, parlamenti képviselő szerint a magyarországi falugazdász szolgáltatások kiterjesztése a hátáron túli területekre nem cél, hanem eszköz, ahhoz hogy az erdélyi magyar gazdák minden közösségi, magyarországi és hazai támogatási rendszert kihasználhassanak, élhessenek a lehetőségekkel.

A „falugazdász csapat” összetétele ideális, a szaktanácsadók közel kétharmada, harminc év alatti, de megfelelő tapasztalattal rendelkező szakember, egyharmada a kovászt jelentő idősebb agrár-nemzedék köréből került ki, akik életükön át agrár-szaktanácsadásban, agrár-szakigazgatásban dolgoztak.

Sebestyén Csaba RMGE elnök ígérete szerint már az Erdélyi Gazda novemberi száma tartalmazza már azt a „Falugazdász” rovatot, amelyet az RMGE a saját szakmai kiadványában indított és amelyben minden szaktanácsadó bemutatkozhat, szakmai cikket közölhet, bemutathatja körzete agrár- és vidéki problémáit, ez által is növelve a célcsoport számát, akik közvetlenül vagy közvetetten a program kedvezménytettei lehetnek.

A Romániai Magyar Gazdák Egyesületének sajtóközleménye

3 hozzászólás

 1. antal m.

  Tóducz! Tervezői minőségben nagy kihívású terveket készítettem nevezetesen:
  — a termelés, programálás és felügyelési terveket, /p.l.u./
  –munkatelepek megszervezési terveket, /o.s./
  –építési technológiákat, munkavédelmi eszközök-szerkezetek tervet,/techn./
  — épÍtményeket, mind éttermek, szállási helyeket, irodahelyiségeket, műhelyek, stb./ p.d.d.e/ IZELITŐ – ,,SANTIERE,,-RŐL!

  Válasz
 2. antal m.

  Az emberi alap biztosítva van, csak fejleszteni kell, felruházni és mind azt kiaknázni okosan!
  A JÓ GAZDÁLKODÁS MŰKÖDÉSE MINDEN SZINTEN, EGY KOMOLY ELŐRE MEGSZERVEZETTSÉGEN ALAPUL! /,,organizare de santier,, – építész gyakorlatból/

  Válasz
  • Tóducz

   antal m., a “santier” nagyon szét van szervezve!

   Válasz

Szóljon hozzá!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük